Assendelft Trouwen 1745-1758

Share and Like

Assendelft Trouwen Gereformeerd 1729-1811.

Periode 1745-1758

 

1745  
9 jan Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 24 dito Simon Gerbrantsz, weduwnaar met Hillegontje Dirks, weduwe bijde alhier.
5 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 20 dito in den huwelijken egt ingesegent Willem Pietersz Kes, jongman met Maritje Frans, jongedogter bijde te Nauwertna.
25 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 11 julij in den huwelijken egt ingesegent Maarten Claasz Bakker, jongman met Claasje Claasdr Smit, bijde alhier te Assendelft.
7 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 22 dito op behoorlijk betoog vam Alkmaar hier in de huwelijken egt bevestigt Cornelis Gerritsz Wittebol, weduwnaar alhier met IJbeltje Alles, jongedogter van Alkmaar.
2 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt op betoog van Westsaendam den 27e bevestigt Jan Cornelisz Tijt, weduwnaar alhier met Aafje Cornelis Dekker, weduwe te Westsaendam.
1746  
19 febr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Westsanen te trouwen Cornelis Pietersz Seeman, jongman te Westsanen met Guurtje Cornelis, jongedogter alhier te Assendelft.
15 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 1 meij in den huwelijken egt ingesegent Jan Pietersz van ’t Veer, jongman met Maartje Gerrits Jongejans, jongedogter bijde alhier.
21 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 5 junij Claas Claasz IJts, jongman met Aaltje Claasdr Schoon, jongedogter bijde alhier.
19 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt ingesegent den 4 september 1746 Pieter Jansz Steijn, jongman met Jannetje Dirks Koster, jogedogter bijde alhier.
16 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Crommenie te  trouwen Pieter Jansz, jongman te Assendelft met Trijntje Claasdr Oosterhoorn, jongedogter te Crommenie.
26 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt bevestigt den 11 december Pieter Claasz. Jongman met Hendrikje Ghijsen, jongedogter bijde te Assendelft.
1747  
11 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 26 dito in den huwelijken egt bevestigt Aris Aldertsz Bakker, jongman te Crommenie met Maartje Jans Parkel, jongedogter te Assendelft.
15 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Westzanen te trouwen Jacob Thomasz, jongman van Assendelft met Dieuwertje Jacobs, jongedogter op de Coogh.
21 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 7 meij Jan Gerritsz Jongejans, jongman te Assendelft met Antje Bastiaens, jongedogter te Crommenie.
6 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Crommenie te trouwen Willem Claasz Schipper, jongman te Assendelft met Trijntje Pieters, jongedogter te Crommenie.
26 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt bevestigt den 11 junij Wouter Jansz Venis, jongman met Aaltje Jans, jongedogter bijde te Assendelft.
27 meij Zijn ook in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om elders te trouwen Engel Claasz Schipper, jongman alhier met Impje Gijsberts, jongedogter te Crommenie.
27 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 11 junij Aldert Claasz, jongman met Antje Hendriks, jongedoger bijde alhier te Assendelft.
7 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 23 dito Claas Simonsz Wildeboer, jongman met Jannetje Gerrits, jongedoter, bijde alhier.
7 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Crommenie te trouwen Jan Dirksz Schoen, jongman te Crommenie met Guurtje Jans, jongedogter te Assendelft.
19 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt alhier den 3 september Wouter Pietersz Kuijn, jongman alhier te Assendelft met Bregje Roelofs, jongedogter te Crommenie.
23 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en zijn getrouwt met betoog van Westsaen den 8 october Willem Jansz Vliedt, weduwnaar te Nauwerna onder Assendelft met Aafje Willems, weduwe van Westsanen.
28 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 12 november Jan Willemsz Overdijk, jongman met Engeltje Paulus, jongedogter bijde alhier.
19 nov Alsmede in den huwelijken egt ingetekent den 19 november 1747 Maarten Komen, jongman te Middelharnas met Grietje Claas Bakker, jongedogter alhier.
1 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben  betoog versogt om te Westsanen te trouwen Evert Heijnen, jongman onlangs alhier woonagtig met Maritje Jacobs, weduwe bijde nu te Westsanen woonagtig.
