Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1629-1634

Share and Like

Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1580 – 1673.

Periode 1629-1634

14-01-1629 Jacob Gerritsoon, het kint Pieter.
18-01-1629 Reijner Freecxen, het kint Trijn.
01-02-1629 Cornelis Sijbrantsoon, het kint Sijbrant.
04-02-1629 Jan Kruijff, het kint Hercke.
11-02-1629 Herme Egbertsoon, het kint Freeck.
22-02-1629 Jan Claesz, het kint Aeff.
01-03-1629 Pieter Hertjensoon, het kint Leuff.
25-03-1629 Hercke Jacobsz, het kint Isbrant.
15-04-1629 Aerijs Jansoon Bonte, het kint Pieter.
29-04-1629 Arijs Woutersoon, het kint Griet.
13-05-1629 Nauck Heijckes, het kint Trijn.
20-05-1629 Jacob Nansoon, het kint Pieter.
20-05-1629 Jan Jacobsoon, het kint Claes.
03-06-1629 Reijner Thonisoon, het kint Ente.
03-06-1629 Sijmoen Woutersoon, het kint Wouter.
26-08-1629 Floris Claesz, het kint Meijnu.
26-08-1629 Jacob Sieuwertsz, het kint Sijbrant.
02-09-1629 Evert Pietersoon, het kint Hedde.
09-09-1629 Jan Nannucxz, het kint Nannuck
09-09-1629 Meijnert Jansoon, het kint Dieu.
09-09-1629 Cornelis Arijaensoon, het kint Berber.
16-09-1629 Hedde Pietersoon, het kint Thonis.
16-09-1629 Gerrit Botter, het kint Jantje.
23-09-1629 Herme Heijndricxen, het kint Griet.
30-09-1629 Gerrit Gerritsz, het kint Jan.
10-10-1629 Albert Hercxen, het kint Hercke.
21-10-1629 Wilmer Pietersoon, het kint Trijn.
16-10-1629 Dirck Heertjensoon, het kint Heertjen.
16-10-1629 Floris Jansoon, het kint Alert.
04-11-1629 Jan Claesz, het kint Cornelis.
04-11-1629 Pieter Jacobsz, het kint Jacob.
09-12-1629 Olivier, het kint Anne.
12-12-1629 Cornelis Jansen Smuel, het kint Eefke
20-12-1629 Thonis Thonisz, het kint Cornelis.
23-12-1629 Albert Heijndricxen, het kint Jan.
30-12-1629 Hercke Pouwelsoon, het kint Dieu.
06-01-1630 Heijte Smit, het kint Griet.
10-01-1630 Jacob Dircxen, het kint Jacob.
13-01-1630 Gerrit Pietersz, het kint Geert.
17-01-1630 Reijner Freecxz twee kinderen, het eene Riewert, het ander Gerrit.
07-02-1630 Jacob Jansoon, het kint Jan.
03-03-1630 Hercke Hertjensz, het kint Zij.
03-03-1630 Jan Woutersoon, het kint Jan.
10-03-1630 Jan Froucksen, het kint Frouck.
10-03-1630 Tijmon Luijckesz, het kint Alijt.
10-03-1630 Jan Decker, het kint Trijn.
10-03-1630 Cornelis Jacobsz, het kint Jacob.
24-03-1630 Folcker Sijmsoon Oudejans, het kint genaemt Jan.
24-03-1630 Cornelis Pietersz Leuffs, het kint genaemt Marij.
31-03-1630 Claes Sijbetsoon, het kint Jan.
23-06-1630 Davit Luijtjensz, het kint genaemt Albert.
04-08-1630 Jan Hercxen Kruijff aen die haven, het kint genaemt Jan.
01-09-1630 Broer Pouwelsoon, het kint genaemt Reb.
08-09-1630 Arijaentje,het kint genaemt Cornelis.
08-09-1630 Jan Stoelematter die Jonge wonende aen die haven, het kint genaemt Jan.
08-09-1630 Jacob Gerritsz, het kint genaemt Geert.
