Bovenkarspel Dopen 1749 – 1758

Share and Like

Bovenkarspel Dopen Ref. 1749 – 1757

 

Datum Naam Vader Moeder
17-08-1749 Trijntje Gerard van Steijn Geertje Ham: doop peet Jaapje van Steijn
14-09-1749 Geertje Heertje Kosje Trijntje Tromp
21-09-1749 Hendrik Engel Wessel Judikje Harms
19-10-1749 Rieduwtje Hendrik Spek Trijntje Jans
19-10-1749 Jacob Cornelis Tromp Geertruid Cappers: dooppeet Jantje Tromp
22-03-1750 Trijntje Martinus Joosten Jetske Maartens
12-04-1750 Meindert Jacob Knoll Antje Luitjes
26-04-1750 Rieduwtje Pieter Ham Antje Abrahams
27-06-1750 Johannis Klaas Haring Sieske Harmes
30-08-1750 Jan Cornelis Reinderts Aafje Augustinus
25-10-1750 Dirk Klaas Dirks Lijsbet Willems
25-10-1750 Ige Harke Meindertsz Luitje
26-11-1750 Lammertjen Sijmon Sijmon Sijmonsz Jantje Luitjes
25-12-1750 Riduwtje Hendrik Spek Trijntje Jans
25-12-1750 Jacop Roelof Stok Antjen Jacobs: ende dooppeet Freekjen Aarjans
10-01-1751 Trijntje Gerard van Steijn Geertje Ham
06-05-1751 Sijmon Sijmon Pietersze Velt Aagje Mijndertsz
11-07-1751 Geertruij Jan Luijtjes Geertruij Barens
01-08-1751 Pieter Pieter Hoek
15-08-1751 Jacob Jacob Ruijter Antje Beschuijt: dooppeet Reijnoutje Beschuijt
12-09-1751 Cnelisje Hendrik Anderensz Nantje Boelis: dooppeet Jantje Boelis
26-09-1751 Meindert Gerret Jacobsz Antje Jacobsd: dooppeet Aagje Meinders
17-10-1751 Mijnoutje of Meijnetje Crelis Meindersz Marijtje Jacobs: dooppeet Geertje Jans
24-10-1751 Pieter Pieter Mejong Annigje Mens: dooppeet Jantje de weduw van Potters
07-11-1751 Joost Martinus Jistke
14-11-1751 Geertruij Cornelis Tromp Geertruij Kappers
20-01-1752 Aafje Claas Clomp Pietertje Freeksd: dooppeet Reijnoutje Freeksd
06-02-1752 Dannen Heertje Kosse Trijntje Tromps: dooppeet Jantje Tromp
27-02-1752 Duijfje Jan Dardhalv
09-04-1752 Pieter Hendrik Spek Trijntje Jans: dooppeet Trijntje Claas
16-04-1752 Aaltje Pieter Ham Antje Abrahams: dooppeet de huijsvrouw van schipper Klaas genaamt Lijsbet
25-06-1752 Cornelis Jan Nanningsz Grietje Cornelis: dooppeet Anne Klaas
13-08-1752 IJbe IJbe Roelofsz Reijnoutje: de getuijge haar zuster genaamt Pietertje
20-08-1752 Lijsbet Roelof Claasz Hop Antje Jacobsd: de getuijge Grietje Meilant
27-08-1752 Willemtje Dirk Leen Grietje Bastiaansd: dooppeet Geertje Jacobsd
19-11-1752 Otte Reijndert Ottesz Willemtje Rous: dooppeet Jaatje
17-12-1752 Claas Ige Cornelis Rousje: dooppeet Antje Claasd
04-02-1753 Maartje Jan Mens Geertje: de dooppeet Grietje Jansd
25-02-1753 Jacob Floris Jacobsz Beschuijt Geertje xxxx de dooppeet was Maritje Beschuijt
18-03-1753 Maarten Maarten Joosten Jesje
13-05-1753 Jacob Harke Meindertsz Luitje
27-05-1753 Barber Jan de Brak Reijnuitje Claasd
01-07-1753 Aaltje Cornelis Reijndersz Aafje Augustijnsd
08-07-1753 Barent Jan Luijtjesz van

Broekerhaven

Geertruij Barensdr. dooppeet Grietje Riddersdr.
05-08-1753 Dirk Adriaan Kooij collactaris tot Broekerhaven Trijntje Dirksd; dooppeet Wapje van Broekerhaven zijnde de huijsvrouw van Thomas
23-09-1753 Aaltje Pieter Harmensz Grietje Jansd
30-09-1753 Hendrik van de weduw Hendrik Spek van Broekerhaven
07-10-1753 Grietje schipper Jacob Ruijter van

