Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1580-1586

Share and Like

Bovenkarspel Dopen Gereformeerd 1580 – 1673.

Periode 1580-1586.

08-05-1580 Jan Andriesz soon Andries gedoopt den 8 maij.
22-05-1580 Jacob Cornelisz kijnt Cornelis gedoopt den 22 maij.
08-05-1580 Claes Floriszkijnt Cornelis gedoopt den 8 maij.
08-06-1580 Jan Andriesz vader kijnt Andries Jansz,Geert lammers moeder.
08-06-1580 Griet Outgers, weduwe hare kijnt Dieuw.
05-06-1580 Remme Heertsz wonende aen Noorderdijck kijnt Hirt den 5 junij.
12-06-1580 Pieter Cornelisz Marritjen, het kijnt gedoopt den 12 junij.
03-07-1580 Jan Albertsz kijnt Pieter Jansz gedoopt den 3 julij 1580.
24-07-1580 Warner Jansz kijnt Pauwel Warnersz gedoopt den 24 julij.
07-08-1580 Dijrck Cornelissen kijnt Cornelis gedoopt den 7 augusti
07-08-1580 Pieter Dircksen kijnt Souwe gedoopt den 7 augusti.
07-08-1580 Luijtgen Kuijpers kijnt Anna gedoopt den 7 augusti.
14-08-1580 Meijnert Jacobsz kijnt Cornelis gedoopt den 14 augusti.
21-08-1580 Pieter Heddensz kijnt Hedde gedoopt den 21 augusti.
21-08-1580 Reijner Thoemisz kijnt Reijner gedoopt den 21 augusti.
28-08-1580 Dirck Jansz kijnderen Jan ende Cornelis gedoopt den 28 augusti.
11-09-1580 Andrijs Tamisz kijnt Tamis Andrijsz gedoopt den 11 september.
11-09-1580 Marten Pietersz Hillegont Martens gedoopt den 11 septeber.
24-09-1580 Jan Claesz kijnt Jan gedoopt den 24 september 1580.
02-10-1580 Heijndrick Jansz kijnt Heijndrick gedoopt den 2 october.
09-10-1580 Reijmert Cornelisz kijnt Cornelis gedoopt den 9 october.
15-10-1580 Elbert Gerrijtsz kijnt Evert gedoopt den 15 october.
29-10-1580 Albert Dircksz kijnt Gerrit gedoopt den 29 october.
29-10-1580 Jacob Heijndricksz kijnt Outgert gedoopt den 29 october.
29-10-1580 Pieter Freericksz kijnt Brecht gedoopt den 29 october.
06-11-1580 Simon Natis van Oostersije kijnt gedoopt den 6 november.
11-11-1580 Jacob Gerrijtsz kijnt Meijnder gedoopt den 11 noveber.
15-11-1580 Gerrijt Jansz kijnt Claes gedoopt den 15 november anno 1580.
16-11-1580 Heijndrick Jansz Cuijpers kijnt Cornelis gedoopt den 16 november.
20-11-1580 Louwrijs Woutersz kijnder Anna ende Imme gedoopt den 20 november.
23-11-1580 Jan Melijsz kijnt Melis gedoopt den 23 november.
27-11-1580 Lourijs Woutersz kijnderen Etyen, Gerrijt ende Jan gedoopt den 27 november.
00-12-1580 Berent Arijsz kijnt Remmerich gedoopt ijn decembri.
26-12-1580 Claes Gerrijtsz kijnt Gerrijt gedoopt den 26 decembri.
26-12-1580 Wijllum Jansz kijnt Alijt gedoopt den 26 decembri.
29-12-1580 Lambert Meijnersz kijnt Aagt gedoopt den 29 decembri.
01-01-1581 Pieter Jacobsz kijnt dijr moer Griet Gerrijts kijnt Meijnon gedoopt den 1 januarij.
01-01-1581 Pieter Herckgensz gedoopt den 1 januarij.
01-01-1581 Jan Cornelisz kijnt Hijlle gedoopt den 1 januarij.
