Blokker Baptize NG 1724 – 1780

Share and Like

Baptize records Dutch Reformed municipality.

Blokker baptize Reformed 1724-1780

02-07-1724 Aefje, dochter van Dirk Jansz Jong en Anne Pieters van Ooster Blokker.
08-10-1724 Reijnoutje, dochter van Pieter Klaasz Koorn en Anne Pieters van Ooster Blokker.
08-10-1724 Joris Klaesz, zoon van Klaas Jansz Bijkerk en Trijn Joris van Ooster Blokker.
29-10-1724 Klaas, zoon van Jacob Steen en Grietje Dirks wonende op de Oudijk onder Westwout.
07-01-1725 Hillegond Jans, dochter van Jan Pietersz Kat en Lijsbet Jans Scheik van Ooster Blokker.
18-02-1725 Jan Pietersz, zoon van Pieter Bakker en Aefje Jans van Ooster Blokker.
01-07-1725 Hein, zoon van Dirk Heijnes Bakker en Trijntje Klaes Klomp van Ooster Blokker, getuige Grietje Klaes Klomp.
03-02-1726 Pieter, zoon van Pieter Jansz Klijn en Neeltje Cornelis.
15-09-1726 Diewertje, dochter van Pieter Jansz Bakker en Aefje Blokker, gedoopt door Ds. Tromp.
20-10-1726 Hendrik, zoon van Dirk Heijnes Bakker en Trijntje Klaas Klomp van Ooster Blokker.
03-11-1726 Maritje, dochter van Pieter Jansz Koster en Neel Pieters van Ooster Blokker.
22-12-1726 Jan, zoon van Teunis Koster en Maartje Cornelis van Ooster Blokker.
22-12-1726 Aegje, dochter van Claas Berk en Trijntje Pieters van Ooster Blokker.
30-03-1727 Geesie, dochter van Evert Daniels en Lijsbet Claas op Blokdijk.
08-02-1728 Sarah en Treijntje, dochters van Pieter Klaasz Koorn en Anne Pieters van Ooster Blokker.
14-03-1728 Jan Dirksz, zoon van Dirk Jansz Jong en Anne Pieters van Ooster Blokker.
21-03-1728 Grittje, dochter van Pieter Jansz Koster en Neel Pieters van Ooster Blokker.
25-04-1728 Pietertje, dochter van Wouter Dirksz Leen en Vokeltje Jacobs van Ooster Blokker.
14-11-1728 Diwje, dochter van Claas Bijkerk en Trijn Joris van Ooster Blokker.
02-01-1729 Jansje, dochter van Pieter Bakker en Aefje Jans van Ooster Blokker.
27-02-1729 Aaltje, dochter van Jan Tijmensz Broer en Grietje Jacobs Roosjes van Ooster Blokker.
14-07-1729 Johannes, zoon van Hans Juriaansz, soldaat, en Johanna Maria van Ek, die hier bevallen sijnde haar kind selfe ten doop heeft gehouden.
16-10-1729 Pieter, zoon van Willem Jansz en Fetje Pieters.
01-01-1730 Jan Dirksz, zoon van Dirk Jansz Jong en Anne Pieters van Ooster Blokker.
19-02-1730 Guurtje, dochter van Klaas Jansz Hoek en Treijntje Dirks van Ooster Blokker.
04-05-1730 Maartje, dochter van Sijmen Jansz Wever en Aef Pieters van Ooster Blokker.
14-05-1730 Cornelis, zoon van Pieter Bakker en Aefje Jans van Ooster Blokker.
11-02-1731 Jan Claasz, zoon van Klaas Bijkerk en Trijn Joris.
22-04-1731 Jan, zoon van Isaak Biersteker en Steijntje Jans.
11-11-1731 Aaltje, dochter van Barend Bakker en Lijsebet Jans van Ooster Blokker.
11-11-1731 Jan, zoon van Dirk Jansz Jong en anne Pieters van Ooster Blokker.
18-11-1731 Aaltje, dochter van Jacob Tijmensz Broer en Anne Pieters van Ooster Blokker.
01-01-1732 Anne Jans, dochter van Jan Cornelisz Baes en Feijtje Jans van Ooster Blokker.
12-01-1732 Claas, zoon van Pieter Claasz Oudekker en Grietje Cornelis van Ooster Blokker.
17-02-1732 Trijntje, dochter van Pieter andries en Aalt Jans van Ooster Blokker.
17-02-1732 Claas, zoon van Tames Claasz ’t Lam en Dieuw Hermens te Binnewijsent.
17-02-1732 Is bij de kerkenraad van Ooster- en Wester Blokker met alle de stemmen deze resolutie genomen omtrent het dopen van onegte kinderen,

1.     de moeder sal gehouden sijn het kind selve ten doop te houden.

