Blokker Marriages 1654 – 1671

Share and Like

Register of marriage confirmation Dutch Reformed municipality Ooster Blokker

Blokker Marriages Reformed 1654 – 1671

 

28-01-1654 Jan Cornelissen Langedijck, weduwenaer met Griet Jacobs, weduwe getrout in Westerblokker den 28 januari.
28-01-1654 Pieter Willemse, weduwenaer met Marij Aris, weduwe getrout in Oosterblokker.
08-02-1654 Seger Pietersen, jongesel van Schellinchout met Griet Gerrits, jongedochter van Westerblokker getrout in Westerblokker den 8sten februari.
15-02-1654 Jan Simonsen, jonggesel met Griet Jans, jongedochter beijde van Oosterblokker getrout in Oosterblokker den 15den februari.
22-02-1654 Heijndrick Jansen, jonggesel van Hoorn met Maritje Jans, jongedochter mede van Hoorn, getrout den 22ten februari met attestatie van Hoorn.
29-03-1654 Wigger Mieus van Westerblokker met Griet Jans uijt de Abbekercker Were, getrout den 29ten maart.
12-04-1654 Gerrit Jansen, weduwenaer in Bovencarspel met Griet Dircks, jongedochter wonende in Oosterblokker getrout in Westerblokker den 12den april.
23-08-1654 Barent Jacobsen de Jongh met Margarita Hooghlandt getrout in Oosterblokker den 23sten augustus met attestatie van Enchuijsen.
06-12-1654 Mr. Pieter Rutgertsen Nolbeeck, weduwenaer van Amsterdam met Trijn Volkerts, weduwe van Oosterblokker wonende beijde tot Hoorn, met attestatie van Hoorn getrout den 6den december.
10-01-1655 Pieter Sijmonsen, jongesel van Oosterblokker met Yef Entis, jongedochter van Westerblikker in Oosterblokker getrout den 10 januari.
10-01-1655 Jan Maertensen, jonggesel van de Wogmaar met Claertien Jans, weduwe van Maij Jurcke, wonende tot Hoorn komende met attestatie van Hoorn en Hensbroeck, getrout in Westerblokker den 10 januari.
07-03-1655 Maijnert Jansen, jonggesel van Oosterblokker met Min jacobs, jongedochter van Oosterblokker, in Oosterblokker getrout den 7den maart.
02-05-1655 Hercke Wijbrants, weduwnaer met Annetie Sijbrants, weduwe beijde v an Hoorn, getrout in Oosterblokker den 2den meij komende met attestatie van Hoorn.
23-05-1655 Willem Willemse met Aeltien Volkerts, de bruijdegom komende met attestatie van Hoorn, getrout in Oosterblokker den 23sten mei.
23-05-1655 Gerrit Pietersen met Neeltien Tijssen met attestatie van Hoorn.
04-07-1655 Jan Adriaensen met Geert Claes, getrout den 4den juli.
16-01-1656 Jan Claessen, weduwenaer wonende tot Westerblokker met Meijns Claes,jongedochter van Berchout, getrout in Westerblokker den 16den januari.
23-01-1656 Jan Stoffelsen, weduwenaer van Oosterblokker met Griet Dircks, jongedochter van Wijsent in de ban van Hoogcarspel, getrout in Oosterblokker den 23sten januari.
13-02-1656 Aris Heertsen, jonggesel met Marij Claes, jongedochter van Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 13den februari.
26-03-1656 Jan Hendricksen, weduwenaer van Hauwert met Arien Elis, jongedochter van Westerblokker, in Westerblokker getrout den 26sten maart.
23-04-1656 Ariaen Jansen, jongesel uijt de Meer onder de ban van Woggenum met Trijn Mieuses, jongedochter van Westerblokker getrout den 23sten april.
14-05-1656 Hillebrant Pietersen, weduwenaer met Aef Jans, weduwe van Pieter Adriaensen, getrout den 14den mei.
21-05-1656 Hercken Elberts, jonggesel van Swaechdijck met Jantje Pieters, jongedochter van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 21 mei.
21-05-1656 Maerten Dircks, weduwenaer met Knier Cornelis, weduwe beijde van Berckhout komende met attestatie van Berckhout.
