Ankeveen Huwelijken Gereformeerd 1763-1809

Share and Like

Ankeveen Trouwen Gereformeerd 1643 – 1809.

Periode 1763-1809

23-04-1763 Den 23 april zijn alhier in wettige ondertrouw aengetekend Hendrik van Kel, jongman en Josina Boom, jongedochter beide wonende alhier. De huwelijksche geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve den 8 maij alhier getrouwd.
24-04-1763 Den 24 april zijn voor de eerste mael afgekondigd op betoon dat de ondertrouw te Vreeland geschied was de huwelijken voorstellingen van Theunis Drost, jongman van Ter Aa, wonende te Vreeland en Willemijntje Marinus, jongedochter van Ankeveen. De huwelijksche geboden zo hier als te Vreeland onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve alhier den 8 maij getrouwd.
27-04-1763 Den 27 april zijn alhier op attestatie van Amsterdam en Elburg getrouwd door D. Lobe, predikant te ’s Graveland Willem van den Bohr Gerritsz en juffrouw Anna Maria Lobe.
18-05-1764 Den 18 maij zijn alhier in ondertrouw aengetekend Willem Pietersz Mol, jongman van Ankeveen en Willemijntje Jans Hark, jongedochter van Eemnes Buitendijk, beide wonende alhier. De huwelijksche voorstellingen zo hier als te Blaricum onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 3 junij alhier getrouwd.
20-05-1764 Den 20 maij zijn voor de eerste mael afgekondigd op betoon dat de ondertrouw te ’s Graveland geschied was, de huwelijksche voorstellingen van Daniel IJsselsteijn, jongman van Tienhoven en Catharina Weerman, jongedochter van ’s Graveland. De huwelijksze geboden onverhinderd gegaen zijnde zo hier als te ’s Graveland zijn dezelve te ’s Graveland getrouwd den 10 junij zijnde pinksterzondag.
15-09-1764 Den 15 september zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Melchior van Bork, jongman van Utrecht en Fijtje Snel, jongedochter van Ankeveen. De huwelijksche geboden zo hier als te Utrecht onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier getrouwd den 14 october.
14-12-1764 Den 14 december zijn alhier in ondertrouw aengetekend Klaas Willemsz Slop, jongman en Femme Coenraeds Hoetemer, jongedochter beide wonende alhier. Den 30 dito zijn dezelve alhier getrouwd nadat de huwelijksche geboden onverhinderd gegaen zijnde.
12-04-1765 Den 12 april zijn alhier in wettige ondertrouw aengetekend Willem van Veeren, weduwnaer van Aertje Jelis Kals, en Geertje van der Raa, jongedochter geboortig te ’s Graveland. De huwelijksche voorstellingen zo hier als te ’s Graveland onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 28 dito alhier getrouwd.
10-12-1765 Den 10 december zijn alhier getrouwd op attestatie van Giethoorn en Naerden Ds. Cornelius van Leek, jongman, bedienaer des Gods woord in de gemeinte J.C. te Giethoorn en Jannetje Bonnet, jongedochter van Naerden.
31-01-1766 Den 31 januarij zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Dirk Samson, jongman en Leentje van Harderwijk, jongedochter beide wonende alhier. De huwelijksche geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve den 23 februarij alhier getrouwd.
25-04-1766 Den  25 april zijn alhier in ondertrouw opgenomen Philip Meijer, jongman geboortig van Risberg in Munsterland en Hendrikje Verhoef, jongedochter van Nederhorst beide wonende alhier. De huwelijksche geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve den 18 maij zijnde pinkstersondag getrouwd.
27-04-1766 Den 27 april zijn op betoon dat de ondertrouw te Cortenhoef geschied was voor de eerste mael afgekondigd de huwelijksche voorstelling van Cornelis Fokker, weduwnaer van Geertruis Barends Klouwert, wonende te Cortenhoef en Jannetje Claes Veenman, weduwe van Harmen van Hilten, wonende te Ankeveen. De huwelijksche geboden zo hier als te Cortenhoef gegaen zijnde zijn dezelve den 18 maij zijnde 1ste pinksterdag aldaer getrouwd.
