De Rijp Begravenis Successie 1806 – 1811

Share and Like

De Rijp – Successie op begraven 1806-1811

 

09-05-1806 Aangeving gedaan van het lijk van een kind van Harmen Brugge genaamd Jan, oud zijnde een jaar. Vrij van zegel.
31-05-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Anthonis Deutekom, oud zijnde 48 jaren 6 maanden, gehuwd geweest zijnde naltende zes kindren uit een huwelijk oorspronkelijk. Op een zegel 6 stuivers.
11-06-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Harmen Brugge, oud zijnde 56 jaren, gehuwd geweest zijnde, nalatende zes kinderen. Vrij van zegel.
18-06-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Cornelis Hop, oud zijnde 6 jaren 4 maanden. Vrij van zegel.
23-06-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Maartje Kemp, huisvrouw van Pieter Veth, oud zijnde 38 jaren, nalatende drie kinderen uit huwelijk. Vrij van zegel.
16-07-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Jan van den Bergh, zoon van Cornelis van den Bergh, oud zijnde 17 jaren 7 maanden, ongehuwd. Vrij van zegel.
18-07-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Antje Telings, huisvrouw van Johannes Pieters, out 34 jaren, nalatende 34 jaren, nalatende een kinder uit huwelijk verwekt. Op ’t zegel van 6 stuivers.
04-08-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Jan Teel, zoontje van Klaas Teel, oud 9 weken. Vrij van zegel.
11-08-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Maartje Cornelis Snoek, huisvrouw van Willem Jansz, oud zijnde 50 jaren zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
22-08-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Elsje Meijer, weduwe van Jan Kieft, oud zijnde 67 jaren 5 maanden, eenmaal gehuwd geweest zijnde en uit dat huwelijk nalatende twee kinderen. Op een zegel gesteld tot 6 stuivers.
30-08-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Maartje, dochtertje van Floris Kronenberg, oud 41 weken. Vrij van zegel.
19-09-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Maria, dochtertje van Joseph Haanraad, oud 20 weken. Vrij van zegel.
23-10-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Dirk Poest, oud 58 jaren 3 maanden, tweemaal gehuwd geweest (vrij van zegel), uit zijn laatste huwelijk nalatende twee kinderen.
31-10-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Catharina van der Beets, huisvrouw van Mr. Pikker, oud 61 jaren 9 maanden 26 dagen. Twee maal gehuwd geweest doch zonder kinderen na te laten. Op zegel van 6 stuivers.
04-11-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Jannetje Keiser, huisvrouw van Cornelis Poest, oud zijnde 51 jaren, eenmaal gehuwd geweest zonder nagelaten kinderen. Vrij van zegel.
05-11-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Jannetje Bos, huisvrouw van Jan Feddes de Vries, oud zijnde 57 jaren, nalatende twee kinderen voorgaande huwelijken. Vrij van zegel.
21-11-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Jan Maartens Tomes, oud zijnde 72 jaren, gehuwd geweest doch zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
29-11-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Grietje Garmens Pool, huisvrouw van Klaas Cornelisz Mulder, oud zijnde 57 jaren, eenmaal gehuwd geweest zonder nagelaten kinderen. Vrij van zegel.
01-12-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Anna Reker, weduwe L. Verwer, oud zijnde 79 jaren 8 maanden, eenmaal gehuwd geweest daar uit nalatende drie kinderen en twee kleinkinderen van een overleden dochter. Op een zegel van 6 stuivers.
04-12-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Jan Lourisz Olij, oud zijnde 66 jaren, eenmaal gehuwd geweest, daar uit nalatende een kind. Vrij van zegel.
09-12-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Pieter Hoogstraten, zoontje van Jacob Hoogstraten, oud 7 jaren en 8 maanden. Vrij van zegel.
17-12-1806 Aangeving gedaan van het lijk van Dieuwertje de Vries, huisvrouw van Dirk Kriek, oud 61 jaren, eenmaal gehuwd geweest nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
19-01-1807 Het lijk van Trijntje Sijmons Rens, huisvrouw van Barent Oosterman, oud 61 jaren.geene kinderen of verdere nakomelingen nalatende. Vrij van zegel.
23-01-1807 Aangeving gedaan van het lijk van Jannetje Benedictus Koning, huisvrouw van Sijmen Purmerend, oud 64 jaren, geen kinderen of verdere nakomelingen nalatende. Vrij van zegel.
28-01-1807 Aangeving gedaan van het lijk van Sijmon Scholten, oud 48 jaren, tweemaal gehuwd geweest zonder geslacht na te laten. Vrij van zegel.
03-02-1807 Van het lijk van Pieter van den Berg, zoontje van Cornelis van den Berg, oud 5 jaren, vrij van zegel.
09-02-1807 Van het lijk van Impje Appel, oud 51 jaren, eens getrouwd geweest, daar uit nalatende twee kinderen. Vrij van ’t zegel.
23-02-1807 Van het lijk van Dirk Schuurmans, oud 67 jaren, eenmaal gehuwd geweest, nalatende drie kinderen en descendents. Vrij van zegel.
07-03-1807 Van het lijk van Johanna Soetens, oud 85 jaren, een maal gehuwd geweest, daar uit nalatende drie descendenten, vrij van zegel.
