Blokker Baptize NG 1693 – 1725

Share and Like

Baptize records Dutch Reformed municipality.

Baptize Reformed 1693-1725

19-04-1693 Gerrit, zoon van Mr. Jakob Gerritsz Geus en Aaltje Gerrts. Getuijge de vader woonende in Ooster Blocker.
19-04-1693 Dirk, zoon van Brandt Dirksz Koning en Trijn Pieters, getuijge de vader woonende in Wester Blocker.
17-05-1693 Neeltje Jans, dogter van Jan Jakobsz de Boer en Aagt Crelis, woonende in Ooster Blocker..
02-08-1693 Dirk Jansz, zoon van Dirk Jansz Groot en Lijbrigh Claas woonende in Wester Blocker, de vader was al overleden. Getuijge was Aaf Jans woonagtig in Hem
13-09-1693 Neeltje, dogter van Geerlof Andriesz waardt tot Ooster Blocker en Aaltje Pieters, getuige de vader woonende in Ooster Blocker.
13-09-1693 Bregt Klaas, dogter van Klaas Pietersz Mostart en Aaf Crelis, getuijge Dieuw Pieters, woonende in Ooster Blocker.
29-11-1693 Grietje, dogter van Jakpob Grootebroek en Annetje Louwrens, getuijge Maritje Grootebroek, woonende in Ooster Blocker.
25-12-1693 Biergje, zijnde een meisje dat op de bank voor de waartsdeur tot Ooster Blocker was te vondeling gelegt, als getuijgen hebben daar over gestaan de Vroedschap tot Ooster Blocker, dewelke uijt haar naam op de vragen, in het formulier des doops haar voorgelesen, door een briefje op die tijd mj door den schoolmeester toegerijkt, geantwoord hebbende ja.
25-12-1693 Lijsbeth, dogter van Cornelis de Boer en Anne Sijmons, getuijge de vader woonende in Wester Blocker.
21-03-1694 Geertje, dogter van schipper Jan Broeders en Liesje Isaks. Getuijge de vader woonende in Ooster Blocker.
21-03-1694 Dirkk Klaasz, zoon van Klaas Jansz alias Klaas Meijn en Trijn Jakobs. Getuijge de vader wonende op de Westerblokdijk.
25-04-1694 Lijsbeth, dogter van Lammert Jansz en Niesje Thijmons. Getuijge de vader woonende in Wester Blocker
16-05-1694 Herk, zoon van Elbert Herksz en Kniertje Dirks. Getuijge de vader woonende in Wester Blocker.
25-07-1694 Anne, dogter van Mr. Jakob Gerritsz Geus en Aaltje Gerrits. Getuige de vader woonende in Ooster Blocker.
26-09-1694 Pieter, zoon van Sijmen Claasz Roos, bakker, en Aaf Klaas. Getuijge de vader woonende in Binnenwijsent.
12-12-1694 Jan, zoon van Pieter Jansz Kaaij en Griet Hendrikx Bakker, wonende in de Bangert
19-12-1694 Jan Claasz, zoon van schipper Klaas Klomp en Aagt Cornelis wonende in Wester Blokker. Getuijge Aaltje Cornelis uijt Westwoude.
26-12-1694 Neeltje, dogter van Geert Andriesz, waart tot Ooster Blocker en Aaltje Pieters. Getuijge de vader, woonende in Ooster Blokker.
30-01-1695 Sijmen Pietersz, zoon van Pieter Klaasz Gons en Geertje Foppes, wonende in de Bangert. Getuijge Eeltje Foppes.
01-05-1695 Teth, kind van Pieter Luijtjesz en Lijsbeth Dirks. Getuijge de vader, woonende op de Oosterblokdijk.
05-06-1695 Jannetje, dogter van Klaas Jansz alias Klaas Meen en Trijn Jakobs. Getuijge de vader, wonende op de Westblokdijk.
26-05-1695 Stijntje, dogter van Crelis Jansz en Stijntje Teunis wonende in Ooster Blokker. Getuijge Aaf Teunis van Schellinkhoud.
26-06-1695 Sijmen, zoon van Dirk Sijmensz Binnewijsent en Stijntje Pieters. Getuijge de vader, wonende in Ooster Blokker.