03-08-1766 Den 3 augustus zijn op betoon dat de ondertrouw te Nederhorst den Berg geschied was voor de eerste mael afgekondigd de huwelijksche voorstelling van Willem van Veeren, laatst weduwnaer van Geertje van den Raa, en Neeltje Huigen Reijsik, jongedochter geboortig van Maertensdijk en wonende te ankeveen. De huwelijksche voorstellingen zo hier als aen den Berg onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen op den 17e augustus aen den Berg getrouwd.
29-11-1767 Den 29 november zijn op betoon dat de ondertrouw te Naerden geschied was voor de eerste mael afgekondigd de huwelijksche geboden van Hendrik Ormel, jongman geboortig van Aalten en laetst gewoond hebbende te Ankeveen en Alida Nieuwenhuijs, jongedochter geboortig van en wonende te Naerden. De huwelijksche voorstellingen zo hier als te Naerden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen op den 13 december te Naerden getrouwd.
12-12-1767 Den 12 december zijn alhier in ondertrouw opgenomen Joost Eenhuijse, jongman geboortig van ’s Graveland en wonende alhier en albertje Snel, jongedochter geboortig van en wonende te ankeveen. De huwelijksche voorstellingen zo hier als te Hilversum onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 27 december alhier getrouwd.
17-04-1768 Den 17 april zijn op betoon dat de ondertrouw te ’s Graveland geschied was, voor de eerste mael afgekondigd de huwelijkze voorstelling van Cornelis van Droshagen, jongman van Ankeveen en Claesje de Roos, jongedochter van ’s Graveland. De huwelijksche voorstellingen zo hier als te ’s Graveland onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 8 maij te ’s Graveland getrouwd.
31-08-1768 Den 31 augustus zijn op attestatie van Weesp getrouwd de heer Anthonij van Marken, weduwnaer van Alida Elisabeth van der Poort en mejuffrouw Alida Verlaan, jongedochter van Weesp. N.B. de voornoemde personen zijn op woensdag voormiddag om 10 uuren getrouwt door den weledelen heer Willem Lobe A.L.M. en Filos doct. En waerdig predikant te ’s Graveland weegens soekte van den predikant van Toll.
09-09-1768 Den 9 september zijn hier in ondertrouw opgenomen Jan IJdsten van Rijn, jongman geboren alhier en Geertruij van Nukerk, jongedochter geboren van Ouwekerk aen den Amstel, beijden wonende te Ankeveen. De huwelijkse geboden onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde personen op den 2 october alhier getrouwt door Dr. Van den Honert.
19-10-1768 Ingeschreven den 19 october 1768 Willem Boschman, weduwnaar van Trijntje Roskam wonende te Ankeveen en Aartje Halveboer, jongedochter gebooren te Nederhorst den Berg en woonende onder ’t Karspel van Weesp. De huwelijkze voorstellinge zo hier als onder Carspel van Weesp onverhindert gegaan zijn de voornoemde personen al hier getroudt op den 13 november door Arnoldus van Dijk, prop te Amsterdam.
25-08-1769 Den 25 augustus zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Jan van der Bol, jongman geboortig van Zoest en woonende op den Overtoom onder Slooten en Aaltje Marinus, jongedochter geboortig van Ankeveen en laatst gewoont hebbende in de Bijlemer onder het Carspel van Weesp. De huwelijksche voorstellingen soo hier als te Slooten en Weesp onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde personen alhier (wijl de bruijd reeds bevallen was) aan huijs getrouwt door Dr. Verweerd predikant te Cortenhoef den 17 september 1769.
12-11-1769 Den 12 november zijn tussen 11 en 12 uuren op attestatie van Loenen alhier getrout den Heer Philip Hoogeveen, weduwnaar van Apollonia van Lingen met Elisabeth Korst, jongedochter gebooren van Ankeveen en beijde tans te Loenen woonagtig.
09-04-1770 Den 9 april zijn op vertoning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Abcoude als te Nigtevecht onverhindert gegaan zijn, alhier getrout Gerrit van Veest, jongman van Ankeveen met Willemijntje van Bendervoet, jongedochter wonende te Nigtevecht.
