Blokker Dopen NG 1664 – 1683

Share and Like

Blokker Dopen Gereformeerd 1664 – 1683

08-06-1664 Maritje, een kindt ter doop gebracht van Cornelis Ariaensen Metselaar en Marij Jans, Oosterblocker.
08-06-1664 Antje, dochter van Cornelis Andriessen en Guurtjen Dirkx uijt Oostlandt, Oosterblocker.
15-06-1664 Aecht, dochter van Jan Pietersen en Marij Jans, Oosterblocker.
15-06-1664 Lijsbet. Dochter van Fob Allertsen en Trijn Simons uijt de Bangert, Westerblocker.
29-06-1664 Griet, dochter van Dirck Jansen en Anne stoffels uijt Oosterblocker, Westerblocker gedoopt.
20-07-1664 Theodora, dochter van den officier Joannes Verburgh en Margrietta van Vossen, getuijge Teunisje van Vossen.
14-09-1664 Jan, zoon van Dirck Jansen en Reijnst Jans, Oosterblocker.
07-12-1664 Allert, zoon van Pieter Allertsen, backer aen de Westermolen, en Trijn Jans.
14-12-1664 Marij, dochter van Jan Claessen en Aecht Sijwers uijt de banne van Swaegh in de Bangert, Westerblocker.
11-01-1665 Breght, dochter van Nanningh Gerritsen en Aef Wijbrants van de Ooster Blockdijck, Oosterblocker.
11-01-1665 Griet, dochter van Claes Jansen en Griet Jans alias Tijsses, Oosterblocker.
11-01-1665 Griet, dochter van Jan Doedese en Stijn Cornelis, Oosterblocker.
25-01-1665 Aris, zoon van Claes Arissen en Vrouw Claes, Oosterblocker.
22-02-1665 Marij, dochter van Freeck Heijndrix en Trijn Dircks, Oosterblocker.
22-01-1665 Arien, zoon van IJsbrant Cornelissen en Lijsbet Tijmens uijt de Bangert in de banne van Swaegh, Westerblocker.
08-03-1665 Nanningh, zoon van Simon Cornelissen en Trijn Nanninghs, Westerblocker.
15-03-1665 Joris, zoon van Pieter Joris Kaj, secretaris, en Lijsbet Joris, Oosterblocker.
29-03-1665 Aef, dochter van Claes Pietersen Boer en aefjen Jans, Oosterblocker.
12-04-1665 Jan, zoon van Arien Jansen en Trijn Meuusse, Westerblocker.
12-07-1665 Aef, dochter van Jacob Claessen en Breght Claes uijt de Bangert, Westerblocker.
29-07-1665 Trijn, dochter van Cornelis IJsbrants en Trijn Dircks uijt Swaegh, Westerblocker.
20-09-1665 Marij, dochter van Jacob Jansen en Aecht Jacobs, Oosterblocker.
20-09-1665 Marij, dochter van Jan Claesen en Meijns Jans, westerblocker.
03-11-1665 Claes, zoon van Pieter Claessen en Aef Dircks, Westerblocker.
29-11-1665 Cnier, dochter van Jan Jansen Kuijper en Anna Jacobs, Oosterblocker.
28-02-1666 Dieu, dochter van Claes Pietersen en Sij Claes, Oosterblocker
28-02-1666 Geert, zoon van Claes Pietersen en Sij Claes, Oosterblocker.
28-03-1666 Arien, zoon van Cornelis Jansen en Aef Ripperts, Oosterblocker.
18-04-1666 Trijn, dochter van Albert Jansen Ven en Im Jacobs, Oosterblocker.
18-04-1666 Jacob, zoon van Pieter Jorissen Kaj, secretaris, en Lijsbet Joris, Oosterblocker.
25-04-1666 Jacob, zoon van Jan Teunissen en Aecht Elberts, Westerblocker.
28-05-1666 Margrietje, dochter van Henrickus Schalckenius en Catharina Cloribus. Getuijge Anna Cloribus.
27-06-1666 Lijsbet, dochter van Pieter Cornelissen en Alijd Dirckx van Wester Blockdijck, Westerblocker.
01-08-1666 Griet, dochter van Jan Pietersen en Marij Jans, Oosterblocker.
29-08-1666 Sijmen, zoon van Jan Doedeses en Stijn Cornelis, Oosterblocker.
12-09-1666 Aecht, dochter van Jan Claessen Jongh en Dieuwer Teunis, Oosterblocker.
19-09-1666 Jan, zoon van Pieter Claessen en Anna Jans, Oosterblocker.
10-10-1666 Dirck, zoon van Wouter Gerritsen en Marij Dirckx, Oosterblocker.
