Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1623-1628

Share and Like

Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1580 – 1673.

Periode 1623-1628.

08-01-1623 Pieter Claesz, ’t kint genaemt Geert
19-01-1623 Jacob Freecxen Dogger, ’t kint genaemt Griet.
19-01-1623 Noch Jacob Nansz, ’t kint genaemt Freeck.
05-02-1623 Jan Heijndricxen, ’t kint genaemt Anna.
05-02-1623 Elbert Jansz, ’t kint genaemt Gerrit.
16-02-1623 Jan Pietersz aen Wesender mullen, ’t kint genaemt Jantgen.
19-02-1623 Jan Pietersz, ’t kint genaemt Hercke.
06-03-1623 Dirck Jan van Hoorn, ’t kint genaemt Trijn.
12-03-1623 Freeck Jongh woonachtig in Grootebroeck, ’t kint genaemt Wab.
12-03-1623 Pieter Heijcksz, ’t kint genaemt Pieter.
26-03-1623 Thonisz Thonisz, ’t kint genaet Heijndrick woonachtig in Grootebroeck.
09-04-1623 Heertgen Jansz woonachtig in Grootebroeck, ’t kint genaemt Sou.
14-04-1623 Pieter Claesz op die Wijesen, ’t kint genaemt Pieter.
30-04-1623 Jan Willemsz anders Jan Willemsz Decker woonachtig aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Jantgen.
25-05-1623 Cornelis Pietersz, metselaer woonachtig aen Broeckhaven ’t kint genaemt Pieter.
28-05-1623 Gedoopt Jan Egbertsz woonachtig tot Enckhuijzen.
02-07-1623 Reijner Pietersz woonachtig aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Aanna.
23-07-1623 Frans Willemsz aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Jan.
13-08-1623 Femme Claesz, ’t kint genaemt Jan.
20-08-1623 Jan Gerritsz anders genaemt Jan de Man woonachtig aen Broeckerhaven, ’t kint genaemt Gerrit.
20-08-1623 Noch Outger Hertgensz, ’t kint genaemt Berber.
20-08-1623 Noch Jan Claesz Botter aen de haven, ’t kint genaemt Cornelis.
02-09-1623 Pieter Lampsteeker, ’t kint genaemt Alijt.
03-09-1623 Freeck Pietersz, ’t kint genaemt Alijt.
24-09-1623 Haije Thonisxz aen Broeckerhaven, ’t kint genaemt Pieter.
01-10-1623 Sijewert Gerritsz, laeckenbereijder woonachtig aen Broeckerhaven ’t kint genaemt Reijner.
01-10-1623 Noch Jacob Jansz, ’t kint genaemt Jan.
08-10-1623 Gerrit Jansz, schipper, ’t kint genaemt Trijn.
15-10-1623 Engel Heijndricksz, schoenmaecker, ’t kint genaemt Renck.
22-10-1623 Cornelis Dircksz, soon van berrende Dirck, ’t kint genaemt Pieter.
28-10-1623 Gerben Dircksz, wever, ’t kint genaemt Marij.
05-11-1623 Claes Sijbotsz, ’t kint genaemt Sijbots.
05-11-1623 Bertel Jacobsz, ’t kint genaemt Jan.
05-11-1623 Jan Jansz Prover, ’t kint genaemt Michgiel.
12-11-1623 Meijnert Jansz aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Dieu.
12-11-1623 Bintgen Piersz aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Reijnst.
19-11-1623 Baren Jansz, boer aen de haven, ’t kint genaemt Anna.
30-11-1623 Nouwerens Claesz, ’t kint genaemt Marij.
10-12-1623 Claes Barentsz, cuijper, ’t kint genaemt Roeloff.
13-12-1623 Outger Thijsz, ’t kint genaemt Dieu.
21-12-1623 Broer Sijbrantsz, ’t kint genaemt Brecht.
31-12-1623 Freeck Cornelisz aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Pieter.
04-01-1624 Hermen Thonisz aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Marij.
07-01-1624 Folcker Thijsz aen Broeckhaven, ’t kint genaemt Anna.
01-02-1624 Dirck Pietersz Dibbes, ’t kint genaemt Freeck.
08-02-1624 Gerrit Ridmaertsz, ’t kint genaemt Meijnert.