08-09-1630 Gaeff aen die haven, het kint genaemt Claes.
01-10-1630 Arijs Woutersoon aen die haven, het kint genaemt Dirck.
21-10-1630 Willem Jansz, het kint genaemt Gerberich.
13-10-1630 Bintje Pietersz, het kint genaemt Albert.
20-10-1630 Floris Jansz, het kint genaemt Aeff.
20-10-1630 Meijnert Jansz, het kint genaemt Jan.
20-10-1630 Jonge Jansoon, het kint genaemt Dieu.
27-10-1630 Claes Claesz, het kint genaemt Pieter.
03-11-1630 Pieter Freecxen, het kint genaemt Trijn.
01-12-1630 Jacob Dogger, het kint genaemt Pieter.
01-12-1630 Herme Heijndricxen, het kint genaemt Thonis.
01-12-1630 Baren Jansoon, het kint genaemt Trijn.
04-12-1630 Baren Claesz, het kint genaemt Wouter.
08-12-1630 Boer Thonisz, het kint genaemt Jacob.
12-12-1630 Groote Gerrit, het kint genaemt Claes.
19-12-1630 Albert Hercxen, het kint genaemt Fookel.
29-12-1630 Cornelis Jansz, het kint genaemt Geert.
29-12-1630 Sijmon Woutersoon, het kint genaemt Alijt.
01-01-1631 Arijs Maertjen, het kint genaemt Anne.
23-01-1631 Reijner Brantsoon aen de haven, het kint genaemt Freeck.
30-01-1631 Meijnert Jansoon Schroor, het kint genaemt Hermen.
30-01-1631 Cornelis Pietersz, herbergier, het kint genaemt Cornelis.
09-02-1631 Jan die swaeger van Heertjen Schujt waijer xxx het kint genaemt Tet.
23-02-1631 Benjamin Naersoon, het kint genaemt Claessjen.
02-03-1631 Thonis Pietersz, het kint is genaemt Jan.
06-03-1631 Isbrant Sijbrantsz Noordeloos, schoolmeester, het kint genaemt Thijs.
09-03-1631 Jan Schout, het kint Vrou.
23-03-1631 Thonis Thonisz, het kint genaemt Pieter.
30-03-1631 Jan Dircxz, het kint genaemt Reijnu.
20-04-1631 Cornelis Sijbrantsz Noordeloos, het kint genaemt Griet.
20-04-1631 Jacob Beecker aen de haven het kint Maritgen.
21-04-1631 Jan Thijmsoon Timmerman, het kint genaemt Claes.
21-04-1631 Cornelis Maertsoon, het kint genaemt Marij.
27-04-1631 Is gedoopt een jonghmeijsken van Tersluijs genaemt Dieu.
11-05-1631 Cornelis Cornelisz metselaer, het kint genaemt Gerrit.
11-05-1631 Dirck Meijnertsoon schuijtemaecker het kint genaemt Breght.
11-05-1631 Cornelis Jansoon, het kint genaemt Dieu.
29-05-1631 Pieter Heijcksz barbier het kint genaemt Cornelis.
06-07-1631 Gerrit Pietersoon Botter aen de haven, het kint genaemt Geert.
20-07-1631 Mourens Claesz, het kint genaemt Sijbrant.
22-07-1631 Gerrit Pietersz Klieck, het kint genaemt Geert.
17-08-1631 Pieter Pietersz in die Nieuwe Ban , het kint genaemt Cornelis.
17-08-1631 Pieter Hertjensz, stuijrman het kint genaemt Gerben.
17-08-1631 Cornelis Maertsoon, metselaer, het kint genaet Jan.
24-08-1631 Gijsbert Jansz in Hoogcarspel, het kint genaemt Meijnert.
31-08-1631 Pieter Claesz Ham twee kijnders, het eene Claes.
31-08-1631 Pieter Claesz Ham twee kijnders het ander Meijnert.
31-08-1631 Wouter Cornelisz, schipper, het kint genaemt Reijner.
