Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1607-1612

Share and Like

Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1580 – 1673.

Periode 1607-1612.

07-01-1607 Pieter Meijnertsz Bool is gedoopt in Blocker als hij al gehijlicht was.
14-01-1607 Gerrit Gerritsz, baenknegt, ’t kint genaemt Jacob.
14-01-1607 Thomas Broersz, ’t kint genaemt Ebel.
21-01-1607 Cornelis Dircxz, kistemaecker, ’t kint genaemt Dirck.
04-02-1607 Lieuwe Pietersz, ’t kint genaemt Meijnu.
04-02-1607 Harman Arrijsz, ’t kint genaemt Aecht.
11-02-1607 Thijs Jansz Been, twee kinderen genaemt Gerrit ende Anna.
18-02-1607 Pieter Olfertsz, ’t kint genaemt Cornelis.
18-02-1607 Jan Heijndricksz, cuijper, ’t kint genaemt Pieter.
25-02-1607 Wouter Willem Puts, ’t kint genaemt Jan.
11-03-1607 Jan Crijnsz, ’t kint genaemt Aeff.
11-03-1607 Outger Jacob Jan Dwersz uijt Grootebroeck, ’t kint genaemt Cornelis.
01-04-1607 Gerrit Jacobsz Dwersz, ’t kint genaemt Jacob.
08-04-1607 Pauwels Warmersz, ’t kint genaemt Warner.
08-04-1607 Gerrit, schoenlapper, ’t kint genaemt Claes.
13-04-1607 Meijnert Jansz, schoenmaecker, ’t kint genaemt Pieter.
06-05-1607 Heertgien Heertgiensz Smetker aen de haven, ’t kint genaemt Hill.
03-06-1607 Thoenis Harcxz aen de haven, ’t kint genaemt Anna.
08-07-1607 Marten Cornelis, twee kinderen Gerrit ende Cornelis.
08-07-1607 Claes Arijsz, Pauwels Willemsz swaeger, ’t kint genaemt Dieu.
15-07-1607 Pieter Volckersz, Meijnert Neele Piets swaeger, ’t kint genaemt Brecht.
29-07-1607 Pieter Freecxz, Jan de Bools swaeger, ’t kint genaemt Jan.
12-08-1607 Arris Arrisz, ’t kint genaemt Jan.
19-08-1607 Heijndrick Albertsz, Harmen Cuijpers swaeger, ’t kint genaemt Frederijck.
19-08-1607 Pauwels Jan Dwersz, ’t kint genaemt Broer.
19-08-1607 Meijnert Broersz, ’t kint genaemt Sijbrich.
26-08-1607 Jan Gerritsz anders genaemt Groot Jan, ’t kint genaemt Pieter.
02-09-1607 Arrijs Martensz, ’t kint genaemt Marten.
02-09-1607 Nanne Jacobsz Vries, ’t kint genaemt Cornelis.
09-09-1607 Dirck Olphertsz aen de haven, ’t kint genaemt Pieter.
09-09-1607 Barent Jansz, Albert van Grols swaeger, ’t kint genaemt Griet.
09-09-1607 Meijnert Meijnersz anders genaemt Meijnert Conin, ’t kint genaemt Marij.
09-09-1607 Pieter Entesz, ’t kint genaemt Cornelis.
07-10-1607 Heijn Thoenisz aen de haven, ’t kint genaemt Thoenis.
07-10-1607 Pieter Thoenisz, ’t kint genaemt Marij.
07-10-1607 Garbrant Jansz, cuijper, ’t kint genaemt Dieu.
07-10-1607 Pieter Gerritsz Clueck, ’t kint genaemt Dieu.
07-10-1607 Jan Dircksz Hoeck, ’t kint genaemt IJsbrant.
21-10-1607 Sijmon Jans Coster, ’t kint genaemt Trijn.
28-10-1607 Pieter Claesz, metselaer, ’t kint genaemt Jan.