31-10-1666 Heert, zoon van Aris Heertsen en Marij Claes, Oosterblocker.
12-12-1666 Geert, zoon van Pieter Dircksen en Marij Claes van de ooster Blockdijck, Oosterblocker.
19-12-1666 Trijn, dochter van Claes Jansen Paerdekoper en Griet Jans alias Tijsses, Oosterblocker.
30-01-1667 Jan, zoon van Pieter Claessen en Aef Dirckx, Westerblocker.
20-02-1667 Griet, dochter van Jacob Claessen en Lijsbet Cornelis uijt de Bangert, Westerblocker.
10-04-1667 Pieter, zoon van Pieter Allertsen en Trijn Jans, Oosterblocker.
10-04-1667 Willem, zoon van Dirck Jansen Groot en Reijnet Jans, Oosterblocker.
21-07-1667 Jacob, zoon van Albert Jansen Ven en Im Jacobs, Oosterblocker.
03-08-1667 Alet, dochter van Claes Pietersen Veer en Griet Dircks, Oosterblocker.
21-08-1667 Guertje, dochter van Simon Cornelissen en Trijn Nanninghs, Westerblocker.
21-08-1667 Jan, zoon van Jacob Claessen en Bregt Claes uijt de Bangert, Westerblocker.
11-09-1667 Breght, dochter van Claes Pietersen en Trijn Jans, Westerblocker.
25-09-1667 Jan, zoon van Simon Jansen en Im Jans, Oosterblocker.
02-10-1667 Lijst, dochter van Cornelis Jansen Hem en Meijnn Pieters uijt Binnewijsent.
23-10-1667 Arien, zoon van IJsbrant Cornelissen en lijsbet Tijmens uijt de Bangert up de banne van Swaegh, Westerblocker.
27-11-1667 Jan, zoon van Jacob Dirckxen Ham en Anna Jans van de Oosterblockdijck aen de molen, Oosterblocker.
15-01-1668 Aelt, dochter van Pieter Jacobsen en Geert Jans alias Claes uijt Oosterblocker, gedoopt tot Binnewijsent.
22-01-1668 Sieuw, dochter van Jan Jansen Kuijper en anna Jacobs, Oosterblocker.
29-01-1668 Sijwert, zoon van Jan Claessen en Aecht Sijwerts uijt de Bangert in den banne van Swaegh, Westerblocker.
08-04-1668 Trijn, dochter van Jan Doedeses en Stijn Cornelis, Oosterblocker.
15-04-1668 Jan, zoon van Pieter Claessen Molenaer aen de Westermolen en Anna Jans, Westerblocker.
24-06-1668 Aecht, dochter van Jan Claessen Jongh en Dieuwer Teunis, Oosetrblocker.
15-07-1668 Cornelis, zoon van Cornelis Cornelissen en Aecht Aris, Westerblocker.
05-08-1668 Jacob, zoon van Heijn Willemse en Marij Jacobs, Oosterblocker.
26-08-1668 Trijntje, dochter van Pieter Jorissen, secretaris, en Lijsbet Joris, Oosterblocker.
02-09-1668 Marij, dochter van Claes Jacobsen en Trijn Willems, Oosterblocker.
02-09-1668 Marij, dochter van Jacob Claessen en Brecht Claes, Westerblocker.
11-11-1668 Neel, dochter van Pieter Claessen en Anna Pieters, Westerblocker.
11-11-1668 Pieter, zoon van Meijndert Pietersz en Marij Willems, Oosterblocker.
25-11-1668 Claes, zoon van Cornelis Dirckxsen en Welmud Claes uijt de Bangert, Westerblocker.
25-11-1668 Cornelis, zoon van Jan Cornelissen en Trijn Jans, Westerblocker.
25-11-1668 Trijn, dochter van Claes Jansen Paerdekoper en Griet Jans alias Tijsses, Oosterblocker.
06-01-1669 Trijn, dochter van Albert Jansen Ven en Im Jacob, Oosterblocker.
20-01-1669 Cornelis, zoon van Arien Jansen en Trijn Miewes, Westerblocker.
24-02-1669 Jan, zoon van Claes Jansen en ael Jans, Oosterblocker.
31-03-1669 Teunis, zoon van Jacob Teunisse en Dieuw Jacobs uijt de Bangert, Westerblocker.
09-06-1669 Hercke, zoon van Jan Harmense en Lijsbet Tijmens van de Ooster Blockdijck.
23-06-1669 Aris, zoon van Teunis Claessen en Marij Aris uijt de Bangert in de ban van Swaegh, Westerblocker.
25-08-1669 Cornelis, zoon van Claes Cornelissen en Guertje Ariaens, Oosterblocker.