01-01-1581 Dirck Wijbrantsz, Trijn Cornelis kijnt Arijaen gedoopt den 1 januarij.
01-01-1581 Pieter Jacobsz van Blocksijll, Aagte sijn huijsfrouw kijnt Alijt gedoopt den 1 januarij.
25-01-1581 Hercke Cornelisz kijnt Jan gedoopt den 25 januarij.
29-01-1581 Cornelis Harmsz, Trijn Dircks kijnt Pieter gedoopt den 29 januarij.
29-01-1581 Willum Nansz ende Cornelis Dircks kijnt Nanne gedoopt den 29 januarij.
29-01-1581 Claes Pietersz, metselaer, kijnt Cornelis gedoopt den 29januarij.
29-01-1581 Jan Ottensz kijnt Jan, seijn moer Lijsbeth, gedoopt den 29 januarij.
05-02-1581 Pieter Pietersz kijnt Pieter, seijne moer Hille Koops, gedoopt den 5 februarij.
07-02-1581 Heijck Cornelisz kijnt Trijn gedoopt den 7 februarij.
19-02-1581 Folckert Jansz kijnt Jan gedoopt den 19 februarij
19-02-1581 Outgert Harmensz kijn Harmen gedoopt den 19 februarij.
19-02-1581 Freerick Doessensz kijnt Frefick gedoopt den 19 februarij.
25-02-1581 Jan Harmensz kijnt Teete gedoopt den 25 februarij.
09-04-1581 Cornelis Willumsz kijnt Trijn gedoopt den 9 aprilis.
15-04-1581 Folckert Tijssen kijnt Alijt gedoopt den 15 aprilis.
07-05-1581 Jan Andriesz kijnt Andries gedoopt den 7 maij.
07-05-1581 Cornelis Thoenisz kijnt Auv? Gedoopt den 7 maij.
14-05-1581 Pieter Taemsz kijnt Luijtjen gedoopt den 14 maij.
04-06-1581 Wijllum Broersz kijnt Cornelis gedoopt den 4 junij.
18-06-1581 Anna Egbers, huijsfrouw out sijnde omtrent 30 jaeren ijs gedoopt den 18 junij.
02-07-1581 Isebrant Reijnersz kijnt Reijner gedoopt den 2 julij.
92-07-1581 Isebrant Garbrantsz kijnt Tete gedoopt den 2 julij.
23-07-1581 Derck Jansz kijnt Lijsbeth gedoopt den 23 julij.
23-07-1581 Derck Jansz kijnt Lijsbeth gedoopt den 23 julij.
20-08-1581 Cornelis Simonsz ende Meijnsje Jans kijnt gedoopt den 29 augusti.
28-08-1581 Pieter Cornelisz ende Geert Pieters kijnt Claes gedoopt den 28 augusti.
10-09-1581 Arien Wijbrantsz kijnt Wijbrant gedoopt den 10 september.
24-09-1581 Frans Cornelisz kijnt Derck gedoopt den 24 september.
24-09-1581 Pieter Taemisz kijnt Geert Pietersz gedoopt den 24 september.
24-09-1581 Outger Folckersz kijnt Jijtjen gedoopt den 24 september.
24-09-1581 Gerrit Andriesz kijnt Jan Gerrijtsz gedoopt den 24 september.
01-10-1581 Frerick Segersz kijnt Meijnow gedoopt den 1 october.
22-10-1581 Pieter Luesz huijsfrouw Griet Edens kijnt Pieter Pietersz gedoopt den 22 october.
29-10-1581 Reijer Frericksz ende Diew Luijtgens kijnt Frerick gedoopt den 29 october.
12-11-1581 Hijndrick Jansz, cuijper, kijnt Cornelis gedoopt den 12 november.
19-11-1581 Derck Jansz ende Lijsebeth Cornelis kijnt gedoopt den 19 november.
26-11-1581 Pieter Tijsz kijnt Jacob Pietersz gedoopt den 26 november.