08-10-1656 Jan Stevense, jonggesel met Anna Lammerts, weduwe getrout in Westerblokker den 8sten october
05-11-1656 Jacob Barentsen, weduwenaer van Schellinckhout met Annetie Dircks, weduwe van Avenhorn, wonende op de Tweeboomdesingel, comende met attestatie van Schellinckhout en Hoorn, getrout in Westerblokker den 5den november.
28-01-1657 Jan Pietersen, jongman met Aeltie Jans, jongedochter beijde van Hoorn, getrout den 28sten januari met attestatie van Hoorn
01-04-1657 Harmen Heijksen, weduwenaer van Blockdijck in de Rietvinck met Griet Elis, jongedochter van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 1sten april.
08-04-1657 Jan Meijnertsen, jongesel van Bovenkarspel met Trijn Heerties, jongedochter van Grootebroeck komende met attestatie van beijde de plaetsen, getrout in Westerblokker den 8sten april.
22-04-1657 Jan Claessen, jonggesel van Grosthuijsen met Guertie Jans, weduwe van Westerblokker en daar wonende, de bruijdegom komende et attestatie van Hoorn, getrout in Westerblokker den 22sten april.
20-01-1658 Claes Arissen, jonggesel met Vroutien Claes, jongedochter van Oosterblokker, getrout den 20sten januari
07-04-1658 Jacob Willems, jonggesel van Oosterblokker met Fijtjen Dircks, jongedochter van Berckhoudt, de bruijd komende met attestatie van Berckhoudt, getrout in Oosterblokker den 7den april.
11-08-1658 Jan Sijmonsen, weduwenaer met Fijtjen Gerrits, weduwe beijde van Hoorn met attestatie, getrout den 11sten augustus
06-10-1658 Heijndrick Jansen, weduwenaer van Tonningen met Wellemet Pieters, weduwe van Harlingen wonende beijde tot Hoorn, getrout den 6den october met attestatie van Hoorn
30-03-1659 Cornelis Reijndertsen, wedenaer met Maritie Claes, weduwe beijde van Hoorn, getrout in Westerblokker den 30sten maart met attestatie van Hoorn
20-04-1659 Sijmen Jansen, jonggesel met Saertjen Gerrits, jongedochter beijde van Hoorn, getrout in Westerblokker den 20sten april met attestatie van Hoorn
15-06-1659 Jacob Dircksen, jonggesel met Anna Jans, jongedochter van Oosterblokker getrout in Oosterblokker den 15den juni.
22-06-1659 Jacob Cornelissen, jonggesel van Hoorn met Jaepjen Pieters, jongedochter van Colhorn, beijde woonachtig tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 22sten juni met attestatie van Hoorn en Colhorn.
06-07-1659 Mr. Andries van Vossen met Grietjen Pieters, getrout in Oosterblokker den 6den juli met attestatie van Enchuijsen
05-10-1659 Heijndrick Egbertsen, weduwenaer van het Sticht Munster met Trijntie Teunis van Hoorn, beijde daer wonende, getrout den 5den october met attestatie van Hoorn.
12-10-1659 Teunis Stoffelsen, jonggesel met Neel Martens, jongedochter van Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 12den october
23-11-1659 Wigger Sijbrants van de Opmeerder Paede met Lijsbet Jans, weduwe wonende te Oosterblokker, getrout in Westerblokker den 23 november met attestatien van Opmeer en Spanbroeck mitsgaders Oosterblokker
23-11-1659 Claes Pietersen, jongman van Oosterblokker met Geert Cornelis, jongedochter van westerblokker, de bruijdegom komende met attestatie van Oosterblokker, getrout den 23sten november in Westerblokker
30-11-1659 Jacob Sijmonsen, weduwenaer van Westerblokker met Neeltgen Gerbrandts, weduwe van Venhuijsen, getrout in Oosterblokker den 30sten november, de bruijt komende met attestatie van Venhuijsen.
01-02-1660 Pieter Allertsen, jonggesel van Hooghtwoude met Trijn Jans, jongedochter van Oosterblokkeran de westermolens, getrout in Oosterblokker den 1sten februari, de bruijdegom komende met attestatie van Hooghtwoude
08-02-1660 Dirck Jansen, jonggesel van Oosterblokker met Reijnst Jans, jongedochter van Oosterblokker, getrout den 8sten februari in Oosterblokker.