27-10-1669 Cnier, dochter van Jan Jansen Kuijper en Anna Jacobs, Oosterblocker.
27-10-1669 Pieter, zoon van Reijer Tassen en Dieuwertjen Reijers, Westerblocker.
27-10-1669 Jan, zoon van Cornelis Cornelissen, burgermeester, en Aecht Aris, Westerblocker.
27-10-1669 Claes, zoon van Rempe jansen en Trijntjen Cornelis, Wester Blockdijck, Westerblocker.
22-12-1669 Geert, zoon van Jan Claessen en Diewer Teunis, Oosterblocker.
22-12-1669 Trijn, dochter van IJsbrant Cornelissn en Lijsbet Tijmens uijt de Bangert uijt de ban van Swaegh.
25-12-1669 Aeltje, dochter van Pieter Jorissen Kai, secretaris, en Lijsbet Joris, Oosterblocker.
12-01-1670 Griet, dochter van Sijmen Jansen en Im Jans, Oosterblocker.
16-02-1670 Ijdtje, dochter van Freeck Pieterssen en Aef … [geen achternaam vermeld]

Westerblocker

23-02-1670 Anne, dochter van Pieter Claessen Molenaar en Diewer Jacobs van de Westermolen.
23-03-1670 Jacob, zoon van Claes Jacobsen Wit en Trijn Willems, Oosterblocker.
08-04-1670 Sij, dochter van Jan Cornelissen en Trijn Jans, Westerblocker.
20-04-1670 Claes, zoon van Hiddingh en Vroutje Jans, de moeder was een arme vrouwe, die van buijten komende tot Westerblocker was in ’t kraembedde bevallen.

Westerblocker.

27-04-1670 Lijsbet, dochter van Jan Claessen en Meijns Claes, Westerblocker.
15-06-1670 Trijn, dochter van Pieter Claessen en Anne Pieters, Westerblocker.
29-06-1670 Geert, zoon van Arien Pietersen en Trijn Dirckx, Westerblocker.
10-08-1670 Jacob, zoon van Albert Jansen Ven en Im Jacobs, Oosterblocker.
10-08-1670 Pieter, zoon van Pieter Allertsen en Stijn Pieters, Oosterblocker.
10-08-1670 Allert, zoon van Pieter Allertsen en Stijn Pieters, Oosterblocker.
10-08-1670 Dieuw, dochter van Heijndrick Claessen en Gerbrecht Cornelis, Oosterblocker.
31-08-1670 Jan, zoon van Claes Jansen en Alet Jans, Oosterblocker.
07-09-1670 Jan, zoon van Claes Pietersen en Trijn Jans, Westerblocker.
28-09-1670 Mieus, zoon van Arien Jansen en Trijn Mieus, Westerblocker.
16-11-1670 Lijsbet, dochter van Claes Cornelissen en Guertjen Ariaens, Oosterblocker.
25-12-1670 Sijbrech, dochter van Claes Jansen en Dieuwer Cornelis bij de molen, Oosterblocker.
18-01-1671 Marij, dochter van Jan Doedeses en Stijn Cornelis, Oosterblocker.
12-04-1671 Ijdtje, dochter van Tijs Pietersen en Aef Sijmens, Westerblocker.
26-04-1671 Jan, zoon van Jacob Claessen en Brecht Claes, Oosterblocker, uijt Westerblocker.
26-04-1671 Brechje, dochter van Jan Pietersen en Berber .. [achternaam niet vermeld] van de Oudijck.
03-05-1671 Jan, zoon van Claes Pietersen en Dieuw Jans, Westerblocker.
03-05-1671 Marij, dochter van Jan Cornelissen en Trijn Jans, Westerblocker.
17-05-1671 Cornelis, zoon van Pieter Jorissen Kai, secretaris, en Lijsbet Joris, Oosterblocker.
02-08-1671 Arien, zoon van Claes Pietersen Puijman en Gert Cornelis, Westerblocker.
16-08-1671 Lijsbet, dochter van Cornelis Cornelissen en Aecht Aris, Westerblocker.
23-08-1671 Marij, dochter van Claes Jacobsen en Nies Jans, Oosterblocker.
11-10-1671 Cornelis, zoon van Remmet Cornelissen en Trijn Andries van de Wester Blockdijck.
11-10-1671 Arien, zoon van IJsbrant Cornelissen en Lijsbet Tijmens uit de Bangert in de banne van Swaegh, Westerblocker.
25-10-1671 Alet, dochter van Meijndert Pietersen en Marij Willems, Oosterblocker.
25-10-1671 Marij, Dirck Jansen Groot en Sijbrech Claes, Oosterblocker.