26-11-1581 Cornelis Meijnersz kijndren Meijnert Cornelisz ende Rijndugedoopt den 26 november.
03-12-1581 Broer Toenisz kijnt Broers gedoopt den 3 december.
17-12-1581 Pieter Simonsz, wonende ther Veenhuijsen, kijnt Vrouke Pieterse gedoopt den 17 december.
17-12-1581 Dirck Hijertsz kijnt Hijert gedoopt den 17 december.
17-12-1581 Jan Jansz, schoolmeester, kijnt alijt gedoopt den 17 december.
17-12-1581 Claes Claesz kijnt Pieter Claesz gedoopt den 17 december.
24-12-1581 Wijllum Claesz kijnt Jan gedoopt den 24 december.
25-12-1581 Jan Pietersz van Lijers het Pieter gedoopt den 25 december.
25-12-1581 Claes Florijsz kijnt Florijs gedoopt den 25 december.
25-12-1581 Cornelis Meijnersz het kijnt Grijete gedoopt den 25 december.
07-01-1582 Gerrijt kijnt Taemijs gedoopt den 7 januarij.
07-01-1582 Jan Simonsz Mollers kijnt Trijn gedoopt den 7 januarij.
14-01-1582 Jan Cornelisz Schoenmakers kijnt gedoopt den 14 januarij kijnt hiet Meijnou.
24-01-1582 Simen Doessens kijnt Sijmen gedoopt den 24 januarij.
04-02-1582 Olfert Hetzens kijnt Outgert gedoopt den 4 februarij.
04-02-1582 Bartelt Jansz kijnt Jan gedoopt den 4 februarij.
11-02-1582 Outgert Meijnersz ende moer Gerrijt Heertgens kijnt Hijlle gedoopt den 11 februarij.
18-02-1582 Frans Jansz kijnt Jan gedoopt den 18 februarij.
18-02-1582 Jacob Cornelisz kijnt Gerrijt gedoopt den 18 februarij.
11-03-1582 Berent Arijaensz ende Brech Cornelisd kijnt Cornelis gedoopt den 11 martij.
18-03-1582 Gerrijt Bartelsz van Broeck kijnt Bartelt gedoopt den 18 martij.
16-04-1582 Wijllum Jansz kijnt Kudu gedoopt den 16 aprilis.
16-04-1582 Pieter Reijnersz kijnt Jan gedoopt den 16 aprilis.
20-05-1582 Folckert Tijsz kijnt Simen gedoopt den 20 maij
08-05-1583 Gerrijt Albertsz ende Aeff Alberts kijnt Ferdou gedoopt den 8 meij.
11-05-1583 Evert Dirricksz kijnt Trijn gedoopt den 11 meij.
15-05-1583 Cornelis Zijmonsz kijnt genaemt Jan gedoopt den 15 meij.
15-05-1583 Dirck Jacobsz kijnt gedoopt genaemt Cornelis den 15 meij.
05-06-1583 Warnsz Jansz kijnt genaem Griet is gedoopt den 5 junij.
19-06-1583 Den 19 junij zijn 2 kinderen van de haven gedoopt genaemt het outste van 5 jaren Trijn het jongste genaemt Jan.
03-07-1583 Den 3 julij Claes Kuijps kijnt gedoopt genaemt Jan // al doot nu zijnde.
10-07-1583 Den 10 julij Henrijck Schaepmans kijnt genaemt Cijbrich al doot.
31-07-1583 Den 31 julij Pieter Taemis wonende op ’t kerckhof genaemt Luijtgen.
28-08-1583 Den 28 augustij 3 kinderen, een toecomende Claes,metselaer van de haven, genaemt Harck.
28-08-1583 De andere 2 toecomende Loew Rem van de Noortdijck het een omtrent 5 jaren out zijnde en is genaemt Aef het tweede kint was xx [onleesbaar] en is genaemt Dirck.
04-09-1583 Noch een kint van de haven toecomende Jan Otsen het kijn genaemt zijnde Pieter.