22-02-1660 Joost Adriaensen, weduwenaer van Hauwert met Diewer Jans, weduwe van Oosterblokker, getrout den 22sten februari de bruijdegom komende met attestatie van Hauwert
07-03-1660 Thomas Thomassen, jonggesel van Jarmuijen met Aef Jans, jongedochter van Opperdoes beijde woonachtigh tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 7den maart met attestatie van Hoorn. De attestatie op haer versock weder naer den trouw, haer overgegeven.
23-05-1660 Roelof Jansen, jonggesel van Deventer wonende tot Hoorn met Annetie Emmerickx, jongedochter van Hoorn, getrout in Oosterblokker den 23sten mei beide met attestatie van Hoorn.
19-09-1660 Jacob Willemse, jonggesel van Bergen wonende buijten de Geesterpoort van Alcmaer met Barbara Pieters, jongedochter tot Hoorn, getrout den 19den september komende met attestatie Hoorn en Alcmaer.
09-01-1661 Pieter Jacobsen, jonggesel van Venhuijsen met Dieuwer Doedes, jongedochter van Oosterblokker, getrout den 9den januari, de bruijdegom komende met attestatie van Venhuijsen
06-11-1661 Jan Jorissen, jonggesel van Vlissingen met Suwtien Claes, jongedochter van Hoorn, beijde woonachtigh tot Hoorn en van daer komende met attestatie, getrout den 6den november
18-12-1661 Pieter Jorissen Kaij, jonggesel, secretaris van Westwoud wonende tot Oosterblokker met Lijsbet Joris, jongedochter van Berckhout, getrout den 18den december, de bruijt komende met attestatie van Berckhout.
21-05-1662 Jacob Luijts met Adriaentjen Ottes beijde van Enchuijsen, getrout in Westerblokker den 21sten mei met attestatie van Enchuijsen
28-05-1662 Pieter Gallis met Hilgontjen Freecks beijde woonachtigh tot Enchuijsen, getrout den 28sten mei in Oosterblokker komende met attestatie van Enchuijsen
15-10-1662 Harmen Jansen, weduwenaer van Hoorn met Grietjen Arents, weduwe van Spanbroeck beijde wonende tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 15den october met attestatie van Hoorn
31-12-1662 Claes Dircksen, jonggesel van Risda met Maddeleentje Bartels, weduwe van Hoorn, getrout den 31 decemer met attestie van Hoorn
14-01-1663 Jan Sijmensen, jonggesel van Oosterblokker met Vroutie Jans, jongedochter van Berckhout, getrout in Oosterblokker den 14den januari, de bruijt komende met attestatie van Berckhout.
28-01-1663 Pieter Jacobsen, jonggesel van Oosterblokker met Geert Jans, jongedochter van Hooghcarspel, getrout in Oosterblokker den 28ste januari de bruijt komende met attestatie van Hooghcarspel.
04-02-1663 Jan Doedese, jonggesel van Oosterblokker met Stijn Cornelis, jongedochter van Venhuijsen, getrout in Oosterblokker den 4den februari de bruijt met attestatie van Venhuijsen
18-02-1663 Jan Jansen, jonggesel van Oosterblokker met Anne Jacobs, jongedochter van Oosterblokker. Dese boven genoemden sijn bij mij in de huwelijkse staet bevestigt tot Binnewijsent den 18den februari.
16-09-1663 Evert Dircksen, jonggesel van Hoorn met Hillegont Cornelis, jongedochter van Hoorn, getrout den 16den september met attestatie van Hoor
09-12-1663 Jan Reijersen, jonggesel met Marij Claes, weduwe getrout in Westerblokker den 9den december met attestatie van Hoorn
16-12-1663 Claes Jansen, jonggesel met Griet Jans alias Tijsses, jongedochter getrout in Oosterblokker den 16den december
06-01-1664 Volkert Cornelissen, jonggesel met Sijtie Pieters, jongedochter getrout in Westerblokker den 6den januari met attestatie van Hoorn
13-01-1664 Dirck Dircksen Vroom, weduwenaer van Opperdoes met Trijn Jacobs, weduwe van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 13den januari de bruijdegom komende met attestatie van Opperdoes.
10-02-1664 Sijmon Allerts Semeijns, oudtschepen, met Trijntjen Dirckx beijde van Enchuijsen, getrout in Oosterblokker den 10den februari komende met attestatie van Enchuijsen
27-04-1664 Willem Cornelissen Schuijt met Marijtjen Frans, getrout den 27sten april in Oosterblokker met attestatie van Enchuijsen
14-12-1664 Jan Tijmesen, jonggesel van Hoorn met Baefje Pieters, jongedochter mede van Hoorn, getrout in Oosterblokker den 14den december komende met attestatie van Hoorn.