23 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt bevestigt den 7 januarij 1748 Hendrik Frenkel, weduwnaar met Jannitje Hendriks van ’t Hoff, jongedogter bijde alhier.
1748  
18 jan Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 28 dito Jan Sijbrants, jongman met Jannitje Pieters, jongedogter bijde alhier.
22 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog te Westsaen getrouwt den 7 april Gerrit Barentsz Coster, jongman te Westsanen met Heeltje Maartens van ’t Veer, weduwe alhier.
27 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 19 meij Vedde Dirksz de Vries, jongman van Assendelft met Jacobje Meijnen, geboortig van Neijteijne en wonende alhier.
2 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt bevestigt den 9 meij Cornelis IJsbrantsz Kleijne, jongman met Maritje Cornelis Jongejans, jongedogter bijde alhier.
17 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Westsanen te trouwen Dirk Simonsz Vroemen, jongman te Westsanen met Hillegont Claasz Groot, jongedogter te Nauwertna.
31 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en zijn in den huwelijken egt ingesegent den 16 junij Pieter Cornelisz Houwertjes, jongman met Greetje Cornelis Hartman, jongedogter bijde alhier.
6 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Wormerveer te trouwen Dirk Jansz Gravesteijn, weduwnaar te Wormerveer met Jannitje Isaaks, jongedogter alhier geboren en mede wonende te Wormerveer.
13 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 28 dito Jan Pietersz Swart, jongman te Nauwertna met Maritje Isaaks, jongedogter alhier.
17 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 1 september Claas Maartensz Oot, jongman met Neeltje Jans Boet, bijde alhier.
24 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 8 september Pieter Cornelisz Bleeker, jongman met Saartje Harmens, jongedogter bijde alhier.
7 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 22 dito Willem Jansz Vliet, weduwnaar te Nauwertna onder Assendelft met Aaltje Jans, weduwe te Westsaen.
18 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt ingesegent den 6 october Willem Willemsz Huijg, jongman alhier met Grietje Thomas Buijs, jongedogter onlangs te Crommenie gewoont hebbende.
28 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken staat bevestigt den 13 october Hendrik Jansz Steijn, jongman met Wijve Joosten, jongedogter bijde alhier.
22 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 8 december Dirk Jansz Tavenier, weduwnaar met Guurtje Cornelis, weduwe bijde te Hauwertna onder Assendelft.
7 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 22 dito Wouter Gijsen, jongman met Trijntje Bastiaans, jongedogter bijde alhier.
1749  
18 jan Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt de 2 februarij Daniel Jacobsz, jongman met Antje Fransen, jongedogter geboortig van Staveren, bijde alhier.
11 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt ingesegent den 27 dito Cornelis Jaspersz, jongman met Jannitje Jacobs, jongedogter bijde alhier.
18 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den egt ingesegent den 4 junij Jan Dirksz Schoon, jongman met Guurtje IJsbrants, jongedogter bijde alhier.
25 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 11 meij getrouwt Claas Jacobsz Klijne, jongman met Impje Cornelis, jongedogter bijde alhier.
25 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en Dirk Joosten Boet, jongman met Maartje Engels, jongedogter bijde alhier.
9 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 25 dito Cornelis Jacobsz, jongman met Greetje Jacobs, jongedogter bijde alhier.
9 meij Pieter Gerritsz Tavenier, jongman van Westsanen met Grietje Jacobs, jongedogter alhier.
9 meij Pieter Hendriksz Bakker, jongman met Lijsbeth Sijbouts, jongedogter bijde alhier.
30 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den egt ingesegent den 15 junij Claas Izaaks, jongman met Aaltje Bastiaans, jongedogter, bijde alhier.
6 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 22 junij Cornelis Pietersz Swart, jongman te Nauwertna met Niesje Engels, jongedogter alhier.
7 junij Zijn mede in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Crommenie te trouwen Gerrtit Glastra, weduwnaar alhier met Maartje de Grijs, jongedogter te Crommenie.
27 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Crommenie te trouwen Gerrit Adriaansz Westervelt, weduwnaar te Crommenie met Trijntje Claas Dekker, weduwe alhier.
2 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 27 dito Theunis Wilbortsz, jongman met Hillegontje Bastiaans, jongedogter bijde alhier.