03-07-1695 Aris, zoon van Mr. Heert Arisse Blokker en Trijntje Pieters Rookers. Getuijge de vader, wonende in Ooster Blokker.
17-07-1695 Geert Jans, dogter van Jan Klasz, molenaar en Aald Pieters wonende in de molen bij de Bangert.
14-08-1695 Marij, dogter van Crelis Pietersz en Geert Jans. Getuijge Aaf Crelis, wonende in Ooster Blokker.
21-08-1695 Jakob Groot, zoon van Adrianus Sijms en Aaltje Groot. Getuijge Geertruijd Groot, wonende tot Schellinkhout.
18-09-1695 Dirk, zoon van Jan Dirksz Wever en Dieuw Sijmons. Vader was getuijge, wonende in Ooster Blokker.
19-10-1695 Pieter jansz, zoon van Jan Jakobsz de Boer en Aagt Crelis. Getuijge de vader, wonende in Ooster Blokker.
23-10-1695 Reijer, zoon van Crelis Klaasz Veer en Aagt Tijmons. Getuijge Niesje Tijmons, wonende in Wester Blokker.
06-11-1695 Herk, zoon van Elbert Herksz en Kniertje Dirks. Getuijge de vader, wonende in Wester Blokker.
20-11-1695 Krelis, zoon van Aris Claasz en Krijntje Klaas. Getuijge de vader, wonende in Wester Blokker.
11-12-1695 Marij, dogter van Mr. Jacob Gerritsz Geus en Aaltje Gerrits. Getuijge de vader, wonende in Ooster Blokker.
18-12-1695 Ele, zoon van Renger Elisz Low en Bregje Klaas. Getuijge Trijn Klaas, alle in Wester Blokker.
25-12-1695 Dirk, zoon van Jan Jansz alias Jan Dol en Griet Dirks. Getuijge de vader, wonende op de Oostblokdijk.
26-02-1696 Reijer, zoon van Cornelis de Boer en Anne Tijmons. Getuijge de vader, wonende in Wester Blokker.
08-04-1696 Jan, zoon van Cornelis Jansz Slagter en Eeltje Foppes. Getuijge de vader, wonende aan de noortzijde in de Bangert.
11-04-1696 Trijn Jans, dogter van Jan Pietersz Pereboom en Geertje Claas. Getuijge de vader, wonende in Ooster Blokker.
15-04-1696 Anne, dogter van Lammert Jansz en Niesje Thijmons. Getuijge de vader, wonende in Wester Blokker.
15-94-1696 Pieter Muese, zoon van Mues Pietersz en Geert Claas, de moeder is paaps. Getuijge de vader wonende op de Lege Wegh in de ban van Wester Blokker.
15-07-1696 Pieter, zoon van Claas Jansz, gesegt Claas Meen en Trijn Jakobs. Getuijge de vader wonende op de Westerblokdijk.
22-07-1696 Neeltje, dogter van Jacobus Kwickenburgh en Aafje Pieters Groeneveld. Getuijge de vander wonende in Ooster Blokker.
26-08-1696 Pieter, zoon van Geerlof Andriesz, waard tot Ooster Blokker en Aaltje Pieters. Getuijge de vader wonende in Ooster Blokker.
09-09-1696 Nanningh, zoon van Cornelis Cornelisz en Marij Nannings. Getuijge Lijsbeth Cornelis, alle woonende in Ooster Blokker.
14-10-1696 Geert Pieters, zoon van Pieter Claasz Puijnman en Anne Jans, wonende in Wester Blokker. Getuijge Griet Hendriks wonende in de Bangert.
21-10-1696 Geert Jans, zoon van Jan Claasz Langeberk en Aaltje Pieters. Getuijge de vader wonende bij de molen bij de Bangert in de banne van Ooster Blokker.
25-11-1696 Trijntje, dogter van schipper Klaas Klomp en aagt Cornelis wonende in Wester Blokker. Getuijge Aaltje crelis wonende bij de molen in Binnenwijsent.
09-12-1696 Vroutje Aris, dogter van Aris Claasz en Krijntje Claas. Getuijge de vader wonende in Wester Blokker.
23-12-1696 Aaf Claas, dogter van Claas Dirksz en Alid Crelis. Getuijge de vader wonende op de Oudijk.