08-09-1671 Jan, zoon van Dirck Claessen en stijn Jans uijt de Bangert, Westerblocker.
08-09-1671 Alet, dochter van Teunis Claessen en Marij Aris uijt de Bangert, Westerblocker.
03-01-1672 Anne, dochter van Cornelis Pietersen en Trijn Jans.
07-02-1672 Sijmen, zoon van Jan Claessen en Meijn Claes, Westerblocker.
07-02-1672 Alet, dochter van Pieter Claessen Molenaar en Diewer Jacobs, Westerblocker.
06-03-1672 Trijn, dochter van Pieter Claessen en Anne Pieters, Westerblocker.
27-03-1672 Geert, zoon van Pieter Allertsen en Stijn Pieters, Oosterblocker.
05-06-1672 Cornelisje, dochter van Jan Pietersen Veer en Veerdu Claes, Oosterblocker.
19-06-1672 Griet, dochter van Hendrick Claessen en Gerbrecht Cornelis, Westerblocker.
03-07-1672 Anne, dochter van Jan Claessen Jongh en Dieuwer Teunis, Oosterblocker.
06-07-1672 Jan, zoon van Claes Jansen Langedijck en Aelt Jans.
04-09-1672 Tijmen, zoon van Jan Doedse en Stijn Cornelis, Oosterblocker.
18-09-1672 Pieter, zoon van Claes arissen en Vroutjen Claes, Westerblocker.
25-09-1672 Aefje, dochter van Jan Cornelissen en Trijn Jans, Westerblocker.
25-09-1672 Jacob, zoon van Jan Jansen Kuijper en anne Jacobs, Oosterblocker.
16-10-1672 Remmet, zoon van Cornelis Remmetsen en Trijn Dircks, Westerblocker.
16-10-1672 Arien, zoon van Claes Pietersen en Dieuw Jans, Westerblocker.
06-11-1672 Marij, dochter van Claes Jacobsen Wit en Trijn Willems, Oosterblocker.
27-11-1672 Teunis, zoon van Arjan Teunissen en aecht Elberts, Westerblocker.
27-11-1672 Anne, dochter van Claes Cornelissen en Guertjen Arisens, Oosterblocker.
04-12-1672 Alet, dochter van Jacob Claessen en Brecht Claes, Westerblocker.
11-12-1672 Pieter, zoon van Claes Jacobsen en Nies Jans, Oosterblocker.
11-12-1672 Jan, zoon van Pieter Jansen en Aef Pieters, Oosterblocker.
04-01-1673 Aef, dochter van Claes Pietersen en Trijn Jans, Westerblocker.
08-01-1673 Claes, zoon van Jan Claessen en Aecht Sijwerts uijt de Bangert in de banne van Swaegh, Westerblocker.
22-01-1673 Anne, dochter van Dirck Ariansen en Grietjen Dirckx uijt de Bangert in de ban van Westerblocker, Westerblocker.
22-01-1673 Claes, zoon van Albert Jansen Ven en Im Jacobs, Oosterblocker.
19-02-1673 Cornelis, zoon van Mecke Claessen en Jan Cornelis, Oosterblocker.
02-04-1673 Geert, zoon van Barent Engelse en Anne Pieters, ter doop gebracht van dominee Wijmaers.
27-08-1673 Jan, zoon van Cornelis Cornelissen en Aecht Aris, Westerblocker.
03-09-1673 Trijn, dochter van Germent Pietersen en Dingne Pieters, Oosterblocker.
24-09-1673 Dieuwer, dochter van Jan Claessen en Meijns Claes, Westerblocker.
29-10-1673 Dirck, zoon van Pieter Heijnsen Hemmer en Geert Dirckx, Westerblocker.
05-11-1673 Anne, dochter van Arien jansen en Trijn Meuus, Westerblocker.
05-11-1673 Trijn, dochter van IJsbrant Cornelissen en Lijsbet Tijmens uijt de Bangert, Westerblocker.
24-12-1673 Wigger, zoon van Pieter Willemsen en Neel Wiggers, Oosterblocker.
04-03-1674 Teunis, zoon van Sijmen Jansen Kistemaker en Im Jans van de Ooster Blockdijck.
22-04-1674 Neeltje, dochter van Claes Cornelissen en Neeltje Frederickx uijt Westerblocker, gedoopt tot Binnewijsent (bij occasie daar predikende).
18-05-1674 Jan, zoon van Cornelis Evertsen en Jen Jans, Westerblocker.
03-06-1674 Jan, zoon van Jan Claessen en Anne Jans uijt de Bangert, Westerblocker.
03-06-1674 Liefje, dochter van Jan Teunissen en Aecht Elberts, Westerblocker.
