Bovenkarspel Baptize 1654 – 1673

Share and Like

Bovenkarspel Baptize Reformed 1654 – 1673

 

Datum Naam Vader/Moeder Aantekening
19-04-1654 Grietjen Pieter Cornelisz aen den haven
10-05-1654 Ariaen Hendrick Jansz backer
17-05-1654 Ellert Claes Ellertsz aen den haven
30-05-1654 Pieter Cornelis Pietersz  
  de hier bovengenoemden zijn heel moeilijk te lezen
14-06-1654 Lysbeth Pieter Willemsz den Boon  
05-07-1654 Marij Dirck Dircksz  
12-07-1654 Jan Pieter Huebert  
12-07-1654 Trijntjen Cornelis Cornelisz  
26-07-1654 Geertjen Freeck Meijndertsz Hovelingh in de nieuwe ban
02-08-1654 Geertruytjen Sweer Maertsz  
02-08-1654 Poulis Harcken Theunisz  
23-08-1654 Aeff Jan Dircksz  
28-09-1654 Sij Aris Pietersz Lampet  
10-10-1654 Reynu Dirck Luytjensz  
10-10-1654 Jan Pieter Jansz  
30-11-1654 Freeckjen Pieter Freecksz aen Broecker-haven
06-12-1654 Dirck Pieter Dircksz Mr  
20-12-1654 Symon Pieter Symonsz Westerman  
20-12-1654 Meynu Barent Evertsz  
01-01-1655 Jan Mynout Jansz linnenwever
03-01-1655 Dinghen Harcke Harcksz  
07-01-1655 Machtelt Harmen Mijertsz  
10-01-1655 Jacob Gerrit Jacobsz Decker  
28-01-1655 Griet Harcke Gerritsz  
06-02-1655 Willem Broer Cornelisz bargerboot
06-02-1655 Geertjen Jan Cornelisz timmerman
08-02-1655 Marij Symen Claesz  
11-02-1655 Michiel Maerten Michielsz Diewer
15-02-1655 Mary Cornelis Claesz  
03-03-1655 Dingen en Neel Gerrit Heijcksz  
26-03-1655 Claes Pieter Cornelisz blauwe stroffel
29-03-1655 Luijtjen Pieter Cornelisz  
18-04-1655 Albert Arent Linnewever met de gebranden ooghen
30-05-1655 Geertjen Thomas Thoomasz scho(e)nlapper
13-06-1655 Sijmen Sijmen Garbrantsz koster
09-08-1655 Trijs Claes Gerritsz  
09-08-1655 Fokelt(jen) Jan Jansz tot Enchuysen de moeder Anne Cornelis
09-08-1655 Trys Poulis Broersz uyt Grootebroeck
20-08-1655 Dirckjen Gerrit Cornelisz Noordeloos  
06-09-1655 Dirck Jan Jansz bom  
13-09-1655 Jacob Jan Hulckertsz  
13-09-1655 Albert Symen Albertsz van Topel  
26-09-1655 Jan Pieter Jansz Boelis  
26-09-1655 Cornelis Jan Jansz  
26-09-1655 Cornelisjen Maerten Arisz  
17-10-1655 Hiltjen Mr Michiel Willemsz  
17-10-1655 Alydt Meynert Claesz aen Broecker haven
24-10-1655 Dieu en Lysbeth Vreeck Pietersz  
24-10-1655 Reynu Tymen Maertensz  
31-10-1655 Reynu Thys Jansz  
07-11-1655 Nantjen Willem Harmensz  
21-11-1655 Jantjen Dirck Riewertsz  
19-12-1655 Meynu Garben Jansz  
09-01-1656 Trijn Jan Sijmonsz gravemaker
17-02-1656 Cornelis Pieter Alertsz  
26-02-1656 Trijntjen Dirck Jacobsz in Grootebroeck
29-02-1656 Cornelis Dirck Jacobsz Dogger  
12-03-1656 Alijdt Pieter Woutersz  
19-03-1656 Liefjen Cornelis Arentsz  
26-03-1656 Cornelis Schipper Jan Cornelisz buysman
23-04-1656 Jan Pieter Cornelisz aen de haven
27-04-1656 Gerrit Jan Takesz  
04-06-1656 Meynu Willem Claesz op de vanier
18-06-1656 Aeff Meynert Meynertsz  
16-07-1656 Claes Pieter Jan in westent