26-12-1696 Crelis, zoon van Mr. Jacob Gerritsz de Geus, schoolmeester tot Oosterbokker en Aaltje Gerrits, het doopsel in bedient door collega van der Meer die op de tijd mijne toch order was.
06-01-1697 Isak, zoon van schipper Jan Broersz en Liefje Isaaks. Getuijge Maritje Isaaks, het kinds peet.
10-03-1697 Krelis, zoon van Claas Pietersz Mostart en Aaf Crelis. Getuijge de vader wonende in Ooster Blokker.
17-03-1697 Heijn Teunisz, zoon van Teunis Heijnsz en Marij Jans. Getuijge de vader wonende aan de noordzijde van de Bangert.
14-04-1697 Crelis, zoon van Claas Cornelisz Nieueboer en Grietje Claas Koorn. Getuijge Griet Cornelis Nieueboer. Wester Blokker
11-08-1697 Crelis, zoon van Tijs Sijvertsz en Aafje Crelis. Getuijge de vader, Ooster Blokker
15-09-1697 Griet, dogter van Crelis Jansz en Stijntje Teunis. Getuijge Marij Jans, Ooster Blokker.
22-09-1697 Marij, dogter van Crelis Claasz Veer en Aagt Tijmons. Getuijge de vader. Wester Blokker
03-11-1697 Sijtje, dogter van Jan Claasz Eggelis en Marij Dirks. Getuijge de vader. Wester Blokker
03-11-1697 Geertje, dogter van Claas Jansz Cromheer en Aagt Jans. Getuijge de vader. Ooster Blokker
17-11-1697 Catrina, dogter van Henricus Duijsendpond, predicant tot Ooster- en Wester Blokker en Teetje Offringa wonende tot Ooster Blokker. Getuijge de vader, des kints dooppeet Johanna Duijsenpond wonende tot Amsterdam.
17-11-1697 Pieter Pet, zoon van Mr. Claas Pet en [moeder niet vermeld]. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
08-12-1697 Aafje,moeder was Marij Nannings, de vader zijnde Cornelis Cornelisz was al vooe des kinds geboorte in het inkomen van Texel met al het scheepsvolk door het harde weer verongelukt, zo dat de moeder na haar mans dood dat kind gebaart heeft. Getuijge over den doop was des kinds peet, genaamt Nannings wonende tot Wijdenes.
16-02-1698 Trijntje, dogter van Lammert Jansz en Niesje Tijmond. Getuijge de vader. Wester Blokker.
16-02-1698 Aagt, dogter van Jan Dirksz Wever en Dieuw Sijmons. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
13-04-1698 Krelis, zoon van mr. Jacob Gerritsz Geus en Aaltje Gerrits. Getuijge de vader. Ooster Blokker
01-06-1698 Krelis, zoon van Geerlof andriesz, waardt tot Ooster Blokker en Aaltje Pieters. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
01-06-1698 Aagje Pieters, dogter van Pieter Claasz Gous en Geertje Foppes. Getuijge de vader wonende in de Bangert.
01-06-1698 Jan, zoon van Jan Arisse Slagter en Geertje Pieters. Getuijge is de vader wonende in de Bangert.
01-06-1698 Jan, zoon van Renger Elissz Louw en Bregje Claas. Getuijge de vader. Wester Blokker.
08-06-1698 Dieuwer Jans, dogter van Jan Claasz Langeberk en Aaltje Pieters. Getuijge is de vader wonende bij de molen in de banne van Ooster Blokker bij de Bangert.
22-06-1698 Klaas Jansz, zoon van Jan Claasz en Lijsbeth jans. Getuijge de vader. Wester Blokker.
29-06-1698 Grietje, dogter van Jan Josephse de Boer en Trijn Pieters. Wester Blokker.
00-07-1698 Hillegont Jans, dogter van Jan Jacobsz de Boer en Aagt Crelis. Getuijge de vader. Wester Blokker.
24-08-1698 Pieter, zoon van Heert Arisse Blokker, chirurgijn, en Trijntje Pieters Rookers. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
07-09-1698 Maritje, dogter van Jacob Grootebroek en Antie Louwrens. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
29-09-1698 Welmetje, dogter van Claas Nieuweboer en Grietje Claas Koorn. Getuijge de vader. Wester Blokker.
