Blokker Marriages 1672 – 1680

Share and Like

Register of marriage confirmation Dutch Reformed municipality Ooster Blokker

Blokker Marriages Reformed 1672 – 1680

 

17-01-1672 Jan Cornelissen, jonggesel wonende tot Hoorn met Antje Cornelis, jongedochter op de Koepoortswegh, getrout den 17den januari komende met attestatie van Hoorn.
17-01-1672 Dirck Jansen, jonggesel wonende tot Medemblick met Trijntje Gerrits, jongedochter wonende op de Veeneslaen in de banne van Hoorn, getrout in Westsrblokker den 17den januari komende met attestatie van Hoorn en Medemblick.
24-01-1672 Cornelis Tijssen, weduwenaer van Oosterblokker met Anne Wouters, weduwe van Venhuijsen, getrout in Oosterblokker den 24sten januari, de bruijt komende met attestatie van Venhuijsen.
07-02-1672 Stoffel Dirckse, jonggesel van Konincksbergen wonende tot Westerblokker met Yefjen Entis, weduwe van Westerblokker getrout in Westerblokker den 7den februari.
07-02-1672 Cornelis Remmetsen, jonggesel van Rustenburgh met Trijn Dirckx, weduwe wonende tot Westerblokker, getrout te Westerblokker den 7den februari, de bruijdegom komende met attestatie van Rustenburgh.
28-02-1672 Dirck Dirckxsen Vroom, weduwenaer van Westerblokker met Trijn Claes, weduwe van Schellinckhoudt, getrout in Westerblokker den 28sten februari de bruijt komende met attestatie van Schellinckhoudt.
28-02-1672 Pieteer Jacobsen, jonggesel van Westerblokker met Trijn Teunis, jongedochter wonende op ’t Keern in de ban van Hoorn, getrout 28 februari komende met attestatie van Hoorn
20-03-1672 Daniel Cornelissen, jonggesel met Marijtjen Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 20sten maart komende met attestatie van Hoorn.
20-03-1672 Jan de Vriendt, vendrich van den Cappeteijn Luijtenant Cornel Cobus met Marijtjen Jans Coppen, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout in Oosterblokker den 20sten maart komende met attestatie van Hoorn.
27-03-1672 Cempe? Jansen, weduenaer met Antje Glovers beijde wonende bij de watermolens getrout in Westerblokker den 27sten maart.
15-05-1672 Michiel Spiegelbergh, weduwenaer met Jannetie Barents, jongedochter wonende tot Enchuijsen getrout in Westerblokker den 15den mei komende met attestatie van Enchuijsen. Haer attestatie op haer versoek ondergetekent weder medegegeven.
22-05-1672 Pieter Jansen Gons, weduwenaer wonende tot Hoorn met Trijntje Jans, jongedochter wonende tot Purmerendt, getrout in Oosterblokker den 22sten mei komende met attestatie van beijde plaetsen.
19-06-1672 Meijndert Tijmensen, jongman uijt de banne van Westerblokker bij de watermolens met Marijtje Jacobs Naemsloot, weduwe wonende tot Hoorn, getrout in Oosterblokker den 19de juni komende met attestatie van Hoorn
21-08-1672 Joannes van Eelden met Agnietjen Jans beijde wonende tot Enchuijsen, getrout in Oosterblokker den 21sten augustus komende met attestatie van Enchuijsen. Haer attestatie op haer versoeck onderteijkent wedergegeven.
18-09-1672 Sijmen Willemse, jonggesel met Grietje Franses, jongedochter wonende tot Hoorn, getrout den 18den september met attestatie van Hoorn.
25-09-1672 Pieter Hagin, jonggesel met Antje Evers, weduwe wonende in en bij de stadt Hoorn, getrout in Oosterblokker den 25sten september komende met attestatie van Hoorn.
02-10-1672 Claes Jacobsen met Aefjen Jacobs wonende tot Enchuijsen, getrout in Oosterblokker den 2den october komende met attestatie van Enchuijsen
23-10-1672 Albert Louressen, jonggesel met Engeltjen Jans, weduwe wonende tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 23sten october komende met attestatie van Hoorn.
23-10-1672 Pieter Sijmonsen Boijerman, jonggesel met Aeltje Wernaers, jongedochter wonende tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 23sten october komende met attestatie van Hoorn
