De Rijp Huwelijken 1670 – 1692

Share and Like

De Rijp Trouwboeken Ned. Ger. 1670 – 1744 Periode 1670-1692

Aantekening van perzone, van tijd tot tijd in de kerke tot Rijp getrouwd.

 

25-05-1670 Kornelis Jansz Benningbroek, weduwnaar van Hoorn en Lijsbet Honzes weduwe alhier
25-05-1670 Verklaringe verleend aan: Albert Jansz jongman uijt de Beemster en Neel Klaas jongedogter van hier om elders te mogen trouwen.
01-06-1670 Harman Tijssz, weduwnaar alhier en Vroutjen Luijx van Amsterdam.
17-08-1670 Attestatie verleend aan: Dirk Klaasz weduwnaar alhier en Aavjen Dirks jongedogter van Wormer om elders te mogen trouwen.
17-08-1670 Attestatie verleend aan: Pieter Pietersz Schagen, bakker, weduwnaar en Guurtje Jakobs weduwe beijde wonende alhier om elders te mogen trouwen.
24-08-1670 Getrouwd: Reijer Klaasz jongman en Neel Jans weduwe beijde wonende alhier.
00-09-1670 Getrouwd: Teunis Jansz, jonggezel en Grietje Jans weduwe beijde wonende tot Purmerend.
00-10-1670 Getrouwd: Cornelis Pietersz Kruijsheer, weduwnaar en Trijntje Roelofs, weduwe van Graft.
00-11-1670 Getrouwd: Meijnard Arisz Brouwer, jongman en Neeltjen Teunis jongedogter beijde alhier wonende.
09-11-1670 Getrouwd: Mr. Pieter Jakobs, jongman en Trijntje Pieters jongedogter, beijde tot Rijp wonende.
09-11-1670 Attestatie verleend aan: Jan Klaasz d’ Leeuw, weduwnaar en Neeltjen Dirks weduwe beijde tot Rijp wonende om elders te trouwen.
07-12-1670 Getrouwd: Dirk Cornelisz Stijns, jongman en Annetje Jans, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
07-12-1670 Getrouwd: Jan Jansz, jongman en Trijntje Hendriks, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
21-12-1670 Getrouwd: Jan Pietersz, bejaarde jongman en Guurt Jans, weduwe beijde alhier wonende.
28-12-1670 Getrouwd: Kornelis Ariansz Groenbeert, jongman en Trijn Pieters, jongedogter beijde wonende alhier tot Rijp.
21-01-1671 Attestatie verleend aan: Klaas Willemsz, jongman uijt de Schermer in de ban van Schermerhorn en Dieuwer Jans, jongedogter van de Volger in de banne van de Rijp, om elders te mogen trouwen.
24-01-1671 Getrouwd: Jakob Kornelis Pontman van Schermerhorn, nu tot Rijp wonende en Marij Jans, mede wonende tot Rijp.
01-02-1671 Getrouwd: Jan Klaasz, jongman van Graft en Trijn Pieters, jongedogter van Rijp.
05-02-1671 Getrouwd: Jan Dirksz Mienes, weduwnaar en Neel Klaas, weduwe beijde tot Rijp wonende.
08-02-1671 Getrouwd: Pieter Engelsz, weduwnaar en Wentje Jakobs, jongedogter beijde uijt Beemster.
08-02-1671 Getrouwd: Dirk Gleijnsz, jongman tot Rijp en Lijsbet Pieters, jongedogter uijt de Beemster.
22-02-1671 Getrouwd: Hendrik Jansz, jongman uijt de Beemster op de Klaterbuurt en Marij Pieters, jongedogter van Graft.
05-04-1671 Getrouwd: Sijmon Jansz, jongman en Aagt Harmens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
12-04-1671 Getrouwd: Klaas Jansz Beij, weduwnaar en Willemtje Rijkken, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
10-05-1671 Attestatie verleend aan: Kornelis Kornelisz, weduwnaar van Graft en Niesjen Jans, weduwe van de Rijp, om elders te mogen trouwen.
17-05-1671 Attestatie verleend aan: Kornelis Klaasz, weduwnaar van Graftdijk en Neeltjen Jans, weduwe van Rijp, om elders te mogen trouwen.
14-06-1671 Getrouwd: Sijmon Krelisz Haan, jongman en Lijsbet Sijbrands, jongedogter beijde uijt de Rijp.
12-07-1671 Getrouwd: Maarten Klaasz Kan, jongman en Trijntje Jans, jongedogter beijde van de Rijp.
19-07-1671 Getrouwd: Mr. Steven Bosch, weduwnaar en Aagt Tomas, jongedogter beijde van de Rijp.
03-08-1671 Getrouwd: Klaas Dirksz van ‘d Riet, weduwnaar en Marij Jans, weduwe beijde van Rijp.
30-08-1671 Getrouwd, ik zeg: Attestatie verleend aan: Joghum Sijmonsz Haan, jongman en Griet Adriaans, weduwe beijde van de Rijp, om elders te mogen werden getrouwd.
20-09-1671 Attestatie verleend aan: Arian Jansz Bakker, jongman van Graft en Anna Jans, weduwe uit de Rijp, om elders te werden getrouwd.
20-09-1671 Attestatie verleend aan: Isebrant Klaasz, jongman van Graft en Anna Dirks, weduwe uit de Rijp, om elders te werden getrouwd.
04-10-1671 Getrouwd: Arent Hendriksz, jongman van Swart-sluijs in Overijssel en Neel Klaas, jongedogter tot Rijp.
01-11-1671 Getrouwd: Rijk Krijnen Jonk, weduwnaar en Griet Krelis, weduwe beijde tot Rijp wonende.
08-11-1671 Getrouwd: Maarten Ariansz Spreeuw, weduwnaar en Lijsbet Dirks, weduwe beijde wonende tot Rijp.
08-11-1671 Getrouwd: Heindrik Poulusz, jongman en Wempjen Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
15-11-1671 Attestatie verleend aan: Klaas Jansz Bakker en Aavjen Jakobs van Graftdijk, om in den egtenstaat bevestigt te mogen werden.
15-11-1671 Getrouwd: Maarten Willemsz Heer, jongman uit de Rijp en Lijsbet Krelis, jongedogter uit de Beemster.