04-11-1607 Broer Guertsz, ’t kint genaemt Pieter.
04-11-1607 Sijmon Dirckxz anders genaemt Sijmon Gorter, cuijper, ’t kint genaemt Outger.
11-11-1607 Freeck Gerritsz uijt Grootebroeck, ’t kint genaemt Jan.
18-11-1607 Jacob Willemsz, molenaer, ’t kint genaemt Thoenis.
18-11-1607 Mr. Frederijck Reijntgis, ’t kint genaemt Hill.
25-11-1607 Baltazar Cornelisz, ’t kint genaemt Chij.
25-11-1607 Meijnert Danckwertsz, ’t kint genaemt Ebel.
09-12-1607 Cornelis Jacobsz, twee kinderen Pieter ende Cornelis.
09-12-1607 Wijbe IJsbrantsz, ’t kint genaemt Wijbe.
09-12-1607 Dirrick Albertsz Groll, ’t kint genaemt Harmen.
09-12-1607 Jacob Thoenisz, ’t kint genaemt Cornelis.
09-12-1607 Luijtgin Broer, ’t kint genaemt Noab.
25-12-1607 Meijnert Dirricksz, Trijn Sijmons swaeger, ’t kint genaet Cornelis.
30-12-1607 Pieter Volckersz, backer, ’t kint genaemt Zegher.
31-12-1607 Govert Andriesz, ’t kint genaemt Aeffgin.
13-01-1608 Jan Francksz, ’t kint genaemt Anna.
27-01-1608 Outger Broersz, ’t kint genaemt Jan.
17-02-1608 Jan Cornelisz uijt Grootebroeck, ’t kint genaemt Trijn.
21-02-1608 Wouter Gerritsz, backer, ’t kint genaemt Jan.
24-02-1608 Pieter Pietersz, Jan Goosz swaeger, ’t kint genaemt Freeck.
02-03-1608 Pieter Thoenisz, backer, ’t kint genaemt Renck.
13-03-1608 Pieter Olphertsz, backer, ’t kint genaemt Olphert.
30-03-1608 Roeloff Claesz van Beeck, ’t kint genaemt Pieter.
27-04-1608 Cornelis Dircksz, ’t kint genaemt Outger.
27-04-1608 Claes Thaemsz, ’t kint genaemt Thaems.
11-05-1608 Jan Rieuwertsz, cuijper, ’t kint genaemt Rieuwert.
11-05-1608 Jan Claesz, Claes Metshelaers swaeger, ’t kint genaemt Harcke.
18-05-1608 Willem Pauwelsz, ’t kint genaemt Dirck.
13-07-1608 Jan Meckesz aen de haven, ’t kint genaemt Cornelis.
20-07-1608 Jan Rengelsz, ’t kint genaemt Jan.
27-07-1608 Sijbrin Jacobsz Decker, ’t kint genaemt Jacob.
27-07-1608 Claes van Hoorn, ’t kint genaemt Thoenis.
03-08-1608 Jan Jansz, Jan Govertsz Weversoon aen de haven, ’t kint genaemt Warner.
17-08-1608 Thomas Jansz, smidt, ’t kint genaemt Willem.
31-08-1608 Gerrit Albertsz Groll, ’t kint genaemt Aliet.
02-09-1608 Harmen Willemsz Boelisz, ’t kint genaemt Olbtin.
28-09-1608 Jan Cornelisz, lijndraeijer, ’t kint genaemt Cornelis.
28-09-1608 Evert Pietersz in Brouckerhaven, ’t kint genaemt Pieter.
28-09-1608 Jacob Dircxz Schroor, twee kinderen Reijne ende IJsbrant.
05-10-1608 Cornelis Thomasz, twee kinderen Reb ende Thomas.
05-10-1608 Thoenis Reijntgisz, ’t kint genaemt Trijn.
09-11-1608 Meijnert Elbertsz Backersz, ’t kint genaemt Evert.