08-02-1624 Gerrit Cornelisz in Westent, ’t kint genaemt Trijn.
22-02-1624 Hercke Thijmsz, ’t kint genaemt Hedde.
22-02-1624 Dirck Dircksz, ’t kint genaemt Trijn.
25-02-1624 Cornelis Meijnu Jansz, ’t kint nae zijn doot gebooren, genaemt Cornelis.
03-03-1624 Wilmer Pietersz woonachtig in Westent, ’t kint genaemt Cornelis.
07-03-1624 Dirck Sijmesz in de Nieuweban, ’t kint genaemt Trijn.
21-04-1624 Dirck Pietersz, hellingman, ’t kint genaemt Claes.
21-04-1624 Noch ten selfden daeghe Thijmon Luijckesz, ’t kint genaemt Luijckas.
05-05-1624 Cornelis Thonisz, laeckencooper, ’t kint genaemt Sijberich.
02-06-1624 Claes Fopsz, in Hoochcarspel, ‘t kint genaemt Brecht.
11-08-1624 Heert, backer in Westent, ‘t kint genaemt Jacob.
18-08-1624 Pieter Cornelisz, ’t kint genaemt Jan.
01-09-1624 Jan Jacobsz, het kint genaemt Claes.
01-09-1624 Jacob Pouwelsz, ’t kint genaemt Brecht.
15-09-1624 Pieter Dircksen aen Broeckerhaven, ’t kint genaemt Dirck,
20-10-1624 Cornelis Sijbrantsz, ’t kint genaemt Dirricgen.
27-10-1624 Jacob Cornelisz aen de haven, ’t kint genaemt Cornelis.
27-10-1624 Noch ten selven dage Jan Thijmsz, ’t kint genaemt Trijn
03-11-1624 Een man gedoopt genaemt Cornelis Gerritsz
10-11-1624 Pieter Heertgensz, ’t kint genaemt Leuve.
10-11-1624 Noch ten selven daeghe Jan Rieuwertsz, ’t kint genaemt Kuijer.
17-11-1624 Thonis Sijberich Wakerssoon, ’t kint genaemt Geert.
17-11-1624 Noch ten selven daeghe Cornelis Willemsz, ’t kint genaemt Jacob.
24-11-1624 Freeck Cornelisz, ’t kint genaemt Trijn.
24-11-1624 Noch ten selven daege Jan Dircxen, ’t kint genaemt Dirck.
01-12-1624 Jan Cruijff, ’t kint genaemt Marij.
15-12-1624 Heijndrick Claesz, ’t kint genaemt Anna.
22-12-1624 Cornelis Claesz, metselaer aen de haven, ’t kint genaemt Geert.
25-12-1624 Arijs Jansz aen de haven, ’t kint genaemt Dirck.
01-01-1625 Cornelis Jansz, ’t kint genaemt Seger
12-01-1625 Pieter Freecxz, ’t kint genaemt Meijnert
12-01-1625 Reijner Brantsz, ’t kint genaet Heertgen, dit is aen de haven.
12-01-1625 Claes Jansz, cuijper, ’t kint genaemt Griet.
16-01-1625 Jacob Cornelisz, ’t kint genaemt Cornelis.
19-01-1625 Outger Hertgensz, ’t kint genaemt Hertgen.
23-01-1625 Pieter Jacobsz, cuijper, ’t kint genaemt Sijmoen.
26-01-1625 Jan Jansz, stoelenmaecker, ’t kint genaemt Berber.
09-02-1625 Haije Thoenisz, ’t kint genaemt Pieter.
23-02-1625 Maerten Hesselsz, ’t kint genaemt Brecht.
23-02-1625 Reijner Thoenisz, ’t kint genaemt Thoenis.
23-02-1625 Elbert Jansz, ’t kint genaemt Marij.
06-03-1625 IJsbrant Sijbrantsz Noordeloos, ‘t kint genaemt Trijn.
13-03-1625 Cornelis Pietersz, metselaer, ’t kint genaemt Pieter.
20-04-1625 Cornelis Pietersz bij Bockholm, ’t kint genaemt Pieter.
27-04-1625 Pieter Heijcxz, backer, ’t kint genaemt Pieter.
17-08-1625 Gerrit Jansz, schipper op ‘t Guendeel, het kint genaemt Trijn.