18-01-1665 Jacob Jansen, jonggesel met Aecht Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 18den januari
18-01-1665 Albert Jansen, jonggesel met Im Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 18den januari
22-03-1665 Jan Vreeckse, soldaat onder cappiteijn Cats met Beertie Cornelis, beijde woonachtigh tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 22sten maart komende met attestatie van Hoorn
29-03-1665 Claes Pietersen, weudwenaer wonende tot Oosterblokker met Fij Claes, jongedochter van Oosterblokker wonende tot Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 29sten maart.
03-05-1665 Cornelis Lucassen met Lijsbet Jans beijde van Hoorn, getrout in Oosterblokker den 3den meij met attestatie van Hoorn
14-06-1665 Wijbrandt Cornelissen met IJtjen Evers, getrout in Westerblokker den 14den juni, beijde met attestatie van Hoorn
04-10-1665 Gabriel van Goch met Marijtje Meles, jongedochter getrout den 3den october met attestatie van Hoorn
22-11-1665 Jan Claessen, jonggesel van Westerblokker met Diewer Teunis, jongedochter van Oosterblokker getrout in Oosterblokker den 22sten november, de bruijdegom komende met attestatie van Westerblokker
27-12-1665 Vreeck Cornelis, jonggesel van Hem met Aelt Cornelis, jongedochter van de Blockdijck, getrout in Oosterblokker den 27sten december, de bruijdegom komende met attestatie van Hem.
03-01-1666 Pieter Ellertsen, weduwenaer van Binnewijsent met Anna Lammerts, weduwe van Oosterblokker, getrout den 3den januari, de bruijdegom komende met attestatie van Binnewijsent.
03-01-1666 Teunis Claessen, jonggesel uijt de Bangert met Marij Aris, jongedochter van Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 28ste februari de bruijdegom komende met attestatie van Swaegh
04-04-1666 Adriaen Pietersen Buijs, secretaris van Sijbecarspel en Benninghbroeck, jonggesel met Machtelt Cornelis, jongedochter van Oosterblokker getrout in Oosterblokker den 4den april, de bruijdegom komende met attestatie van Benninghbroeck.
18-04-1666 Jan Jansen, jonggesel van Delft met Geesje Daniels, jongedochter van Hoorn, getrout in Westerblokker den 18den april met attestatie van Hoorn
09-05-1666 Simon Jansen, jonggesel van Oosterblokker met Immetje Jans, jongedochter op Keern, getrout den 9den mei, de bruijt komende met attestatie van Hoorn
01-08-1666 Pieter Dirckxsen, jonggesel van Venhuijsen met Marij Claes, jongedochter van de Blockdijck, getrout in Oosterblokker den 1sten augustus, de bruijdegom komende met attestatie van Venhuijsen.
19-09-1666 Pieter Evertsen, wedenaer met Baertjen Jans, weduwe beijde woonachtigh tot Hoorn, getrout den 19den september komende met attestatie van Hoorn
06-02-1667 Claes Jacobsen van Woggenum met Trijn Willems, jongedochter van Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 6den februari, de bruijdegom komende met attestatie van Woggenum.
01-05-1667 Evert Jansen van Mullum, jonggesel met Stijntje Pieters, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout den 1sten mei in Westerblokker komende met attestatie van Hoorn
01-05-1667 Heijndrick Jansen, jonggesel met Lijsbet Adams, beijde wonende tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 1sten mei komende met attestatie van Hoorn.
14-08-1667 Cornelis Cornelissen, weduwenaer van Trijn Heijckes met Aecht Aris, jongedochter van Wijdenes beijde wonende tot Westerblokker, getrout in Westerblokker den 14den augustus, de bruijt komende met attestatie van Wijdenes
18-09-1667 Ariaen Pietersen, jonggesel van Westerblokker met Trijn Dirckx, jongedochter van Oosterleeck, getrout in Westerblokker den 18den september, de bruijt komende met attestatie van Oosterleeck
09-10-1667 Jan Jansen, weduwenaer met Aechtje Pietersdr beijde wonende tot Hoorn, getrout in Oosterblokker den 9den october, komende met attestatie van Hoorn
27-11-1667 Simon Jansen, jonggesel van Benninghbroeck met Marij Pieters, jongedochter van Oosterblokker, getrout den 27sten november, de bruijdegom komende met attestatie van Benninghbroeck.