23-10-1672 Jan Schuijt, jonggesel met Grietje Roos, jongedochter getrout in Oosterblokker den 23sten october komende met attestatie van Hoorn
13-11-1672 Meijndert Roelofs, jonggesel met Trijntje Cornelis, getrout den 13den november komende met attestatie van Amsterdam, later bijgeschreven in de kantlijn: Vermits dese persoonen bedrieglijck sijn ter trouw gekomen, is dese attestatie bij mij opgesocht, die ick oock op versoeck hebbe overgegeven. Boven ‘attestatie’ bijgeschreven: besegelde – door de secretaris
20-11-1672 Claes Jacobsen Hooghlandt, jonggesel met Grietje Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout den 20sten november komende met attestatie van Hoorn.
01-01-1673 Vreeck Pietersen Hoeck, jonggesel met Grietje Cornelis, weduwe wonende tot Hoorn, getrout tot Westerblokker den 1sten januari komende met attestatie van Hoorn
01-01-1673 Claes Gerritsen, weduwenaer met Dieuwertje Jacobs, weduwe wonende in en onder de ban van Hoorn, getrout in Oosterblokker den 1sten januari komende met attestatie van Hoorn
08-01-1673 Dirck Jansen, jonggesel met Aeltie Thunis, weduwe wonende beijde tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 8sten januari komende met attestatie van Hoorn
08-01-1673 Tijs Pietersen, jonggesel wonende tot Oosterblokker met Dieuw Pieters, jongedochter van Venhuijsen, getrout tot Oosterblokker den 8sten januari, de bruijt komende met attestatie van Venhuijsen.
08-01-1673 Abel Gerritsen, jonggesel van Venhuijsen met Marij Cornelis, jongedochter van Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 8sten januari, de bruijdegom komende met attestatie van Venhuijsen.
22-01-1673 Meijnert Dircksen Pomp met Geertjen Jacobs wonende tot Enchuijsen, getrout den 22sten januari komende met attestatie van Enchuijsen, Haer attestatie op haer versoeck onderteijckent wedergegeven.
29-01-1673 Pieter Halfharen met Trijntjen Andries wonende tot Enchuijsen, getrout tot Oosterblokker den 29sten januari komende met attestatie van Enchuijsen. Is aher attestatie onderteijckent wedergegeven.
29-01-1673 Barent Engelsen, jonggesel wonende tot Hoorn met Anne Pieters, jongedochter wonende op de Blockdijck, getrout tot Oosterblokker den 29sten januari, de bruijdegom komende met attestatie van Hoorn
02-04-1673 Pieter Tijmonsen, jonggesel uijt de ban van westerblokker met Marijtjen Jacobs, jongedochter wonende op de Veenselaan in de ban van Hoorn, getrout den 2den april, de bruijt komende met attestatie van Hoorn.
23-04-1673 Jacob Cornelissen Roos, cappeteijn van Monnickendam met Aefjen Etsen, jongedochter van Hoorn, getrout den 23sten april komende met attestatie van Hoorn
14-05-1673 Broer Dircksen Melcknap, weduwenaer met Marij Cornelis, weduwe beijde wonende tot Bovencarspel, getrout den 14den meij komende met attestatie van Bovencarspel. Haer attestatie onderteijckent op haer versoeck wedergegeven
06-08-1673 Claes Jansen Keijser, jonggesel met Lijsbet Pieters, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout tot Oosterblokker den 6den augustus komende met attestatie van Hoorn.
06-08-1673 Jacobus de Jongh met Edeltjen van Rossen, jongeluijden van Enchuijsen, getrout tot Westerblokker den 6den augustus komende met attestatie van Enchuijsen. De attestatie onderteijckent mede gegeven
01-10-1673 Isaac Adriaensen, weduwenaer van Binnenwijsent met Trijn Pieters, jongedochter van Oosterblocker, getrout den 1sten october, de bruijdegom komende met attestatie van Binnenwijsent.
29-10-1673 Jan Jacobsen, jonggesel met Trijn Pieters, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout den 29sten october komende met attestatie van Hoorn