2.     ook sal se gehouden sijn voor het beantwoorden van de drie gewone vraagstukken, in het doopformulier vervat, op dese drie navolgende vragen te beantwoorden,

a.     of sij niet en bekent voor God en dese sijne gemeente, dat se door dese onwettige vermenging, uijt welke dit kind gebooren is, swaarlijk tegen God, sijne heilige gemeente en haar eigen siel en lighaam gesondigt heeft, en daarom ook waardig sij alle straffen en vordelen Gods te ondergaan, des God in sijn woord over hoeren en overspeelsters gedreigt heeft.

b.     of sij niet betuigt hier over opregte en hartelijk draefheid en berouw gepaart met gebeden en smekingen tot God, dat die haar haare misdaad vergeve, en sijn welverdiende toorn om Christus wille van haar keere en afwende.

c.     of sij niet een heilig voornemen heeft, om haar voortaan in de mogentheden Gods van sulke en diengelijke godonteeringen te wagten, en soo wel in haar is, tot eere van God en stigtinge van sijn Heilige Gemeente sal tragten te leven.

Uijt aller name en last Johannes Bondt als scriba van kerkenraad.

04-05-1732 Pieter, zoon van Jacob Groot en Antje Cornelis.
06-07-1732 Nicolaas, zoon van Johannes Bondt, predicant alhier, en Geertruida Mulerius. Getuigen; de Heer Nicolaas Mulerius en Jiffrouw wijnanda Schrijver.
07-12-1732 Vrouwtje, dochter van Isaac Biersteker en Stijntje Jans van Ooster Blokker. Getuige is de vader.
07-12-1732 Jacob, zoon van Wouter Leeneen Vokeltje jacobs van Ooster Blokker. Getuige is de vader.
15-12-1732 Jan, zoon van Pieter Andriesz en Aaf Jans, getuige is de vader wonende te Ooster Blokker.
12-04-1733 Aaltje, dochter van sijmon Jorisse en Trijn Klaas van Ooster Blokker, getuige is de vader.
10-05-1733 Cornelis, zoon van Cornelis Oudekker en Grietje Cornelis van Ooster Blokker, getuige is Trijntje Cornelis.
19-07-1733 Pieter, zoon van Wilhelm Coning en Naatje Dirks, getuijge is de vader. Hier gedoopt, behoort in de Bangert als in het doopboek van Wester Blokker te staan.
19-07-1733 Pieter Dirksz, zoon van Dirck Janse en anne Pieters van Ooster Blokker, getuige is de vader.
18-10-1733 Anna Catharina, dochter van wilhelm Dekker en Trijntje Willems, getuige is de vader.
06-12-1733 Andries Pietersz, zoon van Pieter Louwerens en Aaf Jans van Ooster Blokker, getuige is de vader.
07-03-1734 Cornelis, zoon van Jacob Vel en Gerritje Jacobs, getuige is de vader.
21-03-1734 Cornelis, zoon van Pieter Bakker en Aafje Cornelis, getuige is de vader
21-03-1734 Jacob, zoon van Wouter Leen en Vokeltje Jacobs, getuige is de vader.
24-10-1734 Trijntje, dochter van Jan jansz Schipper en Geertje Cornelis van Ooster Blokker.
19-12-1734 Aaltje (dese is te Westwoud gedoopt), dochter van Jacob Sijmonsz Broer en anna Peters van Ooster Blokker, getuige is de vader.
16-01-1735 Marij (te westwoud gedoopt), dochter van Dirk jansz de Jong en Anna Pieters van Ooster Blokker.
06-02-1735 Jan, zoon van Jacob Jansz van Blokdijk en sijtje Claes.
02-03-1735 Reijer en Kniertjen (te Binnenwijsent), kinderen van Thijmen Pietersz Houter en Trijn Jans van Ooster Blokker.
24-02-1735 Aeriaen Claesz, zoon van Claes Aeriaensz Brouwer en Trijntje Sijmons van Ooster Blokker.