24-08-1625 Sijmoen Jansz, het kint genaemt Pieter.
14-09-1625 Jan Dircxz aen de haven, t kint genaemt Dirck.
21-09-1625 Een man gecomen uijt Eijder woonende bij Veechgoushuijs, t kint genaemt Marij.
21-09-1625 Noch Reijner Hermsz, het kint genaemt Hermen.
28-09-1625 Jan Thijmsz, het kint genaemt Thijmen.
05-10-1625 Femme, het kint genaemt Edel.
12-10-1625 Reijner Hermsz, het kint genaemt Hermen
23-10-1625 Noch Dirck Jansz aen de haven, het kint genaemt Meinu.
19-10-1625 Mourens Claesz, het kint genaemt Sijbrsnt.
19-10-1625 Thonis Thonisz Botter sen de haven, het kint genaemt Maerten
19-10-1625 Cornelis Jansz, het kint genaemt Griet.
26-10-1625 Arijs Maertsz, het kint genaemt Griet.
26-10-1625 Jan Jansz aen de Meelmollen, het kint genaemt [niet vermeld].
02-11-1625 Eene kint aen de haven genaemt Jan
02-11-1625 Harmen Woutersz, het kint genaemt Wouter.
09-11-1625 Thoenis Broersz, het kint genaemt Meijnu.
09-11-1625 Jacob Jansz, het kint genaemt Reijner.
16-11-1625 Wilmer Pietersz, het kint genaemt Alijt.
16-11-1625 Cornelis Pietersz, het kint genaemt Pieter
16-11-1625 Sieuwert Hertgensz, het kint genaemt Trijn.
23-11-1625 Cornelis Jansz, het kint genaemt Hercke.
23-11-1625 Gerrit Jacobsz, het kint genaemt Meijnert.
27-11-1625 Gerrit Sithocker aen de haven, het kint genaemt [niet vermeld].
27-11-1625 Claes Jansz aen de haven, het kint genaemt [niet vermeld].
30-11-1625 Claes Fopsz uijt Hoochcarspel, het kint genaemt Heijcke.
3-011-1625 Folcker Thijsz aen de haven, het kint genaemt Hercke.
04-12-1625 Cornelis Sijbrantsz, het kint genaemt Dirckge.
07-12-1625 Dirck Gerbensz tot Venhuijsen, het kint genaemt Welmet.
11-12-1625 Op 11 desember is gedoopt Griet Wegge Meijts.
14-12-1625 Floris Pietersz, houtzager, het kint genaemt Claes.
14-12-1625 Jan Weever, die swager van Zare Copser, het kint genaemt Anne.
18-12-1625 Claes Sijbetsz, het kint genaemt Sijbet.
25-12-1625 Dirck Dircxz van ter Sluijs, het kint genaemt Geert.
25-12-1625 Cornelis Cornelisz, het kint genaemt [niet vermeld].
01-01-1626 Dirck Jansz Hoorn, het kint genaemt Pieter.
18-01-1626 Arijs aen de haven, het kint genaemt [niet vermeld].
22-01-1626 Bintje Piersz aen de haven, het kint genaet Reijns.
07-02-1626 Dirck Sijmoensz, het kint genaemt sijmoen.
07-02-1626 Folcker Grauwert tot Enckhuijsen, het kint genaemt Neel.
07-02-1626 Piet Leen aen de haven, het kint genaemt Luijtgen.
15-02-1626 Cornelis Jacobsz Cleijer, het kint genaemt Anne.
19-02-1626 Sieuwert Gerritsz, laeckenbereijder, het kint genaemt Gerrit.
26-02-1626 Jacob Pouwelsz, het kint genaemt Gerrit.
26-02-1626 Pieter Pietersz, het kint genaemt Pieter.
01-03-1626 Arijs Hertgensz Prick, het kint genaemt Hertgen.
08-03-1626 Sijmoen Cornelisz, het kint genaemt Aeff.
12-03-1626 Jacob Nansz, het kint genaemt Pieter.
29-02-1626 Cornelis Thonisz, laeckencooper, het kint genaemt Dieu.
05-04-1626 Baren Jansz de Boer aen de haven, het kint genaemt Neel.
05-04-1626 Noch Freeck Pietersz Dibbes, het kint genaemt Pieter.