06-04-1807 Van het lijk van Klaasje Braak, oud 67 jaren, gehuwd geweest zonder descendenten na te laten. Vrij van zegel.
09-04-1807 Van het lijk van Grietje Bas, dochtertje van Jacob Bas, oud 5 weken. Vrij van zegel.
11-04-1807 Van het lijk van Hendrik Duuringshoff, zoontje van Christoff Duuringshoff, oud tien dagen. Vrij van zegel.
17-04-1807 Van het lijk van Arent de Wilde, oud 68 ½ jaar, eenmaal gehuwd geweest, nalatende uit het zelve eene dochter. Vrij van zegel.
21-04-1807 Van het lijk van Gerrit de Reus, oud 47 jaren, uit een huwelijk nalatende zes kinderen. Vrij van zegel.
22-04-1807 Van het lijk van Pieter van Zanten, zoontje van Jan van Zanten, oud 5 jaren. Vrij van zegel.
22-04-1807 Van het lijk van Maartje Hoogstraten, oud 19 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
05-05-1807 Van het lijk van Grebbers Binnewijsent, oud 45 jaren, eenmaal gehuwd geweest daar uit nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
05-05-1807 Van het lijk van Dirk van Zanten, zoontje van Jan van Zanten, oud ½ jaar. Vrij van zegel.
05-05-1807 Van het lijk van Teunis Koen, zoontje van de weduwe Teunis Koen, oud ½ jaar. Vrij van zegel.
14-05-1807 Van het lijk van Jan Pietersz, zoontje van Pieter Tensen, oud 12 dagen, vrij van zegel.
02-06-1807 Van het lijk van Klaas Appel, oud 84 jaren 7 maanden 11 dagen, nalatende uit een huwelijk drie kinderen. Op zegel a 6 stuivers.
18-06-1807 Van het lijk van Grietje Stam, dochtertje van Jacob Stam, oud twaalf weken. Vrij van zegel.
11-07-1807 Van het lijk van Ariaan de Kenesch, oud 84 jaren 2 maanden, nalatende een kind. Vrij van zegel.
27-07-1807 Van het lijk van Frans Scholts, oud 43 jaren, uit twee huwelijken nalatende drie kinderen. Vrij van zegel.
28-07-1807 Van het lijk van Catharina, dochtertje van Joseph Haanraads, oud zijnde 16 weken.
03-08-1807 Van het lijk van Lijsbeth Jans Waldijk, oud 81 jaren 3 maanden, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten.
17-08-1807 Van het lijk van Jan Brantjes, oud 83 jaren, uit een huwelijk nalatende een kind. Op zegel tot 6 stuivers.
31-08-1807 Van het lijk van Marijtje Beekman, oud 74 jaren een maand, gehuwd geweest daar uit nalatende acht kinderen en descendants. Vrij van zegel.
01-09-1807 Van het lijk van Jan Hendriksz de Jong, oud 71 jaren, eenmaal gehuwd geweest, nalatende 7 kinderen en verdere descendenten. Op zegel 6 stuivers.
04-09-1807 Van het lijk van Marian Beumer, oud 12 jaren en 10 maanden, ongehuwd. Vrij van zegel.
05-09-1807 Van het lijk van Neeltje Simons, oud 61 jaren, eenmaal gehuwd geweest daar uit nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
10-09-1807 Van het lijk van Fredrik Altman, zoontje van Jan Altman, oud 8 jaren. Vrij van zegel.
15-09-1807 Van het lijk van Andries Heijns, oud 68 jaren nalatende uit een huwelijk 6 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
18-09-1807 Van het lijk van Maria Glareest, oud 7 jaren en 10 maanden. Vrij van zegel, dochtertje van Jan Glareest.
05-10-1807 Van het lijk van Pietertje van Oenen, dochtertje van Daniel van Oenen, oud 11 weken. Vrij van zegel.
08-10-1807 Van het lijk van Aldert Kwadijk, zoontje van Louis Kwadijk, oud 7 weken. Vrij van zegel.
17-10-1807 Van het lijk van Klaas Bart, oud 30 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
20-10-1807 Van het lijk van Reindert Hillebrands, oud 61 jaren. Tweemaal gehuwd geweest, daar uit nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
20-10-1807 Van het lijk van Jan Middelveld, zoontje van Dr. Middelveld, oud 12 weken. Vrij van zegel.
21-10-1807 Van het lijk van Jacob Beets, oud 51 jaren, niet gehuwd geweest. Vrij van zegel.
24-10-1807 Van het lijk van Dina van Oenen, dochtertje van Daniel van Oenen, oud 6 jaren. Vrij van zegel.
29-10-1807 Van het lijk van Gerrit Lourisz Bona, oud 66 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
02-11-1807 Van het lijk van een kind van de weduwe Grebben Binnewijsent genaamd Grebbert, oud 3 dagen. Vrij van zegel.
04-11-1807 Van het lijk van Neeltje, dochtertje van Reindert Bijleveld, oud 2 jaar en drie maanden. Vrij van zegel.
14-11-1807 Van het lijk van Neeltje van Heiningen, oud 58 jaren een maand, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten.
18-11-1807 Van het lijk van Pieter Bril, zoontje van Jan Bril, ooud een jaar. Vrij van zegel.
18-11-1807 Van het lijk van Andries Heijer, zoontje van Jurien Heijer, oud 3 dagen. Vrij van zegel.
19-11-1807 Van het lijk van Fredrik Martens, oud 67 jaren vier maal gehuwd geweest, daar uit nalatende een kind. Vrij van zegel.
23-11-1807 Van het lijk van Sijmon Oudejans, zoontje van Klaas Oudejans, oud vijf jaren. Vrij van zegel.
25-11-1807 Van het lijk van Cornelis Bierman, oud 39 jaren, eenmaal gehuwd geweest daar uit nalatende vier kinderen. Vrij van zegel.
05-12-1807 Van het lijk van Teunis Scholten, zoontje van Hendrik Scholten, oud 6 weken. Verij van zegel.
11-12-1807 Van het lijk van Jan Joosten, oud 43 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
23-12-1807 Van het lijk van Jacob Issers, oud 47 jaren en 3 maanden. Gehuwd geweest nalatende vijf kinderen. Vrij van zegel.