15-04-1735 Sijmon Joris, zoon van sijmon Jorisz Nobel en Trijn Claes van Ooster Blokker
16-10-1735 Herk (Dirk?) leen, zoon van Wouter Leen en Vokeltje Jacobs
13-11-1735 Antje, dochter van Jan Timmerman en Jantje Pieters.
26-02-1736 Pieter en Geertje, kinderen van Jan Cornelisz Boes en Aeltje Pieters van Ooster Blokker.
08-04-1736 Cornelis Trijbelaer, zoon van Pieter Claasz Braak en Maetje Klaas van Ooster Blokker.
08-04-1736 Andries, zoon van Pieter Andriesz Verweij en Jannetje Dirks van Ooster Blokker.
04-11-1736 Aegt, dochter van Dirk Jansz Jong en Anna Pieters van Ooster Blokker.
18-11-1736 Willem, zoon van Flip Willemsz Laurentius en Jannetje Jans van Ooster Blokker.
09-12-1736 Crelis, zoon van Jacob Cornelisz Voogt en Aeltje Luijtjes van Ooster Blokker.
23-12-1736 Cornelis, zoon van Jacob Jansz en Sijtje Claes van Blokdijk.
30-12-1736 Cornelis Koning, zoon van Jan Koning en Aefje Henricus Blokker van Ooster Blokker.
03-03-1737 Arien, zoon van Jan van Leijden en Jannetje Bakker, getuige is Arjaentje van Leijden.
28-04-1737 Antje, dochter van Jacb Vel en Grietje Jacobs van Blokdijk.
13-10-1737 Neeltje, dochter van Remmet Pietersz de Boer en Grietje Jans.
12-01-1738 Jannetje, dochter van Flip Willems Laurentius en Jannetje Jans van Ooster Blokker.
26-01-1738 Luijtje, zoon van Jacob Cornelisz Voogt en Aeltje Luijtjes van Ooster Blokker.
09-02-1738 Geertje jans, dochter van Jan Koning en Aefje Blokker.
03-08-1738 Klaas Jansz, zoon van Jan Heijkesz en Jantje Klaas van Wester Blokker.
05-10-1738 Jacob, zoon van Jacob Jorisz en Dieuwtje Jacobs van Wester Blokker.
12-10-1738 Jan, zoon van Pieter Simonsz Jong en Trijntje Jans.
07-12-1738 Barber, dochter van Jacob Fel en Grietje Post van Blokdijk.
07-12-1738 Niesje Wouters, dochter van Wouter Leen en Fokeltje Jacobs van Ooster Blokker.
15-01-1739 Maartje, dochter van Remment de Boer en Grietje Janse.
15-03-1739 Willem, zoon van Philip Willems Bakker en Jannetje Jans.
26-04-1739 Juriaan, zoon van Jan Kantman en Welpjen Uiterwijk.
09-08-1739 Hendricus, zoon van Jan Koning en Aafje Bakker.
09-08-1739 Trijntje, dochter van Willem Koning en Nanke Dirks uit den Bangert.
09-08-1739 Aaltje, dochter van Simon Gonsz en Marijtje Klaas uit den Bangert.
14-02-1740 Gerrit, zoon van Barent Gerritsz en Jesijntje Poppens uit Wester Blokker.
10-04-1740 Sijmon, zoon van Jan Bols en Dieuwertje Sijmons.
15-05-1740 Jan, zoon van Philip Willemsz Bakker en Jantje Jans.
07-08-1740 Klaas, zoon van Rembrant de Boer en Grietje Jans.
09-10-1740 Wouter, zoon van Jan Koning en Aafje Blokker.
27-11-1740 Cornelis Jacobs Bood, zoon van Trijn Klaas (vader onbekend) en is daarmede gehandelt volgens resolutie van kerkenraad van Ooster- en Wester Blokker genomen 1732 en boven te vinden.
25-12-1740 Reijnouwtje, dochter van Wouter Leen en Vogeltje Jacobs.
26-03-1741 Geesje, dochter van Hendrik van Wijk en Aaltje Uiterwijk.
11-05-1741 Aaf, dochter van Klaas Brouwer en Trijntje Sijmons (te Wester Blokker gedoopt).
18-06-1741 Klaas Jansz, zoon van Jan Haijksen en Jantje Klaas van Wester Blokker.
18-06-1741 Ariaan, zoon van Jan Schoorl en Aagje Remments van Wetser Blokker.