11-12-1667 Dirck Kansen, weduwenaer met Annetie Hermes, jongedochter wonende tot Hoorn, getrout den 11den december met attestatie van Hoorn.
08-01-1668 Claes Cornelissen, jonggesel wonende tot Oosterblokker met Geertjen Ariaens, jongedochter van Schagen, getrout in Oosterblokker den 8sten januari, de bruijt komende met attestatie van Schagen.
08-01-1668 Jacob Teunissen, weduwenaer wonende in de Bangert met Dieuw Jacobs, jongedochter wonende tot Westerblokker den 8sten januari
08-01-1668 Tijs Jansen, weduwenaer van Winkel met Griet Jacobs, weduwe wonende tot Westerblokker, getrout in Westerblokker, de bruijdegom komende met attestatie van Winckel
15-01-1668 Elbert Willemse, jonggesel van Swaech met Griet Claes, jongedochter van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 15den januari, de bruijdegom komende met attestatie van Swaech
12-02-1668 Meijndert Pietersen, jonggesel van Oosterblokker met Marij Willems, jongedochter van Venhuijsen, getrout in Oosterblokker den 12den februari, de bruijt komende met attestatie van Venhuijsen
26-02-1668            Dirck Pietersen van Christiaenstadt met Lijsbet Jans, weduwe uijt Frieslandt, beijde wonende tot Hoorn, getrout den 26sten februari, komende met attestatie van Hoorn, haer attestatie met onderteijckeninge van de bevestinge haeres trouw haar op haer versoek weder medegegeven sijnde
08-04-1668 Jan Claessen, weduwenaer van Woudend met Reijnou Barents van Bovencarspel, getrout den 8sten april komende met attestatie van beijde de plaetsen
01-07-1668 Cornelis Cornelissen, jonggesel met Geesjen Hermes, jongedochter beijde woonachtigh tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 1sten juli, komende met attestatie van Hoorn
22-07-1668 Windel Claessen met Antjen Luijtjes wonende tot Enchuijsen, getrout den 22 juli, komende met attestatie van Enchuijsen, is haer attestatie op haer versoek onderteijcckent weergegeven.
27-01-1669 Meijnert Cornelissen, weduwnaer van Westerblokker met Aecht Claes, jongedochter van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 27sten januari
26-05-1669 Lourens Philipsen, weduwnaer van Hoorn met Aeltje Pieters, jongedochter van Medemblick, getrout den 26sten mei, komende met attestatie van Hoorn en Medemblick
08-09-1669 Tijmen Jacobsen, weduwnaer van Hem met Min Jacobs, weduwe van Oosterblokker, getrout den 8sten september, de bruijdegom komende met attestatie van Hem
06-10-1669 Claes Lowijssen, jonggesel met Marijtjen Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout den 6den october komende met attestatie van Hoorn
19-01-1670 Pieter Claessen Schagen, jonggesel met Grietje Clemmets, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout den 19den januari komende met attestatie van Hoorn
27-01-1670 Meijnert Cornelissen, weduenaer van Westerblokker met Aecht Claes, jongedochter van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 27sten januari
27-04-1670 Jan Jansen Wagenaer met Risjen Gerrits, getrout den 27sten april met attestatie van Enchuijsen
18-05-1670 Claes Arissen, jonggesel wonende op de Oosterblockdijck met Trijn Willems, jongedochter van Venhuijsen, getrout in Oosterblokker den 18den mei, de bruijt komende met attestatie van Venhuijsen.
18-05-1670 Harman Jansen met Dieuwtjen Michiels beijde wonende tot Enchuijsen, getrout in Westerblokker den 18den mei komende met attestatie van Enchuijsen. De attestatie wedergegeven op haer versouck onderteijkent
26-05-1670 Lourens Philipsen, weduenaer van Hoorn met Aeltje Pieters, jongedochter van Medemblick, getrout den 26sten mei komende met attestatie van Hoorn en Medemblick
08-09-1670 Tijmen Jacobsen, weduenaer van Hem met Min Jacobs, weduwe van Oosterblokker, getrout den 8sten september, de bruijdegom komende met attestatie van Hem
06-10-1670 Claes Lowijssen, jonggesel met Marijtjen Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout den 6den october komende met attestatie van Hoorn.