16-11-1608 Harmen Dircxz Verckendooder, ’t kint genaemt Anna.
16-11-1608 Thomas Broersz, ’t kint genaemt Thijs.
30-11-1608 Claes Claesz, cuijper, ’t kint genaet Trijn.
14-12-1608 Harcke Jacobsz Gorter in Grootebrouck, ’t kint genaemt Jacob.
11-01-1609 Cornelis Dircxz, kistemaecker, ’t kint genaemt Aeff.
18-01-1609 Hertgin Willemsz, ’t kint genaemt Evert.
18-01-1609 Heijn Thoenisz aen Brouckerhaven, ’t kint genaemt Heertgin.
08-02-1609 Jan Jacobsz aen Brouckerhaven, ’t kint genaemt Lijsbeth.
15-01-1609 Luijtgin Luitgisz, ’t kint genaemt Freeck.
15-03-1609 Jan Thomasz, smidtsknegt, ’t kint genaemt Neeltgin.
22-03-1609 Pieter Meijnertsz, ’t kint genaemt Meijnert.
22-03-1609 Meijnert Danckwertsz, ’t kint genaemt Geert.
17-04-1609 Meijnert Jansz, schoenmaecker, ’t kint genaemt Harmen.
26-04-1609 Jan Dircxz Dibbesz, ’t kint genaemt Jan.
03-05-1609 Leuwe Pietersz, ’t kint genaemt Heijcke.
15-05-1609 Pieter Claesz, metselaer, ’t kint genaemt Dieuwer.
24-05-1609 Pieter Thoenisz aen de haven, ’t kint genaemt Claes.
24-05-1609 Cornelis Ariaensz van Vlaardingen, Pieter Thomasz Bus swaeger, ’t kint genaemt Meijs.
24-05-1609 Harm Reijnersz Bout, ’t kint genaemt Volcker.
07-06-1609 Jan Jacobsz, wever, ’t kint genaemt Gerrit.
19-07-1609 Arrijs Arrijsz, ’t kint genaemt Wen.
16-08-1609 Reijmer Brantsz, ’t kint genaemt Heertgien.
23-08-1609 Pieter Volckerts, Meijnert Pietersz Neele Piets swaeger, ’t kint genaemt Lijsbeth.
30-08-1609 Ruth Amernesz, ’t kint genaemt Andries.
30-08-1609 Pieter IJsbrantsz Coninck, ’t kint genaemt IJsbrant.
30-08-1609 Claes Babesz in Brouckerhaven, ’t kint genaemt Jan.
-6-09-1609 Luckas Jansz op den Wip, ’t kint genaemt Aeff.
20-09-1609 Dirck Ghijsbertsz, mandenmaecker, ’t kint genaemt Judith.
20-09-1609 Pieter Gerritsz Clueck, ’t kint genaemt Meijnu.
27-09-1609 Sijmon Pietersz, spinner, ’t kint genaemt Welmuet.
04-10-1609 Thijs Theunisz, coster, ’t kint genaemt Gerrit.
18-10-1609 Mr. Freerijck Reijmesz Reijntges, ’t kint genaemt Meijnert.
25-10-1609 Heertgin Heertgisz aen de haven, ’t kint genaemt Trijn.
07-11-1609 Nanne Jacobsz Vries, ’t kint genaemt Jan.
22-11-1609 Dirck Pietersz, Pieter Heijkesz swaeger, ’t kint genaemt Sieuwert.
30-11-1609 Thijs Jansz Bes, ’t kint genaemt Aeff.
30-11-1609 Freerijck Meijnersz, ’t kint genaemt Meijnert.
13-12-1609 Barent Jansz, Albert van Grols swaeger, ’t kint genaemt Griet.
25-12-1609 Wouter Gerritsz, backer, ’t kint genaemt Heergen.
27-12-1609 Cornelis Pietersz uijt Westent, ’t kint genaemt Pieter.