10-06-1770 Den den 10 junij zijn op vertoning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Leijden onverhindert gegaan waren ’s namiddags te 4 uuren alhier getrout Mr. Barnardus Boerhaven van Attena met Leena de Swager.
19-02-1771 Den 19 februarij zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Arent Brunkelenberg, jongman geboortig van Ankeveen en Jannetje Halveboer, jongedochter geboortig van Nederhorst den Berg en laatst fewoond hebbende te ’s Graveland. De drie huwelijksche voorstellinge soo hier als te ’s Graveland onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde personen alhier den 10 maert getrout.
20-04-1772 Den 20 april zijn alhier door den heer proponent Verschuijl op attestatie van Amsterdam getrout den heer Pieter Verschuijl en Jozena Catharina Keps.
27-05-1772 Den 27 meij zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Jan Joost van Rhijn, weduwnaar van Geertruij van Nieukerk, gebooren en woonende te Ankeveen en Leena Willemse Slof, jongedochter geboren te Ankeveen, laatst gewoont hebbende te Amsterdam. De drie huwelijksche voorstellingen soo hier als te Amsterdam onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde persoonen alhier den 28 junij getrout.
03-07-1772 Den 3 julij zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Goozen van Dijk, jongman geboortig en woonagtig te Ankeveen en Marretje Reetgeld, jongedochter geboortig van ’s Graveland en laatst gewoond hebbende op Nederhorst den Berg. De drie huwelijksche voorstellingen soo hier als te Nederhorst den Berg onverhndert gegaan zijnde zijn de voornoemde persoonen den 26 julij te Nederhorst den Berg getrout.
29-10-1772 Den 29 october zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Wijnand van Oostveen, jongman geboortig van Ankeveen en Cornelia van Ammelrooij, jongedochter geboortig van Schrevelduin Capel, beijde alhier woonagtig. De drie huwelijksche voorstellingen onverhondert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 15 november alhier getrout.
11-07-1773 Den 11 julij zijn door den kerkenraad van Ankeveen de huwelijksche geboden ingeschreven van den Weleerwaarde heer Nicolaas Adriaan van Velsen, predikant alhier met Mejuffrouw Anna Makena Verschuijl woonende te Amsterdam en dat in wettigen ondertrouw opgenomen. De drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 1 augustus in den huwelijken staat ingezegent door den proponent A. Verschuijl.
00-00-1774 Op vertooning dat de huwelijksche geboden te Amersfoort waren ingeschreven van Barent Boom, jongman te Ankeveen en Geertruij Eijkelekamp, jongedochter te Amersfoort zijn voornoemde persoonen nadat de drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan waren te Amsersfoort in den huwelijken staat ingezegent.
14-09-1775 Den 14 september op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Amsterdam onverhindert gegaan waren zijn alhier in den huwelijken staat ingezegent de heer Joan Vincent Schagen en mejuffrouw Henrica Chacgneau beijde woonende te Amsterdam.
05-12-1775 Den 5 december op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Amsterdam onverhindert gegaan waren zijn alhier in den huwelijken staat ingezegent de heer Jan Verschuijl, weduwnaar van Gerarda Magdalena Schegen, en mejuffrouw Elisabeth Spellenaar beijde woonende te Amsterdam.
29-12-1775 Den 29 december op vertooning dat de ondertrouw te ’s Graveland geschied was zijn voor de eerste maal afgekondigt de huwelijks geboden van Barend Krijt, jongman en Elbertje Meijers, weduwe van Jacobus van Buuren. De huwelijksche voorstellingen so hier als te ’s Graveland onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen te ’s Graveland getrout.
29-09-1776 Den 29 september op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Muijden als Weesp onverhindert gegaan waren zijn alhier in den huwelijken staat ingezegent de heer Dirk Nies, weduwnaar van Adriana Maria van Velsen, woonende te Muijden en vrouwe Anna Everdina Uijtwerf, jongedochter van Marken woonende te Weesp.
