Categorie archieven: DTB

DTB

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1792-1808

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1792-1808 Periode 1792– 1808. 12-08-1792 Kors Jansz Berendregt,jongman van Zandvoort en Teunisje Jansdr, jongedogter te Egmond op Zee welker inteekening en proclamatien voor den aanvang van mijnen dienst aan dese plaats geschied waren, zijn door mij, … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1777-1796

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1662-1796 Periode 1777– 1796. 05-04-1777 Den 5 april hebbe ik in ondertrouw aangeschreven om naar agtien weeken, dewijl de bruidegom  van den Roomschen Godsdienst was, in gevolge H. Ed. Gr.Moggens placaat van den 24 januarij 1755, … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1756-1776

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655 Periode 1756– 1776. 24-07-1756 Den 24 julij hebben zig in ondertrouw bij mij laten inschrijven Cornelis Koning, weduwnaar te Alkmaar met Rachel Planteijt, jongedogter van Egmond op Zee welke op betoog van Alkmaar, dat daar … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1731-1755

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655 Periode 1731– 1755. 20-01-1731 De 20 januarij bij mij ingetekent tot den houwelijken staat Hendrik Garbrantsz, jongman van Egmond aan Zee met Maartje Teunis, jongedochter tot Hargen liggende onder ’t dotp Groet. Bij en door … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1700-1730

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655 Periode 1700– 1730. 17-10-1700 Sijn getrouwt Jan Idesz Wassenaer en Margriet van der Sluijs met attestatie van Alckmaer. 20-02-1701 Sijn getrouwt Claes Swart, weduwnaer van hier met Dieuwertje Pieters, weduwe van Alckmaer. 21-06-1701 Sijn getrouwt … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1680-1698

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655 Periode 1680– 1698. 24-03-1680 Den 24 maert alhier getrouwt Adrianus Rolwagen en Catharina van Hoolk met betoog van Alcmaer. 21-04-1680 Den 21 april zijnde paes heb ick alhier getrouwt de aarste van dese plaets Cornelis … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1662-1679

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655 Periode 1662– 1679. 23-04-1662 Den 23 april Aelbert Pietersz, smit jongesel, nagelaten soon van Pieter Cornelisz met Celitje Cornelis, jongedochter, nagelaten dochter van Cornelis Jansz Olijslager, beijde van Egmond op Zee. Alhier getrouwt den 7 … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Huwelijken Gereformeerd 1624-1655

Egmond aan Zee-Huwelijken  Gereformeerd 1624-1655 Periode 1624– 1655. 00-00-1624 Meester Barteldt Hendricksen, jongman van Amsterdam met Geertje Frerix, jongedochter van Egmondt op Zee. 00-00-1624 Dirck Pietersz, jongman van Egmondt op Zee met Nielsje Cornelis, jongedochter van Cattiwijck op Zee. 00-00-1624 … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmond aan Zee Dopen Gereformeerd 1791-1801

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1791-1801 Periode 1791– 1801. 16-10-1791 Den 16 october een kind gedoopt genaamd Neeltje waarvan moeder was Lijsbeth van der Nollen, vader Arie Klaasz Wijker. De getuige Geertje Harmens Snijder. 23-10-1791 Den 23 dito een … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen

Egmons aan Zee – Dopen Gereformeerd 1802-1813

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1792-1813 Periode 1802– 1813. 10-01-1802 Den 10 januarij een kind gedoopt dat gebooren is den 7 dito genaamd Jacob, de ouders Klaas Jansz Schol en Geertje Jacobs de Groot. Getuijgen Maartje Louwrens Snip. 17-01-1802 … Lees verder

Geplaatst in DTB | Een reactie plaatsen