Broekerhaven

Antje; dooppeet van Grotebroek Antje
28-10-1753 Adriaan Jan Aerjansz Pietertje Aerjansd; dooppeet Neeltje Jansd
28-10-1753 Sibbeltje Maarten Willemsz, uijt t velt Jansie Aukesd
22-11-1753 Andries Zijbert Ciskesz Zwantje Albertsd; dooppeet Ziske Rijndersd
20-01-1754 Aagje Zimon Velt Aagje Meijndersd; dooppeet Dieuwtje Meijnders
31-01-1754 Lobberighje Pieter Spek Reijnoutje Jacobsd; dooppeet Grietje
17-02-1754 Meijnetje Cornelis Vlaamingh Marijtje Jacobsd; getuijge of dooppeet Geertje zijnde de huijsvrouw van Cornelis Bak, de waker
03-03-1754 Geertje Gerrit Jacobsz Antje Jacobsd; dooppeet Grietje Jacobsd
10-03-1754 Jan Claas Louw Elisabet Willemsd
09-06-1754 Jacob Cornelis Tromp Geertruij Kappersd
07-07-1754 Jan Claas Klomp Pietertje Freeksd
21-07-1754 Aafje Martinus Lauwenman Jestke
13-10-1754 Wouter Dirk Leen Grietje; dooppeet de zuster van Dirk Leen
10-11-1754 Jacob Andris Koorndijk Elisabet Z: Smit; dooppeet Catharina Smit
22-12-1754 Theunisz Jan Nanningsz Grietje Cnelisd
16-02-1755 Antje Pieterz Bakker Maartje Klaas Koster; dooppeet de huijsvrouw van Claas Koster schoolmeester te Venhuijsen
02-03-1755 Geert Hendrik Geertsz Klaasje Jansd; dooppeet Klaasje Cornelisd
03-06-1755 Claas Pieter Claasz Bregje Boot; dooppeet de suster van Pieter Claasz
20-07-1755 Willem Egbert Willemsz Reijnoutje Jollingsd; dooppeet Grietje Egbertsd
20-07-1755 Jan Jacob Tamesz; van

Broekerhaven

Trijntje Jansd; dooppeet de huijsvrouw van Pieter Ham
07-09-1755 Andries Hendrik Seijlemaker; van Broekerhaven Meijnoutje Maartens Slot; dooppeet de zuster van de moeder; gedoopt

door Do. Huijbers

21-09-1755 Aaltje Garret de Schoenmaker Lijntje Tijsd; dooppeet de zuster van Garret
21-09-1755 Pieter Pieter Meijon Annigje Mens; dooppeet de huijsvrouw van Jan Mensz; door Do.Wena gedoopt van Andijk
05-10-1755 Albert Zijbet Teszen Swantje Albertsd; dooppeet Aaltjen Jansd; gedoopt door Do. van Eijk

van Ench:

30-11-1755 Trijntje Jan Cossen Grietje Cornelisd; gedoopt door Do.Rijsen van Ench:
14-12-1755 Uit de mosselthuijn; Pieter Jan Claasz Donker Trijntje Pieters Hof; dooppeet Aafje Cornelisd zijnde de huijsvrouw van Jan Palensteijn uijt de Koij tot Andijk; gedoopt des namidd door Do. van Tilburgh predikant te Grootebroek
04-01-1756 Reijnouwtje Andries Koorndijk Elisabet Smitsd; dooppeet juffrouw Jantje Fal, huijsvrouw zijnde van borgemeester W Brouwer
04-01-1756 Johannes Adriaan Kool ? IJtje Hellendoorn; dooppeet de moeders zuster Marijtje Hellendoorn
04-01-1756 Antje Jan Visscher Trijntje Jansd; dooppeet Trijntje Jans Visscher
04-01-1756 Dese 3 kinderen ofte dooppelingen gedoopt door Do. Over predikant tot

Wervershooff

11-01-1756 Zijmon Pieter Boot Trijntje W: van Egmondt; dooppeet Bregtje Boot; gedoopt door Do.