29 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 11 september Claas Baartsz Schoute, jongman te Westsanen met Trijntje Abrahams, jongedogter alhier.
1750  
17 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 3 meij in den egt ingesegent Gijsbert Claasz Schoon, jongman met Jannitje Bastiaans, jongedogter bijde alhier.
17 apr Jan Jansz Peet, jongman met Hillegontje Simons Groote, jongedogter bijde alhier.
30 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 14 junij Jan Engelsz Schosses, jongman met Lijsbeth Dirks Houwertjes, jongedogter bijde alhier.
5 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog na Oostsaendam versogt om alsdaer te trouwen Frans Jansz Polder, weduwnaar te Oostzaendam met Aagje Claas Mooij, jongedogter alhier.
3 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 19 dito Cornelis Claasz, jongman te Nauwerna onder Assendelft met Jannitje Frederiks, weduwe te Assendelft.
23 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 11 november Pieter Jansz Smit, weduwnaar met Trijntje Cornelis, weduwe bijde alhier.
13 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 29 dito Pieter Simonsz Wildeboer, jongman met Guurtje Ariaans Spaens, jongedogter bijde alhier.
1751  
12 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 28 maert Willem Abrahamsz Stam, jongman met Claasje Pieters, jongedogter bijde alhier.
19 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 4 april Jan IJsbrantsz Klijne, jongman met Dieuwertje Hendriks, jongedogter bijde alhier.
23 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 9 maij Cornelis Jansz Tavenier, jongman met Saartje Willems, jongedogter bjde alhier.
8 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 23 maij Gerrit Pietersz van ’t Veer, jongman met Neeltje Claas Bakker, jongedogter bijde alhier.
14 dito Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 30 dito Gijs Gijsz, jongman met Trijntje Hendriks, jongedogter bijde alhier.
4 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 20 junij Gerbrant Bastiaans, jongman met Cornelia Claasz Smit, jongedogter bijde alhier.
11 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 27 dito getrouwt Jan Dirksz Koomen, jongman met Engeltje Maartens van Sanen, jongedogter bijde alhier.
10 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den egt bevestigt den 26 september Willem Willemsz Huijge, weduwnaar met Maartje Bastiaans, weduwe bijde alhier.
29 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 14 november Jan Albertsz Dekker, weduwnaar met Guurtje Claas Steijn, weduwe bijde alhier.
5 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt bevestigt 21 dito Pieter Claasz Hans, jongman te Nauwerna met Aagje Jans Sect, jongedogter te Assendelft.
1752 P23
1 jan Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog  van Westsaendam in den egt bevestigt den 16 januarij 1752 Cornelis Frederiksz, jongman alhier met Cornelisje Claes, weduwe van Westsaendam.
7 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoof versogt om te Crommenie te trouwen Jacob Visser, jongman te Crommenie met Aagje Jacobs Verweel, jongedogter te Assendelft.
7 apr Zijn den 23 april in den egt ingezegent Cornelis Dirksz Coster, jongman met Trijntje Haviks Koot, jongedogter bijde alhier.
24 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en zijn den 30 dito alhier getrouwt Hendrik Pietersz Swart, jongman met Trijntje Cornelis, jongedogter bijde te Nauwerna.
5 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 21 dito Dirk Pietersz Kieft, jongman met Neeltje Pieters Dolleman, jongedogter bijde te Hauwertna.
2 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 18 meij Pieter Maartensz van ’t Veer, jongman met Grietje Dirk Sieuwertsz, jongedogter bijde alhier.
22 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 6 augustus Gerrit van Wieringen, weduwnaar met Cornelia Alberts, weduwe.
4 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den egt ingesegent den 20 dito Claas Garmentsz, wedwunaar met Grietje Gerrits Jongejans, jongedogter bijde alhier.
5 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en ogt om te Crommenie te trouwen Jan Jochemsz, jongman alhier met Wijntje Cornelis Schout, jongedogter te Crommenie.
1 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 17 dito getrouwt Dirk Gerritsz van ’t Hoff, jongman met Maartje Cornelis de Oude, jongedogter bijde alhier.
1753  
2 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 18 dito Gerrit Simonsz Schoen, weduwnaar te Westsanen met Geertje Jans Heere, jongedogter te Hauwerna onder assendelft.