22-11-1671 Getrouwd: Kornelis Gerritszn, jongman en Neel Jans, weduwe beijde van de Rijp.
29-11-1671 Getrouwd: Jan Gerritsz, jongman en Marij Jans, jongedogter beijde van de Rijp.
20-12-1671 Attestatie verleend aan: IJv Maartensz, weduwnaar uit de Rijp en Impjen Heertje, jongedogter van Graft, om elders te mogen bevestigd werden.
27-12-1671 Getrouwd: Gerrit Gerritsz [anders: Grijze Gerrit], weduwnaar en Aaltjen Jans, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
17-01-1672 Attestatie verleend aan: Jan Jacobsz Lijndraijer [anders: Jan Stodder] en Trijntje Jans, weduwe, om elders te werden getrouwd.
17-01-1672 Getrouwd: Kornelis Dirksz Gorter, jongman en Trijn Willems, jongedogter beijde van de Rijp.
17-01-1672 Getrouwd: Willem Jansz, jongman van de Rijp en Trijntje Juriaans, jongedogter uit de Beemster.
24-01-1672 Getrouwd: Dirk Dirksz Tuk, jongman en Maritje Pieters, jongedogter beijde van de Rijp.
21-02-1672 Getrouwd: Jakob Gleijnsz, weduwnaar en Marijtjen Jans, jongedogter beijde van de Rijp.
06-03-1672 Attestatie gegeven aan: Klaas Jakobsz Boek, weduwnaar en Guurt Kornelis, weduwe van Schermerhorn om aldaar te trouwen.
07-04-1672 Getrouwd: Jakob Jansz van ’t Veen, weduwnaar en Griet Klaas, weduwe beijde van de Rijp.
10-04-1672 Getrouwd: Jan Gerritsz Tuk, jongman en Neel IJsbrands, jongedogter beijde van de Rijp.
17-04-1672 Attestatie verleend aan: Pieter Pietersz Schagen, bakker, weduwnaar van de Rijp en Dirkjen Aris, weduwe van Schermerhorn, om elders te mogen werden getrouwd.
18-04-1672 Getrouwd: Jan Hermensz,jongman van Wittemond in Oostvriesland, wonende te Edam en Maritje Davids, jongedogter van Purmerend.
29-05-1672 Getrouwd: Jakob Allardsz Pieterooms, jongman en Aagte Meinards, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
12-06-1672 Getrouwd: Sijmon Pietersz Gorter, weduwnaar en Griet Joostens, weduwe beijde tot Rijp.
04-09-1672 getrouwd: Henrikus Wonder, jongman van Uitregt en Trijn Jakobs, weduwe van Purmerend, beijde tot Rijp wonende.
30-10-1672 Getrouwd: Dirk Dirksz Tuk, weduwnaar en Guurt Aris, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
13-11-1672 Getrouwd: Dirk Jansz Schagen, jongman en Guurt Dirks, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
13-11-1672 getrouwd: Hein jansz van Sluijs, weduwnaar en Neel Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
05-12-1672 Getrouwd: Sijmon Kornelisz Haan, weduwnaar van de Rijp en Neeltje Jans, jongedogter van Schermerhorn.
01-01-1673 Getrouwd: Mighiel Willemsz, jongman en Lijsbet Dirks, jongedogter beide van de Rijp.
03-05-1673 Getrouwd: Hein Lubbertsz, weduwnaar van de Laan in de banne van de Rijp en Aaltje Cornelis van Amsterdam.
22-05-1673 Getrouwd: Klaas Klaasz Vlaming, weduwnaar van de Rijp en Bregt Klaas, jongedogter van Graft.
20-08-1673 Getrouwd: Kornelis Dirksz van Kampen, weduwnaar en Margriete Warnards van Swol, weduwe beide van Purmerend.
12-11-1673 Getrouwd: Krelis Arentsz Pender [anders: Manje] jongman van de Rijp en Trijn Klaas, jongedogter van Graft.
01-01-1674 Getrouwd: Jan Krelisz Koekman, jongman en Aagt Pieters, jongedogter beide van de Rijp.
08-01-1674 Getrouwd: Arian Ariansz Wieldraier, weduwnaar van de Rijp en Maritje Heindes, jongedogter van Oost Graftdijk.
04-02-1674 Getrouwd: mr. Jan Stolp, jongman en Hilgond Jans Binnenblijf, jongedogter beide van de Rijp.
11-02-1674 Getrouwd: Kornelis Gerritsz Olij, jongman en Marij Klaas, jongedogter beide van de Rijp.
11-02-1674 Getrouwd: Isebrant Ariansz, jongman en Anna Jans, jongedogter beide van de Rijp.
15-02-1674 Getrouwd: Dirk Gerritsz Volger, weduwnaar en Sijtjen Pieters, weduwe beide van de Rijp.
18-02-1674 Getrouwd: Gerrit Ariansz, jongman en Hilgond Joostens, jongedogter beide van de Rijp.
00-03-1674 Getrouwd: Arian Kornelisz Groenbeert, weduwnaar en Anna Klaas Swaans, jongedogter beide van de Rijp.
00-03-1674 Getrouwd: Arian Willems, weduwnaar van Graft en Trijn Pieters, weduwe van de Rijp.
26-03-1674 Getrouwd: Dirk Gleinsz, weduwnaar en Welmet Krelis, jongedogter beide van de Rijp.
08-04-1674 Getrouwd: Meinard Maartensz Neier, jongman en Guurt Krelis Haans jongedogter beide van de Rijp.
15-04-1674 Getrouwd: Pieter Jakobsz Slooff, jongman van de Rijp en Neel Everts, jongedogter van Schermerhorn.
09-09-1674 Attestatie gegeven aan: Jan Willemsz, jongman en Vrouwtje Luier, weduwe om elders te mogen trouwen en is ons behoorlijk blijk getoond dat zulks in de Midden Beemster is geschiet.
04-11-1674 Getrouwd: Josep Jansz Bei, weduwnaar en Neel Jakobs, weduwe beide van de Rijp.
02-12-1674 Attestatiegegeven aan: Klaas Pietersz Penders, weduwnaar van de Rijp en Ariaantje Klaas, weduwe van Graft om elders te mogen trouwen.