Egges van Wijdenes

07-03-1756 Hendrikje Jan Mensz, van Broekerhaven Geertje; dooppeet de huijsvrouw van Pieter Mejon Annigje; gedoopt des smorgens op de bediening van des Heijligen Hoogheerdig Avondmaal

door Do. van der Maas van Binnewijsent

20-06-1756 Johanna Dirk Oost-Indien, van Broekerhaven; de knegt van schipper Jan Spek Antje Knolsd; des namidd gedoopt het eerste kint alhier te Boven-

Carspel door Do. Henricus Spijkers

27-06-1756 Thijs Martinus Joosten Jetske
01-08-1756 Gerret Jan Crijmansz Pietertje Arijansd; dooppeet Lintje Tijsd; gedoopt door Do. Juist
08-08-1756 Hendrikje; gedoopt met de naam van de oude

Do. van Eijk

Hendrik Geersz Claasje Jansd
22-08-1756 Jan Willem Jansz Geertje Joost; dooppeet Jantje Pietersz; gedoopt door de oude Do. van Eijk van Ench
12-09-1756 Nantje Cornelis Trompsz Geertruij Kappersd; dooppeet Jantje Trompsd
12-09-1756 Maarten Hendrik Zeijlemaker, van

Broekerhaven

Meijnoutje Maartens Slot; dooppeet dito suster
12-09-1756 Door ’t van huijs sijn van Do. Henricus Spijkers sijn dese dooppelingen gedoopt door den heer Do. Arn: van Tilburgh te Grootebroek doorden sijn Eerw: alhier smorgens predikt n
19-09-1756 Jan Jacob Tamesz, van Broekerhaven Trijntje Jansd; dooppeet Antje Hamsvr; gedoopt door Do. Huijgens van Hoogcarspel door ’t van huijs sijn van Do. Henricus Spijkers
24-10-1756 Cornelis Theunis Cornelisz Grietje Gerritsd; gedoopt door Do. Henricus Spijkers
11-11-1756 Geertje Dirk Leen Grietje Bastiaansd; gedoopt door Dom. Jac: Ruijter van Venhuijsen door ’t te kerk sijn van zijne Eerw: alhier
21-11-1756 Auke Cornelis Reijndersz Aafje Aukesd
02-12-1756 Maartje Theunis Beddeman Jantje; dooppeet Antje, de oudste suster van Theunis Beddeman
12-12-1756 Zijmon Pieter Claasz Geertje Boot; dooppeet Trijntje Willems van Egmondt, de huijsvrouw; Pieter Boot
20-01-1757 Floris Jacob Ruijter, van Broekerhaven Antje Jacobsd; dooppeet Stijntje Jacobsd de huijsvrouw van Maarten Kooningh
20-01-1757 Cnelis Meester Garret; ofte genaamt

Garret Jacobsz

Antje Jacobsd; dooppeet Impje Zijmonsd
27-02-1757 Arentje schepen Zijmon Bakker Fijtje IJpesd; dooppeet de huijsvrouw van Thijs Baanman
03-04-1757 Trijntje Jacob Pietersz Hat Pietersd; dooppeet Aaltje Jansd
05-06-1757 Cornelis Jan Cornelisz Visser Grietje Cornelisz de Wit; dooppeet Soutje Tjebbinga
05-06-1757 Lijsbet Dirk Jansz Smient Diewertje Dirksz Benders; de dooppeet Cnelisje Benders
12-06-1757 Albert Zijbet Zijtze Zwaantje Albertsz; de dooppeet Aaltje Jansz van den Berg
19-06-1757 Carel Carel Marchand Sijbregta Helmers; de dooppeet Lucia Marchand
26-06-1757 Trijntje Rijndert Ottens Willemtje Roeloefs
03-07-1757 Aaltje Klaas Ham Diewertje Bakker
18-09-1757 Tijs Gerrit Arien Lijntje Tijsz
18-09-1757 Willem Pieter Boot Trijntje van Egmond
25-09-1757 Lijsbet Andries Siewertz Jantjen Sijmons
23-10-1757 Knelisje Siewert Andriesz Trijntje Willems
23-10-1757 Klaas Pieter Jansz Rinsje Cornelis
10-11-1757 Hillegont Jacobz Jacob Pietersz Smit Trijntje Jans Vischer; dog de vader niet prezent alzoo die van de mennoniete orde was
01-12-1757 Meindert en Jan Pieter Jansz Antje Mens
24-12-1757 Meijndert Andries Meijndersz Reijnoutje Freeks; getuijge Meijnoutje Freeks

 

 

Transcriptie: GeneaData Datum: 05-12-2008

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vormdan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.