26-10-1698 Abraham, vader en getuijge was Henricus Abrahami Duijsendpond, predicant tot Ooster en Wester Blokker, moeder Teetje Offringa, des kinds dooppeet Jannetje Belt, huijsvrouw van Godefridus Duijsendpond wonende tot Lutjebroek. Als Ds. Van der Meer het formulier heeft geciteert, heeft hem Duijsendpond gebaptiseert.
02-11-1698 Wigger, zoon van Cornelis Tasman en Grietje Jans. Getuijge de vader. Wester Blokker.
09-11-1698 Jan, zoon van Pieter Claasz Puijnman en anne Jans. Getuijge Sijbrigh Claas. Wester Blokker.
14-12-1698 Jan, zoon van Tijmen Jans en Aald Jacobs. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
15-02-1699 Jacob Pietersz, zoon van Pieter Jacobsz wijnbergh en Marij Alberts Ven. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
22-02-1699 Klaas, zoon van Jan Claasz bij kerk en Dieuw Pieters. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
08-03-1699 Reijer, zoon van Crelis Veer en Aagt Tijmes. Getuijge de vader. Wester Blokker.
05-07-1699 Jan Claasz, zoon van Claas Jansz Cromheer en Aagt Jans. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
29-11-1699 Anne, dogter van Jan Jansz Dol en Griet Dirks. Getuijge de vader wonende op de Blokdijk in de banne van Ooster Blokker.
20-12-1699 Gerrit, zoon van Mr. Jacob Gerritsz Geus en Aaltje Gerrits. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
07-02-1700 Klaasje, weer een kind ter doop gebragt van Dirk Claasz, bakker in de Bangert en Trijn Jans, egtelieden, zijnde een zoon en is genaamt (in plaats van Klaas door verkeerde opgevinge van de gene, welke het ten doop gepresenteert heeft, immers zoals het bij mij verstaan wert) Klaasje.
14-02-1700 Marijtje, dogter van Geerlof Andriesz Vlugt , waart tot Ooster Blokker, en Aaltje Pieters. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
21-02-1700 IJtje, dochter van Wigger Freeriksz Backer en Marij Nannings.
28-03-1700 Trijn, dogter van Jan Siwertsz en Aaf Klaas. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
18-04-1700 Krelis Jans, zoon van Jan Josephsz de Boer en Trijn Pieters. Getuijge de vader. Wester Blokker.
11-07-1700 Geert, dogter van Krelis Jansz en Stijntje Teunis. Getuijge Aaf Teunis. De ouders zijn woonagtig tot Ooster Blokker, de getuijge tot Schellinkhoud.
00-08-1700 Antje, dogter van Jan Claasz Eggelis en Marij Dirks. Getuijge de vader. Wester Blokker.
00-08-1700 Pieter, zoon van Jan Claasz Bijkerk en Dieuw Pieters. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
00-08-1700 Maritje, dogter van Lodewijk Hondius, chirurgijn tot Wester Blokker en Geertje Elias. Getuijge de vader. Wester Blokker.
12-09-1700 Aaf, dogter van Jan Dirksz Wever en Dieuw Sijmons. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
12-09-1700 Nanningh, vader was … [geen naam vermeld], de moeder Seijs Jans. Getuijge Barbel. Ooster Blokker.
17-10-1700 Pieter, zoon van Pieter Gorter en Aaltje Pieters Leeglanden. Getuijge de vader wonende op de Lege Wegh in de banne van Wester Blokker.
30-11-1700 Aaf, dogter van Tijmen Jans en Aald Jacobs wonende in Ooster Blokker. Getuijge Trijn Jans van Schellinkhoud.
30-11-1700 Jan, zoon van Klaas Pietersz en Dieuw Jans. Getuijge de vader. Ooster Blokker.
00-12-1700 IJsbrand, zoon van Jan Claasz Langeberk en Aaltje Pieters. Getuijge de vader, wonende bij de Bangerter molen in de banne van Ooster Blokker.
16-01-1701 Liefje, dogter van …… Veer en…………. Getuijge de vader. Wester Blokker [beide

ouders geen namen vermeld].

18-09-1701 Gerrit, zoon van Jacob de Geus en Aaltje Gerrits.