13-12-1674 Getrouwd: Dirk Jansz Molenaar, weduwnaar van de Rijp en Lijsbet Dirks, weduwe van Oude Nierop.
01-01-1675 Getrouwd: Arian Joostensz Dik, jongman en Lijsbet Dirks, weduwe beide van de Rijp.
06-01-1675 Getrouwd: Sijmon Willemsz Paus, jongman en Maria Sibrants, jongedogter beide van de Rijp.
13-01-1675 Attestatie gegeven aan: Krelis Krelisz van Volger, weduwnaar van de Rijp en Aafje Dirks, weduwe uit de Bedijkte Schermer om elders te trouwen.
20-01-1675 Getrouwd: Dirk Maartensz Neier, jongman en Trijntje Jans, jongedogter beide van de Rijp.
17-02-1675 Getrouwd: Krelis Jansz Gijzen, jongman en Maritjen Jakobs jongedogter beide van de Rijp.
17-02-1675 Getrouwd: Krelis Sijmonsz Vaders, jongman en Bregt Jans, jongedogter beide van de Rijp.
24-02-1675 Attestatie gegeven aan: Krelis Ariansz Groenbeert, weduwnaar van de Rijp en Maritje Dirks, weduwe van Avenhorn om daar of elders te mogen trouwen.
00-04-1675 Getrouwd: Jan Harmansz van Dulken, jongman en Bregt Jans, jongedogter beide van de Rijp.
00-04-1675 Attestatie gegeven aan: Alef Pietersz Snuer, wedunaar uit de Beemster en Jitjen Stevents weduwe van de Rijp.
17-09-1675 Getrouwd: Ds. Johannes Reeland en Aagjen Auwels Prins, beide van de Rijp.
21-11-1675 Getrouwd: Jan Klaasz Plugger, weduwnaar en Neel Pieters, weduwe beide van de Rijp.
22-12-1675 Getrouwd: Frans Dirksz, jongman en Grietje Jakobs, jongedogter beide van de Rijp.
19-01-1676 Attestatie gegeven aan: Heindrik Klaasz Snuer, jongman van de Rijp en Neeltje Alberts, jongedogter van Alkmaar om elders te werden getrouwd.
19-02-1676 Attestatie gegeven aan: Jakob Arisz, jongman van Graft en Appollonia Kornelis, weduwe van de Rijp.
19-04-1676 Attestatie gegeven aan: Ariaan Adriansz Wieldraier, weduwnaar te de Rijp en Grietje Jans, jongedogter van Alkmaar om elders te werden getrouwd.
26-04-1676 Getrouwd: Evert Markussz, jongman wonende in de Beemster aan de Ringdijk bij Hobreed en Maritje Willems, jongedogter van Purmerend, mede wonende aldaar in de Beemster.
09-08-1676 Attestatie gegeven aan: Sijmon Gerritsz Ruts, weduwnaar van de Rijp en Lobbig Willems, weduwe van Schermerhorn om elders te werden getrouwd.
15-11-1676 Getrouwd: Heindrik Jansz Bakker, weduwnaar van de Rijp en Stijntje Jakobs, jongedogter van Amsterdam.
16-01-1677 Getrouwd: Abram Pietersz Stellingwerf, jongman en Vrouwtje Daniels, jongedogter beide van de Rijp.
25-02-1677 Getrouwd: Krelis Jansz Dreun, weduwnaar en Risjen Jans, weduwe beide van de Rijp.
28-02-1677 Getrouwd: Lau Rongsz, jongman en Vrouwtje Klaas, jongedogter beide van de Rijp.
09-05-1677 Getrouwd: Jaj Jansz Kniel, jongman en Grietje Pieters Ooms, jongedogter beide van Monnikendam met attestatie.
27-06-1677 Getrouwd: Jan Leendertsz, weduwnaar en Maritje Kornelis, jongedogter beide van Monnikendam met vertooning van behoorlikke attestatie.
31-10-1677 Getrouwd: Dirk Pietersz, jongman van Graft en Trijn Jans, jongedogter van de Rijp en attestatie gegeven volgens d’ordonnantie.
31-10-1677 Arian Jansz Bakker, weduwnaar van de Rijp en Lobbig Jakobs, jongedogter van Oost Graftdijk, attestatie gegeven den 15e november 1677 en volgens d’ordonnantie.
12-12-1677 Getrouwd: Jive Cornelisz, jongman en Marij Jans, jongedogter beide van de Rijp, attestatie gegeven den 25e desember 1677 volgens de Ordonnantie.
19-12-1677 Getrouwd: Dirk Bijwaart, weduwnaar, Notaris en Procureur en Aaltje Vegters, jongedogter beide van de Rijp, binnen de behoorlijke tijd geen attestatie gezogt en attestatie volgens d’ordonnantie gegeven den 13en Maart 1678.
19-12-1677 Attestatie gegeven aan: Pieter Klaasz Kwadijk, weduwnaar van de Rijp en Guurtje Simons, jongedogter van Marken om elders te trouwen.
26-12-1677 Getrouwd: Jan Jansz Tukkes, jongman en Aafjen Jans, jongedogter beide van de Rijp, geen attestatie gezogt binnen de behoorlijke tijd en attestatie gegeven den 21en Maart 1678.
26-12-1677 Getrouwd: Pieter Maartensz Pos, jongman en Lijsbet Klaas, jongedogter beide van de Rijp, attestatie gegeven volgens d’ordonnantie.
09-01-1678 Getrouwd: Willem Kornelisz, jongman en Jaapjen Harmens, weduwe beide van de Rijp, dezen attestatie verleend den 21en Januarij volgens d’ordonnantie.
16-01-1678 Getrouwd: Kornelis Woutersz, jongman en Trijn Klaas, jongedogter beide van de Rijp, dezen attestatie verleend den 24en Januarij volgens d’ordonnantie.
10-02-1678 Getrouwd: Pieter Jakobsz, jongman en Neeltjen Daniels, jongedogter beide van de Rijp, attestatie verleend en afgegeven volgens d’ordonnantie.
06-03-1678 Getrouwd: Maarten Marselius, jongman van Graft en Marij Kristiaans, jongedogter van de Rijp, attestatie afgegeven volgens d’ordonnantie.