16-07-1656 Aeff Harcke Teunisz  
12-08-1656 Dieu Gerrit Jansz Spanjaert  
27-08-1656 Neel Jan Cornelisz timmerman
03-09-1656 Dirck Outger Harcksz  
03-09-1656 Wab Pieter Pietersz  
03-09-1656 Trijntjen Jan Egbertsz backer
10-09-1656 geen naam vermeld Cornelis Claesz seylmaker
10-09-1656 geen naam vermeld Dirck Piersz fickes
01-10-1656 Roemer Willem Thoomasz hellingman
01-10-1656 Benedictus Hendrick Jansz backer
08-10-1656 Dirck Jan Riewertsz Roodt aen den haven
22-10-1656 Im Claes Ellertsz aen den haven
05-11-1656 Jan Thomas Jansz  
25-11-1656 Dieu Claes Gerritsz  
15-12-1656 Jan Jan Franssen aen den haven
22-12-1656 Anna Jan Jansz aen den haven
22-12-1656 Fokel Meynert Albertisz  
22-12-1656 Cornelisjen Sijmen Arisz  
24-12-1656 Dieuwer Feye Geerts schoemaker
25-12-1656 Pieter Cornelis Pietersz backer
10-01-1657 Evert Barent Evertsz  
10-01-1657 Reynu Maerten Arisz  
13-01-1657 Tijs Gerrit Jacobsz decker
04-02-1657 Jacob Jacob Fopsz  
08-02-1657 Pieter Freeck Pietersz  
08-02-1657 Daniel Jansz   kaeghman is gedoopt sijnde een bejaart persoon
01-03-1657 Brecht Cornelis Jacobsz  
11-03-1657 Anna Dirck Mouritsz  
11-03-1657 Grietjen Claes Dircksz aen den haven
08-04-1657 Geertjen Frans Jansz kistemaker
28-04-1657 Jannetjen Arent Willemsz linnenwever
06-05-1657 Ryck Pieter Symonsz Westerman  
20-05-1657 Trijntjen Abram Pietersz Veltmuijs  
20-05-1657 Pieter Gerrit Heycksz  
14-07-1657 Griet en Alyt Cornelis Evertsz  
08-10-1657 Claes Harcke Claesz  
15-10-1657 Jan Pieter Maertensz  
28-10-1657 Dirck Thys Jansz  
28-10-1657 Anna Jan Volkertsz  
04-11-1657 Reynu Pieter Jacobsz in Grootebroeck
04-11-1657 Griet Pieter Jansz aen den haven
11-11-1657 Brecht Pieter Willemsz de Boer  
02-12-1657 Ebel Willem Gerritsz kuyper
02-12-1657 Aeff Jan Jansz Haringh  
02-12-1657 Jan Pieter Cornelisz in westent
22-12-1657 Aeff Pieter Jansz Boelis  
10-01-1658 Cornelis Gerrit Cornelisz Noordeloos  
10-01-1658 Meynu Garbrandt Jansz Boelis  
10-01-1658 Cornelis Doedes van Seeck een bejaarde dochter
20-01-1658 Geert Pieter Riewertsz  
31-01-1658 Theet Dirck Jacobsz Dogger  
03-02-1658 Jan Pieter Cornelisz aen den haven
04-03-1658 Jan Sy Gerritsz In westent
31-03-1658 Claes Jan Claesz  
31-03-1658 Jantjen Claes Michielsz  
02-06-1658 Cornelis Symen Harmensz  
06-06-1658 Tryntjen Symen Jansz  
08-09-1658 Harcke Jan Pietersz  
30-09-1658 Mary Jan Stoffelsz aen den haven
30-09-1658 Tryn Symen Claesz  
02-10-1658 Cornelis en Aeltjen Mr Egbert Jansz  
02-10-1658 Maerten Cornelis Arisz aen den haven
13-10-1658 Symen Garbrant Harcksz Kruyf  
20-10-1658 Ariaen Cornelis Ariaensz metselaer
20-10-1658 Barber Jan Theunisz  
27-10-1658 Elbert Cornelis Jacobsz  
03-11-1658 Claesjen Dirck Riewertsz  
03-11-1658 Wouter Pieter Woutersz in westent
10-11-1658 Aecht Symen Albertsz  
17-11-1658 Claes Cornelis Claesz  