03-03-1702 Lijsbet, dogter van Jongejan Backer en Anne Jans, wonende in Ooster Blokker.
17-03-1702 Aagt, dogter van Cornelis Kijnt en Geert Jans wonende in Ooster Blokker.
14-04-1702 Ele, zoon van Heert Blokker en Trijntje Pieters wonende in Ooster Blokker.
07-07-1702 Trijntje, dogter van Willem Meijnersz en Geertje Jans wonende in Ooster Blokker.
18-09-1702 Neeltje, dogter van Hedde Michielsz en Trijn Jans wonende in Ooster Blokker.
06-10-1702 Andries, zoon van Geerlof Andriesz en Aaltje Pieters wonende in Ooster Blokker.
17-11-1702 Jan, zoon van Jan Dirlsz en Dieuw Sijmons wonende in Ooster Blokker.
14-01-1703 Trijn Pieters, dogter van Pieter Veer en Aagt Cornelis wonende tot Ooster Blokker.
21-01-1703 Jacob, zoon van Tijmon Jansz en Aalt Jacobs wonende tot Ooster Blokker.
18-02-1703 Tijs, zoon van Pieter Tijsz en Geert Remmets wonende tot Ooster Blokker.
08-04-1703 Pieter, zoon van Jan Sieuwertsz en Aaf Klaas wonende tot Ooster Blokker.
09-04-1703 Aafjen, dogter van Jongejan Backer en Anne Jans wonende tot Ooster Blokker.
22-04-1703 Luuwtje, dogter van Jan Klaasz Bijkerk en Dieuw Pieters wonende tot Ooster Blokker.
19-08-1703 Vokeltje, dochter van Jacob Cornelisz Schoenmaker en Marij Jans wonende tot Ooster Blokker.
04-07-1704 Trijntje, dogter van Pieter Tijsz en Geert Remmets wonende tot Ooster Blokker.
06-07-1704 Albert, zoon van Roelof Roelofsz en Lijsbet Alberts wonende tot Ooster Blokker.
18-08-1704 Klaas, zoon van Jan Klaasz Molenaar en Aalt Pieters, van Ooster Blokker.
25-12-1704 Pieter, zoon van Jan Meijnertsz en Lijsbet Jans van Ooster Blokker.
12-04-1705 Stijntje, dogter van Tijmon Jansz en Aalt Jacobs, van Ooster Blokker.
26-07-1705 Kornelisje, dogter van Jan Schuurman eb Trijntje Pieters van Ooster Blokker.
26-07-1705 Harke, zoon van Hendrik Bakker en Dieuwtje Harkes, van Ooster Blokker.
30-08-1705 Geertje, dogter van Jan Klaasz Bijkerk en Dieuw Pieters van Ooster Blokker.
20-09-1705 Dieuwtje, dogter van Cornelis Jansz en Stijn Teunis van Ooster Blokker.
01-11-1705 Albert, zoon van Pieter Wijnberg en Marij Alberts van Ooster Blokker.
06-12-1705 Kornelis, zoon van Pieter Tijsz en Geert Remments van Ooster Blokker.
28-02-1706 Jan, zoon van Pieter Veer en Aagt Cornelis van Ooster Blokker.
15-08-1706 Jan Zieuwertsz, zoon van Jan Zieuwertsz (overleden) en Aaf Klaas van Ooster Blokker.
17-10-1706 Grietje, dogter van Hedde Michielsz en Trijn Jans van Ooster Blokker.
24-10-1706 Willem, zoon van jan Meijnertsz en Lijsbet jans van Ooster Blokker.
31-10-1706 Cornelis, zoon van Pieter Cornelisz en Marij Klaasz van Ooster Blokker.
21-11-1706 Sijmen, zoon van Tijmen Jansz en Aalt Jacobs van Ooster Blokker.
27-03-1707 Cornelisje, dogter van Jan Schuerman en Trijntje Pieters van Ooster Blokker.
29-05-1707 Pieter, zoon van Jan Bijkerk en Dieuw Pieters van Ooster Blokker.
14-08-1707 Klaas Jansz, zoon van Jan Klaasz Groot en Marijtje Aris van Ooster Blokker.
02-10-1707 Pieter, zoon van Jacobus Didelof en Margrietje Hoogenkamp van Ooster Blokker.