12-11-1673 Cornelis Willemsen, jonggesel met Jantje Jans, jongedochter beijde wonende tot Oosterblocker, getrout tot Oosterblocker den 12den november
10-12-1673 Pieter Segersen, weduwenaer van Hem met Trijn Claes, weduwe van Westerblocker, getrout tot Westerblocker den 10den december, de bruijdegom komende met attestatie van Hem.
17-12-1673 Wouter Cornelissen, jonggesel van Wijdenes met Reijnu Harmens, jongedochter uijt de Rietvinck in de banne van Westerblocker, getrout in Westerblocker den 17den december, de bruijdegom komende met attestatie van Wijdenes
24-12-1673 Jacob Teunissen, weduwenaer met Ludu Aris alias Claes, jongedochter beijde wonende in de Bangert, getrout tot Westerblocker den 24sten december
24-12-1673 Sent Bruijne, jonggesel met Josijne Allers, weduwe beijde wonende op de 2boomde cingel, getrout den 24sten december komende met attestatie van Hoorn met later hand: geven extract op den 24sten febriari 1703, aan desselfs vrou
31-12-1673 Freeck Pietersen, weduwenaer met Lijsbet Herckes, jongedochter beijde wonende in de Bangert in de ban van Westerblocker, getrout tot Westerblocker den 31sten
07-01-1674 Jan Harmensen Bontekoe met Annetie jans beijde wonende tot Enchuijsen, getrout tot Westerblocker den 7den januari komende met attestatie van Enchuijsen. Haer attestatie inderteijckent wedergegeven
07-01-1674 Cornelis Evertsen, jonggesel van de Leege Wegh in den banne van Westerblocker met Im Jans, jongedochter uijt Hoogecarspel, getrout tot Westerblocker den 7den januari, de bruijt komende met attestatie van Hooghcarspel.
07-01-1674 Cornelis Jacobsen, weduenaer van Nubuxwoudt met Anna Willems, jongedochter van Venhuijsen wonende tot Westwoudt, getrout tot Westerblocker den 7den januari komende met attestatie van Nubuxwoudt en Venhuijsen
07-01-1674 Teunis Meijndertsen Haen, weduenaer tot Hoorn met Maritjen Dirckx, weduwe van Alcmaer getrout tot Westerblocker den 7den januari komende met attestatie van Alcmaer en Hoorn
18-02-1674 Volckert Pietersen, jonggesel met Neeltjen Hermens, jongedochter wonende op de Koepoortswegh, getrout den 18sten februari komende met attestatie van Hoorn.
25-02-1674 Cornelis Willemsen Lastdraeger, jonggesel van West Sardam met Geesje Alberts, jongedochter van Hoorn, getrout tot Oosterblocker den 25sten februari komende met attestatie van West Sardam en Hoorn.
25-02-1674 Jacob van Halm, jonggesel met Antje Thomas Bruijnvis wonende tot Hoorn, getrout tot Westerblocker den 25sten februari komende met attestatie van Hoorn.
01-04-1674 Albert Dirckxsen met Hilgont Dirckx wonende tot Enchuijsen en in ’t West van Enchuijsen, getrout den 1sten april komende met attestatie van Enchuijsen. De attestatie inderteijckent wedergegeven
22-04-1674 Albert Roos, jonggesel van Enchuijsen met Neeltjen Mossels, jongedochter van Enchuijsen, getrout tot Oosterblocker den 22sten april komende met attestatie van Enchuijsen. De attestatie onderteijckent wedergegeven.
06-05-1674 Dirck Maerten Goede, jonggesel met Antje Joosten, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout tot Oosterblokker den 6den mei komende met attestatie van Hoorn
13-05-1674 Claes Pietersen Veer, weduwenaer tot Oosterblocker met Geert Crelis, jongedochter van Oosterleeck, getrout tot Oosterblocker den 13den mei, de bruijt komende met attestatie van Leeck
15-07-1674 Willem Noblet met Johanna Montanus beijde wonende tot Enchuijsen, getrout tot Oosterblocker den 15den juli komende met attestatie van Enchuijsen. De attestatie onderteijckent wedergegeven.
15-07-1674 Pieter Heijndricksen, jonggesel met Engeltjen Jans, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout tot Oosterblokker den 15den juli komende met attestatie van Hoorn