  Noch een kint van ’t Westende van Bovkarspel toecomende Volckert Tijsz genaemt Simon.
11-09-1583 Den 11e september Jan Harmans Brouwers kint genaemt Jacob.
11-09-1583 Cornelis Thomas kint van ’t Westende van Bovekarspel genaemt Reb.
18-09-1583 Den 18 september een kint al omtrent 22n jaer out zijnde toecomende Thomas Westvol? Genaemt Meijnert.
29-09-1583 Den 29e september een kint toecomende Reijner Vrerix in westent in Bovenkarspel genaemt Gerrit.
02-10-1583 Den 2e october een kint gedoopt genaemt Simon toecomende Brant Reijmers op ’t Oost van Bovenkarspel.
09-10-1583 Den 9 october een kint roecomende Dirck Jansz ende genaemt Jan.
16-10-1583 Den 16 october een kint gedoopt genaemt Anna toecomende Albert Dircksoon.
16-10-1583 Noch Gerrit Jansz een kint in ’t Westeijndt genaemt Reijmerich.
26-10-1583 Den 26 october Jan Wilms schuijtwasers 2 kinderen het een omtrent 5 jaeren out sijn genaemt Griet, het ander Jan.
30-10-1583 Den 30e october een kint genaemt Cornelis toecomende Cornelis, backer.
30-10-1583 Noch Pieter Pietersz genaemt Trijn.
20-11-1583 Den 20 november Volckart Jansz een kint genaemt Reb.
20-11-1583 Noch een kint genaemt Cornelis toecomende Albert Aimons aen ’t kerckhof.
20-11-1583 Noch een kint genaemt Pieter toecomende Pieter Loef, Westent.
27-11-1583 Den 27 november Mari gedoopt toecomende Will Broers
11-12-1583 Den 11 december gedoopt Dirck toecomende Jacob Dirx van Oostwoudt wonende in Haijcke Backers kamer Westendt.
18-12-1583 Den 18 december Jacob toecomende Dirck Wijersz.
01-01-1584 Den 1 januarij gedoopt Harcke toecomende Claes Ruwaerts.
22-01-1584 Den 22 januarij gedoopt Wouter toecomende Lourijs Woutersoon, wever van Vilseven bij Emden nu wonende tot Bovenkarspel.
29-01-1584 Den 29 januarij gedoopt Jan toecomende Dirck Pietersz.
01-02-1584 Den 1 februarij Claes Florisz van de haven ’t kint genaemt Griet.
01-02-1584 Den 1 februarij Aris Pietersz aen Broeckerhaven ’t kint genaemt Rieewert.
19-02-1584 Den 19 februarij Jan Woutersz, wever van Bore bij Deventer, het kint genaemt Ide, woont nu tot Bovenkarspel.
19-02-1584 Den 19 februarij Claes Zegers kint genaemt Dieuwer.
19-02-1584 Gerrit Outgersz ’t kint genaemt Eefke.
19-02-1584 Garbrant Thomas ’t kint genaemt Meinou.
11-03-1584 Den 11 martij Pieter Jacobsz in ’t Westeijnde, zijn kint genaemt Jacob.
11-03-1584 Noch Cornelis Sieuverts kint tot Westeijnde Cornelis genaemt,
29-03-1584 Den 29 marti Cornelis Meinarts tot Westeijnde ’t kint genaemt Meijnart.
02-04-1584 Den 2 april Barent Arentsz, wever, ’t kint genaemt Jan.
15-04-1584 Den 15 april Tijs Andries tot den Kuinder, ’t kint genaemt Andries.
15-04-1584 Roelof Herrix tot den Blankenham genaemt Griet.
15-04-1584 Dirck Barents tot Lutjebrouck, zijn kint hier ter xxx besteet tot Garbrant Backer, ’t kint hier gedoopt den genaemt Jans.
15-04-1584 Jan Goverts, Broeckerhaven zijn soon Cornelis oudt zijnde 6 jaren.
15-04-1584 Noch een van sijn kinder, oudt 4 jaren genaemt Jan.