24-11-1658 Ariaentjen Hendrick Cornelisz aen den haven
01-12-1658 Harmen Pieter Vreecksz Grootschoen aen den haven
25-12-1658 Hester Jan Riewertsz aen den haven
29-12-1658 Ariaen Hendrick jansz backer
09-01-1659 Luytjen Dirck Meurentsz  
25-01-1659 Grietjen Pieter Alertsz biersteker
20-02-1659 Jan Jan Fransz aen den haven
16-03-1659 Trijntjen Mr Maerten Symonsz  
16-03-1659 Reynu Claes Ellertsz  
23-03-1659 Maerten Sweer Maertsz goutsmit
27-04-1659 Meynu Jan Cornelisz timmerman
03-05-1659 Jan Jan Egbertsz  
03-05-1659 Sybrant Claes Sybrantsz  
03-05-1659 Willem Maerten Willems uyt broeck
11-05-1659 Anneken Jan Jansz aen den haven
15-06-1659 Jan Pieter Cornelisz aen den haven
15-06-1659 Jacob Dirck Jacobsz Dogger  
06-07-1659 Grietjen Cornelis Pietersz backer
13-07-1659 Jan Harmen Wijertsz  
13-07-1659 Jan Arent Willemsz linnenwever
27-07-1659 Evert Cornelis Evertsz  
27-07-1659 Heertjen Cornelis Heertjensz aen den haven
27-07-1659 Jan Dirck Jansz backer
24-08-1659 Siewert Jan Taackesz  
31-08-1659 Thet Gerrit Jacobsz docker
13-09-1659 Symen Pieter Maertensz  
13-09-1659 Stijntjen Claes Gerritsz  
21-09-1659 Jacob Pieter Gaefsz aen den haven
29-10-1659 Cornelisjen Cornelis Jansz Glas Foockel Harckes
20-11-1659 Jacobjen Meynert Claesz aen den haven
01-01-1660 Jannetjen Claes Jansz aen den haven
22-01-1660 Evert Barent Evertsz  
01-02-1660 Cornelisjen Abram PieterszVeltmuijs  
01-02-1660 Saertjen Claes Michiels  
08-02-1660 Jan Riewert Jansz  
05-05-1660 Jan en Trijntjen Meynert Meynertsz  
16-05-1660 Lamberta S.D. Lambartus Muysenhol in syn leven predikant alhier Johanna Plantius; de getuyge Johanna Bavelaer
13-06-1660 Pieter Jan Pietersz  
13-06-1660 Geen naam Claes Ellertsz Botter aen den haven
04-07-1660 Griet en Theet Thijs Jansz  
11-07-1660 Grietjen Pieter Cornelisz  
15-08-1660 Wouter Symonsz Wouter Symonsz  
22-08-1660 Grietjen Jacob Jansz Nachtegael  
12-09-1660 Jan en Cornelis Jan Jansz Sluyff  
03-10-1660 Jan Cornelis Pietersz aen den haven
10-10-1660 Jacob Pieter Jansz  
17-10-1660 Geert Jan Garbentsz aen den haven
17-10-1660 Claes Jan Takesz  
17-10-1660 Jan Meynert Jansz  
xx-10-1660 Brecht Jan Elbertsz  
xx-10-1660 Floris Jan Cornelisz timmerman
07-11-1660 Maritjen Cornelis Arentsz metselaer
07-11-1660 Cornelis Dirck Cornelisz aen den haven
02-12-1660 Brecht Cornelis Jacobsz  
05-12-1660 Willem Pieter Cornelisz aen den haven
05-12-1660 Barent Frans Barentsz  
09-01-1661 Geert Pieter Symonsz Westerman  
20-01-1661 Hendricks D: Huybertus van der Meer  
26-01-1661 Reynue Symen Pietersz backer
29-01-1661 Jan Jacob Jansz Tryn Cornelis
02-02-1661 Albert Jan Albertsz Wennes  
20-02-1661 Jacob Claes Siewertsz van Warns Sijn sontjen omtrent 12 a 13 jaren
18-04-1661 Dieu Jan Egbertsz backer
01-05-1661 Geert Pieter Freecks Grootschoen  
07-05-1661 Meynert Garbrant Jansz  
22-05-1661 Dirck Pieter Gaefsz aen den haven