18-10-1776 Den 18 october zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Jeroen Ham, geboortig van Wurtemberg en laatst gewoond hebbende te ’s Graveland en Gerregje Janses Veenman, jongedochter geboortig van Ankeveen en laatst gewoont hebbende te Naarden. De drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen in den huwelijken staat den 3 november 1776 ingezegent.
07-11-1776 Den 7 noveber zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Gerrit Janse Schriek, jongman en Claasje van Hilten, jongedochter beijde woonende alhier hebbende wij de bruijdegom van de Roomsche religie in tegenwoordigheijd van de ouderlingen Jan Hendrikse Korst en Willem Mol de belofte gedaan van de resolutie van item nog hier omtrent te sullen nakomen. De drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 24 november alhier getrout.
13-12-1776 Den 13 december op vertooning dat den ondertrouw te ’s Graveland geschied was van Pieter Leeflang, jongman van Ankeveen en Antje van de Raas, jongedochter van ’s Graveland zijnde de drie huwelijksche voorstellingen alhier afgekondigt en dezelve soo hier als te ’s Graveland onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde persoonen alhier getrout den 5 januarij 1777.
07-09-1777 Den 7 november op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen in de kerk van Nederhorst den Berg onverhindert gegaan waren zijn alhier in den huwelijken staat ingezegent Egbert Bongers, weduwnaar van Lijsbeth van Koelen, woonende tot Nederhorst den Berg en Hendrikje Harmense van Hilten, jongedochter geboren te Ankeveen en wonende tot Nederhost den Berg.
12-04-1778 Den 12 april zijn alhier in wettig ondertrouw opgeschreven de heer Jacob Kol, jongman woonende te Ankeveen en mejuffrouw Jacoba Margaretha Betmer, jongedochter woonende te Cortenhoef. De huwelijksche voorstellingen soo hier als te Cortenhoef onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde persoonen alhier op den 5 meij in den huwelijken staat ingezegent.
19-06-1778 Den 19 junij zijn alhier in wettig ondertrouw ingeschreven Jan Marinus, jongman geboren en woonende te Ankeveen en Lijsje Boekwijt, weduwe van Hardenberg geboren en woonende onder het Weesper Carspel. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen te Weesp getrout.
03-07-1779 Den 3 julij zijn bij ons in wettig ondertrouw aangeschreven Jan van Wetten, weduwnaar van Wijntje Bouve, woonende onder Muijden en Geertje Gerritse, jongedochter geboortig van Beek en woonende te Ankeveen. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde persoonen tot Naerden in den huwelijken staat ingezegent.
03-10-1779 Den 3 october op vertoon dat de drie huwelijksche geboden te Loenen onverhindert gegaan waren zijn Willem Bakker, jongman geboren en woonende te Loenen en Weintje van Rhijn, geboren te Ankeveen en woonende te Loenen in den huwelijken staat ingezegent.
21-10-1779 Den 21 october op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Amersfoort als te Amsterdam onverhindert gegaan waren zijn alhier de Weledele Gestrenge heer Jacob Cranen, schepen en raad der stad Amersfoort en vrouw Agnita Immerij, weduwe van den heer Jan van Fatenhoven in den huwelijken staat ingezegent.
12-11-1779 Den 12 november op vertooning dat den ondertrouw te Amsterdam geschied was zijn de huwelijksch geboden ingewilligt van Jacobus Marinus, jongman van Ankeveen en Dina Neef, jongedochter woonende te Amsterdam. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen te Amsterdam getrout.
24-03-1780 Den 24 maart op vertooning dat de ondertrouw te Cortenhoef geschied was zijn ook alhier de huwelijksche geboden ingewilligt van Cors Hendrikse Cors, jongman van Ankeveen met Engeltje Cornelisse de Kloet, weduwe van Gijsbert Leeflang, woonende te Cortenhoef. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 9 april in den huwelijken staat ingezegent.
09-04-1780 Den 9 april zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Cornelis Snel, jongman geboortig van en woonende te Ankeveen en Delliana Hooghordel, jongedochter geboortig van elburg en nog woonende te Amsterdam. De huwelijksche geboden soo te Amsterdam als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 7 meij in den huwelijken staat ingezegent.