01-07-1674 Grietje, dochter van Pieter Jacobsen en—— uijt het Noordt Eijnd van

Schellinkhout, Westerblocker. [naam van de moeder niet vermeld].

15-07-1674 Dieuw, dochter van Jacob Teunissen en Ludu Aris aliasClaes uijt de Bangert, gedoopt tot Swaegh.
22-07-1674 Dieuw, dochter van Jan Cornelissen en Trijn Jans, Westerblocker.
29-07-1674 Aris, zoon van Claes Arissen en Neel Jacobs van de Ooster Blockdijck.
01-08-1674 Geert, zoon van Pieter Claessen en Anne Pieters, Westerblocker.
05-08-1674 Jan, zoon van Claes Jacobsen en Nies Jans, Oosterblocker.
05-08-1674 Anne, dochter van Claes Jacobsen en Nies Jans, Oosterblocker.
05-08-1674 Cornelis, zoon van Claes Pietersen Backer en Dieuw Jans, Westerblocker.
12-08-1674 Jan, zoon van Cornelis Willemsen en Jansje Jans, Oosterblocker.
02-09-1674 Cornelis, zoon van Claes Pietersen Veer en Geer Crelis, Oosterblocker.
02-09-1674 Cornelis, zoon van Jacob Claessen alias Reuningh en Lijsbet Cornelis uijt de Bangert, Westerblocker.
05-09-1674 Griet, dochter van Freeck Pietersen en Lijsbet Herckes uijt de Bangert, Westerblocker.
05-09-1674 Trijn, dochter van Jan Claessen Jongh en Dieuwer Teunis, Oosterblocker.
14-10-1674 Dieuw, dochter van Claes Jansen Langedijck en Alet Jans, Oosterblocker.
21-10-1674 Jacob, zoon van Pieter Claessen Molenaer en Dieuwer Jacobs, Westerblocker.
01-11-1674 IJdtje, dochter van sijwert Cornelissen en Trijn Pouwels, Westerblocker.
25-11-1674 Remmet, zoon van Cornelis Remmetsen en Trijn Dircks, Westerblocker.
25-11-1674 Marij, dochter van Jacob Claessen en Bregt Claes uijt de Bangert, Westerblocker.
23-12-1674 Pieter, Reijer Jacobsen Elis, secretaris, en Trijn Cornelis, Oosterblocker.
06-01-1675 Trijn, dochter van Tijs Pietersen en Alet sijmens, Westerblocker.
27-01-1675 Geert, zoon van Wouter Cornelissen en Reijnu Harmens van de Wester Blockdijck, Westerblocker.
27-01-1675 Anne, dochter van Pieter Jansen Sweet en Aef Pieters, Oosterblocker.
24-03-1675 Alet, dochter van Mecke Claessen en Jan Gerrits.
21-04-1675 Cornelisje, dochter van Cempe Jansen, schoutsdienaer, en Antje Govers, Westerblocker.
05-05-1675 Jacob, zoon van Jan Dircksen alias Schipper Jan en Saertje Jans, Westerblocker.
12-05-1675 Pieter, zoon van Jan Jansen Cuijper en Anne Jacobs, Oosterblocker.
26-05-1675 Pieter, zoon van Isaac Adriaensen, chirurgijn en Trijn Pieters, Oosterblocker.
04-08-1675 Lijsbet, dochter van Jan Claessen en Meijns Claes uijt Westerblocker, gedoopt in Swaegh.
03-11-1675 Pieter, zoon van Claes Pietersen en Trijn Jans, Westerblocker.
16-02-1676 Im, dochter van Albert Jansen en Im Jacobs, Oosterblocker.
23-02-1676 Trijn, dochter van Jan Tijmens en Trijn Claes uijt Swaegh, bij absentie van den predicant gedoopt te Westerblocker.
01-03-1676 Griet, dochter van Claes Arissen alias Jansen en Meijne Pieters, Oosterblocker.
08-03-1676 Geertje, dochter van Mr. Jan Teunissen en Aecht Elberts, Westerblocker.
22-03-1676 Marij, dochter van Freeck Pietersen en Lijsbet Harckes uijt de Bangert, Westerblocker.
01-04-1676 Aef, dochter van Pieter Heijnsen Hemmer en Geert Dirckx, Westerblocker.
19-04-1676 Jan, zoon van Meijndert Pietersen en Marij Willems, Oosterblocker.
19-04-1676 Willem, zoon van Meijndert Pietersen en Marij Willems, Oosterblocker.
24-05-1676 Cornelis, zoon van Heijndrick Claessen Backer en Gerbrecht Cornelis, Westerblocker.
24-05-1676 Teunis, zoon van Heijndrick Claessen Backer en Gerbrecht Cornelis, Westerblocker.