06-03-1678 Gerrit Dirksen, jongman en Etjen Harmens, jongedogter beide van de Rijp, attestatie afgegeven volgend d’ordonnantie.
06-03-1678 Attestatie gegeven aan: Jan Tomassz, weduwnaar van Rijp en Aagt Dirks, weduwe van Schermerhorn, om elders te trouwen.
13-03-1678 Getrouwd: Pieter Vegtersz Opdam, weduwnaar van de Rijp en Neel Jans, jongedogter van Zuid Schermer, attestatie gegeven volgens d’ordonnantie.
01-05-1678 Getrouwd: Arian Cornelisz Langereis, weduwnaar uit de Beemster en Madaleentje Klaas, weduwe van Avenhorn, nadat ze behoorlijke attestatie hadden vertoond, attestatie aan haar gegeven volgens d’ordonnantie.
19-06-1678 Getrouwd: Sijmon Wilmar Paus, weduwnaar en Marij Krelis Stijns, jongedogter beide van de Rijp.
26-06-1678 Getrouwd: Kornelis Jansz, jongman en Trijn Jans, jongedogter beide van de Rijp, attestatie verleend volgens d’ordonnantie gegeven.
10-07-1678 Getrouwd: Louris Jansz, weduwnaar tot Noord-Eind en Vrou Jans Jonkkers, weduwe alhier tot Rijp.
21-08-1678 Getrouwd: Jan Jansz Weever, weduwnaar en Marij Jans, weduwe beide van de Rijp, attestatie volgens d’ordonnantie gegeven.
30-10-1678 Getrouwd: Krelis Pietersz Wever, jongman en Neel JansJonkkers, weduwe beide van de Rijp.
14-12-1678 Attestatie gegeven aan: Walig Jansz, jongman van de Rijp en Aafjen Heines, jongedogter van Graft om elders te werden getrouwd.
22-12-1678 Getrouwd: Wouter Krelisz de Boer, weduwnaar en Griet Arians, weduwe beide van de Rijp.
12-02-1679 Getrouwd: Barent Jakobsz Foppen, jongman en Maritje Jans Beets, jongedogter beide van de Rijp, attestatie gegeven vplgens d’ordonnantie.
03-04-1679 Attestatie gegeven aan: Klaas Klaasz Vlaming, weduwnaar en Griet Jans, jongedogter beide van de Rijp om elders te werden getrouwd.
16-04-1679 Attestatie gegeven aan: Pieter Jakobsz, weduwnaar van ’t Noord-Eind en Aaf JAcobs, weduwe van de Rijp om elders te werden getrouwd.
30-04-1679 Gatrouwd: Harmannus Hendriksz van Dulken, jongman van de Rijp en Jefjen Klaas, jongedogter van Edam.
27-08-1679 Getrouwd: Adrianus van ’t Weiver, jongman , secretaris van de drie Egmonden en Heemraad van ’t Houds-bos en Neeltje Auwels Prins, jongedogter van de Rijp.
01-10-1679 Getrouwd: Jakob Krelisz Pontman, weduwnaar en Trijn Jakobs Wiels, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
09-11-1679 Getrouwd: Markus Dirksz, weduwnaar en Grietje Klaas, weduwe beijde tot Rijp wonende.
03-12-1679 Getrouwd: Maarten Klaasz, jongman en Duijfjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
03-12-1679 Getrouwd: Vrerik Adriaansz Groet, jongman en Bregt Willems, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-12-1679 getrouwd: Klaas Jansz Bos, jongman en Dieuwer Sijmons, weduwe beijde van de Rijp.
17-12-1679 Gatrouwd: Sijmon Jacobsz Sloof, jongman en Guurtje Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-12-1679 Getrouwd: Jacob Jansz van der—- , jongman en Aagtje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-12-1679 Attestatie gegeven aan: Harmen Egbertsz, jongman en Guurtje Cornelis, weduwe beijde wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
14-01-1680 Gatrouwd: Jacob Sijmonsz Ruts, weduwnaar, waagmeester en Dieuwer Ariaans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
28-01-1680 Getrouwd: Teunis Pietersz Vos, jongman en Marij Maartens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
11-02-1680 Gatrouwd: Muus IJsbrantsz, jongman aen de Ringdijk bij ’t Spijckerboor in de Beemster en Geertje Frans, jongedogter van Quadijk.
11-02-1680 Getrouwd: Huijg Jansz, jongman en Maritje Hendrikx, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-02-1680 Attestatie gegeven aan: Hendrik Adriaans, jongman van Graft en Guurtje Jans, jongedogter van de Rijp.
18-02-1680 Getrouwd: Ariaen Maartensz, weduwnaar en Jannetje Jans, weduwe wonende in ’t Kamerhops molentje in de banne van Rijp.
18-02-1680 Getrouwd: Jan Jansz Vergaijen, jongman en Guurtje Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
25-02-1680 Getrouwd: Sijmon Hendriksz Schuerman, jongman uijt de Rijp en Stijntje Teunis, jongedogter van Purmerend.
10-03-1680 Getrouwd: Ariaan Jansz, weduwnaar wonende tot Rijp en Marij Dirks, jongedogter van de Leeck.
24-03-1680 Getrouwd: Jacob Pietersz, jongman wonende aan de Laan in de banne van Rijp en Vrouwtjen Ellerts, jongedogter wonende op de Keuterbuert in de Beemster.
07-04-1680 Getrouwd: Floris Auwelsz Prins, jongman en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-04-1680 Getrouwd: Jacob Gleijnsen, weduwnaar en Marij Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
30-06-1680 Attestatie gegeven aan: Huijg Jansz, jongman wonende in de banne van Rijp en Bregt Teunis, jongedogter wonende op Oost Graftdijk om elders te worden getrouwd.
04-08-1680 Getrouwd: Klaas Klaasz, jongman en Bregt Gerrits, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
15-09-1680 Attestatie gegeven aan: mr. Gerrit Gerritsz Leetsetter tot Graft en Sijbrig Jans, weduwe tot Rijp om elders te werden getrouwd.
07-09-1680 Getrouwd: Pieter Pietersz, jongman en Volkje Dircks, weduwe beijde uijt de Beemster.
29-09-1680 Getrouwd: Kornelis Jansz Posjager, weduwnaar van Schermerhorn en Maartje Harmens, weduwe wonende aan de Jisperwegh in de Beemster.