29-05-1661 Trijntjen Gerrit Jacobsz docker
05-06-1661 Dieutjen Freeck Pietersz  
10-07-1661 Hillebrandt Jan Jansz Bom  
31-07-1661 Luijdu Jan Theunisz backer
21-08-1661 Willem Jan Jacobsz Koejedooder in Grootebroeck
28-08-1661 Dieutjen Garbrant Dircksz aen den haven
25-09-1661 Yeffjen Jacob Heynsz  
25-09-1661 Dieu Reyner Meynertsz aen den haven
02-10-1661 Jan Symen Arisz  
09-10-1661 Sara Claes Michielsz  
23-10-1661 Dirck Jan Maertsz aen den haven
30-10-1661 Luijtjen Dirck Mourensz  
30-10-1661 Pieter Claes Gerritsz  
27-11-1661 Symon Maerten Symonsz  
15-12-1661 Griet, een bejaerden persoon haer vader Sr. geeft geheten Douwe Sybrantsz en Hendrickjen Jans
25-12-1661 Marij Cornelis Jansz aen den haven
05-01-1662 Jacob Abram Pietersz Veltmuys  
05-01-1662 Griet Gerrit Crynsz  
29-01-1662 Symon Claes Symonsz  
06-02-1662 Sybrant Maerten Sybrantsz aen den haven
10-02-1662 Aeff Symen Jansz  
10-02-1662 Lijsbeth Jacob Jansz Nachtegael  
16-02-1662 Theunis Maerten Willemsz aen den haven
16-02-1662 Pieter Dirck Jacobsz Dogger  
26-02-1662 Pieter Claes Sybrant  
26-02-1662 Maertjen Garbrant Pietersz  
12-03-1662 Engeltjen   Tryn Pots aen den haven
02-04-1662 Cornelisjen Pieter Woutersz  
02-04-1662 Anne Jan Stoffelsz aen den haven
24-04-1662 Geertruyt Sweer Maertsz goutsmit
24-04-1662 Jan Siewert Jansz  
18-05-1662 Meynert Jan Fransz aen den haven
06-08-1662 Auke   Barbertjen Christiaens tot Enchuysen
06-08-1662 Ebel Wouter Sijmonsz  
13-08-1662 Pieter Tymen Maertsz  
20-08-1662 Gerrit Harck Gerritsz  
03-09-1662 Trys Pieter Gaefsz  
10-09-1662 Geertjen Meynert Claesz aen den haven
17-09-1662 Floris Jan Cornelisz timmerman
17-09-1662 Dirck Jan Dircksz aen den haven
01-10-1662 Aeltjen Egbertsz backer
15-10-1662 Pieter Jan Pietersz aen den haven
15-10-1662 Aeltjen Pieter Jansz  
22-10-1662 Dirck Wouter Arisz aen den haven
12-11-1662 Trys Hendrick Maertsz aen den haven
19-11-1662 Reynu Jan Garbrantsz aen den haven
19-11-1662 Brecht Jan Maertsz aen den haven
19-11-1662 Symen   Trijn Cornelis dochter aen den haven
19-11-1662 Ebel Meynert Jansz  
02-12-1662 Siewert Wybrant Bintjensz  
02-12-1662 Jan Symen Jansz  
02-12-1662 Jacob Cornelis Jacobsz  
07-01-1663 Theunis Jan Theunisz backer
18-01-1663 Foockel Jan Albertsz  
23-02-1663 Claes Symen Claesz  
01-03-1663 Brechjen Cornelis Arentsz metselaer
15-04-1663 Harcke Pieter Cornelisz  
30-05-1663 Jacob Gerrit Jacobsz docker
29-07-1663 Alert Meynert Alertsz  
19-08-1663 Geertjen Jan Riewertsz Roodt aen den haven
29-08-1663 Geen naam Harcke Freecksz  
07-09-1663 Jan Freeck Pietersz  
07-09-1663 Cornelis Jan Dircksz  
07-09-1663 Meynu Jan Pietersz  
30-09-1663 Willem Nanne Willemsz  
14-10-1663 Pieter Harmen Olbrantsz  
25-11-1663 Arnoldus D: Huybertus van der Meer  
25-11-1663 Cornelisjen Maerten Arisz  
25-11-1663 Luijten Dirck Cornelisz in de nieuwe ban