23-12-1807 Van het lijk van Guurtje Cornelis Hop, oud 39 jaren. Gehuwd geweest nalatende 2 kinderen. Vrij van zegel.
23-12-1807 Van het lijk van Cornelis Koster, zoontje van Jacob Koster, oud 1jaar en 3 weken. Vrij van zegel.
16-12-1807 Van het lijk van Cornelis Willems, zoontje van Willem Jansz, oud 1 ½ jaar. Vrij van zegel.
27-12-1807 Van het lijk van Willem Hofman, oud 75 jaren. Gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
28-12-1807 Van het lijk van Meindert Wijers, zoontje van Jan Maijers, oud 8 maanden. Vrij van zegel.
05-01-1808 Van het lijk van Antje Band, oud 74 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
06-01-1808 Van het lijk van Niesje Mars, oud 62 jaren gehuwd geweest nalatende vijf kinderen en verdere descendenten. Vrij van zegel.
07-01-1808 Van het lijk van Jacob Blok, oud 43 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
18-01-1808 Van het lijk van Bart Bul, oud 8 jaren. Vrij van zegel.
19-01-1808 Van het lijk van Albert Grippeling, zoontje van Willem Grippeling, oud een half jaar. Vrij van zegel.
25-01-1808 Van het lijk van Wilhelmina Kalker weduw Jan Heijnes, oud 82 jaren. Gehuwd geweest zonden kinderen of descendenten n ate laten. Zegel a 6 stuivers.
26-01-1808 Van het lijk van Pieter Hoogstraten, zoontje van Jacob Hoogstraten, oud 21 dagen. Vrij van zegel.
28-01-1808 Van het lijk van Pieter Dekker, oud 54 jaren. Ongehuwd, vrij van zegel.
09-02-1808 Van het lijk van Jan, zoontje van Jan Kuip, oud 12 dagen. Vrij van zegel.
12-02-1808 Van het lijk van Maartje Paardekoper, oud 21 jaar en 11 weken nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
29-02-1808 Van het lijk van Nietje, dochtertje van Hendrik Brasser, oud 14 weken. Vrij van zegel.
07-03-1808 Van het lijk van Pieter Appel, zoontje van Sijmen Leendertsz Appel, oud 1 jaar. Vrij van zegel.
07-03-1808 Van het lijk van Jan Kokkes, zoontje van Jacob Kokkes, oud 20 weken. Vrij van zegel.
25-03-1808 Van het lijk van Cornelia, dochtertje van Joseph Haanraads, oud 8 jaren. Vrij van zegel.
29-03-1808 Van het lijk van Antje Ruiter, dochtertje van Klaas Ruiter, oud ½ jaar. Vrij van zegel.
30-03-1808 Van het lijk van Albert Poest, oud 52 jaren en 11 maanden, gehuwd gewest zonder kind, kinderen of descendenten na te laten. Op 6 stuivers zegel.
01-04-1808 Van het lijk van Cornelis Sibers, zoontje van Ariaen Sibers, oud een jaar. Vrij van zegel.
04-04-1808 Van het lijk van Cornelis Bruin, oud 69 jaren en 3 maanden. Uit eenhuwelijk nalatende een kind. Op zegel a 6 stuivers.
04-04-1808 Van het lijk van Jacob Zwaan, oud 59 jaren, uit een huwelijk nalatende 12 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
07-04-1808 Van het lijk van Matthijs Ledder, oud 51 jaren, uit een huwelijk nalatende 4 kinderen. Vrij van zegel.
11-04-1808 Van het lijk van Trijntje Passer, dochtertje van Gerrit Passer, oud 14 dagen. Vrij van zegel.
16-04-1808 Van het lijk van Trijntje Willems Kloek, oud 67 jaren en 3 maanden, 9 kinderen. 6 stuivers zegel.
22-04-1808 Van het lijk van Neeltje Mars, oud 80 jaren, gehuwd geweest nalatende14 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
26-04-1808 Van het lijk van Jacobje de Graaff, dochtertje van Wessel de Graaff, oud 30 weken. Vrij van het zegel.
04-05-1808 Van het lijk van Jan Mars, oud 44 jaren ongehuwd. Op zegel van 6 stuivers.
05-05-1808 Van het lijk van Jan Feelders de Vries, oud 41 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen of desendenten na te laten. 6 stuivers zegel.
16-05-1808 Van het lijk van Jan Groot, zoontje van Evert Groot, oud 42 weken. Vrij van zegel.
02-06-1808 Van het lijk van Aaltje Sluis, dochtertje van Klaas Sluis, oud 14 weken. Vrij van zegel.
04-06-1808 Van het lijk van Grietje Jelles, dochtertje van Jelle Aukes, oud 14 weken. Vrij van zegel.
08-06-1808 Van het lijk van Trijntje Dubbelt, dochtertje van Willem Dubbelt, oud twee jaren. Vrij van zegel.
15-06-1808 Van het lijk van Klaas van Leijden, zoontje van Janvan Leijden, oud 11 weken. Vrij van zegel.
20-06-1808 Van het lijk van Zwaantje Dolleboter, oud 52 jaren. Gehuwd geweest zonder kinderen achter te laten. Vrij van zegel.
02-07-1808 Van het lijk van Dirk Kriek, oud 62 jaren nalatende uit een huwelijk 2 kinderen. Vrij van zegel.
18-07-1808 Van het lijk van Sijmen Oudejans, zoontje van Klaas Oudejans, oud vier weken. Vrij van zegel.
11-08-1808 Van het lijk van Louris Kokkes, oud 5 jaren en 4 maanden, zoontje van Jacob Kokkes. Vrij van zegel.
13-08-1808 Van het lijk van Maartje Jans, oud 62 jaar, gehuwd geweest nalatende een kind. Vrij van zegel.
24-08-1808 Van het lijk van Grietje Hartog, gehuwd geweest nalatende een kind, was oud 35 jaren. Vrij van zegel.
25-08-1808 Van het lijk van Sijtje Rensen, oud 13 dagen zijnde dochtertje van Pieter Rensen. Vrij van zegel.
12-09-1808 Van het lijk van Gerrit Lum, zoontje van Jacobus Lum, oud ½ jaar. Vrij van zegel.
21-09-1808 Van het lijk van Aaltje Hop, dochtertje van Jacob Hop, oud 31 weken. Vrij van zegel.
21-09-1808 Van het lijk van Trijntje van Wieringen, oud 3 jaren. Vrij van zegel.