19-07-1676 Pieter, zoon van Tijs Pietersen en Dieuw Pieters, Oosterblocker.
09-08-1676 Pieter, zoon van Claes Pietersen Veer en Geert Crelis, Oosterblocker.
16-08-1676 Pieter, zoon van Pieter Dirckxsen en Maritjen Dircks, Westerblocker.
23-08-1676 Arien, zoon van Jan Pietersen Cromheer en Barber Pieters, Oosterblocker.
08-09-1676 Jan, zoon van Claes Jansen en Allet Jans, Oosterblocker.
25-10-1676 Lijsbet, dochter van Cornelis Evertsen en Jan Jans van de Lege Wegh, Westerblocker.
04-11-1676 Pieter, zoon van Pieter Claessen Gorter en Anne Pieters, Westerblocker.
15-11-1676 Dirck, zoon van Jan Claessen en Aecht Sijwers uijt de ban van Swaegh in de Bangert, Westerblocker.
22-11-1676 Willem, zoon van Cempe Jansen en Antje Govers Wester molen,
13-12-1676 Anne, dochter van Sijwert Cornelissen en Trijn Pouwels, Westerblocker.
13-12-1676 Geert, zoon van Cornelis Pietersen Veer en Aefje Joostens, Oosterblocker.
13-12-1676 Jan, zoon van Jonge Jan Jansen en Geert Claes, Oosterblocker.
20-12-1676 Ellert, zoon van Claes — [achternaam niet vermeld] bij de kerck, chirurgijn en Geert Ellerts, Oosterblocker.
24-01-1677 Lijsbet, dochter van Meck Claessen, nu overleden en Jan Cornelis, Oosterblocker.
07-05-1677 Geert, zoon van Wouter Cornelissen en Reijnn Harmens van de Wester Blockdijck,
  Westerblocker.
16-05-1677 Jacob, zoon van Reijer Jacobsen Elis, secretaris en Trijn Cornelis, Oosterblocker.
23-05-1677 Claes, zoon van Dirck Jansen Groot en Sijbrech Claes, Oosterblocker.
27-06-1677 Pieter, zoon van Dirck Pietersen en Griet Jans, Westerblocker.
25-07-1677 Cornelis, zoon van Jan Cornelissen en Trijn Jans, Westerblocker.
05-09-1677 Dieuwer, dochter van Jacob Claessen en Bregt Claes uijt de Bangert, Westerblocker.
17-10-1677 Marij, dochter van Cornelis Remmetsen en Trijn Dirckx, Westerblocker.
24-10-1677 Sijwert, zoon van Cornelis Jansen en Janje Jans, Oosterblocker.
07-11-1677 Pieter, zoon van Pieter Jansen Sweet en Aef Pieters, Oosterblocker.
14-11-1677 Marij, dochter van Pieter Claessen, molenaer en Dieuwer Jacobs, westerblocker.
19-12-1677 Dieuw, dochter van Jacob Cornelissen Nat en Alet Pieters, Oosterblocker.
19-12-1677 Jan, zoon van Freeck Pietersen en Lijsbet Herckes uijt de Bangert, Westerblocker.
01-01-1678 Cornelis, zoon van Jan Dirckxsen en Saertie Jans, Westerblocker.
20-03-1678 Dieuw, dochter van Jan Jansen Cuijper en Anne Jacobs, Oosterblocker.
20-03-1678 Claes, zoon van Jan Jansen Cuijper en Anne Jacobs, Oosterblocker.
10-04-1678 Pieter, zoon van Cempe Jansen en Antje Goverts, Westerblocker.
17-04-1678 Geert, zoon van Claes Cornelissen en Geert Jans van de Wester Blockdijck, Westerblocker.
19-05-1678 Trijn, dochter van Cornelis Gerritsen Backer en Griet Jans uijt Westerblocker, Oosterblocker.
05-06-1678 Andries, zoon van Remmet Cornelissen en Trijn Andries van de watermolens, Westerblocker.
07-08-1678 Timon, zoon van Claes Pietersen en Trijn Jans, Wetserblocker.
07-08-1678 Jacob, zoon van Claes Jacobsen Wit en Trijn Willems, Oosterblocker.
28-08-1678 Jacob, zoon van Reijer Jacobsen Elis, secretaris en Trijn Cornelis, Oosterblocker.
28-08-1678 Crelisje, dochter van Cornelis Pietersen Veer en Aefjen Joostens, Oosterblocker.
02-10-1678 Dirck, zoon van Pieter Dircksen en Maritjen Dirckx uijt de Bangert, westerblocker.
02-10-1678 Lijsbet, dochter van Jan Pietersen Cromheer en Barber Pieters, Oosterblocker.