15-04-1584 Olfert Heddesoon, slachter, zijn kint genaemt Pieter.
22-04-1584 Den 22 april Jacob Gerritsz, Oostent, ’t kint genaemt Gerrit.
06-05-1584 Den 6e dach maij Harman Stevensz, ’t kint genaemt Mari.
06-05-1584 Noch Claes Jansz, ’t kint genaemt Claes.
06-05-1584 Noch Claes Claeszoon, ’t kint genaemt Claes.
13-05-1584 Den 13e maij Bheme Pieters, ’t kint genaemt Clars.
16-05-1584 Den 16e maij Gerrit van Monster kint oudt zijnde omtrent 6 jaren, zijn gebede eb gheloof belijden genaemt Meinert.
19-05-1584 Den 27e maij Frans die Weert aen de haven, ’t kint Meinou.
27-05-1584 Den 27e dach maij Sibrant, schoolmeester, zijn kint genaet Mari.
10-06-1584 Den 10e junij Pieter Keesoon van ’t West van Bovenkarspel, ’t kint Simon.
10-06-1584 Op de selfde dach Haeijcke Backers kint genaemt Jan.
10-06-1584 Noch Cornelis Albertsz, ’t kint genaemt Vrouke.
24-06-1584 Den 24 junij Herick Jansz van Westeijndt, ’t kint genaemt Pieter.
24-06-1584 Noch Cornelis Albertsz tot Waterlandt, ’t kint genaemt Cij.
01-07-1584 Den 1e julij Cornelis Nansz ’t kint genaemt Vrouke.
01-07-1584 Noch Wigger Broers Barndehuijsen, ’t kint genaemt Cornelis.
29-07-1584 Claes Meinartsz, ’t kint genaemt Cornelis.
29-07-1584 Noch Broer Thomas van Bovenkarspel, genaemt Claes.
05-08-1584 Den 5e augusti Jan Pouwels Wipsteer, ’t kint genaemt Pouwels.
02-09-1584 Den 2 september Loureijs Huijgs kint genaemt Aef.
02-09-1584 Noch Garbrant Frerix zijn kint genaemt Jan
09-09-1584 Den 9e september Dirck Dircksz ‘t kint genaemt Wiggher
09-09-1584 Noch Aerian Wilms van Broeckerhaven, ’t kint genaemt Griet.
09-09-1584 Noch Pieter Harcxz ’t kint genaemt Harcke.
30-09-1584 Den 30e september Oude Claes in Westeinde, ’t kint genaemt Griet
07-10-1584 Den 7e october Reiner Thomas Bus, ’t kint genaemt Meinou.
07-10-1584 Noch Volkart Tijs, ’t kint genaemt Meinart.
10-10-1584 Den 10e october Maerht out sijnde omtrent 11 jaren genaemt, die vader heet Olfert Harxz een menonist geweest.
21-10-1584 Den 21 october Jan Leegmaker, ’t kint genaemt Simon.
28-10-1584 Den 28 october 2 kinderen het een toecomende Cornelis Thomasz wonende in Brouck, ’t kint genaemt Dirck, het andere kint tot soo Jacob Gerrits, timmerman, ’t kint genaemt Gherrit in den Barnde Huijsen.
04-11-1584 Den 4e november Pieter Jansz in Westeindt, ’t kint genaemt Jan.
02-12-1584 Den 2e december Willem jansz Goos, ’t kint genaemt Jan.
16-12-1584 Den 16 december Jacob Cornelisz Barndehuisen, ’t kint genaemt Sibrant.
30-12-1584 Den 30e december het kint toecomende Cornelis, backer, ’t kint genaemt Riedou.
30-12-1584 Noch een kint toecomende Jan, backer, genaemt Simon.
06-01-1585 Cornelis Simonsz, lijndraeier, ’t kint genaemt Pieter.
06-01-1585 Noch Outger Volkartsz, ’t kint genaemt Claes.
13-01-1585 Den 13e januarij Bheme Pietersz, ’t kint genaemt Pieter.