25-11-1663 Anna Evert Florisz woonende ter sluys
02-12-1663 Freeck Pieter Freecksz Schoen aen den haven
02-12-1663 Jan Arent Jansz  
13-12-1663 Cornelisjen Syble Arisz  
13-12-1663 Neel Rieuwert Jansz  
13-12-1663 Dirck Jan Maertsz  
01-01-1664 Anne Pieter Ysbrantsz aen den haven
01-01-1664 Dirck Garbrant Dircksz aen den haven
13-01-1664 Dieutjen Jan Egbertsz backer
24-01-1664 Cornelisjen Abram Pietersz Veltmuijs  
14-02-1664 Dieu Jacob Wybrantsz tot Venhuysen
14-02-1664 Margrietjen Mr. Maerten Symonsz  
14-02-1664 Cornelis Jan Albertsz Wennes  
14-02-1664 Is oock gedoopt de oude vrou van Venhuysen genaamt Foockel
06-04-1664 Anne Claes Ellertsz aen den haven
18-05-1664 Maritjen Jacob Heynsz backer
18-05-1664 Wouter Harcke Claesz  
29-06-1664 Taad Jan Meynertsz aen den haven
13-07-1664 Alijt Pieter Cornelisz uit westent
27-07-1664 Anna Jan Theunisz backer
11-08-1664 Symon Claes Sybrantsz aen den saegmolen by Enckhuysen
21-09-1664 Jacob Cornelis Jacobsz  
05-10-1664 Thet Pieter Cornelisz  
05-10-1664 Jan Meynert Jansz Keuken  
05-10-1664 Griet Jan Pietersz Kuyper aen den haven
05-10-1664 Alijt Jan Jansz Bom  
05-10-1664 Anne Pieter Jansz Spanjaert  
05-10-1664 Is gedoopt den bejaerden persoon van Nieuwen Nierop genaamt Jan
19-10-1664 Anne Jan Cornelisz baeman
02-11-1664 Cornelis Jan Cornelisz timmerman
02-11-1664 Pieter Jacob Ewoutsz in den nieuwe ban
09-11-1664 Jan Jacob Jansz Nachtegael  
09-11-1664 Marij Meynert Claesz aen den haven
30-11-1664 Jacob Pieter Ysbrantsz Speck aen den haven
30-11-1664 Jan Arent Jansz wever
30-11-1664 Dirck Maerten Willemsz aen den haven
30-11-1664 Pieter Cornelis Jansz aen den haven
30-11-1664 Jan Jan Jansz timmerman
08-01-1665 Lysbeth Pieter Gaefsz aen den haven
15-01-1665 Pieter Harcke Gerritsz Kroon  
15-01-1665 Hil Gerrit Jacobsz  
12-02-1665 Willemtjen Willem Dircksz backer
19-02-1665 Dieu Femme Arisz  
19-02-1665 Dirck Cornelis Dircksz Butter  
08-03-1665 Harcken Schipper Dirck Ficker  
08-03-1665 Nanningh Pieter Arisz Tersluys  
08-03-1665 Lijst Cornelis Pietersz Tersluys  
10-05-1665 Jan Aerjen Jansz Klock  
03-06-1665 Ariaen Jacob Ariaensz  
10-06-1665 Maerten en Meynert Theunis Maertsz  
14-06-1665 Klaertjen Jan Francen aen den haven
19-07-1665 Jan Meynert Jansz  
16-08-1665 Tryntjen Claes Gaefsz aen den haven
23-08-1665 Anna Jan Theunisz backer
06-09-1665 Siebeltje Sieble Arisz  
06-09-1665 Trijn Garbrant Dircksz aen den haven
20-09-1665 Trijntjen Hendrick Krijnsz aen den haven
23-09-1665 Pieter Pieter Jansz op den wip
23-09-1665 Geen naam Arent Willemsz aen den haven
26-09-1665 Foockel Cornelis Theunisz op den geusebuert
13-10-1665 Pieter Jan Riewertsz aen den haven
16-10-1665 Reijnst Wybrant Bintjensz  
16-10-1665 Claes Harcke Claesz  
19-10-1665 Pieter Claes Symonsz  
01-11-1665 Heertjen Cornelis Heertjensz aen den haven
22-11-1665 Antjen Abram Pietersz Veltmuijs  