23-10-1707 Aaltje, dogter van Evert Gerritsz en Marij van der Let van Ooster Blokker.
15-01-1708 Marie, dogter van Cornelis Jansz en Stijn Teunis van Ooster Blokker.
15-01-1708 Trijntje, dogter van Cornelis Jansz en Stijn Teunis van Ooster Blokker.
22-01-1708 Grietje, dogter van Barent Bakker en Anne Cornelis Meckes.
19-02-1708 Alexander, zoon van Alexander …. [geen achternaam vermeld] en NN -vreemdelingen.
11-03-1708 Dieuwtje, dogter van Pieter Veer en Aagt Cornelis van Ooster Blokker.
10-06-1708 Egbert, zoon van Cornelis Egbertsz en Neeltje Cornelis van Ooster Blokker.
29-07-1708 Jan, zoon van Teunis Koster en Maartje Cornelis van Ooster Blokker.
28-10-1708 Pieter, zoon van Jan Bijkerk en Dieuw Pieters van Ooster Blokker.
18-11-1708 Hillegontje, dogter van Jan Bakker en Dieuw Sijmons van Ooster Blokker.
09-12-1708 Jan Jansz, zoon van Jan Meijnersz en Lijsbet Jans van Ooster Blokker.
09-12-1708 Volkert, zoon van Jacobus Didelof en Margrietje Hoogenkamp van Ooster Blokker.
16-12-1708 Klaas, zoon van Pieter Cornelis en Marij Klaas van Ooster Blokker.
03-11-1709 Pieter, zoon van Jan Bijkerk en Dieuw Pieters van Ooster Blokker.
15-12-1709 Cornelis, zoon van Teunis Koster en Maartje Cornelis van Ooster Blokker.
25-12-1709 Klaas, zoon van Jan Hoeck en Aagje Klaas van Ooster Blokker.
04-05-1710 Pieter, zoon van Jan Schuerman en Trijntje Pieters van Ooster Blokker.
13-07-1710 Aaltje, dogter van Roelof Gerritsz en Aaf Klaas van Ooster Blokker.
19-10-1710 Aafjen, dogter van Sijmon Jansz en Aaf Pieters van Ooster Blokker.
02-11-1710 Pieter, zoon van Pieter Nat en Antje Louwris van Ooster Blokker.
02-11-1710 Jacob, zoon van Pieter Nat en Antje Louwris van Ooster Blokker.
14-12-1710 Immetje Pieters, dogter van Pieter Wijnberg en Marij Alberts van Ooster Blokker.
25-01-1711 Cornelis, zoon van Jan Jansz Hoek en Aagje Houtens van Ooster Blokker.
25-01-1711 Dieuwer Teunis, dogter van Teunis Koster en Maartje Cornelis van Ooster Blokker.
10-05-1711 Volkert, zoon van Jacobus Didelof en Margrietje Hoogenkamp van Ooster Blokker.
09-08-1711 Dieuwer Pieter, dogter van Pieter Koster en Neel Pieters van Ooster Blokker.
09-08-1711 Guertje, dogter van Cornelis ….. (chirurgijn) en Trijn Alberts van Ooster Blokker

[achternaam van de vader niet vermeld]

01-11-1711 Geertje, dogter van Jan Klaasz Bijkerk en Dieuw Pieters van Ooster Blokker.
24-01-1712 Aaltje, dogter van Luijtjen Klaasz en jantje Klaas van Ooster Blokker.
07-02-1712 Jan Jansz, zoon van Jan Meijdertsz en Lijsbet jans van Ooster Blokker.
29-05-1712 Pieter, zoon van Pieter Veer en Aagt Cornelis van Ooster Blokker.
25-09-1712 Margrietje, dogter van N.N. (een soldaat) en Barbara…….. vreemdelingen.
04-12-1712 Klaas, zoon van Roelof Gerritsz en Aaf Klaas van Ooster Blokker.
11-06-1713 Grietje, dogter van Jacob Gorter en Dieuwtje Aarjans van Ooster Blokker.
09-07-1713 Klaas Jansz, zoon van Jan Klaasz Groot en Maritje Aris van Ooster Blokker.
23-07-1713 Antje Pieters, dogter van Pieter Wijnberg en Marij Alberts van Ooster Blokker.