31-08-1631 Pieter Jansz, het kint genaemt Meijnu.
07-09-1631 Heijndrick Arijaensz, het kint genaemt Anne.
07-09-1631 Jan Claesz aen de haven, het kint genaemt Claessjen.
14-09-1631 Cornelis Pietersz, kuijper het kint genaemt Jan.
21-09-1631 Jacob Nansz, het kint genaemt Griet.
28-09-1631 Sieuwert Hertgensz, het kint genaemt Cornelis.
19-10-1631 Cornelis Engelsz, het kint Aeff.
19-10-1631 Dirck Pietersz Dibbes, het kint Pieter.
21-11-1631 Dieu Schocker,het kint Trijn.
21-11-1631 Claes Jansz, het kint Andries.
21-11-1631 Jacob Dircxz, het kint Dirck.
16-11-1631 Arijs Hertgensz, het kint Geertgen.
01-12-1631 Gerben Dircxz, het kint Dirck.
14-12-1631 Pieter Pietersz, het kint Marij.
18-12-1631 Heijndrick Roeloffsz, het kint Roeloff.
01-01-1632 Renck Thijsz, het kint Broer.
11-01-1632 Floris Claesz, het kint Claes.
21-01-1632 Burger Dircxz, het kint Jantgen.
21-01-1632 Claes Jansz, het kint Herck.
25-01-1632 Jan Outgersz Prins, het kint Outger.
05-02-1632 Evert Evertsz, het kint Jan.
15-02-1632 Albert Hercxz, het kint Meijnert.
18-02-1632 Wilmer Pietersz, het kint Geert.
22-02-1632 Freeck Jacobsz Dogger, het kint Griet.
26-02-1632 Jan Willemsz Decker, het kint Lijsbet.
14-03-1632 Jan Jacobsz, het kint Dieu.
21-03-1632 Meijnert Jansz Decker, het kint Jan.
21-03-1632 Dirck Jansz, het kint Reijnu.
21-03-1632 Jan Thijmsz, het kint Willem.
09-04-1632 Pieter Freecxsz, het kint Freeck.
09-04-1632 Floris Pietersz, het kint Marij.
18-04-1632 Jan Karelsz, het kint Cornelis.
02-05-1632 Cornelis Pietersz, het kint Pieter.
02-05-1632 Kees Metselaer, het kint Marijtjen.
02-05-1632 Jan Heijndricxz, het kint Aeltjen.
20-05-1632 Cornelis Jacobsz, het kint Jacob.
26-05-1632 Jan Willemsz Goos, het kint Trijn.
06-06-1632 Jan Freecxz, het kint Freeck.
11-08-1632 Jan Thijmsz, het kint Trijn.
11-08-1632 Claes Sijbetsz, het kint Lijsbet.
11-08-1632 Cornelis Dircxz, het kint Dirck.
15-08-1632 Oude Outger Hertjensz, het kint Zijtjen.
15-08-1632 Herme Doetsz, het kint Trijn.
05-09-1632 Jan Luijtjensz, het kint Dieu.
05-09-1632 Outger Hertjensz, het kint Duijff.
05-09-1632 Floris Jansz, het kint Madleen.
12-09-1632 Jan Nannincxz, het kint Anne.
12-09-1632 Pieter Dircxz Schroor, het kint Trijn.
12-09-1632 Olijvier, het kint Cornelis.
19-09-1632 Jacob Jansz, het kint Jan.
26-09-1632 Jan Pietersz, het kint Hertgen.
03-10-1632 Jan Frouxen, het kint Trijn.
03-10-1632 Claes Claesz, het kint Pieter.
10-10-1632 Mourens Claesz, het kint Sijbrant.
10-10-1632 Jan Jansz, het kint Trijn.
17-10-1632 Gaeff Cornelisz, het kint Pieter.
17-10-1632 Baren Jansz, het kint Jan.
31-10-1632 Jan Isbrantsz, het kint Aeff.
31-10-1632 Isbrant Sijbrantsz Noordeloos, het kint Anne.