03-11-1680 Attestatie gegeven aan: Albert Dircksz, jongman wonende tot Rijp en Guurtje Kornelis, jongedogter tot Graft wonende.
07-11-1680 Getrouwd: Kornelis Jansz, weduwnaar en Griet Willems, weduwe beijde wonende tot Rijp.
23-01-1681 Getrouwd: Gerbrant Florisz, jongman en Griet Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-01-1681 Getrouwd: Jan—- , jongman en Duijfjen Pieters Vos, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
30-01-1681 Getrouwd: Cornelis Jansz Dreun, weduwnaar en Geertjen Gerrits, weduwe beijde wonende tot Rijp.
30-03-1681 Attestatie gegeven aan: Jan Pietersz, jongman wonende tot Rijp en Aaltjen Jacobs, jongedogter wonende tot Noordeinde om elders te werden getrouwd.
15-06-1681 Getrouwd: Lijkel Cornelisz, weduwnaar van Driehuijsen en Vrouw Jans, weduwe wonende tot Rijp.
20-07-1681 Getrouwd: Cornelis Claesz Backer, jongman en Aagt Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
17-08-1681 Getrouwd: Claes Lammertsz Pauw, jingman en Annetje Pieters de Jong, jongedogter beijde van Purmerend.
28-09-1681 Attestatie gegeven aan: Gerrit Jochemsz, jongman wonende tot Rijp en Grietje Gerrits, jongedogter wonende tot Graft.
02-11-1681 Getrouwd: Heijndrik Jansz Backer, weduwnaar en Neeltje Willems, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
09-11-1681 Attestatie gegeven aan: Taams Jurjens Jaspersz, weduwnaar wonende tot Graft en Trijntje Dircks, jongedogter wonende tot Rijp.
09-11-1681 Getrouwd: Jacob Gerritsz, jongman wonende tot Rijp en Impjen Kornelis, jongedogter van Graft.
16-11-1681 Getrouwd: Pieter Vokels, jongman en Neeltjen Dircks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-12-1681 Getrouwd: Klaes Florisz Swaen, jongman en Antje Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-12-1681 Getrouwd: Simon Pietersz, jongman en Grietje Klaes, jongedogter wonende beijde tot Rijp.
14-12-1681 Getrouwd: Dirk Cornelisz, jongman en Diewer Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
17-01-1682 Getrouwd: Jan Pietersz, jongman en Vrouwtje Simons, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
24-01-1682 Getrouwd: Klaes Jansz Harts en Eefjen Klaas, jongedogter eonende beijde tot Rijp.
24-01-1682 Getrouwd: Jan Maertensz Kik, weduwnaar en Krijntje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
30-01-1682 Getrouwd: Gerrit Jacobsz Klun, jongman en Marij Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-02-1682 Getrouwd: Andries Kornelisz, weduwnaar en Mart Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-02-1682 Getrouwd: Jan Cornelisz, jongman en Engeltje Ariaens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
22-02-1682 Getrouwd: Jakob Karelsz, jongman en Neel Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
05-03-1682 Getrouwd: Jan Claesz Plugger, weduwnaar en Maritje Jans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
18-04-1682 Getrouwd: Jan Cornelisz Koekman, weduwnaar wonende tot Rijp en Magdaleentje Teunis, weduwe wonende tot Alkmaar.
26-0-1682 Getrouwd: Cornelis Gons, jongman subsituijt schout en Trijntje Rogs, weduwe beijde woonagtig tot Purmerend.
08-06-1682 Attestatie gegeven aan: Pieter Klaesz Kwadijk, weduwnaar tot Rijp en Guurt Dirks, jongedogter van Graft.
08-06-1682 Attestatie gegeven aan: Fredrik Hendriksz Kuijper, jongman tot Rijp en Aaltje Pieters Heringa, jongedogter van Oost Graftdijk.
28-06-1682 Getrouwd: Jan Arisz Tuck, weduwnaar en Neel Jans, weduwe beijde tot Rijp wonende.
04-10-1682 Getrouwd: Simon Gerrits Ruts, weduwnaar tot Rijp en Maartjen Jans, weduwe van Schermerhorn.
11-10-1682 Getrouwd: Klaas Jansz Leeuw, jongman en Ariaentje Frans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
11-10-1682 Getrouwd: Dirck Jansz Sluijp, jongman en Neel Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-10-1682 Getrouwd tot Krommenie: Kornelis Willemsz Bakker, weduwnaar van de voornoemde plaets enGerbrigje Sijmons, weduwe tot Rijp.
07-11-1682 Getrouwd: Jan Jansz Kan, jongman en——- jongedogter beijde wonende tot Rijp.
08-11-1682 Attestatie gegeven aan: Joost Barentsz Backer, weduwnaar van Oost Graftdijk en Neeltje Willems, weduwe wonende tot Rijp.
14-11-1682 Getrouwd: Pieter Jakobs Sloof, weduwnaar van Schermerhorn en Lijsbet Klaes, weduwe tot Rijp
25-10-1682 Getrouwd: Doctor Johannis van Til, jongman wonende tot Rijp en Alida van Bueren, jongedogter wonende tot Amsterdam.
25-10-1682 Getrouwd: Arent Jansz Wijngaart, jongman en Neel Krelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
01-11-1682 Getrouwd: Heijn jansz van Sluijs, weduwnaar en Jefjen Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
01-11-1682 Attestatie gegeven aan: Jakob Dircksz Tuk, jongman tot Rijp en Trijn Krelis, jongedogter wonende tot Noord-eind om elders te werden getrouwd.
29-11-1682 Getrouwd: Jan Pietersz Kramer, jongman en Marijtje Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-11-1682 Getrouwd: Klaes Pietersz Swaen, jongman en Duijfjen Kornelis, beijde wonende tot Rijp.
29-11-1682 Attestatie gegeven aan: Cornelis Jakobsz, jongman van de en Marij Willems, weduwe wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
13-12-1682 Getrouwd: Allert Klasen, jongman wonende tot Rijp en Trijntje Rutgers, jongedogter van Schermerhorn.
20-12-1682 Getrouwd: Jan Dirksen Kuijp, jongman en Diewer Wouters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-12-1682 Getrouwd: Dirck Albertsen, jongman en Sijntje Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
02-01-1683 Attestatie gegeven aan: Simon Jansz, jongman uijt de banne van de Rijp en Marijtje Pieters Heeringa, jongedogter van Oost Graftdijk om elders te werden getrouwd.