24-09-1741 Trijntje, dochter van Dirk Cornelisz Koen en Aafje Jansz.
28-01-1742 Jacob, zoon van Remmet de Boer en Grietje Jans.
28-01-1742 Neeltje, dochter van Jacob Cornelisz en Aaltje Luitjes.
16-03-1742 Geesje, dochter van Hendrik van Wijk en Aaltje uiterwijk.
16-06-1742 Trijntje, dochter van Philip Willemsz Bakker en Jantje Jans, te Wester Blokker gedoopt.
15-07-1742 Aaltje, dochter van Pieter Gool en Antje Kempis.
09-10-1742 Elisabeth Maria, dochter van Johannes Brummel, predikant alhier en Elisabeth Haan. Getuigen Maria de Haan en Andries de Haan in plaats van Andries de Haan en Marie Schellinger.
16-10-1742 Geertje, dochter van Johannes Klokkemaker en (moeder niet vermeld).
01-06-1743 Teunis, zoon van Jan Koning en Aafje Blokker.
04-08-1743 Antje, dochter van Jacob Fel en Grietje Pos.
25-08-1743 Cornelis, zoon van Jan Smit (moeder niet vermeld).
22-09-1743 Cornelis, zoon van Remmet de Boer en Grietje Jans.
15-12-1743 Aafje, dochter van Dirk Jansz en Anne Pietersz.
08-03-1744 Aaltje, dochter van Philip Willemsz Bakker en Jantje Jans.
13-09-1744 Hendrik, zoon van Johannes Brummel, predikant alhier, en Elisabeth de Haan. Geboren 6 september, getuigen Hendrina Ovening en Dirk Ovening.
25-10-1744 Pieter, zoon van Pieter Gool en Antje Kempis.
31-01-1745 Pietertje, dochter van Jan Koning en Aafje Bakker.
31-05-1745 Dieuwertje, dochter van Poulus Streek, secretaris en Maartje Pieters.
29-08-1745 Aaltje, dochter van Jan Aartsz Kromheer en Maartje Jans.
14-11-1745 Trijntje, dochter van Jan Gras en Trijntje Cornelis.
30-01-1746 Pieter, zoon van Cornelis Pietersz en Maartje Pieters.
12-06-1746 Samuel, zoon van Pieter Samuelsz en Souwtje Pieters.
07-01-1747 Leudewe Jans, dochter van Jan Pietersz Hoek en Anne Pieters.
05-02-1747 Antje, dochter van Louwerens Pietersz Bode en Cornelisje Cornelisz.
23-04-1747 Jan Pietersz, zoon van Pieter Baars en Lijsbet Jansz Dop uit de Bangert.
12-11-1747 Antje, dochter van Jan Gras en Trijntje Cornelis.
03-12-1747 Een dogter van Willem Smit en Anna Jacobs Steen uit Wester Blokker (naam van de dopeling niet vermeld).
10-12-1747 Ariaan, zoon van Poulus Streek en Maartje Pieters.
21-01-1748 Cornelis Fel, zoon van Jacob Fel en Grietje Post.
15-04-1748 Grietje Pietersz, dochter van Pieter Andriesz en Geertje Jans.
12-05-1748 Aagje Gons, dochter van Sijmon Gonsz en Marijtje Harmens.
11-06-1748 Luitje, zoon van Jacob Cornelisz en Aaltje Luitjes.
20-10-1748 Mintje, dochter van Louwerens Veen en Cornelisje Crelis.
24-11-1748 Pieter, zoon van Jan Pietersz Hoek en Anna Pieters.
26-12-1748 Aariaantje, dochter van Willem Smit en Anne Jacobs uit Wester Blokker.
02-03-1749 Marijtje, dochter van Poulus Streek en Maartje Pieters. Geboren 24 februarij.
16-03-1749 Maria, dochter van Johannes Brummel en Elisabeth de Haan. Getuige Andries de Haan, grootvader, predikende toen de oom van het kint Johannes de Haan proponent, sijnde door mij gedoopt.
14-09-1749 Andries, zoon van Pieter Andriesz en Geertje Jans.
22-09-1749 Marijtje, dochter van Jan Ruiter en Aafje Claas uit Westwout.
01-03-1750 Maartje, dochter van Jan Coster en Grietje Willems.