22-11-1665 Geertjen Nanne Willemsz  
02-12-1665 Alijt Jacob Jansz in’t westent
06-12-1665 Dieu Jan Cornelisz timmerman
10-12-1665 Yefjen Maerten Sybrantsz  
13-12-1665 Olbrandt Harmen Olbrandtsz  
17-01-1666 Aefjen Cornelis Freecksz in’t westent
17-01-1666 Duijff Arent Jansz  
11-02-1666 Antjen Folckert Tjeertsz in Bovenkarspel
25-02-1666 Is gedoopt een bejaerden persoon genaamt Freeck
04-04-1666 Geen naam Jan Dircksz  
07-04-1666 Symon Mr. Maerten  
25-04-1666 Pieter Pieter Pietersz  
02-05-1666 Geen naam Reynu Barentsz  
23-05-1666 Sweer Sweer Maertsz  
23-05-1666 Geert Jan Barentsz  
27-06-1666 Dirck Maerten Willemsz aen den haven
01-08-1666 Sybrich Claes Ellertsz Botter aen den haven
15-08-1666 Geert Jacob Jansz Nachtegael  
22-08-1666 Meynert Cornelis Jacobsz Haen  
01-09-1666 Maerten Jan Maertsz aen den haven
19-09-1666 Griet Pieter Reynertsz  
31-10-1666 Lysbeth Jacob Jansz  
05-11-1666 Antjen Aerjen Jansz Klock  
12-12-1666 Gerrit Johannes Danielsz Fluyt  
25-12-1666 Gerrit Jan Dircksz aen den haven
25-12-1666 Cornelisjen, speelkindt Marij Cornelis aen den haven
02-01-1667 Ebel Wouter Symonsz  
13-01-1667 Eene Meynert Jansz Keuken  
16-01-1667 Reynu Jan Pietersz Kuyper aen den haven
06-02-1667 Dirck Gerbrant Dircksz aen den haven
02-03-1667 Jantjen Meynert Maertsz aen den haven
27-03-1667 Pieter Harcke Gerritsz Kroon  
11-08-1667 Lysbeth Jacob Aerjaensz  
25-08-1667 Marij Hendrick Cornelisz aen den haven
25-08-1667 Pieter Nanne Willemsz  
06-10-1667 Jan Aef Jans aen den haven
13-11-1667 Dirck Meynert Cornelisz aen den haven
20-11-1667 Brecht Femme Arisz  
27-11-1667 Harcke Harcke Vreecksz  
27-11-1667 Anne Pieter Isbrantsz Speck aen den haven
11-12-1667 Anne Maerten Willemsz aen den haven
18-12-1667 Tryntjen Hendrick Krynsz  
01-01-1668 Aeltjen Olfert Doetsz backer
05-01-1668 Meynert Pieter Reynertsz  
22-01-1668 Jacob Abram Pietersz Veltmuijs  
11-03-1668 Dirck Riewert Jansz aen den haven
30-03-1668 Claes Jan Cornelisz timmerman
08-04-1668 Cornelisjen Jan Jansz timmerman opt Evendeel
03-06-1668 Geen naam Cornelis Jansz aen den haven
27-06-1668 Geen naam Arent Willemsz aen den haven
30-06-1668 Jan Cornelis Willemsz aen den haven
30-06-1668 Geerlof Jan Barentsz opt Evendeel
12-08-1668 Maritjen Jan Tobiasz in’t westent
12-08-1668 Jan Geert Jansz aen den haven
02-09-1668 Jan Jan Elbertsz Leecker  
01-10-1668 Hillebrant en Jan Jan Jansz Bom  
01-10-1668 Brecht Cornelis Jacobsz doeckster
07-10-1668 Cornelisjen Meynert Jansz  
07-10-1668 Tryntjen Jan Claesz  
14-10-1668 Jan Cornelis Jansz aen den haven
21-10-1668 Antjen Symen Symonsz  
29-10-1668 Lysbeth Jacob Jorisz  
11-11-1668 Grietjen Claes Hendricksz op den wip
25-11-1668 Nant Jan Alertsz timmerman
16-12-1668 Luytjen Jantjen Nachtegaels  
20-12-1668 Frans Cornelis Fransz aen den haven
23-12-1668 Reynu Pieter Cornelisz keersmaker