06-08-1713 Jan, zoon van Hedde Michielsz en Trijn Jans van Ooster Blokker.
22-10-1713 Aafjen, dogter van Henricus Blokker en Geertje Wouters Paauw van Ooster Blokker.
22-10-1713 Cornelis, zoon van Cornelis Egbertsz en Neeltje Cornelis van Wester Blokker.
26-11-1713 Jan jansz, zoon van Jan Meijndertsz en Lijsbet Jans van Ooster Blokker.
04-02-1714 Klaas, zoon van Luijtjen Klaasz en jantje Klaas van Ooster Blokker.
18-03-1714 Trijn Pieters, dogter van Pieter Koster en Neel Pieters van Ooster Blokker.
06-05-1714 Klaas Cornelisz, zoon van Cornelis Klaasz Groot en Grietje Heijkes van Ooster Blokker.
10-06-1714 Dirk, zoon van Cornelis …. [achternaam niet vermeld] ,chirurgijn, en Trijn Alberts van ooster Blokker.
15-07-1714 Grietje, dogter van Teunis Koster en Maartje Cornelis van Ooster Blokker.
22-07-1714 Meijnuwtje, dogter van jacobus Didelof en Margrietje Hoogenkamp van Ooster Blokker.
22-07-1714 Trijntje, dogter van Sijmon Jansz en Aaf Pieters van Ooster Blokker.
05-08-1714 Klaas,, zoon van Roelof Gerritsz en Aaf Klaas van Ooster Blokker.
02-09-1714 IJsbrant,, zoon van Pieter IJsbrantsz Veer en Aagt Cornelis van Ooster Blokker.
28-10-1714 Pieter,, zoon van Jan Klaasz Bijkerk en Dieuw Pieters van Ooster Blokker.
25-11-1714 Grietje, dogter van Jacob Gorter en Dieuwtje Aarjans van Ooster Blokker.
28-07-1715 Jan, zoon van Hedde Michielsz en Trijn Jans van Ooster Blokker.
25-08-1715 Crelisje, dogter van Jan Cornelisz Schuerman en Trijntje Pieters van ooster Blokker.
13-10-1715 Klaas, zoon van Cornelis Klaasz Groot en Grietje Heijkes van Ooster Blokker.
10-11-1715 Jan, zoon van Cornelis Egbertsz en Neeltje Cornelis van Ooster Blokker.
Register der gedoopten in de kerk van Ooster Blokker onder de bedieninge van Andreas Lonius, In den H. Dienst ingezegend den 17 november 1715
24-11-1715 Anne, dogter van Teunis Koster en Maartje Cornelis, getuijge de vader.
24-11-1715 Jan, zoon van Pieter Koster en Neeltje Pieters, getuijge de vader.
15-12-1715 Gerrit, zoon van Roelof Gerritsz en Aaf Klaas van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
02-02-1716 Maartje, dogter van Jan Meijndertsz en Lijsbet Jans van Ooster Blokker. Getuijge Barber Pieters.
09-02-1716 Aefje, dogter van Cornelis Jansz en Anne Pieters. Getuijge de vader.
01-03-1716 Maartje Klaas woonagtig tot Wester Blokker op de beleijdenis van haar geloof.
29-03-1716 Teunis, zoon van Henricus Blokker en Geertje Tames van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
21-06-1716 Neeltje, dogter van Jacob Jansz Schermer en aagje Reijers Hooglans van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
12-07-1716 ——- Sijmon jansz en aaf Pieters van Ooster Blokker. Getuijge de vader. [naam van het kind niet vermeld].
21-02-1717 Jan, zoon van Teunis Koster en Maartje Cornelis van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
03-03-1717 Aechje, dogter van Luijtje Klaasz en Jantje Klaas van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
14-03-1717 Aefje, dogter van Klaas Schoenmaker en Aagt Jans van Westwoude. Getuijge de vader.
23-05-1717 Klaas, zoon van Jacobus Ditelof en Margrietje Hoogenkamp van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
01-08-1717 Pieter, zoon van Jan Cornelisz Schuerman en Trijntje Pieters van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
19-09-1717 Pieter, zoon van Pieter Koster en Neeltje Pieters van Ooster Blokker. Getuige de vader.
