Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1594-1599

Share and Like

Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1580 – 1673.

Periode 1594-1599.

09-01-1594 Den 9 januarij Pieter Leussen, ’t kint genaemt Griet.
09-01-1594 Noch Pieter Willemsz, backer, ’t kint genaemt Trijn.
09-01-1594 Noch Gerrit Freeckxz op Broeckerhaven, ’t kint genaemt Freeck.
23-01-1594 Den 23 januarij Pieter Claesz op Broeckerhaven, ’t kint genaemt Claes.
06-02-1594 Den 6 februarij Andries Govertsz aen Broeckerhaven, ’t kint genaemt Claes.
13-02-1594 Den 13 februarij Jan Jacobsz opperman op Broeckerhaven, ’t kint genaemt Jacob.
13-02-1594 Noch Freeck Jansz in ’t Westendt van Bovencarspel, ’t kint genaemt Jan.
13-02-1594 Noch Claes Wit, ’t kint Evert.
20-02-1594 Den 20 februarij Gerrit Nanninxz, ’t kint genaemt Trijn.
23-02-1594 Den 23 februarij Theunis Jansz, ’t kint Brecht.
27-02-1594 Den 27 februarij Heijcke, backer, ’t kint Jasper.
27-02-1594 Noch Dirrick Jansz alijas Werner Dierck die kinderen genaemt Evert ende Jan.
06-03-1594 Den 6 martius Jan Merkesz op Broeckerhaven, ’t kint genaemt Jan.
27-03-1594 Den 27 martius Jan Geertsz anders Swaert Jan, ’t kint genaemt Anna.
08-05-1594 Den 8 maij Gerrit Barentsz, biersteecker aen Broeckerhaven, ’t kint genaemt Machtelt.
08-05-1594 Noch Barent Sijbertsz, cuijper, ’t kint genaemt Cij.
17-07-1594 Den 17 julius Pieter Theunisz op Broeckerhaven, ’t kint genaemt Luijtgen.
21-07-1594 Den 21 julij Pieter Feijnsz, ’t kint genaet Neel.
31-07-1594 Den 31 julius Augustijn Minnesz, ’t kint genaemt Minne.
14-09-1594 Den 14 september Jan Maertsz, schipper in Claes Thijs huijs, ’t kint genaemt Trijn.
25-10-1594 Den 25 october Sijbrant Jacobsz, schoolmeester, ’t kint genaemt Cornelis.
11-12-1594 Den 11 december Willem Sieuwertsz in den Nieuwe Ban, ’t kint genaemt Siewert.
11-12-1594 Noch Claes Theunisz, ’t kint genaemt Nancke.
11-12-1594 Noch Dierck Pietersz, Piet Geijcks swager ’t kint genaemt Cornelis.
11-12-1594 Noch Gerrit, schuijtemaeker, ’t kint genaemt Barent.
08-01-1595 Den 8 januarij den waert van xxx Egmont op See, ’t kint genaemt Ariaen
09-02-1595 Den 9 fabruarij Jan Sieuwertsz, ’t kint genaemt Sieuwert.
09-02-1595 Noch Hertgen Meijnertsz, ’t kint genaemt Outger.
14-05-1595 Den 14 maij Claes Jans in ’t Roode Hert, ’t kint genaemt Jan.
25-06-1595 Den 25 junij Barent Heijndricksz uijt Broeck, ’t kint genaemt Trijn.
25-06-1595 Noch Wiggert Reijnersz uijt Broeck, ’t kint genaemt [naam niet vermeld].
25-06-1595 Noch Claes Cornelisz, ’t kint genaemt Elbert.
25-06-1595 Noch Zander Albertsz, ’t kint genaemt Albert.
20-08-1595 Den 20 augusti Outger Heijckes, ’t kint genaemt Im.
03-09-1595 Den 3 september Cornelis Arisz, timmerman, ’t kint genaemt Cornelis.
03-09-1595 Noch Jan Martensz Vogelaer, ’t kint genaemt Lauwerens.
01-10-1595 Den eerste october Herck Herxz, ’t kint genaemt Jacob.
08-10-1595 Den 10 october Jan Evertsz uijt Broeck, ’t kint genaemt Barbara.
08-10-1595 Noch Jan Cornelisz, Willem Jan Goos swager, ’t kint genaemt Sijmon.