20-01-1585 Den 20e januarij Harman Hoecks, 2 kinderen het een out omtrent 5 jaren genaemt Aef, het ander genaemt Sou.
20-01-1585 Noch Pieter Jansz, ’t kint genaemt Cornelis.
23-01-1585 Den 23 e februarij Pieter Reinersz besuiden den kerck, ’t kint genaemt Reiner.
27-01-1585 Den 27e januarij Cornelis Claesz aen de haven die waert, ’t kint genaemt Lijsbeth.
02-02-1585 Den 2 februarij Pieter Cornelisz, lijndraijer in Westeijndt, ’t kint genaemt Meinou.
10-02-1585 Den 10e februarij Jan Cornelis Crucks, ’t kint genaemt Trijn.
10-02-1585 Noch Jan Gerritsz aen ’t Westeijndt van Bovenkarspel, ’t kint genaemt Pouwels
10-02-1585 Noch Bestevaer uijt Vrieslant, ’t kint genaemt Cornelis.
10-02-1585 Noch Pouwels Wilms, zijn kint genaemt Aeff.
22-02-1585 Den 22 februarij Henrick, kuijper bij den kerck, ’t kint genaemt Zijbrandt.
24-02-1585 Den 24e februarij Dirck Bong van de Noortdijck, ’t kint genaemt Oebel.
07-03-1585 Den 7e martij Cleas Zegers Barndehuisen, ’t kint genaemt Volkart.
17-03-1585 Den 17 martij Claes Florisz aen de haven, ’t kint genaemt Griet.
22-03-1585 Den 22 martij Egbart Bastiaensz uit Westerlant, ’t kint genaemt Beertje.
22-03-1585 Noch Warner Rinsz, lijndraijer,sijn kint genaemt Jan.
21-04-1585 Op peaschdach de 21e april Rem aen den Noortdijck, ’t kint genaemt Garbrant.
21-04-1585 Noch Luijtgen Maertsz, ’t kint genaemt Griet.
26-05-1585 Den 26 maij 2 kinderen toecomende Pieter Bedsen op ’t kerckhof het een genaemt Pieter, ’t ander Evert.
02-06-1585 Den 2 junij Riewert Cornelisz Barndehuisen, ’t kint genaemt Jan.
23-06-1585 Den 23e junij Cornelis Thomasz op ’t Westende van Bovenkarspel, ’t kint genaemt Cornelis.
30-06-1585 Den laetsten junij Danckwert Luitgensz, ’t kint genaemt Griet.
30-06-1585 Noch Pieter Tamesoon op ’t kerckhof, ’t kint genaemt Taemus.
07-07-1585 Den 7 julij Cornelis Harx, ’t kint genaemt Trijn.
18-07-1585 Den 18 julij Simon Aeriansz Decker, ’t kint genaemt Arian.
04-08-1585 Den 4e augusti Garbrant Thomasz Bus, ’t kint genaemt Jan.
04-08-1585 Noch Herritgen Cornelisz, ’t kint genaemt Cornelis.
04-08-1585 Noch Henrick Scheepman van den haven, ’t kint genaemt Jan.
18-08-1585 Den 18 augusti Pieter Pietersz in Bovenkarspel, ’t kint genaemt Lijsbeth.
01-09-1585 Den 1e septembris Barent Aeriansz, ’t kint genaemt Jan.
08-09-1585 Den 8 septembris Pieter Thomasz, lackencoper, ’t kint genaemt Meinou.
08-09-1585 Noch Jan Saeir alias Jan Dirxz ’t kint genaemt Cornelis.
08-09-1585 Noch Pieter Jansz, wever, ’t kint genaemt Dignum.
15-09-1585 Den 15 septembris Reiner Freexz, ’t kint genaemt Cornelis.
22-09-1585 Den 22 septembris Andries Tamesoon, ’t kint genaemt Geert.
22-09-1585 Noch Keijser Jan, ’t kint genaemt Jacob.