09-10-1678 Abraham, zoon van Claes Dircksen, backer en Eva Helena Romph uijt de Bangert, westerblocker.
23-10-1678 Pieter, zoon van Dirck Pietersen en Griet Jans, Westerblocker.
04-12-1678 Willem, zoon van Meijndert Pietersen en Marij Willems, Oosterblocker.
04-12-1678 Lijsbet, dochter van Jacob Leijer en sij Willems uijt Oosterblocker, Westerblocker.
11-12-1678 Jan, zoon van Claes jansen Langedijck en Alet Jans, Oosterblocker.
18-12-1678 Jan, zoon van Cornelis Hendricksen Schuerman, glasemaeker en Crelisje Willems,
  Oosterblocker.
18-12-1678 Anne, dochter van Sijwert Cornelissen Kessel en Trijn Pauwels, Westerblocker.
08-01-1679 Marij, dochter van Albert Jansen Ven en Jen Jacobs, Oosterblocker.
29-01-1679 Aris, zoon van Claes Arissen alias Jansen en Meijnn Pieters, Oosterblocker.
02-04-1679 Evert, zoon van Cornelis Evertsen en Jans Jans van de Lege wegh, westerblocker.
06-07-1679 Claes, zoon van Jan Claessen Jongh en Dieuwer Teunis, Oosterblocker.
06-07-1679 Jan, zoon van Claes Jansen Groot en Teunisje Jans, Oosterblocker.
27-08-1679 Aecht, dochter van Jan Claessen, scpenenmeester en Anna Jans uijt de Bangert, Westerblocker.
27-08-1679 Sijmon, zoon van Jan Sijmonsen Paeuw en Geert Jans, Oosterblocker.
17-09-1679 Claes, zoon van Jan Teunissen, schoolmeester en koster tot Westerblocker en Aecht Elberts, Westerblocker.
29-10-1679 Neeltjen, dochter van Cornelis Sijmensen en Tet Paulus komende van Westwoudt, Oosterblocker.
22-10-1679 Cornelis, zoon van Jan [achternaam niet vermeld] , roggenbrootbacker in Binnewijsent en Trijn Dirckx, Westerblocker.
26-11-1679 Pieter, zoon van Freeck Pietersen en Lijsbet Herckes uijt de Bangert, Westerblocker.
26-11-1679 Cornelis, zoon van Jacob Leijer en Sij Willems uijt de Bangert, Westerblocker.
25-12-1679 Cornelis, zoon van Hercke Cornelissen en Anne Jans, Westerblocker.
07-01-1680 Neeltje, dochter van Jan Jansen en Neeltjen Sijmens uijt de Bangert in de banne van Swaegh, Westerblocker.
14-01-1680 Trijn, Jonge Jan Jansen en Geert Claes, Oosterblocker.
04-02-1680 Geertje, dochter van Wouter Cornelissen en Reijnuw Harmens van de Wester Blockdijck, Westerblocker.
25-02-1680 Jan, zoon van Cornelis Gerritsen en Griet Jans, Westerblocker.
10-03-1680 Cornelis, zoon van Hendrick Claessen Backer en Gerbrecht Cornelis uijt de Bangert, Westerblocker.
14-04-1680 Jan, zoon van Cornelis Jansen, bode en Marij Sijmens, Oosterblocker.
04-08-1680 Heijndrickje, dochter van Cempe Jansen en Antje Govers van de watermolens, Westerblocker.
11-08-1680 Jan, zoon van Jacob Claessen en Griet Claes uijt de Bangert, Westerblocker.
06-10-1680 Geertje, dochter van Cornelis Evertsen, overleden en Jen Jans van de Lege wegh.
13-10-1680 Neeltje, dochter van Jan Jansen en Aef Jans van de Ooster Blockdijck, Westerblocker.
10-11-1680 Geertje, dochter van Reijer Jacobsen Elis, secretaris en Trijn Cornelis, Oosterblocker.
10-11-1680 Trijn, dochter van Pieter Claessen Gorter en Marij Claes, Westerblocker.
01-12-1680 Dieuwer, dochter van Pieter Claessen Molenaer en Aeltje Cornelisdochter,
  Westerblocker.
01-12-1680 Trijn, dochter van Pieter Claessen Molenaer en Aeltje Cornelisdochter, Westerblocker.
29-12-1680 Griet, dochter van Pieter Dircksen en Maritjen Dirckx, westerblocker.
09-02-1681 Anne, dochter van Albert Jansen Ven en Im Jacobs, Oosterblocker.
09-02-1681 Aef, dochter van Pieter Jansen Sweet en Aef Pieters, Oosterblocker.