01-01-1669 Abeltjen Pieter Dircksz Ficken  
06-01-1669 Im Pieter Reynertsz  
10-01-1669 Dirck Meynert Cornelisz aen haven
27-01-1669 Geert Claes Gerritsz Hummer  
31-01-1669 Lijsbeth Wybrant Bintjensz  
08-04-1669 Nanmoer Symen Volckertsz  
18-04-1669 Eene Meynert Jansz Keuken  
27-05-1669 Maritjen Pieter Jansz  
02-06-1669 Lysbeth Symen Jansz  
04-08-1669 Jacob Jan Cornelisz timmerman
04-08-1669 Jacob Pieter Isbrantsz Speck aen den haven
30-09-1669 Klaertjen Gerrit Jansz Schol koekebacker
30-09-1669 Anna Jan Aerjaensz  
30-09-1669 Aef Jan Jacobsz Klomp  
13-10-1669 Brecht Jan Maertsz aen den haven
20-10-1669 Dirck Hittert Dircksz tot Venhuysen
17-11-1669 Cornelisjen Meynert Jansz  
24-11-1669 Jacob Dirck Jacobsz aen den haven
02-12-1669 Pieter Claes Symonsz  
19-12-1669 Harcke Pieter Cornelisz  
22-12-1669 Aefjen Claes Sybrantsz aen den tochte
22-12-1669 Geert Maerten Willemsz aen den haven
19-01-1670 Jantjen Thys Gerritsz  
19-01-1670 Reyner Symen Jacobsz  
09-02-1670 Jan Tryn Ludrs aen Broecker haven
20-02-1670 Wouter Pieter Cornelisz keersmaker
30-03-1670 Olbrant Harmen Olbrantsz  
14-04-1670 Cornelis Mr. Maerten Symonsz Jongman  
27-04-1670 Volckert Symen Volckertsz  
25-05-1670 Pieter Jan Jansz timmerman opt evendeel
26-05-1670 Ebel Meynert Alertsz  
08-06-1670 Aefjen Jan Maertsz aen den haven
16-08-1670 Aef Pieter Gaefsz aen den haven
05-10-1670 Reyner Pieter Reynertsz  
12-10-1670 Dirck Claes Dircksz  
09-11-1670 Ariaen Jan Ariaensz  
09-11-1670 Trijntjen Dirck Harmensz in westent
16-11-1670 Dirck Garbrant Dircksz aen den haven
30-11-1670 Trijntjen Jan Pietersz aen de houtsagers molen
04-12-1670 Trys Jan Thysz  
04-12-1670 Guertjen Michiel Jansz Dienaer in Grootebroeck
07-12-1670 Lijsaeth Jacob Jorisz aende saegmolen
14-12-1670 Geen naam Gerrit Jansz  
18-01-1671 Geen naam Jan Jansz bom  
25-01-1671 Wouter Harcke Gerritsz kroon  
29-01-1671 Dieutjen Abram Pietersz Veltmuijs  
26-04-1671 Pieter Jan Pietersz brouwer
07-05-1671 Aeltjen Claes Symonsz aen den molen
21-06-1671 Frans Pieter Fransz aen den haven
28-06-1671 Renckje Pieter Cornelisz achter de kerck
09-08-1671 Tryn Cornelis Jansz aen den haven
16-08-1671 Pietertjen Wybrandt Bintjen  
23-08-1671 Marij Reynert Jansz aen het haven
06-09-1671 Jacob Pieter Isbrantsz Speck aen den haven
20-09-1671 Trijntjen Cornelis Jansz aen den haven
20-09-1671 Dirck Pieter Dircksz Veen  
01-10-1671 Cornelis Aerjen Temsz  
09-11-1671 Floris Alert Florisz aen den haven
23-11-1671 Ebeltjen Jan Aerjaensz  
13-12-1671 Trijntjen Jan Pietersz aen den saegmolen
26-12-1671 Lysbeth Symen Volckertsz  
14-01-1672 Pietertjen Harcke Freecksz  
04-02-1672 Claes Cornelis Claesz buysman aen haven
04-02-1672 Gerrit Jan Gerritsz wever
10-02-1672 Frederick Frederick Hovelingh  
21-02-1672 Dirck Jacob Dircksz Timmerman ande haven
25-02-1672 Meynert Nanne Willemsz  
25-02-1672 Meynu Dirck Jacobsz Aen den haven