28-11-1632 Folcker Sijmsz, het kint Dirck.
05-12-1632 Heertgen Reijners, het kint Weijntgen.
19-12-1632 Gerrit Aelsoon, het kint Lijsbet.
25-12-1632 Cornelis Jacobsz, het kint Sou den 25 desember.
01-01-1633 Wigger Cornelisz, het kint Cornelis den 1 januarij.
01-01-1633 Gerrit Pietersz Kleijeck, het kint Aeff den 1 januarij.
06-01-1633 Cornelis Claesz, het kint Pieter den 6 januarij.
30-01-1633 Freeck Cornelisz, het kint Cornelis den 30 januarij.
06-02-1633 Jan Heijcxen, het kint Lijsbet den 6 februarij.
10-02-1633 Cornelis Kuijper, het kint Annetgen den 10 februarij.
10-02-1633 Meijner Heijntjes alias Hemmer Reijner, het kint Cornelis den 10 februarij.
12-02-1633 Dirck Claesz, het kint Broer den 12 februarij.
12-02-1633 Jan Jansz, het kint Jan den 12 februarij.
12-02-1633 Jan Alesoon, het kint Jan den 12 februarij.
12-02-1633 Claes Jansz, het kint Griet den 12 februarij.
12-02-1633 Sieuwert Hertjensz, het kint Cornelis den 12 februarij.
17-02-1633 Dirck Jansz, het kint Jan den 17 februarij.
24-02-1633 Cornelis Jansz, een vrijer van Venhuijzen den 24 februarij.
27-02-1633 Hercke Hertjensz, het kint Meijnu den 27 februarij.
27-02-1633 Dirck Meijnertsz, het kint Anne den 27 februarij.
10-03-1633 Reijner Thonisz, het kint Pieter den 10 maert.
10-03-1633 Pieter Pietersz, het kint Griet den 10 maert.
13-03-1633 Heertje Groot Jans, het kint Meijnu den 13 maert.
20-03-1633 Wouter Cornelisz, het kint Jacob den 20 maert.
25-03-1633 Dirck Thijsz, het kint Cornelisje den 25 maert.
25-03-1633 Gerrit Compaen, het kint Claes den 25 maert.
27-03-1633 Jan Woutersz, het kint Dirck den 27 maert.
10-04-1633 Hercke Jacobsz, het kint Trijn den 10 april.
10-04-1633 Pieter Cornelisz, het kint Alijt den 10 april.
10-04-1633 Hercke Pouwelsz, het kint Pouwels den 10 april.
17-04-1633 Cornelis Jacobsz Cat, het kint Hercke den 17 april.
01-05-1633 Arijs Arijaensz, het kint Cornelis den 1 maij.
01-05-1633 Jan Dircxen, het kint Michiel den 1 maij.
05-05-1633 Outger Cornelisz, het kint Cornelis den 5 maij.
26-06-1633 Gerrijt Cornelisz, het kint Sijmon den 26 junij.
03-07-1633 Jan Kruijff, het kint Anne den 3 julij.
07-08-1633 Hercke Pouwelsz, het kint Pouwels den 7 augusti.
07-08-1633 Sijmon Woutersz, het kint Baren den 7 augusti.
21-08-1633 Thonis Schaepherder, het kint Aeff den 21 augusti.
24-08-1633 Hermen Hendricxen, het kint Sijbrant den 24 augusti.
24-08-1633 Hermen Hendricxen, het kint Hendrick den 24 augusti.
24-08-1633 Jacob Dogger, het kint Pieter den 24 augusti.
04-09-1633 Meijnert Jansz, het kint Jan den 4 september.
04-09-1633 Kees, het kint Pieter den 4 september.
04-09-1633 Jacob Jansz, het kint Thonis den 4 september.
25-09-1633 Jan Jansz, het kint Jan den 25 september.
02-10-1633 Cornelis Pietersz Leuffs, het kint Pieter den 2 october.
16-10-1633 Bintje Pietersz, het kint Reijnst den 16 october.