09-06-1780 Den 9 junij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Martinus Winter, jongman geboortig van Leiderschijd en woonende te Ankeveen en Petronella Leeflang, jongedochter geboortig van en woonende te Ankeveen. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 2 julij in den huwelijken staat ingezegent.
27-06-1780 Den 27 junij op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Amsterdam als te Weesp onverhindert gegaan waren zijn Jan van Thielspeet, weduwnaar van Jacoba Bakker, van Amsterdam en Christina Coenradi, jongedochter van Campen en woonende in het Weesper Carspel alhier in den huwelijken staat ingezegent.
10-11-1780 Den 10 november zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Anthonie van Lek, jongman woonende te Rijswijk en Elisabeth Stoetemer, jongedochter geboortig van en woonende te Ankeveen. De huwelijksche voorstellingen soo te Rijswijk als hier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 10 december in den huwelijken staat ingezegent.
11-06-1781 Den 11 junij zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Amsterdam als te Naarden onverhindert gegaan waren van Arnoldus van der Kaaij, jongman en Alida Bonnet, jongedochter beijde woonagtig te Naarden alhier in den huwelijken staat ingezegent.
30-06-1781 Den 30 junij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Dirk Samson, weduwnaar van Lena Franse van Harderwijk, en Maria Snel, jongedochter beijde alhier woonagtig. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 22 julij in den huwelijken staat ingezegent.
22-07-1781 Den 22 julij zijn alhier op vertoon dat de drie huwelijksche voorstellingen te Loenen onverhindert gegaan waren van Marthinus van de Horst, weduwnaar van Niesje van Beern, en Ariaantje Stevens, jongedochter gebooren van de Vuursche en onlangs gewoont hebbende te Weesp, beijde tans te Loenen woonagtig, in den huwelijken staat ingezegent.
28-09-1781 Den 28 september zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Klaas Janse Veenman, jongman geboortig van en woonende te Ankeveen en Grietje Jacobse Leeflang, jongedochter geboortig van Cortenhoef en alhier woonagtig. De huwelijksche voorstellingen so hier als te Cortenhoef onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 20 october alhier in den huwelijken staat ingezegent.
02-12-1781 Den 2 december zijn alhier op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Abcoude als Hilversum onverhindert gegaan waren Wouter Spoor, weduwnaar van Marretje Reu, woonende te Abcoude en Elisabeth Krijns, weduwe van Abraham van Houten, woonende onder Hilversum in den huwelijken staat ingezegent.
28-12-1781 Den 28 december zijn bij ons in wettg ondertrouw opgenomen Govert Leendertse Kroost, jongman woonende te Ankeveen en Johanna Broekhuijsen, weduwe van Riedolph Noteling, woonende te ’s Graveland. De huwelijksche voorstellingen so alhier als te ’s Graveland onverhindert gegaan zijnde zijn de voornoemde persoonen alhier den 20 januarij 1782 in den huwelijken staat ingezegent.
16-01-1783 Den 16 januarij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Pieter Korst, jongman en Dirkje Kroost, jongedochter beijde alhier woonagtig. De huwelijksche voorstellingen alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhied den 9 februarij in den huwelijken staat ingezegent.
16-01-1783 Den 16 januarij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Cornelis Kroost, jongman geboortig van en woonende te Ankeveen en Maria Broekhuijsen, jongedochter laatst gewoont hebbende te Amsterdam, thans alhier woonagtig. De huwelijksche voorstellingen soo te Amsterdam als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde alhier den 9 februarij in den huwelijken staat ingezegent.
12-07-1783 Den 12 julij op vertooning dat de ondertrouw te Hilversum geschied was zijn de huwelijks geboden ingewilligt van Goosen van Dijk, weduwnaar van Marritje Reetgeld, van Ankeveen en anne Rijks Hoogenbirk, jongedochter van Hilversum. De huwelijksche voorstellingen soo te Hilversum als te Ankeveen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 3 augustus in den huwelijken staat ingezegent.