06-03-1672 Olbrant Harmen Olbrantsz  
17-03-1672 Albert Gerrit Willemsz  
24-04-1672 Geert Harcke Jansz  
15-05-1672 Margrietjen Mr. Maerten Symonsz  
26-05-1672 Gerrit Thys Jansz  
19-06-1672 Willem Thomas Willemsz  
19-06-1672 Foeckjen Bauke Reyns uyt westent
03-07-1672 Gerritjen Gerrit Josephsz tot Emmens de moeder Harckjen Corn(elis)
06-07-1672 Anthony boo De vader genaamt boo  
10-07-1672 Gerrit Claes Heyndricksz op de wip
24-07-1672 Joost Heyke Joosten  
24-07-1672 Gerrit Meynert Alertsz  
31-07-1672 Cornelis Jan Cornelisz baenman
20-08-1672 Geertjen Jacob Jorisz aen de saegmolen
11-09-1672 Grietjen Luytjen Dircksz aen den haven
02-10-1672 Onleesbaar Jan Thysz  
09-10-1672 Anna Claes Dircksz  
16-10-1672 Riedu Jacob Theunisz  
16-10-1672 Jacob Cees haes aen tochte
23-10-1672 Riedu Jacob Theunisz schroor  
13-11-1672 Pieter Jan Jansz opt Evendeel
15-12-1672 Geen naam Pieter Reynertsz  
18-12-1672 Aef Cornelis Jansz  
22-12-1672 Isaack Abram Pietrsz Veltmuys  
22-12-1672 Jacob Jan Pietersz Koeckebien  
22-12-1672 Geen naam Femme Jansz  
04-01-1673 Claes Pieter Symonsz op den Westent
12-01-1673 Tryn Pieter Dircks Veen  
15-01-1673 Gerrit Andries Gerritsz van Vollehoof
25-01-1673 Heyke Cornelis Jansz aen den haven
05-02-1673 Symon D: Rodolphus Lidius  
09-02-1673 Aris Pieter Jansz snaresteller
12-03-1673 Thomas Thomas Warnaertsz aen de haven
16-04-1673 Jacob Garben Dircksz aen den haven
16-04-1673 Gerrit Wouter Gerritsz  
07-05-1673 Andries Garbrant Andriesz uyt den Kuynder
28-05-1673 Griet Pieter Cornelisz keersmaker
04-06-1673 Klaertjen Jan Lubbertsz aen tochte
09-07-1673 Adriaen Jacob Aerjaensz  
23-07-1673 Olbrant Harmen Olbrantsz  
23-07-1673 Cornelisjen Jan Claesz  
30-07-1673 Geen naam Gerrit Jansz  
02-08-1673 Fredrick Fredrick Hovelingh  
06-08-1673 Imtjen Thijs Gerritsz  
13-08-1673 Pieter Cornelis Claesz Buysman  
13-08-1673 Albert Gerrit Willemsz  
03-09-1673 Geertjen Jan Claesz Thym  
03-09-1673 Jan Jan Dircksz Walrot  
03-09-1673 Tryntjen Willem Harcksz  
01-10-1673 Wouter Jan Maertsz aen den haven
08-10-1673 Pieter Jan Reynert aen den haven
15-10-1673 Jacob Aerjen Thymonsz  
22-10-1673 Ariaen Jan Ariaensz  
22-10-1673 Willem Jan Gerritsz aen den haven
05-11-1673 Pieter Jan Pietersz aen den saeghmolen
12-11-1673 Cornelis Pieter van Thiel  
12-11-1673 Theunis Riewert Jansz aen den haven
19-11-1673 Trijn Jan Thysz  
03-12-1673 Tryn Meynert Jansz  
10-12-1673 Griet Pieter Isbrantsz Speck aen den haven
21-12-1673 Thet Pieter Cornelisz aen voerden brugh
21-12-1673 Steyntjen Gerrit Hendricksz wever van Campen
21-12-1673 Alyt Claes Willemsz  
31-12-1673 Aef Jacob Willemsz  
18-12-1673 Harcke Theunis Harcksz  
       

Transcriptie: GeneaData – Datum: 18-02-2010

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 
 
Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.