09-10-1585 Den 9 october Jacob Gerritsz agter ’t kerckhof, ’t kint genaemt Meinou.
13-10-1585 Den 13 october Pieter Freexz, Westeijndt, ’t kint genaemt Jacob.
26-10-1585 Den 26 october Claes Reiner aen de haven, ’t kint genaemt Lieduwijn.
03-11-1585 Den 3e november Pieter Jacobsz van Wieringen, ’t kint genaemt Niels.
10-11-1585 Den 10 november Pieter Cornelisz, cuijper op ’t Westeijndt, ’t kint genaet Pieter.
10-11-1585 Noch Bruining Louris, brouwer, ’t kint genaemt Aef.
13-11-1585 Den 13e november Claes Rieuwertsz, op ‘t Westendt, ’t kint genaemt Cibrich.
23-11-1585 Den 23 november Herick Janszin ‘t Westeindt, ’t kint genaemt Pieter.
23-11-1585 Noch Lambert Lubertsz, cuijper in Westeindt, ’t kint genaemt Jacob.
01-12-1585 Den 11 decembris Pieter Thijsz in ‘t Westeindt, ’t kint genaemt Trijn.
04-12-1585 Den 4e decembris Frans Dircxz bij de kerck, ’t kint genaemt Jan.
22-12-1585 Den 22 decembris Maerten Pietersz op de Noortdijck, ’t kint genaemt Pieter.
22-12-1585 Noch Claes de Wit, lijndraijer, ’t kint genaemt Lobberich.
26-12-1585 Den 26 decembris Cornelis Albertsz in Westendt, ’t kint genaemt Albert
29-12-1585 Den 29 decembris Henrick Luberts, schoenmaecker in Westeindt, ’t kint genaemt Claes.
29-12-1585 Noch Jan Frerix in Westeindt van Bovenkarspel, ’t kint genaemt Gheert.
05-01-1586 Den 5e januarij anno 1586 Herritgus Haes, ’t kint genaemt Aef.
12-01-1586 Den 12e januarij Pieter Dircxz, ’t kint genaemt Trijn.
12-01-1586 Noch Claes, wielmaecker van Wervershoof, ’t kint genaemt Jan.
12-01-1586 Noch Cornelis Siewerts in ‘t Westeindt, ’t kint genaemt Jacob.
12-01-1586 Noch Albert Dircxz van Grol, ’t kint genaemt Jan.
26-01-1586 Den 26 januarij Broer Thomasoon, ’t kint genaemt Reiner.
05-02-1586 Den 5 februarij Ente Pietersz, ’t kint genaemt Cornelis.
09-02-1586 Den 9 februarij Claes,metselaer aen de haven, ’t kint genaemt Tet.
09-02-1586 Noch Pieter Loof, ’t kint genaemt Cornelis.
16-02-1586 Den 16e februarij Jacob Pieters Bork in ‘t Westendt, ’t kint genaemt Mari.
23-02-1586 Den 23e februarij IJsbrant Jansz, schoenmaker, ’t kint genaemt Garbrant.
02-03-1586 Den 2 martij Arent Gerritsz, wever in Westeindt, ’t kint genaemt Jan.
09-03-1586 Den 9e martij Claes Hert tot Waterlant, ’t kint genaemt Nies.
09-03-1586 Noch Pieter Jacobsz in ’t Westeindt, ’t kint genaemt Frans.
12-03-1586 Den 12e martij Cornelis Simonsz, lijndraijer, ’t kint genaemt Simon.
16-03-1586 Den 16 martij Jan van Hoorn, ’t kint genaet Jan.
04-04-1586 Den 4e aprilis Cornelis Jansz Swager, ’t kint genaemt Jan.
07-04-1586 Den 7e aprilis Cornelis Simonsz, ’t kint genaemt Hil.
13-04-1586 Den 13e aprilis Reiner Tomas Bus, ’t kint genaemt Reiner.
20-04-1586 Den 20 aprilis Cornelis Meinartsz in ’t Westeinde, ’t kint genaemt Aecht.