25-08-1750 Maartje, dochter van Louwrens Veen en Cornelisje Cornelis. Gedoopt in Wester Blokker.
31-08-1750 Dieuwer, dochter van Jan Pietersz Hoek en Anne Pieters.
27-12-1750 Jacob, zoon van jan Kok (moeder niet vermeld).
17-01-1751 Jan, zoon van Pieter andreisz en Geertje Jans.
19-07-1751 Teetje, dochter van Jan Teunisz Coster en Grietje Willems.
03-10-1751 Pieter Coster, zoon van Jan Pietersz Hoek en Anne Pietersdr.
10-10-1751 Aagje, dochter van Poulus streek en Maartje Pieters.
16-01-1752 Geertje Balk, dochter van Hendrikus Balk en Grietje Herkes.
20-08-1752 Freek, zoon van Pieter Bennist en Marijtje Fredriks.
27-08-1752 Aaf, dochter van Rens Schuurman en Aafje Sijmons.
19-11-1752 Aagje, dochter van Jan Gras en Trijntje Groots.
04-02-1753 Aagje, dochter van Poulus Streek en Maartje Pieters.
04-03-1753 Aafje Pieters, dochter van Pieter andriesz en Geertje Jans.
22-07-1753 Herke Balk, zoon van Henricus Balk en Grietje Herks.
29-07-1753 Jan, zoon van Sijmon Gorter en Marijtje Ham uit de Bangert onder Wester Blokker.
07-10-1753 Maartje, dochter van Dirk Cornelisz Koen en Aafje Jans Dool.
31-03-1754 Aarjan, zoon van Poulus Streek en Maartje Pieters, gedoopt in Wester Blokker.
19-05-1754 Dieuwtje, dochter van Jan Pietersz Hoek en Anne Costers.
23-06-1754 Pieter Coster. Zoon van Cornelis Butterkoper en Marijtje Coster.
21-07-1754 Cornelia, dochter van Poulus Pietersz en Grietje Pieters van de Lage Weg.
21-09-1755 Pieter Balk, zoon van Henricus Balk en Grietje Herks.
26-10-1755 Grietje, dochter van Pieter Remmentsz en Maartje Jacobs Steen.
18-04-1756 Pieter, zoon van Jan Pietersz Hoek en Anne Costers.
01-08-1756 Cornelis, zoon van Claas Meurs en Bregje Cornelis Boot.
12-09-1756 Aarjan, zoon van Poulus Streek en Maartje Pieters.
27-03-1757 Cornelis Pieters, zoon van Pieter Opmeer en Maartje Fredriks.
03-07-1757 Niesje, dochter van Pieter Juffer en Jannetje Jans Bruin.
18-09-1757 Klaas, zoon van Pieter Willemsz en Guurtje Klaas.
30-10-1757 Pieter, zoon van Cornelis Bakker en Lijsbet van der Meulen.
13-11-1757 Marijtje Balk, dochter van Hendrikus Balk en Grietje Herks Ruiter.
22-01-1758 Aagtje, dochter van Cornelis Butterkoper en Neeltje Fredriks.
12-03-1758 Theunis, zoon van Jan Theunisz Coster en Grietje Willems.
13-08-1758 Aafje, dochter van Pieter Remmetsz en Maartje Jacobs Stien.
27-08-1758 Sijmon Brouwer, zoon van Pieter Joffer en Jannetje Jans Bruin.
01-02-1759 Aafje, dochter van Poulus Streek en Maartje Pieters.
08-04-1759 Tijmon Houter, zoon van Aarian Bijl en Kniertje Tijmens.
02-09-1759 Aafje, dochter van Hendrik Dammers en Marij Dirks.
20-09-1759 Jan Pieters, zoon van Pieter Ammeraal en Maartje Sijmons.
01-11-1759 Pieter Coster, zoon van Jan Hoek en Anne Costers.
17-02-1760 Willem, zoon van Pieter Willemsz en Geertje Klaas.
24-02-1760 Jan, zoon van Maarten Stavast en Aafje Klaas.
15-06-1760 Jan Brouwer, zoon van Pieter Joffer en Jannetje Jans Bruin.
08-02-1761 Jantje Balk, dochter van Henricus Balk en Grietje Herks.
08-02-1761 Maartje, dochter van Meester Jan Susses en Trijntje van der Veer.
06-09-1761 Maartje, dochter van Cornelis Edel en Lijsbet Leenders.
04-10-1761 Teunis Aarijansz, zoon van Aarjan Bijl en Kniertje Tijmons.