03-10-1610 Jan Heijckesz, ’t kint genaemt Cornelis.
10-01-1610 Thomas Broersz, ’t kint genaet Ebel.
17-01-1610 Pieter Entesz, ’t kint genaemt Lijsbeth.
17-01-1610 Harmen Arrijsz, ’t kint genaemt Griet.
17-01-1610 Jan Willemsz, schoenmaecker, ’t kint genaemt Willem.
17-01-1610 Sijmon Jansz, coster, ’t kint genaemt Trijn.
24-01-1610 Dirck Thijsz Vries, ’t kint genaemt Jan.
28-10-1610 Pieter Eppesz, cuijper, ’t kint genaemt Claes.
14-02-1610 Garbrant Jansz, cuijper, ’t kint genaemt Gerrit.
14-02-1610 Mr. Thoenis Reijntgisz, ’t kint genaemt Jacob.
21-02-1610 Harmen Foppesz, wever, ’t kint genaemt Claes.
24-02-1610 Jan du Vries, baenknegt, ’t kint genaemt Cornelis.
28-02-1610 Balthazar Cornelisz, corenbacker, ’t kint genaemt Cornelis.
07-03-1610 Cornelis Hertgisz, ’t kint genaemt Warner.
14-03-1610 Cornelis Jacobsz uijt Westent, ’t kint genaemt Trijn.
14-03-1610 Claes Claesz Proper, ’t kint genaemt Geert.
04-04-1610 Pieter Thoenisz, coster, ’t kint genaemt Cornelis.
11-04-1610 Doede Reijnersz, ’t kint genaemt Aliet.
18-04-1610 Sijmon Gorter, cuijper, ’t kint genaemt Aecht.
25-04-1610 Pieter Freecxz, cuijper, ’t kint genaemt Cornelis.
09-05-1610 Cornelis Geutjesz, ’t kint genaemt Gerrit.
09-05-1610 Albert Martensz, ’t kint genaemt Jan.
26-05-1610 Meijnert Pauwelsz, ’t kint genaemt Meijnu.
26-05-1610 Jacob Dircxz Bulman, ’t kint genaemt Griet.
06-06-1610 Trijntgin Meijners, jongedogter van Amsterdam.
22-06-1610 Thijmon Jansz,kistemaecker, ’t kint genaemt Hedde.
30-06-1610 Meijnert Elbertsz, ’t kint genaemt Trijn.
18-07-1610 Pieter Pietersz, Willem Jan Goosz swaeger, ’t kint genaemt Rieneu.
25-07-1610 Harmen Willemsz Boelis, ’t kint genaemt Jan.
25-07-1610 Cornelis Jacobsz, Harmen Willemsz swaeger, ’t kint genaemt Broer.
25-07-1610 Claes Pietersz, ’t kint genaemt Lauwerens.
25-07-1610 Reijloff Olfertsz, ’t kint genaemt Cornelis.
15-08-1610 Jan Jansz anders genaemt Jan Preuver aen de haven, ’t kint genaemt Gerrit.
29-08-1610 Jan Rengelsz, schipper, ’t kint genaemt Geert.
29-08-1610 Gerrit Willemsz Baes, ’t kint genaemt Nan.
05-09-1610 Meijnert Meijnertsz Conin, ’t kint genaemt Im.
05-09-1610 Jan Claesz Wit, ’t kint genaemt Marij.
12-09-1610 Outger Broersz, ’t kint genaemt Geert.
12-09-1610 Sijbrin Jacobsz Decker, ’t kint genaemt Jacob.
19-09-1610 Jacob Cornelisz, ’t kint genaemt Claes.
19-09-1610 Meijnert Dircxz uijt Westent, ’t kint genaemt Anna.
26-09-1610 Pauwels Warnersz Baenner, ’t kint genaemt Reijnu.
03-10-1610 Thomas Jansz, smidt, ’t kint genaemt Gerrit.