09-01-1683 Getrouwd: Jan Pietersz Freed, weduwnaar en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
09-01-1683 Getrouwd: Jakob Cornelisz, jongman en Griet Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
13-02-1683 Getrouwd: Bastiaan Gleijnsen, weduwnaar en Trijntje Jans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
21-02-1683 Getrouwd: Jan Heijndriksz van Dam, weduwnaar en Risje Jans, weduwe beijde van de Klaterbuurt.
05-03-1683 Getrouwd: Jan Woutersz Savart, jongman en Grietje Hendrikx, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-03-1683 Attestatie gegeven aan: Dirck Jansz, jongman uijt de Rijp en Beertje Gerrits, jongedogter van Graft.
30-03-1683 Attestatie gegeven aan: Jelger Isaksz Smit, jongman uijt de Rijp en Grietje Keves, weduwe wonende tot Graft.
10-04-1683 Getrouwd: Pieter Maertensz Muijs, jongman en Marij Dirckx, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-09-1683 Getrouwd: Krelis Woutersz Boer, jongman en Aagt Floris, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-10-1683 Getrouwd: Kornelis Klaasz, jongman en Marij Kornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
23-10-1683 Getrouwd: Pieter Jakobsz van Rossen, jongman en Jannetjen Everts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
13-11-1683 Getrouwd: Pieter Maartensz Jantjes, weduwnaar tot Rijp en Evertje Gerrits, weduwe van Purmerend tegenwoordig mede tot Rijp wonende.
26-12-1683 Getrouwd: Jan Cornelisz, jongman van Graft en Niesjen Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
26-12-1683 Attestatie gegeven aan: Klaes Pietersz, jongman van Graft en Ariaantje Sibrant, jongedogter wonende tot Rijp.
14-01-1684 Getrouwd: Claas Kornelisz Pels, jongman en Aagjen Winkels, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-01-1684 Getrouwd: Louw Ronger, weduwnaar en Pietertjen jans, jongedogter wonende tot Rijp.
19-02-1684 Getrouwd: Barent Gerritsz, jongman van Enkhuijsen en Neel Jans Jonkers, weduwe tot Rijp.
31-03-1684 Getrouwd: Dirk Elbertsz, jongman en Maartjen Harmens, jongedogter wonende tot Rijp.
14-07-1684 Getrouwd: Dirk Simonsz Rijts, jongman en Neel Kornelis, jongedogter van Graft.
21-07-1684 Getrouwd: Pieter Klaasz Kwadijk, weduwnaar tot Rijp en Jannetje Jans, jongedogter van Aexwijk.
06-08-1684 Getrouwd: Hendrik Albertsz Lankvelt, jongman en Cornelia van der Hoek, jongedogter beijde van Alkmaar op vertooning van behoorlijke attstatie.
22-10-1684 Getrouwd: Helle jansz, jongman en Trijntje Everts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-10-1684 Getrouwd: Pieter Jansz Sluijp, jongman en Diewer Maertens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
29-10-1684 Attestatie gegeven aan: Dirk Jansz van Schagen, weduwnaar tot Rijp en Marijtje Pieters, joongedogter wonende tot Graft.
01-12-1684 Getrouwd: Krelis Jansz, weduwnaar van Graft en Neel Alberts, weduwe tot Rijp.
30-12-1684 Getrouwd: Ariaen Ariaensz Wieldraijer, weduwnaar en Geertje Simons, jongedogter wonende tot Graft.
05-01-1685 Getrouwd: Dirk Esardsz, jongman wonende tot Graft en Impjen Abrahams, jongedogter wonende tot Rijp.
27-01-1685 Getrouwd: Pieter Jakobsz Groot, jongman en Grietje Dirksz Kuijp, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
04-02-1685 Getrouwd: Daniel Jansz Backer, jongman en Saartjen Barmens, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
05-03-1685 Getrouwd: Pieter Jakobsz de Boer, jongman en Anna Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
12-03-1685 Getrouwd: Krelis Dirksz Kuijper, jongman en Antjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
02-04-1685 Getrouwd: Kornelis Fransen Hoep, jongman en Maritje Pieters, jongedogter beijde van Schagen.
02-04-1685 Getrouwd: Lambert Claesz, jongman en Magdaleentje Cornelis, jongedogter, beijde wonende in de Beemster.
10-06-1685 Getrouwd: Isbrant IJsaaksz Smit, jongman en Neel Dirks, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
21-10-1685 Attestatie gegeven aan: Jan Klaasz, weduwnaar tot Rijp en Welmet Pieters, jongedogter van Schermerhorn om elders te werden getrouwd.
11-11-1685 Getrouwd: Jan Joosten, jongman en Grietje Simons, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
25-11-1685 Attestatie gegeven aan: Jan Hendriksz, jongman van IJlpendam en Hillegont Jakobs, jongedogter wonende tot Rijp.
25-11-1685 Getrouwd: Maarten Jansz, jongman en Marij Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
25-11-1685 Getrouwd: IJsmael Jacobsz, weduwnaar en Grietje Klaes, weduwe wonende tot Rijp.
25-11-1685 Getrouwd: Floris Jacobsz Schoenmaker, weduwnaar en Marij Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
06-12-1685 Getrouwd: Pieter Jansz, jongman en Neel Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-12-1685 Getrouwd: Huijbert Dircksz, jongman en Grietje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-12-1685 Getrouwd: Pieter Pietersz Glas, weduwnaar tot Rijp en Trijntje Klaes, weduwe tot Alkmaar.
22-12-1685 Getrouwd: Floris Krelisz, jongman en Anna Pieters, jongedogter wonende tot Rijp.
09-02-1686 Getrouwd: Huijgen Pietersz, weduwnaar en Neeltje Rijken Jonk, jongedogter wonende tot Rijp.
09-02-1686 Getrouwd: Jan Andriesz, jongman en Haasjen Rijken Jonk, jongedogter wonende tot Rijp.
09-02-1686 Getrouwd: Teunis Lijkelsz, jongman en Jantje Pieters, jongedogter wonende tot Rijp.