26-09-1808 Van het lijk van Trijntje Verwer, oud 52 jaren nalatende drie kinderen of verdere descendenten. Op zegel van 6 stuivers.
27-09-1808 Van het lijk van Jacob Grein, zoontje van Christiaan Grein, oud 1 jaar. Vrij van zegel.
03-10-1808 Van het lijk van Klaasje, dochtertje van Jan Brasser, oud 1 jaar. Vrij van zegel.
13-10-1808 Van het lijk van Antje Cornelis de Vios, oud 52 jaren, gehuwd geweest met 4 kinderen na te laten. Vrij van zegel.
14-10-1808 Van het lijk van Annetje Altman, dochtertje van Jan Altman, oud een jaar. Vrij van zegel.
15-10-1808 Van het lijk van Teunis Oudejans, oud 2 jaren zijnde zoontje van Klaas Oudejans. Vrij van zegel.
17-10-1808 Van het lijk van Abraham Rijkes, zoon van Klaas Rijkes, oud 32 weken. Vrij van zegel.
22-10-1808 Van het lijk van Maartje Jas, dochtertje van Pieter Jas, oud 20 weken. Vrij van zegel.
24-10-1808 Van het lijk van Dirk Bril, zoon van Jacob Bril, oud 2 jaar. Vrij van zegel.
24-10-1808 Van het lijk van Geertruitje, dochter van Pieter Kolk, oud 2 weken. Vrij van zegel.
10-11-1808 Van het lijk van Cornelis de Boer, oud 55 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. 6 stuivers zegel.
10-11-1808 Van het lijk van Jannetje Hop, dochter van Jacob Hop, oud 2 ½ jaar. Vrij van zegel.
12-10-1808 Van het lijk van Guurtje Pool, oud 62 jaren, een maal gehuwt geweest nalatende 7 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
18-10-1808 Van het lijk van Christiaan Deurman, zoon van Jan Deurman, oud 7 ½ week. Vrij van zegel.
19-10-1808 Van het lijk van Arie Zwanenburg, oud 56 jaren, eenmaal gehuwd geweest nalatende vier kinderen en descendenten. Op 6 stuivers zegel.
25-10-1808 Van het lijk van Arie de Vos, zoontje van Jacob de Vos, oud 4 weken. Vrij van zegel.
06-12-1808 Van het lijk van Neeltje Dubbelt, dochter van Bonk Dubbelt, oud 10 jaren. Vrij van zegel.
07-12-1808 Van het lijk van Wilmeintje Heuvels, oud 56 jaren, gehuwd geweest nalatende 3 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
12-12-1808 Van het lijk van Pieter Munnik, oud 60 jaren, gehuwd geweest nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
19-12-1808 Van het lijk van Barent Albertsz, oud 53 jaren, gehuwd geweest nalatende kinderen. Vrij van zegel.
27-12-1808 Van het lijk van Lourens Kostelijk, oud 42 jaren, eenmaal gehuwd geweest daar uit nalatende vier kinderen. Op zegel van 6 stuivers.
29-12-1808 Van het lijk van Jan Pietersz Ott, oud 58 jaren, gehuwd geweest nalatende zes kinderen. Vrij van zegel.
02-01-1809 Van het lijk van Cornelis Pietersz Valk, oud 49 jaren, gehuwd zonder kindren na te laten. Vrij van zegel.
08-01-1809 Van het lijk van Antje Jans Wittebrand, oud 25 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
10-01-1809 Van het lijk van Grietje Pieters Leek, oud 50 jaren gehuwd geweest nalatende 5 kinderen. Vrij van zegel.
10-01-1809 Van het lijk van Jan Middelveld, zoontje van Dirk Middelveld, oud een week. Vrij van zegel.
14-01-1809 Van het lijk van Antje Jans Slot, oud 63 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
17-01-1809 Van het lijk van Maartje Zijgers Torenburg, oud 60 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
24-01-1809 Van het lijk van Paulus Dolleboter, gehuwd geweest, 3 kinderen nalatende, oud 53 jaren. Vrij van zegel.
08-02-1809 Van het lijk van Jan de Geul, oud 60 jaren, gehuwd geweest nalatende een kind of descendent. 6 stuivers zegel.
14-02-1809 Van het lijk van Meindert Bloker, zoontje van Dirk Bloker, oud 2 jaren. Vrij van zegel.
18-02-1809 Van het lijk van Dirk Bleker, oud 43 jaren nalatende uit een huwelijk 2 kinderen. Vrij van zegel.
27-02-1809 Van het lijk van Trijntje Kostelijk, oud 40 jaar, gehuwd geweest nalatende 3 kinderen. Vrij van zegel.
08-03-1809 Van het lijk van Meijne Schuit, oud 48 jaren en 11 maanden, gehuwd geweest nalatende 4 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
09-03-1809 Van het lijk van Barend Bruijn, oud 16 jaren. Vrij van zegel.
13-03-1809 Van het lijk van Diewertje Plugger, oud 38 jaren, gehuwd geweest 4 kinderen nalatende. Vrij van zegel.
21-03-1809 Van het lijk van Meinouw Alfing, zoontje van Jan Alfing, oud 2 jaren. Vrij van zegel.
22-03-1809 Van het lijk van Maartje Klaas Hakveld, oud 55 jaren, eenmaal gehuwd geweest nalatende 9 kinderen en descendenten. Op een zegel van 6 stuivers.
27-03-1809 Van het lijk van Jan Leendertsz Wit, oud 63 jaren, gehuwd geweest nalatende 1 kind. Vrij van zegel.
28-03-1809 Van het lijk van Trijntje de Reus, oud 3 jaar en 5 maanden. Vrij van zegel.
01-04-1809 Van het lijk van Klaas Paauw, oud 58 jaren, nalatende 7 desvendenten. Vrij van zegel.
13-04-1809 Van het lijk van Wilmeintje Grippeling, oud 7 weken. Vrij van zegel.
25-04-1809 Van het lijk van Johan Hagen, oud 46 jaren nalatende een kind. Op zegel van 6 stuivers.
27-04-1809 Van het lijk van Jacob Kort, oud 3 dagen. Vrij van zegel.
29-04-1809 Van het lijk van Jan Ruiter, oud 11 jaren. Vrij van zegel.
01-05-1809 Van het lijk van Crelisje Adams Appel, oud 50 jaar uit een huwelijk vier kinderen. Vrij van zegel.
01-05-1809 Van het lijk van Neeltje Ruths, oud 66 jaar, uit een huwelijk kinderen en descendenten