10-04-1626 Thonis Pietersz het kint genaemt Meijnu
12-04-1616 Gerben Dircxz, wever twee kinders het eene genaemt Gerrit het ander Anne.
03-05-1626 Pieter Jansz, het kint genaemt Wientgen
17-05-1626 Jacob Dogger, het kint genaemt [naam niet vermeld].
21-05-1626 Claes Jacobsz, het kint genaemt Jacob.
24-05-1626 Gerben Jansz aen Broeck, het kint genaemt Gerben.
28-06-1626 Jan Kaerelsz, glasemaeckek, het kint genaemt Pieter.
05-07-1626 Cornelis Pietersz, metselaer aen de haven, het kint genaemt Pieter.
02-08-1626 Florijs Pietersz, het kint genaemt Trijn.
02-08-1626 Grietgen Brouwers, het kint genaemt Arijaen.
23-08-1626 Thijs Hercxes, het kint genaemt Marij.
06-09-1626 Pieter arijsz, het kint genaemt Jan.
06-09-1626 Outger Hertgensz, het kint genaemt Zij.
06-09-1626 Outger Hertgensz, het kint genaemt Meijnert.
04-10-1626 Ebel Cuijper, het kint genaemt Trijn.
04-10-1626 Gerrit Ridwertsz, het kint genaemt Meijnert.
04-10-1626 Jan Rieuwertsz, het kint genaemt Lijsbet.
11-10-1626 Hedde Pietersz aen de haven, het kint genaemt Reijnu.
18-10-1626 Griet Michels aen de haven, het kint genaemt Reijnu.
25-10-1626 Outger Elbrinsz, het kint genaemt Elbrin.
25-10-1626 Pieter Freecxz, het kint genaemt Cornelis.
15-11-1626 Pieter Claesz, het kint genaemt Aeff
15-11-1626 Dieu Pieter Kees, het kint genaemt Heijcke.
06-12-1626 Angeloff Pietersz, het kint genaemt Geert.
10-12-1626 Pieter Claesz Hang, het kint genaemt Aeff.
13-12-1626 Dirck Dircxz, het kint genaemt Nies.
17-12-1626 Pieter Dircxz, het kint genaemt Dirck.
17-12-1626 Dirck Pieterz Dibbes aen de haven, het kint genaemt Meijnu.
20-12-1626 Cornelis Metselaer van Winckel, het kint genaemt Pieter
27-12-1626 Jan Jacobsz op die Wip, het kint genaemt Dieu.
01-01-1627 Cornelis Freecxen, het kint genaemt Folcker.
03-01-1627 Elbert Jansz, het kint genaemt Wijberich.
03-01-1627 Cornelis Cornelisz, molenaer in Westwoudt, het kint genaemt Cornelis.
17-01-1627 Cornelis Cornelisz in de niieuwe Ban, twee kinderen het eene genaemt Trijn het ander Cornelis..
21-02-1627 Pieter Dircxen, het kint genaemt Jan wonent aen de haven.
25-02-1627 IJsbrant Sijbrantsz, schoolmeijster, het kint genaemt Sijbrant
28-03-1627 Pieter Hertgensz, het kint genaemt Zij.
28-02-1627 Claes Sijbetsoon, het kint genaemt Sijbet
07-03-1627 Gerrit Cornelisz, het kint genaemt Jan.
07-03-1627 Jan Willemsz, het kint genaemt Meijnert.
14-03-1627 Jan Dircxz aen de haven, het kint genaemt Trijn.
05-04-1627 Een man van Amsterdam, het kint genaemt Anne.
11-04-1627 Dirck ThijsoonBaener, het kint genaemt Gerrit.
19-04-1627 Arijs Hertgensz, het kint genaemt Geert.
13-06-1627 Jonge Jansz, het kint genaemt Geert.
20-06-1627 Cornelis Sijbrantsz, het kint genaemt Dirrickgen.
14-08-1627 Mourens Claesz, het kint genaemt Sijbrant.
22-08-1627 Jacob Pouwelsoon, het kint genaemt Aecht.
05-09-1627 Pieter Melisoon aen de haven, het kint genaemt Cornelis.
11-09-1627 Gerrit Aeltsoon, het kint genaemt Lijsbet aen de haven.
26-09-1627 Gerrit Gerritsoon, het kint genaemt Griet.
26-09-1627 Evert Pietersz aen de haven, het kint genaemt Hedde.