05-10-1783 Den 5 october zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Amsterdam als te ’s Graveland onverhindert gegaan waren alhier in den huwelijken staat ingesegent.
05-10-1783 Simon Jacobs Lang, weduwnaar van Barber Lolling, woonende te Amsterdam en Leijsje Halveboer, jongedochter woonende te ’s Graveland.
21-11-1783 Den 21 november op vertooning dat den ondertrouw te Heerenwaarden geschied was zijn de huwelijksche geboden alhier ingewilligt van Gradus de Wijs, jongman geboortig van en woonende te Heerenwaarden en Gerretje Span, jongedochter geboortig aldaer en laatst gewoont hebbende te Ankeveen. De drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zij voornoemde persoonen te Heerenwaarden getrout.
18-04-1784 Den 18 april op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Ouderkerk aan den Amstel onverhindert gegaan waren alhier in den huwelijken staat ingezegent Frederik Sol, jongman en Aaltje ter Beek, jongedochter beijde woonende onder Ouder Amstel.
28-05-1784 Den 28 meij op vertooning dat den ondertrouw op Nederhorst den Berg geschied was, zijn de huwelijksche geboden ingewilligt van Gerrit van Hilten, jongman geboortig van en woonende te Ankeveen en Aaltje de Haas, weduwe van Gijsbert van der Meer, gebooren en woonende op Nederhorst den Berg. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen op Nederhorst den Berg in den huwelijken staat ingezegent.
06-08-1784 Den 6 augustus zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Jurrien Malthesing, jongman van en woonende te Ankeveen en Apollonia Hessels, jongedochter geboortig van ’s Graveland en laatst gewoont hebbende te Naarden. De huwelijksche voorstellingen soo alhier als te Naarden zijn voornoemde persoonen den 22 augustus alhier in den huwelijken staat ingezegent.
19-09-1784 Den 19 september zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Naarden onverhindert gegaan waren alhier in den huwelijken staat ingezegent Johannes Lombart, jongman van [onleesbaar] en Femmetje Heshof, jongedochter van Muijde, beijde woonende te Naarden.
12-01-1785 Den 12 januarij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Dora Engelhart, weduwe Jacobus Pantekoek en Dirk Samson, laatst weduwnaar van Maria Snel, beijde woonende alhier. De gewoone huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 6 februarij getrout.
28-02-1785 Den 28 februarij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Jan Jacobse van Oostveen, jongman van Ankeveen en Marretje de Jong, jongedochter van Oud Loosdrecht, gewoont hebbende op Nederhorst den Berg. De drie huwelijksche voorstellingen soo alhier als op Nederhorst den Berg onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 13 februarij in den huwelijken staat ingezegent.
15-04-1785 Den 15 april zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Hendrik Matthezing, jongman van Ankeveen en Wijntje de Vree, jongedochter van Weesp. De huwelijksche voorstellingen soo te Weesp als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier in den huwelijken staat ingezegent den 8 meij.
05-06-1785 Den 5 junij zijn op attestatie van Weesp alhier in den huwelijken staat ingezegent Jan van Marken, weduwnaar van Weesp met Jannetje Goedhart, jongedochter van Weesp, beijde woonende te Weesp.
04-01-1786 Den 4 januarij zijn bij ons wettig ondertrouw opgenomen Tobias Caldij, weduwnaar van Trijntje Carbonje, coster en schoolmeester te Ankeveen en Dorothea van Goor, jongedochter geboortig van Campen en woonende te Amsterdam. De huwelijksche voorstellingen so te Amsterdam als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 5 februarij alhier getrout.
18-08-1786 Den 18 augustus zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Hendrick Korst, jongman en Fijtje Malthesing, jongedochter van Ankeveen dog laatst gewoont hebbende in het Weesper Carspel onder Weesp. De huwelijksche voorstellingen soo Weesp als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 3 september alhier in den huwelijken staat ingezegent.
30-08-1786 Den 30 augustus zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Enkhuijsen als te Naarden onverhindert gegaan zijn zijn alhier in den huwelijken staat ingezegent de heer Geutje Schuijt, voor desen getrout, van Enkhuijsen en mejuffrouw Maria Nederberg, jongedochter van Naarden.