15. vrij van zegel

03-05-1809 Van het lijk van Cornelis Windig, oud 34 jaren, gehuwd geweest nalatende 5 kinderen. Vrij van zegel.
04-05-1809 Van het lijk van Barent Kastens, oud 56 jaren ongehuwd. Vrij van zegel.
05-05-1809 Van het lijk van Hannes Pieters, oud 54 jaren, gehuwd geweest nalatende 4 kinderen. 6 stuivers zegel.
06-05-1809 Van het lijk van Hubert Schaar, oud 11 weken. Vrij van zegel.
15-05-1809 Van het lijk van Pieter Fraij, oud 67 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Op zegel van 6 stuivers.
26-05-1809 Van het lijk van Lambertus Rog, oud 6 weken. Vrij van zegel.
29-05-1809 Van het lijk van Anne Dollebotter, oud 17 jaar. Vrij van zegel.
29-05-1809 Van het lijk van IJtje Ott, oud 33 jaren, eenmaal gehuwd geweest nalatende een kind. Vrij van zegel.
01-06-1809 Van het lijk van Trijntje Nagtegaal, oud 3 weken, dochter van Pieter Nagtegaal. Vrij van zegel.
03-06-1809 Van het lijk van Jacob de Vos, oud 57 jaren, nalatende uit een huwelijk met Risje Brederode 4 kinderen. Vrij van zegel.
05-06-1809 Van het lijk van Jan van Wieringen, oud 57 jaren, niet gehuwd geweest. Vrij van zegel.
10-06-1809 Van het lijk van Jacob Dort, oud 55 jaren, gehuwd geweest nalatende 4 kinderen. Vrij van zegel.
15-07-1809 Van het lijk van Heertje Dekker, oud 69 jaren, gehuwd geweest nalatende 15 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
17-07-1809 Van het lijk van Johanna Cornelis Fiers, oud 66 jaren, gehuwd geweest
18-07-1809 Van het lijk van Maartje Keizer, oud 1 12 jaar, dochtertje van C.Keizer. Vrij van zegel.
01-08-1809 Van het lijk van Aaltje Bos, oud 45 jaar, gehuwd geweest zijnde nalatende zeven kinderen. Vrij van zegel.
04-08-1809 Van het lijk van Geertje de Wit, oud 40 jaren, gehuwd geweest nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
05-08-1809 Van het lijk van Antje Klaas Hille, oud 76 jaren, gehuwd geweest nalatende 14 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
21-08-1809 Van het lijk van Trijntje de Vries, oud 63 jaren nalatende een kind. Op 6 stuivers zegel.
28-08-1809 Van het lijk van Dirk van den Bergh, oud 5 jaren. Vrij van zegel.
11-09-1809 Van het lijk van Neeltje ’t Hart, oud 24 ½ jaar. Vrij van zegel.
19-09-1809 Van het lijk van Cornelis van Petten, oud 50 jaren nalatende twee kinderen uit een huwelijk.
23-09-1809 Van het lijk van Maartje Zwaan, oud 83 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Op zegel van 8 stuivers.
30-09-1809 Van het lijk van Arie Rog, oud 19 jaar, ongehuwd. Vrij van zegel.
19-10-1809 Van het lijk van Christina Vermeer, oud 16 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
13-11-1809 Van het lijk van Klaas Jansz Molenaar, oud 37 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen natelaten
20-11-1809 Van het lijk van Guurtje Pieters, oud 38 jaren, ongehuwd vrij van zegel.
04-12-1809 Van het lijk van Klaas Pietersz Hoek, zoon van Pieter Hoek, oud 3 jaren. Vrij van zegel.
05-12-1809 Van het lijk van Marretje Haantjes, oud 58 jaren, uit een huwelijk drie kinderen nalatend, vrij van zegel.
15-12-1809 Van het lijk van Anthonij Binghand, oud 63 jaren, uit een huwelijk nalatende drie kinderen. Vrij van zegel.
16-12-1809 Van het lijk van Neeltje Pit, oud 11 jaren. Op zegel 6 stuivers.
18-12-1809 Van het lijk van Cornelis Pietersz de Boer, oud 49 jaren, eenmaal gehuwd geweest nalatende drie kinderen.
24-12-1809 Van het lijk van Cornelis Raat, oud 5 jaren, vrij van zegel.
05-06-1810 Van het lijk van Albert Haverkamp, oud 3 dagen, zoontje van C. Haverkamp, vrij van zegel.
10-06-1810 Van het lijk van Albert Molenaar, oud 43 jaren, ongehuwd, vrij van zegel.
11-06-1810 Van het lijk van Muus Both, oud 54 jaren, een kind uit een huwelijk nalatende. Vrij van zegel.
13-06-1810 Van het lijk van Jan Zaal, zoontje van C. Zaal, oud 8 weken. Vrij van zegel.
21-06-1810 Van het lijk van Cornelia Bosmans, dochtertje van Johannes Bosman, oud 6 weken. Vrij van zegel.