03-10-1717 Jan, zoon van Hedde michielsz en Trijn Jans van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
28-11-1717 Catarina, dogter van Sijmon van der Meer en Neelij Cornelis.
06-02-1718 Pieter, zoon van Sijmon Janse en Aaf Pieters van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
10-04-1718 Trijntje, dogter van Roelof Gerritsz en Aaf Klaas van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
  Tusschen het vertrek van Ds. Andreas Lonius en de bevestiging van Johannes Esgers is gedoopt
24-07-1718 Klaas Groot, zoon van Cornelis Groot en Geertje Dirks van Oosterblokker. N.B. gedoopt in Wester Blokker
25-09-1718 Jan, zoon van Jacob Jansz Schermer en Aegje Reijers van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
02-10-1718 Kornelisje, dogter van Theunis Coster en Maartje Cornelis van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
19-02-1719 Gerbrig, zoon van Jan Kornelisz Schuurman en Trijntje Pietersz. Getuijge de vader.
26-02-1719 Frederik, zoon van Seger Lakeman en Jannetje Koning van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
12-03-1719 Geertje, dogter van Pieter Coster en Neel Pieters van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
12-03-1719 Anne, dogter van Jacobus Diedelof en Margriet Hogenkamp van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
24-05-1719 Aegt, dogter van Luitje Klaesz en Jantje Klaesz van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
27-08-1719 Kornelis, zoon van Simon van der Meer en Neeltje Kornelis van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
27-08-1719 Joannes, zoon van Simon van der Meer en Neeltje Kornelis van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
09-10-1719 Klaas, zoon van Kornelis Groot en Geertje Dirks van Ooster Blokker. Getuijge de vader.
25-02-1720 Dirk, zoon van Sijmen Jansz en Aef Pieters wonende tot Ooster Blokker, gedoopt van mij te Binnenwijsendt. Getuijge de vader.
24-03-1720 Reier, zoon van Jacob Jansz Schermer en Aegje Reiers wonende tot Blokdijk.
29-09-1720 Lijsbet, dogter van Klaas Klaasz Gorter en Lijsbet Lammertsz van Wester Blokker.
27-10-1720 Diever Jansz, dogter van Jan Blank en Im Pieters van Ooster Blokker.
23-03-1721 Jan, zoon van Jan Jansz Hoek en Aegje Klaes van ooster Blokker.
20-08-1721 Pieter, zoon van Pieter Koster en Neel Pieters van Ooster Blokker.
14-09-1721 Jan, zoon van Pieter Jansz en Neeltje Kornelis van Ooster Blokker.
05-04-1722 Dirk, zoon van Kornelis Groot en Geertje Dirks van Ooster Blokker.
28-05-1722 Leonard Nicolaas, zoon van Joannes Esgers, predikant in de Blokkers, en Welmetje Nuweboer.
04-04-1723 Aegt, dogter van Sijmen Jansz Wever en Aef Pieters van Ooster Blokker.
27-06-1723 Grietje, dogter van Pieter Klaesz Koorn en Anne Pieters van Ooster Blokker.
04-07-1723 Willem, zoon van Pieter Jansz en Neeltje Kornelis van Ooster Blokker. Getuijge Stijn Teunis.
08-08-1723 Anna Pieters, dogter van Pieter Koster en Neel Pieters van Ooster Blokker.
17-10-1723 Jan, zoon van Hendrik Jansz en Saertje Gerrits van Ooster Blokker. Getuijge Lijsbet Jans.
31-10-1723 Maertje, dogter van Jan Tijmens Broer en Grietje Jacobs Roosjes van Ooster Blokker. Getuijge Aelt Jacobs.
21-11-1723 Theunis Jacobsz, zoon van Jacob Pietersz Molenaer en Sijbrig Theunisz van Ooster Blokker.
12-03-1724 Jacob Pietersz, zoon van Pieter Jacobsz Biemsterboer en Meijnsje Klaes Klom van Ooster Blokker.
19-03-1724 Dirck, zoon van Wouter Dircksz en Vokeltje Jacobs van Ooster Blokker.

Noord Hollands archief, Haarlem Blokker DTB – inv.nr, 7

Transcriptie: GeneaData – Datum: 23-05-2009

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 

 
 
Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.