07-02-1762 Maartje, dochter van Meester Jan Susses en Trijntje van der Veer.
09-05-1762 Jan, zoon van Jacob Balk, schoolmeester te Wester Blokker en Geertje Konings.
27-06-1762 Cornelis, zoon van Paulus Hendriksz en Trijntje Cornelis.
29-08-1762 Aafje Klaas, dochter van Klaas Steen en Trijntje Pieters.
09-06-1763 Johannes, zoon van Hendrikus Balk en Grietje Jerks Ruiter.
16-10-1763 Aaf Pieters, dochter van Pieter Admiraal en Maartje Sijmons.
30-10-1763 Trijntje, dochter van meester Jan Susses en Trijntje van der Veer als moeder.
27-11-1763 Dirk, zoon van Hendrik Dammes en Marij Dirks.
05-02-1764 Tet, dochter van Pieter Willemsz en Guurtje Klaas.
29-04-1764 Jan, zoon van Sijmen Boes en Aaltje Fredriks.
27-05-1764 Klaas, zoon van Kempe Pieters en Lijsbeth Klaas uit Wester Blokker.
05-08-1764 Mientje, dochter van Klaas Pietersz Smit en Dieuwer Jans.
30-09-1764 Jacob, zoon van Kornelis Bakker en Lijsbet van der Meulen.
28-10-1764 Jacob, zoon van Jan Smit en IJtje Pieters.
20-10-1765 Magteltje Balk, dochter van Hendrikus Balk en Grietje Herks Ruiter.
15-12-1765 Geertje, dochter van Gerrit Olijslager en Antje. (moeder alleen met voornaam vermeld)
20-04-1766 Germent, zoon van Sijmon Germentsz en Cornelisje Ottes.
25-08-1766 Aafje, dochter van Jan Susses, schoolmeester en Trijntje van der Veer.
01-09-1766 Pieter, gedoopt te Binnewijsent, zoon van Klaas Pietersz Smit en Dieuwertje Jans.
11-01-1767 Jacob Steen, zoon van Klaas Steen en Trijntje Pieters.
21-06-1767 Jan, zoon van Cornelis Bakker en Lijsbeth van der Meulen.
16-08-1767 Jan, zoon van Teunis Buis en Aaltje Herkes.
20-03-1768 Dieuw Sijmons, dochter van Sijmon Boes en Aaltje Fredriks.
21-06-1768 Maartje Klaas, dochter van Klaas Groot en Geertje Reijers.
13-11-1768 Maartje Teunis, dochter van Teunis Jansz Buis en aaltje Herkes.
27-11-1768 Reijnuwtje, dochter van Jan Smit en IJtje Pieters.
19-02-1769 Grietje, dochter van Jacob Remmentsz en Aafje Bertoen.
14-05-1769 Maartje Klaas Groot, dochter van Klaas Groot en Geertje Reijers.
30-07-1769 Dirk, gedoopt te Westerblokker, zoon van Cornelis Bakker en Lijsbeth van der Meulen.
19-11-1769 Klaas, zoon van Reijnder Kool en Aaltje de Boer.
11-02-1770 Pieter, gedoopt te Wester Blokker, zoon van Jan Smit en IJtje Pieters.
18-02-1770 Former, zoon van Jan Formersz an Aafje Dirks Nieuweboer uit de Bangert onder Wester Blokker.
15-04-1770 Maartje Klaas, dochter van Klaas Groot en Geertje Reijers.
18-11-1770 Vrouwtje, dochter van Broer Dirksz Man en Trijntje Germents.
25-11-1770 Herke Ooijevaar, zoon van Cornelis Ooijevaar en Trijntje Dirks.
16-03-1771 Pieter, zoon van Reijnder Kool en Aaltje de Boer.
24-03-1771 Aafje Balk, dochter van Henricus Balk en Dieuw Jans.
01-04-1771 Grietje, dochter van Jacob Remmentsz en Aafje Bertoen.
28-04-1771 Antje, dochter van Jan Smit en IJtje Pieters.
11-08-1771 Lijsbeth Klaas, dochter van Klaas Groot en Geertje Reijers.
21-06-1772 Cornelis, zoon van Jacob Remmentsz en Aafje Cornelis.
05-07-1772 Fredrik, zoon van Reindert Kool en Aaltje de Boer.
25-10-1772 Raijer, gedoopt te Wester Blokker, zoon van Klaas Groot en Geertje Raijers.