23-03-1681 Dirck, zoon van Pieter Dircksen en Aef Jans uijt de Binnewijsent, Oosterblocker.
15-06-1681 Griet, dochter van Jan Pietersen Kromheer en Barber Pieters, Oosterblocker.
20-07-1681 Jan, zoon van Meijndert Pietersen en Marij Willems, Oosterblocker.
20-07-1681 Neeltje, dochter van Dirck Pietersen en Griet Jans, Westerblocker
03-08-1681 Cornelis, zoon van Jacob Cornelissen Nat en Alet Pieters, Westerblocker.
12-10-1681 Aeltje, dochter van Meijndert Pietersen en Anne Harmens, Westerblocker.
26-10-1681 Geert, dochter van Claes Cornelissen Stapper en Geert Jans, Westerblocker.
16-11-1681 Trijn, dochter van Tijs Pietersen en Marij Claes Roosjes, Oosterblocker.
20-11-1681 Neel, dochter van Claes Claessen (alias Jansen) Gorter en Lijsbet Pieters, Oosterblocker.
21-12-1681 Aris, zoon van Claes Arissen (alias Jansen) en Meijnu Pieters, Oosterblocker.
15-03-1682 Marij, dochter van Jan Jansz Decker en Sij Gerts (gedoopt door domene Spaender).
31-05-1682 Cornelis, zoon van Cornelis Hendricksz Verschuer, glasemaker en Cornelisien Willems (door domene Spaender gedoopt).
28-06-1682 Trijn, dochter van Cornelis Jansz Boode en Marij Simens (is door domene Heereveen gedoopt).
  Dese volgende kinderen zijn gedoopt zedert den dienst van Wilhelmus Hondius begonnen den 12 juli anno 1682.
12-07-1682 Jacob Muller, moeder Magdalena Claes, getuijge Lijsje Barents.
26-07-1682 Jan, zoon van Jan Jansz Dol [moeder niet vermeld]
09-08-1682 Claes en Anne, tweelingen. Vader Mr. Frederick.
01-11-1682 Luijtje, getuijge Luijduw Cornelis [ouders niet vermeld]
22-11-1682 Geert, moeder Griet Jans, vader en getuijge Dirk Pietersen.
13-12-1682 Willem, vader Heijn Willemsen, moeder Luijduw Claas, getuijge Dieuw Pieters.
13-12-1682 Jannetje, vader Elbert Herkz, moeder Aaf Pieters getuijge daarnaast.
25-12-1682 1e kerstdagh, Trijn Pieters, vader en getuijge Pieter Claasz Meulenaar, moeder Aaltje Cornelis.
27-12-1682 Jan, vader en getuijge Lambert Jansz, moeder Niesje Thijmons.
21-03-1683 Claas, vader en getuijge Dirk Jansz Groot, moeder Sijbrigh Claas.
04-04-1683 Henricus, vader en getuijge Theunis Theunisz, moeder Sara Schalkenius.
09-05-1683 Trijn, vader Schipper Jonge Jan, moeder Geert Claas, getuijge Trijn Claas.
16-06-1683 Dieuwtje, vader en getuijge Remet Cornelisz, moeder Trijn Andries.
15-08-1683 Dirk, vader en getuijge Jan Dirksz, moeder Immetje Jans.
15-08-1683 Trijn, vader en getuijge Cornelis Gerritsz Bakker uijt Binnewijsent.
22-08-1683 Aris, Jan Pietersz vader, moeder Barber Pieters, getuijge.
29-08-1683 Trijn, vader Cornelis Jansz Gewes Bood, moeder Marij Pieters, getuijge Neel sijn suster.
19-09-1683 Sijmon, vader Cornelis sijmonsz, moeder Tet Pouwels uijt Westwoude.
03-10-1683 Cornelis, vader en getuijge Wouter Cornelisz, moeder Geert Cornelis.
24-10-1683 Ellert en Pieter, tweelingen, vader en getuijge Cornelis Hendriksz, moeder Cornelisje Willems.
07-11-1683 Pieter, vader Jacob Cornelisz, moeder Alid Pieters, getuijge Geert Fredrix.
28-11-1683 Pieter, vader Meijndert Pietersz, moeder Anne Hermens.
28-11-1683 Anne, vader Claas Claas Pietersen, schipper, moeder Trijn Jans.

Opmerking:

Aan het eind van elke regel staat vermeld Oosterblocker of Westerblocker. Dit gaaft aan de plaats waar de doop heeft plaatsgevonden, dus geen woonplaats.

Noord Hollands archief, Haarlem Blokker DTB – inv.nr, 7

Transcriptie: GeneaData = Datum: 23-05-2009

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.