22-06-1810 Van het lijk van Taamke Stork, oud 70 jaren, gehuwd geweest nalatende 9 kinderen. Vrij van zegel.
22-06-1810 Van het lijk van Diewertje Sluis, oud 67 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Zegel 8 stuivers
23-06-1810 Van het lijk van Tjepke Bezem, oud 50 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen of descanden na te laten. Vrij van zegel.
27-06-1810 Van het lijk van een kind van G.J. van Hoolwerff, oud 6 uren. Vrij van zegel.
27-06-1810 Van het lijk van Feitje Teunis van Baar, oud 37 jaren, gehuwd geweest nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
29-06-1810 Van het lijk van Jan de Groot, oud 45 jaren, gehuwd geweest, nalatende drie kinderen. Vrij van zegel.
31-06-1810 Van het lijk van Antje Izaac, oud 34 jaren, gehuwd geweest nalatende 6 kinderen. Zegel 8 stuivers.
31-06-1810 Van het lijk van Jan Deurman, oud 29 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
08-02-1810 Van het lijk van Cornelis Keiser, oud 39 jaren, gehuwd geweest nalatende 5 kinderen. Vrij van zegel.
08-02-1810 Van het lijk van Pieter Hartman, oud 73 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Op 8 stuivers zegel.
12-02-1810 Van het lijk van Dirk Bont, oud 53 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
14-02-1810 Uit de Beemster volgens permissiebillet van de secretaris in de Beemster, om alhier begraven te worden het lijk van Neeltje Willems Out.
19-02-1810 Van het lijk van Dirkje Dirks Meijer, oud 59 jaren, gehuwd geweest nalatende zeven kinderen descendanten. Op zegel 8 stuivers.
20-02-1810 Van het lijk van Willem Blom, oud 50 jaren, gehuwd geweest, laat geen kinderen na. Vrij van zegel
01-03-1810 Van het lijk van Jan Ruiter, oud 41 jaren, gehuwd geweest, nalatende vijf kinderen. Vrij van zegel.
01-03-1810 Van het lijk van Lietse de Graaff, oud 4 jaren, dochter van W. de Graaff. Vrij van zegel.
07-03-1810 Van het lijk van Fredrik Alsma, zoontje van Jan Alsma, oud 15 dagen. Vrij van zegel.
10-03-1810 Van het lijk van Maartje Water, oud 70 jaren, gehuwd geweest nalatende 6 kinderen of verder descandenten. Op zegel 8 stuivers.
17-03-1810 Van het lijk van Jan van Leijden Jansz, oud 25 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
18-03-1810 Van het lijk van Anthonie en Barendje Lakeman, beide oud een dag, kinderen van Cornelis Lakeman. Vrij van zegel.
26-03-1810 Van het lijk van Willempje Smit, oud 42 jarengehuwd geweest nalatende 2 kinderen. Vrij van zegel.
29-03-1810 Van het lijk van Jan Water, oud 32 jaren, uit twee huwelijken nalatende drie kinderen. Vrij van zegel.
30-03-1810 Van het lijk van Hein Paardekooper, oud 42 jaren, uit een huwelijk 5 kinderen nalatende. Vrij van zegel.
31-03-1810 Van het lijk van Trijntje Bek, oud 65 jaren, gehuwd geweest nalatende 6 descendenten. Op zegel van 8 stuivers.
04-04-1810 Van het lijk van Dirk Paardekooper, oud 71 jaren, gehuwd geweest nalatende 29 kinderen en verdere descendenten.
06-04-1810 Van het lijk van Pietertje Taaman, oud 28 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
09-04-1810 Van het lijk van Pieter Veth, oud 42 jaren, gehuwd geweest nalatende 4 kinderen. Vrij van zegel.
10-04-1810 Van het lijk van Maartje Benedictus, oud 1 jaar. Vrij van zegel.
16-04-1810 Van het lijk van Elisabeth Margaretha van Doorm, oud 2 jaren. Vrij van zegel.
17-04-1810 Van het lijk van Jacob Heines, oud 74 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
26-04-1810 Van het lijk van Pieter Appel, zoon van Pieter Appel, oud een jaar. Vrij van zegel.
03-05-1810 Van het lijk van Pieter Zoon, oud 42 jaar, gehuwd geweest 4 kindren nalatende. Vrij van zegel.
07-05-1810 Van het lijk van Jacob Jansz Visser, oud 61 jaar, gehuwd geweest nalatende 2 kinderen. Vrij van zegel.
09-05-1810 Van het lijk van Maarten Maartensz Hoek, oud 49 jaren, uit een huwelijk nalatende vier kinderen. Vrij van zegel.
09-05-1810 Van het lijk van Seeske Ellens, oud 59 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