08-10-1595 Noch Herritgen Olpherts, ’t kint genaemt Olphert.
08-10-1595 Jan Arisz, ’t kint genaemt Anna.
22-10-1595 Den 22 october Jacob Jansz, de swager van Jan Harmens Brouwer, ’t kint genaemt Thuenis.
22-10-1595 Noch Thaems Jansz, ’t kint genaemt Cuijnier.
29-10-1595 Den 29 october Wouter Gerritsz, ’t kint genaemt Nanne.
29-10-1595 Tijmon Jansz, de swager van Phoppe Jan Mels, ’t kint genaemt Jan.
29-10-1595 Scheele Willem, ’t kint genaemt Meijnu.
29-10-1595 Jan Pietersz uijt Lutkehoochcarspel, ’t kint Reijnu.
05-11-1595 Den 5 november Jacob Gerritsz uijt Grootebroeck, ’t kint genaemt Trijn.
10-11-1595 Den 10 november Dierck Remmetsz, ’t kint genaemt Pieter.
19-12-1595 Den 19 december Ente Pietersz, ’t kint genaemt Sijmon.
25-12-1595 Den 25 december Jan Upperman, ’t kint genaemt Cornelis.
31-12-1595 Den 31 december Jan Thomasz, ’t kint genaemt Claes.
31-12-1595 Reijnier Evertsz uijt Broeck, ’t kint genaemt Pieter.
01-01-1596 Den eersten januarij Rutger Arisz, ’t kint genaemt Jan.
07-01-1596 Den 7 januarij Willem Jan Goos, ’t kint genaemt Jan.
07-01-1596 Noch Frerick Volcker Thijsz, ’t kint genaemt Jan.
21-01-1596 Den 21 januarij Heijndrick Jans, cuijper, ’t kint genaemt Cornelis.
28-01-1596 Den 28 januarij Doede Gerrits, ’t kint genaemt Meijnert.
10-03-1596 Den 10 martij Gerrit, biersteecker van Brouckerhaven, ’t kint Jannigjen.
10-03-1596 Cornelis Outgersz, ’t kint genaemt Outger.
31-03-1596 Den 31 martij Nittert aen den Suijderdijck, ’t kint genaemt Wijbrant.
31-03-1596 Pieter Claesz aen de haven, kinderen genaemt Jan ende Pieter.
31-03-1596 Jan Francker, ’t kint genaemt Griet.
07-04-1596 Den 7 aprilis Heijte Meijnertsz, bierknecht, ’t kint genaemt Hil.
12-04-1596 Den 14 aprilis Jacob Jansz uijt Broeck, ’t kint genaemt Griet.
12-04-1596 Minne Jansz uijt Broeck, ’t kint genaemt Trijn.
12-05-1596 Den 12 maij Jan Pietersz aen den Noorderdijck, ’t kint genaemt Pieter.
12-05-1596 Noch Engel Enghelsz uijt Broeck, ’t kint genaemt Ebel.
19-05-1596 Den 19 maij Jan Diercksz Hoeck, die kinderen Dierck ende Trijn.
19-05-1596 Hertgien Cornelis, ’t kint genaemt Gerbrant.
19-05-1596 Sijmon Diercksz, ’t kint genaemt Aeff.
19-05-1596 Hertgien Wigghersz, ’t kint Dierck.
23-05-1596 Den 23 maij Heijndrick Cielis aen Broeckerhaven, ’t kint genaemt Limcken.
16-06-1596 Den 16 junij Claes Thuenisz, ’t kint genaemt Thuenis.
30-06-1596 Den 30 junij Tibbe, cuijper, ’t kint genaemt Dierck.
07-07-1596 Den 7 julij Andries Govertsz aen Broeckerhaven, ’t kint genaemt Trijn.
25-08-1596 Den 25 augustij Cornelis Hercxz Kes, ’t kint genaemt Reijnu.
08-09-1596 Den 8 september Wallesius, ’t kint Susana.
08-09-1596 Jan Pieters van Groeningen, ’t kint genaemt Pieter.
08-09-1596 Nanne Jacobsz, ’t kint genaemt Jacob.
15-09-1596 Den 15 september Jan Cornelis, ’t kint genaemt Outger.
15-09-1596 Pauwels Willemsz, ’t kint genaemt Trijn.