23 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 8 april Vedde Dirksz de Vries, weduwnaar met Willempje Maartens van ’t Veer, jongedogter bijde alhier.
30 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 15 april Claas Joosten Boet, jongman met Willempje Cornelis Overdijk, jongedogter bijde alhier.
30 mrt Alsmede Gerrit Pietersz Corver, jongman met Duijfje Cornelis Jongejans, jongedogter bijde alhier.
6 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 22 dito Willem Maartensz van ’t Veer, jongman met Aagje Willems Hoflandt, jongedogter bijde alhier.
27 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Crommenie te trouwen Pieter Cornelisz van Leijen, weduwnaar te Crommenie met Duijfje Gerrits IJff, jongedogter alhier.
12meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog van Westsanen alhier getrouwt den 27 dito Cornelis Claasz de Vries, jongman van Westsanen met Maartje Jacobs, jongedogter alhier.
20 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 5 augustus Wouter Gijsen, weduwnaar met Willempje Wessels, jongedogter bijde alhier.
11 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt met betoog van Westsanen den 26 dito Rens Spaens, jongman alhier met Maartje Claas van Hoorn, jongedogter te Westsanen.
31 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Westsanen te trouwen Willem Gerritsz Louwe, weduwnaar te Westsanen met Caatje Jans van Wessem, jongedogter alhier.
31 aug Zijn nog aangetekent en getrouwt alhier den 16 september Jan Cornelis Hartman, jongman met Saartje Dirks Houwertjes, jongedogter bijde alhier.
16 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 15 december alhier getrouwt Cornelis Simonsz Huijse, weduwnaar met Duijfje Cornelis Keepis, weduwe bijde alhier.
23 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog van Ujtgeest alhier getrouwt den 6 januarij 1754 Claas Pietersz Bel, weduwnaar van Uijtgeest met Geertje Jans, weduwe alhier.
1754  
12 jan Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met behoorlijk betoog van Westsanen alhier getrouwt den 27 januarij Dirk Claasz Schoon, jongman alhier met Aagje Cornelis Verweel, jongedogter van Westsanen.
1 feb Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 17 dito getrouwt Jan Cornelisz Schimmelpennink, weduwnaar met Hillegontje Cornelis Dun, weduwe bijde alhier.
15 feb Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 3 maart Dirk Bloemendaal, jongman met Grietje Gerrits van ’t Hoff, jongedogter bijde alhier.
9 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt met behoorlijk betoog van Westsanen den 24 dito Huijgh Albertsz Kuijser, jongman van Westsanen met Hillegont Cornelis Verdonk, jongedogter alhier.
12 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 28 dito Aldert Claasz, weduwnaar met Lijsbeth Pieters Hartman, jongedogter bijde alhier.
19 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt ingesegent den 5 meij Corneliis Gerrtsz Jongejans, jongman met Engeltje Jans Peet, jongedogter bijde alhier.
26 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den egt bevestigt den 13 meij Jacob Willemsz Bakker, jongman met Jannitje Cornelis Tamentrijk, jongedogter bijde alhier.
8 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 29 dito Willem Gerritsz Kantje, weduwnaar met Jacobje Wolters, jongedogter bijde alhier.
5 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 21 met betoog getrouwt Jasper Jansz Bout, jongman alhier met Guurtje Dielofs Spaans, jongedogter te Westsanen.
19 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 4 augustus in den egt bevestigt Florus Germentsz Houwertjes, weduwnaar met Maartje Pieters Korver, jongedogter bijde alhier.
16 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 1 september Willem Roelofsz, jongman te Hauwertna met Aafje Haviks Roodt, jongedogter alhier.
16 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 22 september getrouwt Jacobus Gaeuw, weduwnaar met Jannitje Jans, jongedogter bijde alhier.
30 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en Gerrit Maertens van Saenen, jongman met Grietje Cornelis Verdonk, jongedogter bijde alhier.
20 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den egt bevestigt Cornelis Hendriksz Smit, jongman met Guurtje Gijsberts Smit, jongedogter bijde alhier.
8 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog van Westsanen alhier getrouwt den 24 dito Wouter Cornelisz Kroon, weduwnaar alhier met Claasje Jacobs, weduwe te Westsanen.