03-10-1610 Dirck Fransz, ’t kint genaemt Frans.
03-10-1610 Jan Jansz aen Brouckerhaven, wever, ’t kint genaemt Griet.
10-10-1610 Femme Sijbrantsz aen de haven, ’t kint genaemt Harmen.
10-10-1610 Pieter Thoenisz aen de haven, ’t kint genaemt Claes.
25-10-1610 Thoenis Cornelisz Gortsack, ’t kint genaemt Marij.
31-10-1610 Cornelis Thoenisz, coster, ’t kint genaemt Dieu.
31-10-1610 Jan Jacobsz aen de haven, anders genaemt Jaep Jan, ’t kint genaet Im.
07-11-1610 Heijndrick Albertsz, baenknegt, ’t kint genaemt Willem.
07-11-1610 Harmen Thijsz, cuijper, ’t kint genaemt Doede.
07-11-1610 Jan Claesz aen de haven, ’t kint genaemt Pieter.
07-11-1610 Pieter Gerritsz, wever, ’t kint genaemt Aliet.
14-11-1610 Jan Cornelisz, schoenmaecker, ’t kint genaemt Reijner.
21-11-1610 Meijnert Volckersz, schoenmaecker, ’t kint genaemt Volcker.
05-12-1610 Luckas Jansz, scheepstimmerman, ’t kint genaemt Aeff.
05-12-1610 Jan Crijnsz, ’t kint genaemt Hill.
12-12-1610 Willem Willemsz, Borus Jaep Decksoon, ’t kint genaemt Willem.
12-12-1610 Pieter Freecxz in ‘t Westent, ’t kint genaemt Reijmerch.
25-12-1610 Harmen Dircxz, ’t kint genaemt Jacob.
25-12-1610 Sijmon Geffersz, ’t kint genaemt Pieter.
01-01-1611 Pieter IJsbrantsz Connick, ’t kint genaemt Pieter.
01-01-1611 Jan Heijndricxz, cuijper, ’t kint genaemt Trijn.
16-01-1611 Jan Cornelisz, Geert Rampesz swaeger, ’t kint genaemt Geert.
17-02-1611 Willem Pauwelsz, ’t kint genaemt Hertjen.
20-02-1611 Barent Jansz, cuijper, ’t kint genaemt Aliet.
27-02-1611 Dirck Albertsz van Chauwen, ’t kint genaemt Ebel.
27-02-1611 Dirck Albertsz, ’t kint genaemt Trijn.
27-02-1611 Meijnert Danckwertsz, ’t kint genaemt Gerrit.
27-02-1611 Harmen Cornelisz Reijntgen, molenaer, ’t kint genaemt Jantgen.
27-02-1611 Heijn Thoenisz aen de haven, ’t kint genaemt Nanne.
06-03-1611 Broer Evertsz, ’t kint genaemt Pieter.
13-03-1611 Jan Cornelisz, Willem Broersz swaeger, ’t kint genaemt Dieu.
27-03-1611 Cornelis Entesz, ’t kint genaemt Trijn.
07-04-1611 Michiel Roemersz, ’t kint genaet Pieter.
07-04-1611 Outger Jeffersz, ’t kint genaemt Thoenis.
15-05-1611 Garbrant Wiggersz, ’t kint genaemt Wigger.
15-05-1611 Dirck, mandenmaecker aen de haven, ’t kint genaemt Maritgen.
23-05-1611 Claes Thoenisz anders genaemt Claes van Hoorn, ’t kint genaemt Reijner.
26-06-1611 Harmen Fopsz Decker, ’t kint genaemt Thoenis.
10-07-1611 Arrijs Arrijsz, ’t kint genaemt Jan.
07-08-1611 Pieter Gerritsz Cleuck, ’t kint genaemt Meijnu.
21-08-1611 Cornelis Thijsz, schoenlapper, ’t kint genaemt Claes.
21-08-1611 Evert Pietersz aen de haven, ’t kint genaemt Trijn.