15-09-1596 Freeck Oonnes Albert, ’t kint genaemt Albert.
22-09-1596 Den 22 september Freeck Reijntgen, ’t kint genaemt Reijner.
22-09-1596 Willem Siewertsz, ’t kint Jan.
29-09-1596 Den 29 september Dierck Jacob, cuijper, ’t kint genaemt Jacob.
23-10-1596 Den 23 october Pieter Claesz, metselaer, ’t kint genaemt Thet.
23-10-1596 Meijnert Jan Pelser, ’t kint genaemt Jan.
23-10-1596 Pieter Pietersz Man, ’t kint Barbara.
27-10-1596 Den 27 october Gerrit Freeckx, ’t kint Meijnert.
10-11-1596 Den 10 november Pauwels Jacobsz, ’t kint genaemt Ebel.
10-11-1596 Outger Outgersz, ’t kint genaemt Outger.
17-11-1596 Den 17 november Barent Egberts, cuijper, ’t kint genaemt Griet.
24-11-1596 Den 24 november Heijndrick Jochumsz, cuijper, ’t kint genaemt Jan.
24-11-1596 Harmen Reijnertsz, ’t kint genaemt Ebel.
24-11-1596 Pieter Feijnsz, ’t kint genaemt Theet.
21-12-1596 Den 21 december Dierck Pietersz, ’t kint genaemt Dierck.
22-12-1596 Den 22 december Heijcke, backer, ’t kint genaemt Geert.
25-12-1596 Den 25 december Freeck Jansz, ’t kint genaemt Folcker.
02-02-1597 Den 2 februarij Sijmon Diercksz Gorter, ’t kint genaemt Alidt.
16-02-1597 Den 16 februarij Reijner van Gorchum, ’t kint genaemt Maria.
23-02-1597 Den 23 december Sijbrant Jacobsz, ’t kint genaemt Maritgen.
23-02-1597 Jan Pietersz Schroor uit Westendt, ’t kint genaemt Aert.
23-02-1597 Thijmon Claesz van Wierden, ’t kint genaemt Pieter.
16-03-1597 Den 16 martij Femme Sijbrantsz, ’t kint genaemt Sijbrant.
30-03-1597 Den 30 martij Hercke Meijnertsz Huijsmans, ’t kint genaemt Cornelis.
20-04-1597 Den 20 aprilis Jan Mecksz aen de haven, ’t kint genaemt Meijnu.
27-04-1597 Den 27 aprilis Gerrit van Munster, ’t kint genaemt Dierck.
04-05-1597 Den 4 maij Elbert andries, ’t kint genaemt Trijn.
01-06-1597 Den eersten junij Brant Jansz aen de Wijsen, ’t kint genaemt Marij.
22-06-1597 Den 22 junij Jacob Claesz op Broeckerhaven, ’t kint genaemt IJsbrant.
13-07-1597 Den 13 julij Jacob Thoenisz, brouwer, ’t kint genaemt Thoenis.
03-08-1597 Den 3 augustij Cornelis Femsz, ’t kint genaemt Femme.
17-08-1597 Den 17 augustij Michiel Cersemaeker, ’t kint genaemt Griet.
24-08-1597 Den 24 augustij Thaems Jansz, ’t kint genaemt Weeduw.
24-08-1597 Joris Lenaertsz, ’t kint genaemt Leenaert.
31-08-1597 Den 31 augustij Luijtgen Maertsz, ’t kint genaemt Cornelis.
07-09-1597 Den 7 september Pieter Jan Wemes, ’t kint genaemt Sijmon.
07-09-1597 Balshae Thoenisz, ’t kint genaemt Mincke.
21-09-1597 Den 21 september Cornelis, schoenmaecker, den swaeger van Jan Jansz, ’t kint genaemt Wen.
28-09-1597 Den 28 september Gerrit Gerritsz Luijs, biersteker, ’t kint genaemt Jantgen.
05-10-1597 Den 5 october Phoppe Ghijsbertsz, wever, ’t kint genaemt Ghijsbert.
19-10-1597 Den 19 october Cornelis Cornelis anders genaemt Kees Kees uijt Waterlandt, ’t kint genaemt Outger.
19-10-1597 Noch Harcke Jacobsz, ’t kint genaemt Renck.