15 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 1 december Maarten Jacobsz Klijne, weduwnaar met Aagje Jaspers, jongedogter bijde alhier.
6 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 22 dito Lauris van Graft, jongman met Trijntje Claas Swart, jongedogter bijde te Hauwerna onder Assendelft.
27 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 15 januarij 1755 Claas Isaaksz, weduwnaar met Grietje Engels, jongedogter bijde alhier.
1755  
28 feb Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 16 maert Cornelis Pietersz Swart, weduwnaar te Hauwerna onder Assendelft met Lijsbeth Jans Stamme, weduwe alhier.
18 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 4 meij Cornelis Dirksz, jongman met Maartje Cornelis Bloemendaal, jongedogter bijde alhier.
26 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt ingezegent den 11 meij Barend Werendlijn, weduwnaar met Trijntje Cornelis, weduwe bijde alhier.
2 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 18 dito Jan Jansz Brugman, jongman met Lijsbeth Wouters Kroon, jongedogter bijde alhier.
9 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 25 dito Hendrik Engelsz Steijn, jongman met Engeltje Jans Korver, weduwe bijde alhier.
15 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt ingezegent den 1 junij Claas Simonsz Wildeboer, weduwnaar met Aagje Maertens van Saenen, weduwe bijde alhier.
16 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 1 junij Vedde de Vries, weduwnaar met Jannitje Hendriks, jongedogter bijde alhier.
20 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog van Westsanen alhier getrouwt den 24 augustus Pieter Maartensz Tromp, jongman alhier met Magtelt Claas Hartman, jongedogter geboortig alhier en wonende te Nauwerna onder de banne van Westsanen.
26 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 12 october getrouwt Klaas Jansz Heijnes, jongman met Grietje Claas Groot, jongedogter bijde alhier.
25 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met behoorlijk betoog van Zaendijk getrouwt den 9 november Simon Laurens van Kollen, jongman alhier met Maartje Cornelis Soon, jongedogter te Zaendijk.
1756  
5 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en Jacob Hendriksz Bakker, jongman met Engeltje Maartens, jongedogter bijde alhier.
19 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 4 april in den egt ingezegent Jacob Davidsz, jongman met Guurtje Jacobs Kleijne, jongedogter bijde alhier.
26 mrt Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt bevestigt den 11 april Cornelis Cornelisz Aafjes, jongman met Engeltje Claas van Saenen, jongedogter bijde alhier.
9 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 25 dito Gijsbert Dirksz Schoon, jongman met Maartje Claas Knaepe, jongedogter bijde alhier.
10 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 25 dito met betoog van Wormerveer Hermanus van Kollen, jongman alhier met Ariaentje Claas Rebes, jongedogter te Wormerveer.
17 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 2 meij Jan Cornelisz, jongman met Antje Hielen, weduwe bijde alhier.
22 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 9 meij in den huwelijken egt ingezegent Jan Hendriksz Smit, jongman met Maartje Barends Werendlijn, jongedogter bijde alhier.
30 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt bevestigt den 16 meij IJsbrant Jacobs Kleijne, jongman met Aaltje Engels, jongedogter bijde alhier.
14 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 30 dito in den egt bevestigt Gerrit Haviksz Roodt, jongman met Jannitje Pieters van Saanen, jongedogter bijde alhier.
29 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 15 augustus Jan Schipper, jongman met Guurtje IJsbrands Klijne, weduwe bijde alhier.
6 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog van Uijtgeest alhier getrouwt den 22 dito Jan Jacobsz Busscher, jongman laatst op de Coog gewoont hebbende, geboortig van Uijtgeest met Guurtje Claas Hauwertjes, jongedogter bijde alhier.
11 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Westsaen te trouwen Jasper Jansz Bout, weduwnaar alhier met Sijbrig Cornelis Kat, weduwe te Westsanen.
1 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Crommenie tr trouwen Cornelis Barentsz Bakker, jongman te Crommenie met Neeltje Jacobs Koeman, jongedogter te Assendelft.
29 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 14 november Cornelis Simonsz Wildeboer, weduwnaar alhier met Lijsbeth Jans, weduwe te Nauwerna onder Assendelft.