17-05-1810 Van het lijk van Diewertje, dochtertje van Jan Vos, oud 1 jaar. Vrij van zegel.
26-05-1810 Van het lijk van Pieter Holling, oud 29 jaren, nalatende uit een huwelijk 3 knderen. Vrij van zegel.
29-05-1810 Van het lijk van Klaas Raat, zoontje van C. Raat, oud 2 jaren. Vrij van zegel.
16-06-1810 Van het lijk van Hillegond Binnewijsent, oud 7 jaren. Vrij van zegel.
20-06-1810 Van het lijk van Antje Jacobs de Boer, oud 33jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
29-06-1810 Van het lijk van Cornelis van den Bergh, oud 49 jaren, gehuwd geweest nalatende 4 kinderen. Vrij van zegel.
04-07-1810 Van het lijk van Jan Komen, oud 10 weken, zoontje van V. Komen. Vrij van zegel.
12-07-1810 Van het lijk van Lijsbeth Bakker, oud 38 jaren, gehuwd geweest 2 kinderen nalatende. Vrij van zegel.
21-07-1810 Van het lijk van Anthonia Storm, oud 53 jaren, nalatende 2 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
25-07-1810 Van het lijk van Aaltje, dochtertje van Klaas Teel, oud 1 jaar. Vrij van zegel.
27-07-1810 Van het lijk van Johannes Grippeling, zoontje van Cornelis Grippeling, oud 6 weken. Vrij van zegel.
04-08-1810 Van het lijk van Jacoba Vredenduin, oud 36 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
04-08-1810 Van het lijk van Jan Hartman, oud 62 jaren, gehuwd geweest nalatende een kind. Op zegel van 8 stuivers.
13-08-1810 Van het lijk van Roemer Benedictus, oud 42 jaren, gehuwd geweest nalatende twee kinderen. Vrij van zegel.
28-08-1810 Van het lijk van Johanna Veening, kind van Jan Veening, oud 3 weken. Vrij van zegel.
04-09-1810 Van het lijk van Hendrik Johannes, oud 4 jaren. Vrij van zegel.
11-09-1810 Van het lijk van Cornelis Hillebrandts, oud 56 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
17-09-1810 Van het lijk van Neeltje, dochtertje van Jacob Laan, oud 15 dagen. Vrij van zegel.
27-09-1810 Van het lijk van Siebe Holling, oud 35 jaren, gehuwd geweest nalatende 2 kinderen. Vrij van zegel.
05-10-1810 Van het lijk van Pieter dubbelt, zoontje van Sijmen Dubbelt, oud 32 weken. Vrij van zegel.
08-10-1810 Van het lijk van Barent Muller, oud 18 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
11-10-1810 Van het lijk van Aris Slagter, oud 72 jaren, uit een huwelijk nalatende een kind en 6 kinds kinderen. Op een zegel van 8 stuivers.
16-10-1810 Van het lijk van Maarten Dubbelt, zoontje van Willem Dubbelt, oud 22 weken. Vrij van zegel.
23-10-1810 Van het lijk van Guurtje Middelveld, oud 28 jaren, gehuwd geweest nalatende 2 kinderen. Vrij van zegel.
27-10-1810 Van het lijk van Trijntje Poest dochtertje van Teunis Poest, oud 1 dag. Vrij van zegel.
03-11-1810 Van het lijk van Antje Holling, oud 8 dagen. Vrij van zegel.
09-11-1810 Van het lijk van Ariaen schuit, oud 76 jaren, gehuwd geweest nalatende 10 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
20-11-1810 Van het lijk van Dirk Mol, zoontje van Willem Mol, oud 27 weken. Vrij van zegel.
26-11-1810 Van het lijk van Cornelis van Petten, oud 74 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
30-11-1810 Van het lijk van Neeltje Koen, oud 10 jaar. Vrij van zegel.
30-11-1810 Van het lijk van Manus Gerritsz, zoontje van Gerrit Kaspers, oud 2 jaren. Ut supra.
30-11-1810 Van het lijk van Sijtje Teuis, dochtertje van Teunis Traan, oud 19 weken. Vrij van zegel.
07-12-1810 Van het lijk van Grietje Midelveld, oud 18 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
10-12-1810 Van het lijk van Trijntje Ton, oud 19 jaren, ongehuwd. Vrij van zegel.
20-12-1810 Van het lijk van Rinsje Koen, oud 10 jaar. Vrij van zegel.
21-12-1810 Van het lijk van Reindert, zoon van Hillebrand Ruiter, oud 1 dag. Vrij van zegel.
28-12-1810 Van het lijk van Grietje Schouten, oud 37 jaren, uit een huwelijk nalatende 3 kinderen. Vrij van zegel.
29-12-1810 Van het lijk van Aaltje van Petten, oud 89 jaren, nalatende 12 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
01-01-1811 Van het lijk van Dirk Hoogstraten, oud 66 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