19-08-1674 Arent Tijmensen, jonggesel met Claesje Jans, jongedochter beijde van Hoorn en daer wonende, getrout den 19den augustus komende met attestatie van Hoorn
09-09-1674 Gerrit Cornelissen Kalker, jonggesel met Grietje Claes, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout tot Westerblocker den 9den september komende met attestatie van Hoorn
04-11-1674 Reijnier van den Berg, jonggesel met Jannetie Jacobs, jongedochter wonende beijde tot Hoorn, getrout tot Oosterblocker den 4den november komende met attestatie van Hoorn.
04-11-1674 Abram Lammertsen Klock, weduwenaer wonende tot Hoorn met Lijsbet Pieters, wedue wonende op de Koepoortswegh, getrout tot Westerblocker den 4den november komende met attestatie van Hoorn.
20-01-1675 Dirck Pietersen, jonggesel van Westerblocker met Griet Jans, jongedochter wonende bij Westermolen in den ban van Oosterblocker, getrout tot Westerblocker den 20sten januari, de bruijt komende met attestatie van Oosterblocker.
03-02-1675 Claes Brantsen Bleeker, weduenaer met Lijsbet Tetes, wedue beijde wonende tot Hoorn, getrout tot Oosterblocker den 3den februari komende met attestatie van Hoorn.
03-02-1675 Claes Pietersen, jonggesel van Oosterblocker met Marij Barents, wedue van Venhuijsen, getrout tot Oosterblocker den 24sten maert, de bruijt komende met attestatie van Venhuijsen.
19-05-1675 Pieter Dircksen, jonggesel van Oudijck in den ban van Westwoudt met Maertjen Dirckx, jongedochter in de ban van Westerblocker, getrout tot Westerblocker den 19den meij, de bruijdegom komende met attestatie van Westwoudt.
10-11-1675 Pieter Aertsen, weduenaer tot Hooghcarspel met Geert Pieters, jongedochter van Oosterblocker den 10den november, de bruijdegom komende met attestatie van Hooghcarspel.
01-12-1675 Pieter IJsbrantsen Ridder, jongman tot Schiedam met Trijntjen Volkerts, weude wonende tot Enchuijsen, getrout den 1sten december komende met attestatie van Schiedam en Enchuijsen.
19-01-1676 Jonge Jan Jansen, jonggesel van Westwoudt met Geert Claes, jongedochter uijt Oosterblocker, getrout den 19den januari, de bruijdegom komende met attestatie van Werstwoudt
17-05-1676 Teunis Slijper met Immetje Dops komende met attestatue van Enchuijsen, getrout tot Oosterblocker den 17den meij in mijn absentie. De attestatie is ondertekent wedergegeven
02-08-1676 Jan Maes met Antje van den Bergh, wonende beijde tot Enchuijsen komende met attestatie van daer, getrout den 2den augustus. De attestatie is onderteijkent haer wederom gegeven.
04-19-1676 Cornelis Thijssen, weduwenaer van Oosterblocker met Jacobje Pieters, jongedochter van Hooghcarspel, getrout tot Oosterblocker den 3den october, de bruijt komende met attestatie van Hooghcarspel.
06-12-1676 Jacob Cornelissen, jonggesel van Lutjebroeck met Sij Willems, jongedochter wonende tot Oosterblocker, getrout tot Oosterblocker den 6den december, de bruijdegom komende met attestatie van Lutjebroeck
13-12-1676 Adriaen Jansen, jonggesel uijt Hooghcarspel met Anna Jans, jongedochter van Blockdijck, getrout tot Oosterblocker den 13den december, de bruijdegom komende met attetstatie van Hooghcarspel
23-01-1677 Cornelis Jansen, jonggesel wonende tot Oosterblocker met Jannetje Jans, weduwe  mede wonende aldaer, getrout tot Oosterblocker den 24sten januari
31-01-1677 Jacob Cornelissen, jonggesel wonende tot Schellinckhout met Alet Pieters, jongedochter wonende tot Oosterblocker, getrout tot Oosterblocker den 31sten januari, de bruijdegom komende met attestatie van Schellinckhout
09-05-1677 Teunis Pietersen Pijl, weduenaer van Amsterdam met Elsje Andries, wedue van Enchuijsen, getrout tot Westerblocker den 9den meij, beijde komende met attestatie van Amsterdam en Enchuijsen.