5 nov Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog van Westsanen alhier getrouwt den 21 dito Pieter Knaap, weduwnaar te Westsanen met Anna Kramer, jongedogter alhier.
23 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 2 januarij 1757 Pieter Cornelisz van ’t Hoff, weduwnaar met Hillegond Dirks de Graef, weduwe bijde alhier.
1757  
30 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 15 meij Jan Maartensz van ’t Veer, jongman met Grietje Jans Swart, jongedogter bijde alhier.
6 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 22 dito Gerrit Pietersz Hos, jongman met Antje Dirks Hauwertjes, jongedogter bjde alhier.
20 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om in de Schermeer te trouwen Claas Pietersz Kieft, jongman te Hauwerna onder Assendelft met Antje Adriaans Watervis, jongedogter in de Schermer.
20 meij Alsmede zijn hier in den 5 junij in den huwelijken egt ingezegent Maarten Pietersz Oot, jongman met Maartje Willems van ;t Hof, jongedogter bijde alhier.
27 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog na Crommenie versogt Cornelis Engelsz Steijn, jongman alhier met Trijntje Claas Root, jongedogter te Crommenie.
27 meij Alsmede zijn getrouwt den 12 junij Cornelis Claasz Swart, jongman met Grietje Jans Verdonk, jongedogter bijde alhier.
1 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en met betoog van Crommenie den 17 dito alhier getrouwt Cornelis Pietersz Swart, weduwnaar alhier met Trijntje Jochems, weduwe te Crommenie.
22 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 7 augustus Isbrant Hendriksz Bakker, jongman met Hillegont Gerrits van Sanen, weduwe bijde alhier.
19 aug Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog na Westsanen versogt Claas Jansz Bakker, jongman van Hauwerna onder Assendelft met Guurtje Cornelis Tavenier, jongedogter te Westsane.
8 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Westsanen te trouwen Crelis Jellisz de Graaf, jongman te Westsanen met Guurtje Jacobs Swart, jongedogter alhier.
2 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Oostsaandam te trouwen Jan Jacobsz Douwen, weduwnaar te Oostzaandam met Neeltje Jans Verdonk, jongedogter te Hauwerna onder Assendelft.
1758  
4 feb Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog na Westsanen versogt Willem Jacobsz Karreman, jongman te Westsanen met Aafje Klaas Leuter, jongedogter van Assendelft, nu te Westsanen.
17 feb Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en in den huwelijken egt ingezegent den 5 maart Jan Roelofsz, jongman te Hauwerna onder Assendelft met Wijve Joosten, weduwe alhier.
7 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 23 dito Angel Cornelisz Aafjes, jongman met Guurtje Gerrtis Jongejans, jongedogter bijde alhier.
21 apr Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog versogt om te Westsaendam te trouwen Pieter Dirksz de Boer, jongman te Westsaendam met Ermpje Pieters Kieft, jongedogter te Hauwerna onder Assendelft.
5 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 21 dito Willem Isaaksz, jongman met Steijntje Cornelis Wildeboer, jongedogter bijde alhier.
5 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 21 dito Wouter Jansz Veenis, weduwnaar met Fijtje Thomas Buijs, jongedogter bijde alhier.
12 meij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en hebben betoog na Crommenie versogt Cornelis Molenaar, jongman onder Assendelft met Aaltje Harmens Metslant, jongedogter te Crommenie.
24 junij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en den 9e julij hier met betoog van Crommenie getrouwt Pieter Albertsz Schonewil, jongman te Crommenie met Maartje Simons Fonteijn, jongedogter alhier.
14 julij Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en betoog versogt om te Crommeniedijk te trouwen Cornelis Claasz Groot, jongman te Hauwerna onder Assendelft met Bregje Claas, jongedogter te Krommeniedijk.
23 sept Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 8 october Cornelis Willemsz van ’t Hof, jongman met Aagje Wouters Kroon, jongedogter bijde alhier.
27 oct Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 12 november Hermanus Dirksz Koster, jongman met Fijtje Barents van Veelen, jongedogter bijde alhier.
9 dec Zijn in wettige ondertrouw aangetekent en getrouwt den 21 dito Cornelis Jansz Tavenier, weduwnaar met Trijntje Cornelis Verdonk, jongedogter bijde alhier.

 

Transcriptie: GeneaData – Datum: 31-01-2019

 

 

Bron: Assendelft Inv. Nr. 45

 

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.