28-03-1773 Jantje, dochter van Hendricus Balk en Dieuw Jans.
04-04-1773 Gerbrand, zoon van Broer Dirksz en Trijntje Germents.
25-04-1773 Klaas, zoon van Mourits Klaasz Ven en Grietje Pieters Verweij.
25-04-1773 Trijntje, dochter van Broer Schermer, schoolmeester alhier, en Geertje Winkel.
24-10-1773 Dirk Cornelis, zoon van Cornelis Klaasz Kijnt en Trijntje Dirks Koen.
14-11-1773 Pietertje, dochter van Jacob Remments en Aafje Cornelis.
10-07-1774 Pieter, zoon van Jan Smit en IJtje Pieters.
14-08-1774 Klaas, zoon van Dirk Blank, schoolmeester alhier, en Maartje Bregs.
20-11-1774 Entje volgens het briefje, waarschijnlijk IJtje, obiit, dochter van Broer Dirksz Man en Trijntje Germents.
04-12-1774 Gerberig, dochter van Maarten van Petten en Dirkje Pieters Mol.
05-02-1775 Louweris, zoon van Gerrit de Rode of Roodjes en Maartje Louweris.
26-03-1775 Neeltje, dochter van Jacob Remmentsz en Aafje Cornelis Bertoen.
06-08-1775 Neeltje, gedoopt in Wester Blokker, dochter van Maurits Klaasz Ven en Grietje Pieters Verweij.
20-08-1775 Aagje, dochter van Reinder Kool en Aaltje de Boer.
24-03-1776 Geertje, dochter van Gerrit de Rode alias Roodjes en Maartje Louweris Veen.
09-06-1776 Dirk Broersz, zoon van Broer Dirks en Trijntje Germents.
11-08-1776 Jan en Klaas, tweelingen van Cornelis Klaasz Kijnt en Trijntje Dirks Koen.
29-09-1776 Jan, zoon van Dirk Blank, schoolmeester alhier, en Maartje Bregs
27-10-1776 Cornelis, zoon van Jacob Remmentsz en Aafje Bertoen.
20-07-1777 Cornelis, zoon van Jan Jacobs Bakker en IJtje Pieters Ennen van Oost Blokdijk.
17-08-1777 Trijntje, dochter van Harmen Bakker en Trijntje Gras. Getuige Antje Gras.
07-09-1777 Aerjen, zoon van Gerrit Roodjes en Maartje Louweris.
14-09-1777 Jan, zoon van Gerrit de Groot en Gerrit Harmens.
30-11-1777 Remment, zoon van Cornelis Remmentsz de Boer en Lijsbeth Jacobs Sluis.
07-12-1777 Dirk, zoon van Broer Dirksz en Trijntje Germentsz.
29-03-1778 Geertje, dochter van Mouris Klaasz Ven en Grietje Pieters Verweij.
14-06-1778 Grietje, dochter van Hendricus Balk en Dieuw Jans.
01-01-1779 Pieter, zoon van Mues Cornelisz Kolles en Antje Pieters Mienis tot Wester Blokker.
31-02-1779 Jan, zoon van Jan Somer, schoolmeester alhier en Elisabeth Trijp.
14-02-1779 Sijmen Pietersz, zoon van Pieter Sijmonsz Schipper en Trijntje Timmmermans.
14-03-1779 Klaas, gedoopt in Wester Blokker, zoon van Mouris Klaasz Ven en Grietje Pieters uit Ooster Blokker.
02-05-1779 Pouwlis, zoon van Harmen Bakker en Trijntje Gras. Getuige Antje Gras.
04-07-1779 Remment, zoon van Cornelis Remmentsz de Boer en Lijsbeth Jacobs Sluis.
12-09-1779 Hillegond, dochter van Gerrit de Groot en Gerritje Harmens.
10-10-1779 Etje misschien IJtje, dochter van Broer Dirksz en Trijntje Germents.
20-02-1780 Geertje, dochter van Gerrit Roodjes en Maartje Louweris.
15-05-1780 Grietje, gedoopt te Wester Blokker, dochter van Otto Hoogland en Antje Pieters uit Ooster Blokker.

 

 

 

 

Noord Hollands archief, Haarlem Blokker DTB – inv.nr, 7

Transcriptie: GeneaData – Datum: 13-10-2009

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 
 
Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.