10-10-1627 Thonis Pieters, het kint genaemt Jan.
17-10-1627 Floris Claesz aen de houtsagersmolen, het kint genaemt Jacob.
17-10-1627 Wilmer Pietersz, het kint genaemt Pieter.
17-10-1627 Cornelis Pietersz Lueffs, het kint genaemt Pieter.
24-10-1627 Pieter Cornelisz, het kint genaemt Alijt.
31-10-1627 Reijner Freecxz uijt die nieuwe ban, het kint genaemt Freeck.
31-10-1627 Pieter Meijnertsoon, het kint genaemt Jan.
14-11-1627 Bintge Pieroon aen de haven, het kint genaemt Siert.
21-11-1627 Jan Hercxen, het kint genaemt Sijberich.
21-11-1627 Jan Jansoon schoolmeester, het kint genaemt Zara.
21-11-1627 Meijnert Jansoon snijder, het kint genaemt Jan.
28-11-1627 Dirck Sijmsoon, het kint genaemt Trijn
12-12-1627 Jan Thijmsoon, het kint genaemt Aeff.
16-12-1627 Heijte Smit aen de haven, het kint genaemt Trijn.
19-12-1627 Jan Vroucxes aen de haven, het kint genaemt Hercke
22-12-1627 Gedoopt Cornelis Metselaer.
22-12-1627 Jan Kaerdelsoon, het kint genaemt Zakel.
06-02-1628 Jacob Dogger, het kint genaemt Claes.
09-01-1628 Dirck Heertjesoon aen de haven, het kint genaemt Heertje.
19-01-1628 Haije Thoniz aen de haven, het kint genaemt Griet.
19-01-1628 Jan Nannucxz, het kint genaemt Meijnu.
23-01-1628 Jacob Jansoon, het kint genaemt Reijmertje.
06-02-1628 Arijs Maertsoon, het kint genaemt Maerten.
20-02-1628 Hercke Hertjesoon, het kint genaemt Vrouck.
24-02-1628 Sieuwert Hertjensoon, het kint genaemt Karel.
12-03-1628 Pieter Heijcxen, het kint genaemt Geert.
26-03-1628 Pieter Claesz Veen, het kint genaemt Neeltjen.
26-03-1628 Benjamin Naeffes, het kint genaemt Jan.
26-03-1628 Dirck Jansoon, het kint genaemt Jan.
09-04-1628 Maerten Hesselsoon, het kint genaemt Jan.
16-04-1628 Gerben Dircxen, het kint Marij.
21-05-1628 Jan Decker, het kint Dinghen.
11-06-1628 Meijnert Jansoon, het kint Cornelis.
02-07-1628 Baren Claesz, het kint Claes.
02-07-1628 Olijvier, het kint Anne.
09-07-1628 Dirck Pietersz, het kint Meijnu.
16-07-1628 Gaeff Cornelisz, het kint Cornelis.
30-07-1628 Cornelis Willemsoon, het kint Renck.
06-08-1628 Maerten, het kint Dieu.
20-08-1628 Cornelis Jnsoon, het kint Jan.
03-09-1628 Cornelis Dircxz, het kint Pieter.
03-08-1628 Broer Thonisoon, het kint [naam niet vermeld]
24-09-1628 Heijnderick Arijaen, het kint Jan.
24-09-1628 Jacob Pouwelsoon, het kint Sijbrant.
24-09-1628 Cornelis, het kint Geert.
01-10-1628 Claes Jansoon, het kint Pieter.
29-10-1628 Moarens Claesz, het kint Marij.
29-10-1628 Claes Jacobsoon, het kint Griet.
29-10-1628 Griet Jans in de Ster, het kint Gerrit
29-10-1628 Baren Jansoon, het kint Trijn.
29-10-1628 Pieter Jansoon, het kint Jan.
05-11-1628 Claes Sijbetsoon, het kint Sijbel.
12-11-1628 Gerrit Pietersoon, het kint Duijff.
30-11-1628 Outger Thijsoon, het kint Dieu.
14-12-1628 Cornelis Maertsoon, het kint Maerten.
17-12-1628 Isbrant Sijbrantsz, het kint Griet.

GeneaData

Transcriptie: GeneaData.  Datum: 17-01-2020.

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 1

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB, DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.