19-10-1597 Noch Thamas, baenknecht, ’t kint genaemt Maria.
02-11-1597 Claes Thaemsz, ’t kint genaemt Cuijnier.
23-11-1597 Den 23 november Gerrit Nansz, ’t kint genaemt Meijnu.
30-11-1597 Den 30 november Roeloff Heijndricksz, ’t kint genaemt Ebel.
07-12-1597 Den 7 december Pieter Claesz, metselaer, ’t kint genaemt Cornelis.
07-12-1597 Noch Pieter Claesz, timmerman aen de haven, ’t kint genaemt Maria.
07-12-1597 Thijs Jan Been, ’t kint genaemt Jan.
07-12-1597 Marten Cornelisz Potgen, ’t kint genaemt Barber.
04-01-1597 Den 4 januarij Zandel, baenknecht, ’t kint genaemt Dierck.
11-01-1598 Den 11 januarij Gerrit Dercxz, ’t kint genaemt Brecht.
11-01-1598 Dierck Fransz, backer, ’t kint genaemt Alidt.
18-01-1598 Den 18 januarij Jan Sijbrantsz, ’t kint genaemt Mincke.
28-01-1598 Salomon Noorman, ’t kint genaemt Sieuwert.
01-02-1598 Den eersten februarij Claes Jansz uijt den Roode Hert, ’t kint genaemt Marck.
01-02-1598 Hertgen Cornelis, ’t kint genaemt Hercke.
08-02-1598 Den 8 februarij Willem Fransz aen de haven, ’t kint genaemt Frans.
25-02-1598 Den 25 februarij Willem Sieuwert, ’t kint genaemt Trijn.
28-02-1598 Den 28 februarij Jan Francken, ’t kint genaemt Gerrit.
25-03-1598 Den 25 martij Jacob den Speelman, ’t kint genaemt Jan.
29-04-1598 Den 29 aprilis Pieter Thomasz Tommelen, timmerman, ’t kint genaemt Thomas.
10-05-1598 Den 10 maij Gerrit Arisz, ’t kint genaemt Cornelis.
17-05-1598 Den 17 maij Cornelis Jansz Weeghaen, timmerman, ’t kint genaemt Jan.
24-05-1598 Den 24 maij Pieter Meijnersz, ’t kint genaemt Greet.
21-06-1598 Den 21 junij Johannes Wallesius, ’t kint genaemt Jacobus.
23-08-1598 Den 23 augustij Nanne Renck Lijskis, ’t kint genaemt Outger.
30-08-1598 Den 30 augustij Freeck Gerbrant Dobbers, ’t kint genaemt Garbrant.
27-09-1598 Den 27 september Jan Outgersz, ’t kint genaemt Outger.
27-09-1598 Noch Thomas Reintgis, ’t kint genaemt Reijner.
27-09-1598 Doede Gerritsz, ’t kint genaemt Gerrit.
27-09-1598 Noch Thijs Thoenisz Coster, ’t kint genaemt Renck.
11-10-1598 Den 11 october Dierck Pietersz, ’t kint genaemt Volcker.
11-10-1598 Noch Heertgien Wevers, twee kinderen, het een out sijnde vier jaeren genaemt Pieter den ander drie jaeren genaemt Dierck..
25-10-1598 Den 25 october Heertgien Wever, ’t kint genaemt Jan.
25-10-1598 Meijnert Jan Pelsers, ’t kint genaemt Rieuwert.
07-11-1598 Den 7 november Jan Pietersz Schroor in ‘t Westent, ’t kint genaemt Pieter.
14-11-1598 Den 14 november Harmen Reijnersz, ’t kint genaemt Geert.
14-11-1598 Noch Freeck Reijntgies, ’t kint genaemt Jan.
14-11-1598 Dieuwert Luijtgies, ’t kint genaemt Luijtgies.
29-11-1598 Den 29 november Freeck Oomen Alberts, ’t kint genaemt Hilgont.
29-11-1598 Hertgien Olfertsz, ’t kint genaemt Willem.
29-11-1598 Noch Ghijsbert, lijndraijer, ’t kint genaemt Anna.
13-12-1598 Den 13 december Jan Diercksz, cuijper, ’t kint genaemt Dierck.
27-12-1598 Den 27 december Senne Cornelisz, ’t kint genaemt Sijbel.