27-06-1677 Jan Dircksen Lap, weduenaer met Lijsbet Tijmens, wedue beijde op de Ooster Blockdijck, getrout tot Oosterblocker den 27sten
27-06-1677 Jan Cornelissen Backer uijt het Westeijnde van Enchuijsen met Fokel Meijnerts, jongedochter uijt Bovencarspel en aldaer wonende, getrout tot Oosterblocker den 27sten juni komende met attestatie van Enchuijsen en Bovencarspel.
07-11-1677 Dirck Oukesen, jongman van Bovencarspel met Geertjen Gerrits, jongedochter van Bovencarspel, getrout den 7den november komende met attestatie van  Bovencarspel
02-01-1678 Volkert Hartiez, jonggesel van Bovencarspel met Aefjen Freeckx, jongedochter van Bovencarspel, getrout den 2den januari met attestatie van daer.
09-01-1678 Jan Simonsen Pauw van de Oosterblockdijck met Geert Jans, jongedochter van Wijdenes, beijde wonende tot Oosterblocker, getrout den 9den januari.
23-01-1678 Jan IJsbransen, jonggesel wonende in de ban van Westerblocker met Kniertje Claes, jongedochter wonende tot Hoorn, getrout tot Westerblocker den 23sten januari, de bruijt komende met attestatie van Hoorn.
20-01-1678 Jan Flipsen de Milde, jonggesel wonende tot Hoorn met Anna Jans, jongedochter wonende tot Westerblocker,getrout den 30sten januari, de bruijdegom komende met attestatie van Hoorn
22-05-1678 Cornelis Andriessen, jonggesel wonende bij de watermolens in den ban van Westerblocker met Lijsbet Claes, jongedochter van Hoorn, getrout den 22sten meij in mijn absentie
22-01-1679 Meijndert Pietersen, jonggesel van de Wersterblockdijck met Anne Harmens, jongedochter mede daer wonende, getrout den 22sten januari
22-01-1679 Claes Jansen Groot, jonggesel van Oosterblocker met Teunisje Jans, jongedochter van Berckhout wonende tot Oosterblocker, jeverende mede attestatie van Swaegh daerse voor desen laest hadde gewoont, getrout als voren
29-01-1679 Hercke Cornelissen, weduenaer met Anne Jans, wedue beijde wonende tot Westerblocker, getrout tot Westerblocker den 29sten
19-02-1679 Cornelis Jansen Boode, weduenaer van Oosterblocker met Marij sijmons, jongedochter van Westwoudt wonende tot Oosterblocker, getrout tot Oosterblocker den 19den februari, de bruijt komende met attestatie van Westwoudt.
26-03-1679 Aris Cornelissen Leeghlandt, jonggesel met Veerdu Claes, wedue beijde wonende tot Oosterblocker, getrout den 26sten maert.
18-06-1679 Pieter Gerritsen Ebbenhoudt met Geertruijdt de Wit, beijde wonende tot Enchuijsen, getrout den 18den juni komende met attestatie van Enchuijsen
09-07-1679 Jan Jansen, jonggesel met Aeft Jans beijde wonende op de Blockdijck, getrout den 9den juli.
10-12-1679 Jan Bruijningh, weduenaer tot Amsterdam met Hiltjen Cornelis, jongedochter wonende tot Enchuijsen, getrout den 10den december, de bruijt komende met attestatie van Enchuijsen. Dese bevestiging is in mijn absentie geschiedt wegens mijn sieckte door D. Cnollius.
21-01-1680 Pieter Claessen Gorter, weduenaer van Westerblocker met Marij Claes, jongedochter mede wonende tot Westerblocker, getrout tot Westerblocker den 21sten januari.
21-01-1680 Dirck Jansen Brouwer, jonggesel van Hoorn met Sijtje Pieters, jongedochter mede van Hoorn, getrout tot Westerblocker den 21sten januari komende met attestatie van Hoorn
17-03-1680 Pieter Hartsen, weduenaer met Dieuw Pieters, jongedochter van Oosterblocker beijde wonende tot Oosterblocker, getrout tot Oosterblocker den 17den maart.
10-04-1680 Cornelis Jansen, jonggesel van de Blockdijck met Anne Pieters, wedue van Wijdenesse, getrout den 10den april, de bruijt komende met attestatie van Wijdenes

Noord Hollands Archief, Haarlem Blokker DTB – inv.nr, 8

Transcriptie: GeneaData –  Datum: 21-10-2009

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

 

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.