30-11-1670 Jan Hermensen, jongman van de Westerblockdijck met Griet Jans, jongedochter van Berckhoudt, getrout den 30sten november, de bruijt gekomen met attestatie van Berckhoudt
04-01-1671 Abram Andriessen, weduenaer wonende tot Enchuijsen met Geertje Cornelis, jongedochter van Hoorn wonende tot Enchuijsen, getrout den 4den januari komende met attestatie van Hoorn en Enchuijsen. De ene attestatie is ondergeteijckent wedergegeven
18-01-1671 Dirck Jansen Groot, weduwenaer tot Oosterblokker met Sijbrech Claes, jongedochter van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 18den januari, de bruijdegom komende met attestatie van Oosterblokker.
08-02-1671 Cornelis Pietersen, jonggesel van Oosterblokker met Trijn Jans, jongedochter van Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 8sten februari
08-03-1671 Jacob Heijndricksen met Antje Emmericks, getrout in Oosterblokker den 8sten maart met attestatie van Hoorn. Haer attestatie wedergegven
15-03-1671 Sijbrant Tamesen, jonggesel met Reijnutje Claes, jongedochter getrout in Oosterblokker den 15den maert komende met attestatie van Hoorn
15-03-1671 Joncker Jacob van Foreest, secretaris van de Staten van Hollandt en Westfrieslandt en Noorderquartier, wonende tot Hoorn met Maria Sweers wonende tot Enchuijsen, getrout den 15de maart in Westerblokker komende met attestatie van Hoorn en Enchuijsen.
15-03-1671 Cornelis Ariaensen, weduwenaer wonende in de banne van Hoorn met Lijsbet Ariaens, weduwe wonende tot Hoorn, getrout den 15de maart in Westerblokker komende met attestatie van Hoorn
22-03-1671 Tijmen Reijersen, weduwenaer uijt Westerblokker met Marij Goverts, weduwe van Hooghcarspel, getrout in Westerblokker den 22sten maart, de bruijt komende met attestatie van Hooghcarspel
0-03-1671 Jan Cornelissen, jonggesel met Anne Jans, weduwe, getrout den 30sten maart met attestatie van Hoorn
05-04-1671 Hermen Alberts, jonggesel uijt Emderlandt met Louwijn Gansman, jongedochter van, Gent, beijde woonende tot Hoorn, getrout in Oosterblokker den 5den april komende met attestatie van Hoorn.
05-04-1671 Baltus Pietersen, jonggesel met Grietje Olofs, jongedochter getrout den 5den april in Westerblokker komende met attestatie van Hoorn
12-04-1671 Jan Pietersen Veer, jonggesel met Veerdu Claes, jongedochter beijde wonende tot Oosterblokker, getrout in Oosterblokker den 12den april
19-04-1671 Sijbet Adriaensen Sluijm, weduwenaer wonende tot Enchuijsen met Jaepje Crijnen, jongedochter tot Hoorn, getrout in Westerblokker den 19den april koomende met attestatie van Enchuijsen en Hoorn.
26-04-1671 Cornelis Florissen, jonggesel van Westerblokker met Claesje Jacobs, jongedochter van Westerblokker beijde woonende op de Koepoortswegh, getrout den 26 april komende met attestatie van Hoorn.
24-05-1671 Jan Pietersen, jonggesel van den Hoef met Maritjen Jans, jongedochter van Westerblokker, getrout in Westerblokker den 24sten meij, de bruijdegom komende met attestatie van den Hoef.
31-05-1671 Jacob Hansen, burgemeester van Benningbroek met Meijnu Jans, jongedochter van Oosterblokker, getrout den 31sten mei, de bruijdegom komende met attestatie van Benningbroek.
23-08-1671 Abram Abramse Richter, jonggesel met Niesje Jans, weduwe beijde wonende tot Hoorn, getrout den 23sten augustus met attestatie van Hoorn
15-11-1671 Gerrit Gerritsen, soldaet met Marij Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Hoorn, getrout in Oosterblokker den 15den november komende met attestatie van Hoorn
20-12-1671 Pieter Pietersen, weduwenaer met Antje Cornelis, weduwe beijde wonende tot Hoorn, getrout den 20sten december komende met attestatie van Hoorn

 

Noord Hollands Archief, Haarlem Blokker DTB – inv.nr, 8

Transcriptie: GeneaData – Datum: 21-11-2008

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.