23-02-1686 Getrouwd: Cornelis Maertensz, jongman uijt de Rijp en Barber Teunis, jongedogter van Graft.
23-02-1686 Attestatie gegeven aan: Jan Krelisz Schol, jongman van Beets en Neeltje Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
09-03-1686 Pieter Krelisz, jongman en Trijntje Pieters, jongedogter wonende tot Rijp.
07-04-1686 Getrouwd: Pieter van Eijk, jongman wonende in de Beemster en Sibil Daldorp, jongedogter wonende tot Purmerend.
29-09-1686 Attestatie gegeven aan: Jan Kornelisz, jongman wonende tot Rijp en Risje Jakobs, jongedogter wonende tot Graft om elders te werden getrouwd.
29-09-1686 Getrouwd: Andries Kornelisen, weduwnaar en Aagt Hermens, weduwe beijde wonende tot Rijp.
30-11-1686 Getrouwd: Mr. Willem Jelisen, chirurgijn, jongman en Trijntje Jans Beets, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
03-12-1686 Attestatie gegeven aan: Pieter Gerritsz van den Oudendijk, jongman wonende tot Rijp en Niesjen Dircks, jongedogter wonende tot Graft.
03-12-1686 Getrouwd: Klaas Pietersz Visscher, weduwnaar en Marij Taams, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-08-1686 Getrouwd: Jan Kornelisz, jongman en Sijntjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-08-1686 Getrouwd: Joost Teunisz Trijp, jongman van Herfort en Marijtje Teunis, jongedogter van Hoorn nu beijde wonende tot Rijp [waren door abuijs overgeslagen].
24-01-1687 Getrouwd: Claes Albertsen, jongman en Marijtje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
15-02-1687 Getrouwd: Jan Claasz Gorter, weduwnaar en Guurt Jans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
22-02-1687 Getrouwd: Jan Josephsz, jongman en Marijtje Louris, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
23-03-1687 Getrouwd: Jan Arisz Tijk, weduwnaar tot Rijp en Neel Dirks, jongedogter uijt de Beemster.
05-04-1687 Getrouwd: Kornelis Jansz Stolp, weduwnaar en Catharina Daniels de Swarte in den voorleden jare uijt India gearriveert en tegenwoordig wonende alhier tot Rijp.
26-04-1687 Getrouwd: Klaas Jansz van der Blink, jongman wonende tot Oude Wetering en Aegje Bartholomeus, weduwe tot Rijp.
06-07-1687 Getrouwd: Barent Dirksz Over, jongman en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde wonende in de Wijde Wormer.
10-08-1687 Attestatie gegeven aan: Klaas Klaasz, weduwnaar tot Graft en Geertje Pieters, weduwe wonende tot Rijp.
28-09-1687 Getrouwd: Jakob Pietersz Prins, jongman en Griet Jakobs, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
04-10-1687 Getrouwd: Jakob Jansz Sliep, jongman tot Rijp en Neel Klaas, jongedogter wonende tot Graft.
18-10-1687 Getrouwd: Pieter Jakobsz Groot, weduwnaar wonende tot Rijp en Jannetje Bijloo, jongedogter wonende tot Alkmaar.
15-02-1688 Getrouwd: Jakob Dirksz Tijk, weduwnaar en Marij Simons, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
22-02-1688 Jan Kornelisz Schouten, weduwnaar en Trijn Willems, weduwe beijde wonende tot Rijp.
20-05-1688 Getrouwd: Ariaen Klaasz, jongman van Noord Scharwoude op Langedijk en Bregt Simons, jongedogter tot Rijp.
20-05-1688 Getrouwd: Cornelis Warnaersz Backer, weduwnaar en Bregt Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
20-05-1688 Getrouwd: Teunis Lijkelsz, weduwnaar en Neeltje Alberts, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
14-08-1688 Cornelis Adriaens Jonk, jongman en Grietje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
28-08-1688 Attestatie gegeven aan: Pieter Pietersz Glas, weduwnaar tot Rijp en Lijsbetje Cornelis, weduwe tot Purmerend.
25-09-1688 Attestatie gegeven aan: Dirk Sijbrantsz, jongman en Neel Pieters, jongedogter tot Graft om elders te werden getrouwd.
18-10-1688 Attestatie gegeven aan: Mr. Claas Bruijn, weduwnaar tot West Zaandam en Marijtje van Doreslaer, jongedogter tot Rijp om elders te werden getrouwd.
06-11-1688 Attestatie gegeven aan: Willem Jaspersz, jongman tot Noord Scharwoude op Langedijk en Geertje Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
27-11-1688 Getrouwd: Jan Maertens Muijs, jongman en Magdaleentje Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
11-12-1688 Getrouwd: Claas Jacobsz Gorter, jongman tot Rijp en Annetje Maartens, jongedogter in de Beemster.
11-12-1688 Attestatie gegeven aan: Dirk Idsardsz, jongman tot Graft en Marijtje Taams, jongedogter wonende tot Rijp.
25-12-1688 Getrouwd: Johan Swart, notaris en Procureur, jongman tot Rijp en Lijsbetje Bosch, weduwe tot Haarlem.
02-01-1689 Getrouwd: Jan Jansz Meelman, jongman tot Graft en Antjen Harmens, jongedogter tot Rijp.
16-01-1689 Getrouwd: Simon Jansz, jongman en Guert Ariaans, weduwe beijde wonende tot Rijp.
23-01-1689 Getrouwd: Cornelis Adriaansz, jongman van Oost Graftdijk en Marij Jans, jongedogter wonende tot Rijp.
15-05-1689 Getrouwd: Willem Saskersz Molenaar, jongman en Trijntje Everts, jongedogter beijde tot Rijp.
23-01-1689 Getrouwd: IJsaak Lubbertsz Wieles, jongman en Wijbrigjen Alberts Smit, jingedogter beijde tot Rijp.
22-05-1689 Getrouwd: Frans Adriaansz, jongman en Haasje Jaspers, jongedogter tot Graft.
29-05-1689 Attestatie gegeven aan: Evert Herbertsz van Santen, jongman tot West Zaan en Trijntje Pieters Heringa uijt de Rijp om elders te werden getrouwd.