03-09-1786 Den 3 september zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Weesp onverhindert gegaan waren alhier in den huwelijken staat ingezegent Cerel Jacob Seltig, jongman van Nameer en woonende te Weesp en Grietje Barnsteen, jongedochter van en woonende te Weesp.
03-04-1787 Den 3 april zijn bij ons in wettig onedrtrouw opgenomen Tomas Korst, jongman van Ankeveen en Lijsbet van Stijn, jongedochter van Muijden, beijde woonende alhier. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 6 meij in den huwelijken staat ingezegent.
13-04-1787 Den 13 april op vertooning dat den ondertrouw te ’s Graveland geschied was zijn de huwelijksche voorstellingen alhier ingewilligt van Coenraad Knesekamp, jongman geboortig van Den Dolder onder de Laage Vuursten, woonende te ’s Graveland en Huijbertje Malthijsen, jongedochter geboren en woonende op stigt Ankeveen. De huwelijksche voorstellingen soo te ’s Graveland als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier den 6 meij in den huwelijken staat ingezegent.
09-09-1787 Den 9 september zijn alhier op attestatie va Naerden in den huwelijken staat ingezegent Jacobus van Kempen, jongman van Naerden en Aaltje Travens, jongedochter van Reijsen.
01-11-1787 Den 1 november zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Jan Hendrikse Korst, weduwnaar van Aaltje van Kol, en Catharina Reijnse, jongedochter van Amsterdam beijde woonende alhier. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier in de huwelijken staat ingezegent.
04-01-1788 Den 4 januarij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Isaac Marinus, jongman geboortig van Stigt Ankeveen en Jannetje Hartjens, jongedochter geboortig van ’s Graveland en woonende op Hollands Ankeveen. De drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde alhier en te Weesp zijn voornoemde persoonen alhier den 20 januarij in den huwelijken staat ingezegent.
13-12-1788 Den 13 december zijn op vertooning dat den ondertrouw te Cortenhoef geschied was de huwelijks geboden ingewilligt van Coenraad Stoetemer, jongman geboortig van en woonende te Ankeveen en Jannetje Scheepenmaker, jongedochter van en woonende te Cortenhoef. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 1 januarij 1789 te Cortenhoef getrout.
24-05-1790 Den 24 maij zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen soo te Amsterdam als te Weesp onverhindert gegaan zijn alhier in den huwelijken staat ingezegent de heer Johannes van der Koop woonende te Amsterdam en mejuffrouw Alida de Wilde woonende te Weesp.
11-07-1790 Den 11 julij zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Weesp onverhindert gegaan waren alhier in den huwelijken staat ingezegent Monsieur Adrianus van Wijk en Mejuffrouw Maria Ameschot beijde woonende te Weesp.
15-10-1790 Den 15 october zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Thomas Korst, weduwnaar van Lijsbet van Stijn, en Hilletje Pas, jongedochter geboortig van Amsterdam, beijde woonende alhier. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 30 october alhier in den huwelijken staat ingezegent.
21-10-1790 Den 21 october zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Arend Jonker van Brederode geboren op de Oude Huijs onder Zijpe en laatst in guarnizoen gelegen te Amsterdam en Catharina van Allen, geboortig van Amsterdam en woonende te Ankeveen. De huwelijksche voorstellingen soo te Amsterdam als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 14 november alhier in den huwelijken staat ingezegent.
10-05-1791 Den 10 meij zijn op vertooning dat de drie huwelijksche voorstellingen te Amsterdam onverhindert gegaan waren alhier in den huwelijken staat ingezegent de heer Johannes Bernardus de Bas in de Haarlemmer Houttuijnen en juffrouw Johanna Margaretha Verschuijl in de Kerkstraat.
02-03-1792 Den 2 maart op vertooning dat den ondertrouw op Nederhorst den Berg geschied was zijn de huwelijksche geboden alhier ingewilligt van Sijmen Breks, weduwnaar van Barta de Haan, geboortig van Landsmeer en woonende op Nederhorst den Berg en Willemijntje Janse Stark, weduwe van Willem Mol, geboren te Eemnes Buijtendijk woonende op Nederhorst den Berg en laatst gewoond hebbende alhier. De huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen op Nederhorst den Berg getrout.