01-01-1599 Den eersten januarij Nanne IJsbrantsz, ’t kint genaemt Marij.
10-01-1599 Den 10e januarij Thoenis Pietersz, ’t kint genaemt Thoenis.
10-01-1599 Noch Hercke Meijnertsz Huijsmans, ’t kint genaemt Dieu.
17-01-1599 Den 17 januarij Tibbe, cuijper, ’t kint genaemt Freeck.
24-01-1599 Den 24 januarij Cornelis Pietersz, ’t kint genaemt Anna.
24-01-1599 Pauwels Jacobsz, ’t kint genaemt Jacob.
31-01-1599 Den 31 januarij Dierck Jansz anders genaemt Berend Diercks vier kinderen een van 8 of 9 jaeren genaemt Anna, een van 5 jaeren Aeff, een van drie jaeren Cornelis met noch een jonge genaemt Trijn.
31-01-1599 Noch Gerrit Goossensz aen het Munster, ’t kint genaemt Dierck.
07-02-1599 Den 7 februarij Sijmon Gorters anders Sijmon Cuijpers, ’t kint genaemt Alidt.
14-02-1599 Den 14 februarij Pieter Volckertsz, backer, ’t kint genaemt Aeff.
21-02-1599 Den 21 februarij Ferven Feddesz, smidt, ’t kint genaemt Meijnu.
21-02-1599 Noch Freeck Volckersz, ’t kint genaemt Pieter.
28-02-1599 Den 28 februarij Nanne Jacobsz, ’t kint genaemt Jan.
28-02-1599 Gerben Jacobsz, ’t kint genaemt Meijnu.
28-02-1599 Cornelis Hercxz, ’t kint genaemt Brecht.
28-02-1599 Michiel Pietersz, ’t kint genaemt Anna.
28-02-1599 Heijndrick den opperman, ’t kint genaemt Jefke.
07-03-1599 Den 7 martius Dierck Olphersz aen de Suijderdijck, ’t kint genaemt Griet.
07-03-1599 Noch Jan Thijsz, ’t kint genaemt Jacob.
07-03-1599 Luijtgen Jansz Decken aen de haven, ’t kint genaemt Alidt.
18-04-1599 Den 18 april Jan Cornelisz Bruckesz, ’t kint genaemt Cornelis.
18-04-1599 Jan Outgersz in Pieter Leuffst Camer, ’t kint genaemt Pieter.
25-04-1599 Den 25 april Leuve Pietersz, ’t kint genaemt Griet.
27-06-1599 Den 27 junij Jan Meckesz aen de haven, ’t kint genaemt Meijnu.
27-06-1599 Noch Marten Bruijnsz aen de haven, ’t kint genaemt Reijmerich.
18-07-1599 Den 18 julij Jan Thomasz, smidt, ’t kint genaemt Gerrit.
18-07-1599 Noch Cornelis Outgersz, ’t kint genaemt Trijn.
22-08-1599 Den 22 augusti Hercke Hercksz Boer, ’t kint genaemt Geert.
29-08-1599 Den 29 augusti Gerrit Arrisz, ’t kint genaemt Pieter.
12-09-1599 Den 12 september Kees Keesz, ’t kint genaemt Pieter.
19-09-1599 Den 19 september Broer Jan Pelsersz, ’t kint genaemt Sieuwert.
19-09-1599 Outger Outgersz, ’t kint genaemt Jan.
26-09-1599 Den 26 september Jan Cornelisz Volckersz, ’t kint genaemt Renck.
26-09-1599 Claes Jellisz aen de haven, ’t kint genaemt Sijmon.
26-09-1599 Floris Jansz, wever aen de haven, ’t kint genaemt Alidt.
03-10-1599 Den 3 october Hubert Ghijsbertsz Decker, ’t kint genaemt Ghijsbert.
10-10-1599 Den 10 october Claes Thaemsz, ’t kint genaemt Beerent.
17-10-1599 Den 17 october Jacob Thoenisz, ’t kint genaemt Aeff.
31-10-1599 Den 31 october Wijber IJsbrantsz, ’t kint genaemt Jan.
05-12-1599 Den 5 december Pieter Jan Willemsz, ’t kint genaemt Wen.

GeneaData

Transcriptie: GeneaData.  Datum: 20-03-2020.

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 1

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.