28-08-1611 Jan Freecxz, scheepstimmerman, ’t kint genaemt Reijnu.
04-09-1611 Pieter Meijnertsz, twee kinderen genaemt Pieter ende Jan.
11-09-1611 Harmen Reijmersz Bouter, ’t kint genaemt Sijmon.
11-09-1611 Cornelis Jacobsz in ’t Westent van Enchuijsen, ’t kint genaemt Luijtjen.
18-09-1611 Pieter Luitgesz, houtzaeger, ’t kint genaet Aecht.
25-09-1611 Jan Freecxz, ’t kint genaemt Trijn.
02-10-1611 Dirck Jacobsz, cuijper, ’t kint genaemt Luijtgen.
02-10-1611 Frans Fransz aen de haven, ’t kint genaemt Jan.
09-10-1611 Sijmon Pietersz, spinner, ’t kint genaemt Welmeut.
09-10-1611 IJsbrant Roeloffsz, baenknegt, ’t kint genaemt Roeloff.
16-10-1611 Jan Cornelisz Schots coopman, ’t kint genaemt Anna.
23-10-1611 Cornelis Cornelisz tot Meijnu Jans, ’t kint genaemt Cornelis.
23-10-1611 Doede Pietersz, ’t kint genaemt Aliet.
23-10-1611 Gerrit Willemsz Baes, ’t kint genaemt Willem.
23-10-1611 Cornelis Dircxz, ’t kint genaemt Jacob.
23-10-1611 Cornelis Willemsz Decker, ’t kint genaemt Trijn.
13-11-1611 Jacob Dircxz, ’t kint genaemt Cornelis.
20-11-1611 Leuwe Pietersz, ’t kint genaemt Aeff.
27-11-1611 Leuijtgen Luijtgesz, ’t kint genaet Meijnu.
15-12-1611 Meijnert Elbertsz, backer, ’t kint genaemt Weenk.
18-12-1611 Dueck Hertgesz, ’t kint genaet Hertgen.
18-12-1611 Sijmon Gerritsz, ’t kint genaet Anna.
25-12-1611 Freeck Jansz, ’t kint genaemt Lijsbeth.
15-01-1612 Mr. Freeck Reijntgesz in ‘t Westent, ’t kint genaemt Hill.
19-01-1612 Jan Jansz Wemmesz, ’t kint genaemt Anna.
19-01-1612 Claes Jansz, Willem Deckers swaeger, ’t kint genaemt Jan.
19-01-1612 Heijndrick Albertsz, Harmen Cuijpers swaeger, ’t kint genaemt Aliet.
26-01-1612 Pieter Claesz Proper, ’t kint genaemt Cornelis.
29-01-1612 Cornelis Dircxz Bussemaecker, ’t kint genaemt Pieter.
29-01-1612 Mr. Thoenis Reijntgesx, ’t kint genaemt Griet.
02-02-1612 Eelke Sijbesz uijt Vrieslant, ’t kint genaemt Vrouck, noch een gedoopt van Eelke Sijbesz den 9 februarij genaemt Robbert
09-02-1612 Meijnert Jansz, brouwer, ’t kint genaemt Jacob.
26-02-1612 Pieter Dircksz aen de haven, ’t kint genaemt Anna.
01-03-1612 Jan Martensz Vogelaer, ’t kint genaemt Pieter.
18-03-1612 Claes Baeck aen de haven, ’t kint genaemt Thijmon.
25-03-1612 Garbrant Jansz, cuijper, ’t kint genaemt Jantgen.
01-04-1612 Outger Karsstsz, molenaer, ’t kint genaemt Trijn.
08-04-1812 Cornelis Thoenisz, coster, ’t kint genaemt Nan.
08-04-1612 Meijnert Pauwelsz, ’t kint genaet Pauwels.
25-04-1612 Cornelis Hertgesz, ’t kint genaemt Reijnu.