07-11-1633 Thonis Pietersz, het kint Jan den 7 november.
13-11-1633 Cornelis Pietersz Catuijl, het kint Lijsbet den 13 november.
20-11-1633 Jan Claesz, het kint Meijnert den 20 november.
05-12-1633 Dirck Dircxen, het kint Nijs den 5 desember.
05-12-1633 Arijs Hertjesz, het kint Hertjen den 5 desember.
08-12-1633 Jan Claesz Mostert,het kint Trijn den 8 desember.
11-12-1633 Jacob Bertelsz, het kint Cornelis den 11 desember.
18-12-1633 Meijnert Reijnersz, het kint Reijner den 18 desember.
22-12-1633 Cornelis Maertsz, het kint Neeltjen den 22 desember.
01-01-1634 Wijbrant Pietersz, het kint Aeff den 1 januarij.
01-01-1634 Wijbrant Pietersz, het kint Reijnu den 1 januarij.
05-01-1634 Jan Thijmsz, het kint Geertjen den 5 januarij.
12-01-1634 Jan Dircsoon, het kint Doede den 12 januarij.
12-01-1634 Albert Hercxen, het kint Jan den 12 januarij.
09-02-1634 Burger Dircxen, het kint Dirck den 9 februarij.
12-02-1634 Jacob Rieuwertsz, het kint Rieuwert den 12 februarij.
18-02-1634 Floris Pietersz, het kint Dieu den 18 februarij.
26-02-1634 Lourens Maertsz, het kint Geertjen den 26 februarij.
26-02-1634 Cornelis Cornellisz, het kint Sou den 26 februarij.
26-02-1634 Cornelis Cornelisz, het kint Cornelis den 26 februarij.
05-03-1634 Claes Sijbetsz Rob, het kint Jan den 5 maert.
19-03-1634 Reijner Freecxen, het kint Pieter den 19 maert.
24-04-1634 Folcker Sijmsz, het kint Cornelis den 24 april.
07-05-1634 Isbrant, het kint Meijnert den 7 maij.
21-05-1634 Wimmer Pietersz, het kint Pieter den 21 maij.
21-05-1634 Wimmer Pietersz, het kint Luijtjen den 21 maij.
04-06-1634 Reijner, het kint Cornelis den 4 junij.
23-07-1634 Jacob Gerrijtsz, het kint Pieter den 23 julij.
02-08-1634 Jan Kaerelsz, het kint Jan den 2 augusti.
13-08-1634 Claes Jansz, het kint Reijnu den 13 augusti.
20-08-1634 Gerrijt Gerrijtsz, het kint Trijn den 20 augusti.
27-08-1634 Gerrijt Pieter Kleuck, het kint Pieter den 27 augusti.
03-09-1634 Jan Jansz, het kint Jan den 3 september.
03-09-1634 Jan Aelsoon, het kint Alijt den 3 september.
03-09-1634 Jan Heijcxen, het kint Heijcke den 3 september.
17-09-1634 Pieter Pietersz, het kint Griet den 17 september.
01-10-1634 Maerten Hesselsz, het kint Pieter den 1 october.
01-10-1634 Heertjen Reijnersz, het kint Geert den 1 october.
05-11-1634 Hercke Jacobsz, het kint Rencl den 5 november.
19-11-1634 Gerrijt Compaen, het kint Trijn den 19 november.
30-11-1634 Jacob Dircxen, het kint Alijt den 20 november.
03-12-1634 Floris Jansz, het kint Jan den 3 desember.
03-12-1634 Jacob Jansz, het kint Griet den 3 desember.
07-12-1634 Gerrijt Aelsz, het kint Lijsbet den 7 desember.
09-12-1634 Freeck Jacobsz, het kint Jan den 9 desember.
24-12-1634 Pieter Evertsz, het kint Claes den 24 desember.
26-12-1634 Pieter Freecxen, het kint Heertje den 26 desember.

GeneaData

 

Transcriptie: GeneaData.  Datum: 17-01-2020.

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB, DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.