08-01-1811 Van het lijk van Aafje Vogel, oud 56 jaren, gehuwd geweest nalatende 2 kinderen. Vrij van zegel.
09-01-1811 Van het lijk van Klaas Ernst, oud 8 jaar. Vrij van zegel.
09-01-1811 Van het lijk van Antje de Vries, oud 80 jaren, gehuwd geweest nalatende 4 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
12-01-1811 Van het lijk van Guurtje Cornelis Pauw, oud 68 jaren zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
19-01-1811 Van het lijk van Maartje de Goede, oud 54 jaren, gehuwd geweest nalatende 7 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.
22-01-1811 Van het lijk van Dirk Dollebotter,oud 56 jaren, gehuwd geweest nalatende 4 kinderen. Vrij van zegel.
22-01-1811 Van het lijk van Guurtje Zwanenburg, oud 30 jaren, gehuwd geweest 3 kinderen nalatende. Vrij van zegel.
02-02-1811 Van het lijk van Antje Groen, oud 50 jaren nalatende uit een huwelijk 2 kinderen. Vrij van zegel.
04-02-1811 Van het lijk van Reindert Hendriksz, oud 54 jaren, twee kinderen uit een huwelijk nalatende. Vrij van zegel.
05-02-1811 Van het lijk van Geertje Valk, oud 5 weken, dochtertje van Cornelis Valk. Vrij van zegel.
11-02-1811 Van het lijk van Jacob Snijders, oud 59 jaren, ongehuwd op zegel van 6 stuivers.
23-02-1811 Van het lijk van Maria Brasser, oud 7 jaar. Vrij van zegel.
07-03-1811 Van het lijk van Sijmen Oudejans, zoontje van Klaas Oudejans, oud 3 dagen. Vrij van zegel.
09-03-1811 Van het lijk van Siepke Holling, oud 13 weken. Vrij van zegel.
16-03-1811 Van het lijk van Guurtje van Arle, oud 38 jaren, gehuwd geweest 1 kind nalatende. Vrij van zegel.
30-03-1811 Van het lijk van Marten Beets, oud 56 jaren, uit een huwelijk een kind nalatende. Op zegel van 6 stuivers.
06-04-1811 Van het lijk van Grietje Kroon, oud 41 jaren, uit een huwelijk nalatende drie kinderen. Vrij van zegel.
10-04-1811 Van het lijk van Ariaan Broertjes, oud 52 jaren, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten. Vrij van zegel.
13-04-1811 Van het lijk van Hendrik Altman, oud 7 jaar. Vrij van zegel.
19-04-1811 Van het lijk van Antje Gerrits Bezijens, oud 20 jaar, ongehuwd. Vrij van zegel.
30-04-1811 Van het lijk van Jan, zoontje van Klaas Pieters Hille, een dag out. Vrij van zegel.
06-05-1811 Van het lijk van Neeltje Haster, oud 3 ½ jaar. Vrij van zegel.
08-05-1811 Van het lijk van Jan van Wieringen, zoontje van Dirk van Wieringen, oud 10 weken. Vrij van zegel.
09-05-1811 Van het lijk van Neeltje Brouwer, dochtertje van Tijmon Brouwer, oud 16 dage, vrij van zegel.
15-05-1811 Van het lijk van Maartje Jacobs, oud 73 jaren, gehuwd geweest nalatende drie kinderen of verdere descendenten. Vrij van zegel.
20-05-1811 Van het lijk van Jan Groot Jans, oud 69 jaren, gehuwd geweest nalatende twee kinderen en descendenten. Op een zegel van 6 stuivers.
23-05-1811 Van het lijk van Riemke Haber, oud 25 jaren, gehuwd geweest nalatende een kind. Vrij van zegel.
01-06-1811 Van het lijk van Barent Sibers, gehuwd geweest nalatende zes kinderen en descendenten zijnde hij oud geweest 61 jaren. Vrij van zegel.
04-06-1811 Van het lijk van Pieter de Wit, zoontje van Jan Reijers de Wit, oud 14 dagen. Vrij van zegel.
20-06-1811 Komt in het lijk van Jannetje de Reus uit de Beemster om alhier begraven te werden.
27-06-1811 Van het lijk van Klaas Boon, zoontje van Cornelis Boon, oud 16 weken. Vrij van zegel.
27-06-1811 Van het lijk van Jacob Koster, oud 55 jaren, gehuwd geweest nalatende 6 kinderen en descendenten. Vrij van zegel.

Descendenten,

afstammelingen, kinderen en kindskinderen, nakomelingen. Descendentie, afkomst, afstammeling.

 

Het successierecht

 

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Deze belasting heet successierecht. Er zijn wel vrijstellingen. De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting.

Gemeente archief, Alkmaar De Rijp DTB – inv.nr, 33

Transcriptie: GeneaData – Datum: 06-10-2009

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.