27-04-1586 Den 27 aprilis Aeriaen Wibrantsz, ’t kint genaemt Aeriaen.
27-04-1586 Noch Pieter Claesz, ’t kint genaet Garbrant.
04-05-1586 Den 4e maij Goeike van ’t Westeinde, ’t kint genaemt Goeike.
15-05-1586 Den 15e maij Dirck Jansz Rijkeman, ’t kint Eefke genaemt.
21-05-1586 Den 21 maij Dirck Dirx, ’t kint genaet Cij.
01-06-1586 Den 1 junij Jan Wouters, wever, ’t kint genaemt Mari.
01-06-1586 Noch Claes Reijersz, ’t kint genaemt Cornelis.
08-06-1586 Den 8 junij Willem Jan Goos op ‘t Oostent, ’t kint genaemt Gerrit.
15-06-1586 Den 15e junij Jan Jansz Fredemaker, ’t kint genaemt Hil.
29-06-1586 Den 29 junij Haicke, backer, ’t kint genaemt Griet.
29-06-1586 Noch Geertgen, schoenlapper op den Niewech, ’t kint genaemt Suster.
30-07-1586 Den 30e julij Toenis Costers, ’t kint genaet Dirck.
  Noch Dirck Jaep Cieus van Lutkebroeck wonent in den Barndehuisen, ’t kint genaemt Pieter.
03-08-1586 Den 3e augustij Freeck Rheintgens in ‘t Westeindt, ’t kint genaemt Aef.
03-08-1586 Noch Olfert, slachter, ’t kint genaemt Pieter.
03-08-1586 Noch Volcker Tijszes, ’t kint genaemt Pieter.
03-08-1586 Noch Luitgen Rijntges, ’t kint genaemt Outger.
17-08-1586 Den 17 augusti Gerrit van Monster, ’t kint genaemt Griet.
17-08-1586 Noch Marten Moeltgens tot Waterlant, ’t kint genaemt Burch.
02-09-1586 Den 2e september Jan Gerritsz op ‘t Westeindt, ’t kint genaemt Aef.
07-09-1586 Den 7e september Freeck Jansz Barndehuisen, ’t kint genaemt Jan.
07-09-1586 Noch Jan Pouwels, Wipstreet, ’t kint genaemt Geert.
14-09-1586 Den 14e september Garbrat Backers, ’t kint genaemt Trijnt
21-09-1586 Den 21e september Pieter jansz in Westeindt, ’t kint genaet Mari.
21-09-1586 Noch Warner Jans, lijndraijer, ’t kint genaemt Reiner.
26-10-1586 Den 26 october Jacob Cornelisz, ’t kint genaemt Trijn.
16-11-1586 Den 16e november Bernt, wever, ’t kint genaemt Arent.
23-11-1586 Den 23 november Gerrit Vreex, dootgraver, ’t kint genaemt Meinart.
23-11-1586 Noch Louris, cuijper, kint genaet Outger.
30-11-1586 Den 30 november Cornelis Albertsz, ’t kint Cornelis genaemt.
07-12-1586 Den 7e december Dirck Jacobsz, ’t kint genaemt Jacob.
07-12-1586 Noch Roemke in Westeindt, ’t kint genaemt Trijn.
07-12-1586 Noch noch Jan Cornelisz aen de haven, ’t kint genaemt Claes.
14-12-1586 Den 14e dach darob Henrick Cuips kint genaemt Anna.
14-12-1586 Noch Jan Wouters in den Wipstraet, ’t kint genaemt Pouwels.
21-12-1586 Den 21e december Cornelis Jansz Geltsack, ’t kint genaemt Dirck.
21-12-1586 Noch Claes, wever aen de haven, ’t kint genaemt Lubbert.
21-12-1586 Noch Aris Pietersz aen de haven, ’t kint genaemt Foeck.

GeneaData

Transcriptie: GeneaData.  Datum: 11-03-2020.

Bron: Westfries Archief Hoorn. Inv.nr. 1

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.