29-04-1612 Pieter Claesz, metselaer, ’t kint genaemt Dieuwer.
06-05-1612 Heijn Thoenisz aen de haven, ’t kint genaemt Griet.
08-07-1612 Pieter IJsbrantsz Coninck, ’t kint genaemt Pieter.
08-07-1612 Hedde Olfertsz in ‘t Westent, ’t kint genaemt Geert.
22-07-1612 Pieter Heijnsz ofte Pieter Meijnertsz, ’t kint genaemt Meijnert.
22-07-1612 Pieter Cornelisz aen de haven, ’t kint genaemt Jacob.
29-07-1612 Cornelis Pieter Freecxz in den Nieuwe Ban, ’t kint genaet Meijnert.
05-08-1612 Dirck Albertsz van Schauwen, ’t kint genaemt Ebel.
12-08-1612 Jan Jansz aen de haven, ’t kint genaemt Anna.
12-08-1612 Barent Jansz , schipper aen de haven, ’t kint genaet Albert.
29-08-1612 Cornelis Thijsz, schoenlapper, ’t kint genaemt Trijn.
29-08-1612 Meijnert Broersz, ’t kint genaemt Broer.
26-08-1612 Willem Willemsz, ’t kint genaemt Jan.
02-09-1612 Albert Martens van Vrieslant, ’t kint genaemt Sieuwert.
09-09-1612 Harmen Fopsz Decker, ’t kint genaet Thoenis.
16-09-1612 Sijmon Jansz, coster, ’t kint genaemt Jan.
16-09-1612 Pieter Jeffesz, ’t kint genaemt Pieter.
16-09-1612 Dirck Ghijsbertsz,mandenmaecker aen de haven, ’t kint genaemt Jannetgen.
16-09-1612 Freeck Meijnertsz, ’t kint genaemt Meijnerts.
23-09-1612 Thoenis Cornelisz Gortsack, ’t kint genaemt Pieter.
30-09-1612 Eelke Sijbesz Vries, ’t kint genaemt Andries.
30-09-1612 Jacop Jan aen de haven, ’t kint genaemt Aeff.
07-10-1612 Harmen Willemsz Boelis, ’t kint genaemt Jan.
07-10-1612 Gerrit Albertsz Grol,’t kint genaemt Albert.
14-10-1612 Harmen Thijsz aen de haven, ’t kint genaemt Thijs.
21-10-1612 Cornelis Jacobsz, ’t kint genaemt Cornelis.
21-10-1612 Cornelis Jacobsz, ’t kint genaemt Mahtelt.
21-10-1612 Jan Cornelisz ende Meijnu Jans, ’t kint genaemt Cornelis.
21-10-1612 Jan Claesz aen de haven, ’t kint genaemt Aeff.
21-10-1612 Arrijs Jansz aen de haven, ’t kint genaemt Jan.
21-10-1612 Ruijloff Claesz aen de haven, ’t kint genaemt Aeff.
28-10-1612 IJsbrant Ruijloffsz, baenknegt, ’t kint genaemt Ruijloff.
28-10-1612 Cornelis Outgersz in den Nieuwe Ban, ’t kint genaemt Mincke.
11-11-1612 Pieter Theunisz Cock aen de haven, ’t kint genaemt Ariaen.
11-11-1612 Claes Claesz, cuijper, ’t kint genaemt Cornelis.
11-11-1612 Outger Broersz, ’t kint genaemt Pieter.
09-12-1612 Cornelis Woutersz aen de haven, ’t kint genaemt Thijs.
23-12-1612 Pieter Thoenisz, coster, ’t kint genaemt Dieu.
25-12-1612 Pieter Volckersz, Nelle Piets swaeger, ’t kint genaemt Dirck.
26-12-1612 Nanne Pietersz aen de haven, ’t kint genaemt Egbert.

 

Transcriptie: GeneaData.  Datum: 28-02-2020.

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 1

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.