12-06-1689 Getrouwd: Gerrit Pietersz de Geus, substituut-secretaris, jongman en Meijnsjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
10-07-1689 Getrouwd: Abraham IJsaaksz, jongman tot Rijp en Grietje Baltsers, jongedogter tot Graft.
30-10-1689 Getrouwd: Maerten Jansz, weduwnaar en Aaltje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
27-11-1689 Getrouwd: Ariaan Jansz, jongman en Trijntje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
18-12-1689 Getrouwd: Dirk Arisz, jongman van Oost Knollendam en Claasjen Claas, jongedogter tot Rijp.
01-01-1690 Getrouwd: Dirk Cornelisz, jongman van Schermerhorn en Pietertjen Jans, jongedogter tot Rijp.
08-01-1690 Getrouwd: Gerrit Bartholomeus Winkel, jongman en Annetje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-01-1690 Getrouwd: Jan Pietersz, weduwnaar en Marijtje Arents, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
28-05-1690 Attestatie gegeven aan: Jacob Louwris Slot, jongman tot Graft en Jannetje IJsaaks, jongedogter tot Rijp om elders te werden getrouwd.
12-06-1690 Attestatie gegeven aan: Jan Jansz de Gooijer, weduwnaar wonende in de Starnmeer en Aafjen Klaas Penders, jongedogter tot Rijp om elders te werden getrouwd.
19-06-1690 Attestatie gegeven aan: Pieter Arisz Kok, weduwnaar wonende tot Rijp en Geertruij Hendriks Stael, weduwe wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
26-06-1690 Attestatie gegeven aan: Gerrit Jansz Jonker, weduwnaar tot Rijp en Neeltje Pieters, jongedogter wonende tot Dirkzhorn.
08-10-1690 Getrouwd: Jan Cornelisz Stijns, weduwnaar en Trijn Klaas, weduwe beijde wonende tot Rijp.
08-10-1690 Getrouwd: Klaas Hendriksz Haen, jongman en Lijsbeth Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
08-10-1690 getrouwd: Claas Jacobs, jongman en Grietje Michiels, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
16-10-1690 Getrouwd: Pieter Gleijnisz, jongman van Graft en Aegtje Cornelis, jongedogter uijt de Rijp.
26-11-1690 Getrouwd: Fredrik Adriaan Groet, weduwnaar tot Rijp en Diewer Pieters, weduwe tot Graft.
24-12-1690 Getrouwd: Adriaen Kornelisz Berkhout, jongman en Anna Klaas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-12-1690 Getrouwd: Cornelis Cornelisz Smit, jongman en Guertje Gerrits, jongedogter beijde wonende in ’t Noord-eijnd.
12-02-1691 Getrouwd: Klaas Dirksz Dam, jongman en Engeltje Jans, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
26-03-1691 getrouwd: Jan Jansz Smit, jongman tot Rijp en Grietje Gerrits, jongedogter wonende in ’t Noord-eijnd.
13-05-1691 Attestatie gegeven aan: Adriaen Adriaensz Groenbaert en Trijntje Claas, jongedogter beijde wonende tot Rijp om elders te werden getrouwd.
29-07-1691 Getrouwd: Jacob Josephsz, weduwnaar en Aegte Claas, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
07-08-1691 Getrouwd: Hendrik Jansz, jongman in de Beemster en Gerbrig Jacobs, jongedogter tot Rijp.
11-11-1691 Attestatie gegeven aan: Mr. Heertjen Gerritsz, weduwnaar, schoolmeester tot Noord-eijnd in den banne van Graft en Anna Jans, jongedogter tot Rijp.
11-11-1691 Getrouwd: Louris Jansz Drijverman, jongman tot Schermerhorn en Trijn Garbrants, jongedogter tot Rijp.
11-11-1691 Getrouwd: Pieter Maertensz Jelis, jongman en Grietje Jacobs, jongedogter beijde tot Rijp.
30-12-1691 Getrouwd: Pieter Jansz, jongman en Neel Maertens, jongedogter beijde tot Rijp.
19-01-1692 Attestatie gegeven aan: Engel Krelisz Mollevanger, jongman uijt de Rijp tegenwoordig wonende in de Starnmeer en Trijn Jans, jongedogter uijt de Beemster.
19-01-1692 Getrouwd: Jan JAnsz van den Bos, jongman uijt Noord-eijnd en Diewertje Claas, jongedogter tot Rijp.
02-02-1692 Getrouwd: Cornelis Jansz, jongman en Marijtje Huijgens, jongedogter beijde tot Rijp.
16-02-1692 Getrouwd: Jan Simonsz Jonker, weduwnaar en Lijsbet Reijnderts, jongedogter beijde tot de Rijp.
16-02-1692 Attestatie gegeven aan: Cornelis Jansz van de Volger, jongman wonende in de banne van de Rijp en Jantjen Floris, weduwe wonende op Oost Graftdijk.
23-02-1692 Getrouwd: Klaas Cornelisz Mackis, jongman tot Graft en Marij Cornelis, jongedogter tot Rijp.
15-03-1692 Getrouwd: Evert Hendriksz Backer, jongman en Lijsbet Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
22-03-1692 Attestatie gegeven aan: Teunis Cornelisz, weduwnaar in de verbrande Rijp tot Rijp en Annetje Alberts, jongedogter in de Beemster om elders getrouwd te werden.
19-04-1692 Getrouwd: Dirk Jacobsz, jongman tot Graft en Trijn Claas, jongedogter tot Rijp.
19-04-1692 Getrouwd: Jan Jakobsz (Gorter) ik seg Backer, jongman tot Rijp en Guurtje Cornelis tot Graft.
26-07-1692 Getrouwd: Jacob Klaasz, jongman en Klaasjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Rijp.
02-11-1692 Getrouwd: Melle Kornelisz, jongman en Marijtje Cornelis, jongedogter beijde tot Rijp wonende.
05-12-1692 Getrouwd: Gerrit Dirksz, jongman en Diewer Maertens, weduwe beijde tot Rijp.
12-12-1692 Getrouwd: Krelis Rutgersz, weduwnaar tot Schermerhorn en Trijn Pieters, weduwe tot Rijp wonende.
27-12-1692 Getrouwd: Jan Pietersz, jongman en Haesjen Rijken, weduwe beijde wonende tot Rijp.

Transcriptie: GenraData – Datum: 21-04-2008

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.