13-04-1792 Den 13 april zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Jan van Zijl, jongman geboortig van Mijdrecht van den Uijthoorn, tans wonende te Vreeland met Gijsje van Valkenburg, jongedochter geboortig van Leersum en woonende te Ankeveen. De huwelijkse voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen te Vreeland getrout.
27-05-1792 Den 27 meij zijn op attestatie van Weesp alhier getrout Egbertus Hermannus Langius, jongman van Weesp met Sophie Elisabeth Bertsch, jongedochter van Weesp, beijde woonende te Weesp.
07-04-1793 Den 7 april zijn op attestatie van Weesp alhier getrout Theodorus Johannes Langius, weduwnaar van Weesp met Dirkje Bellaar, jongedochter beijde woonende te Weesp.
22-05-1794 Den 22 maij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Barend Nijsen, jongman en Neeltje Korst, jongedochter geboortig en woonende te Ankeveen. De drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen in den huwelijken staat ingezegent den 8 junij zijnde 1e pinksterdag.
14-12-1794 Den 14 december zijn op attestatie van Amsterdam alhier in den huwelijken staat ingezegent Cornelis Bijl, weduwnaar van Cornelia Amersfoort, en Geesje Kwaaker, beijde woonende te Amsterdam.
17-07-1795 Op vertooning dat den 17 julij de ondertrouw op Nederhorst den Berg geschied was zijn de huwelijks geboden alhier ook ingewilligt van Meijndert Boom, jongman geboortig onder den geregte van Ankeveen en woonende onder Nederhorst den Berg en Maria Hoedmer, jongedochter geboren en woonende onder Ankeveen. De drie huweijksche voorstellingen soo op Nederhorst den Berg als alhier onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen alhier in den huwelijken staat ingezegent den 2 augustus.
31-07-1795 Den 31 julij zijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen Jan Meijer, jongman geboortig en woonende te Ankeveen en Jannetje Hagen, geboortig van Cortenhoef en woonende te Ankeveen. De drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gegaan zijnde zijn voornoemde persoonen den 16 augustus in den huwelijken staat ingezegent.
13-11-1796 Den 13 november zijn op schriftelijk vertooning dat in den municipaliteijt van Cortenhoef dat de drie gewoone huwelijksche voorstellingen aldaar onverhinderd gegaan waren van Johannes Christoffel Lucht, weduwnaar van Maria Getse, en Cornelia Janss van Amersfoort, beijde woonende te Cortenhoef alhier in den huwelijken staat ingezegent.
16-04-1797 Den 16 april zijn op vertooning dat de gewoone huwelijksche voorstellingen onverhindert te amsterdam gegaan waren alhier in den huwelijken staat ingezegent Hendricus Daalwijk en Maria Jacoba Phomalia Andringa, beijde woonende te Amsterdam.
14-04-1800 Den 14 april zijn hier in den huwelijken staat ingezegent nadat de gewoone voorstellingen te Amsterdam onverhinderd gegaan waaren Andries Jentink, jongman van Zutphen geboortig en predikant alhier en Margaretha Dingana van Velden, geboren alhier en woonende te Amsterdam.
11-05-1800 Den 11 meij zijn kerkelijk getrouwd Christoffel Kleine, jongman gebooren te Diepmol en Evertje van Altena, jongedochter gebooren te Zoest en woonende te ’s Graveland.
07-09-1800 Den 7 september zijn kerkelijk getrouwd Wollem Slof en Jannetje Matthering, beijde woonende te Ankeveen.
28-09-1800 Den 28 september zijn kerkelijk getrouwd Cornelis Dorland, weduwnaar van Trijntje Roos en Tijmentje Hoogland, jongedochter beijde woonende te Hilversum.
24-05-1801 Den 24 meij zijn kerkelijk getrouwd Lambert Kwinkelenberg gebooren te Ankeveen en Johanna de Veer gebooren te Amsterdam, beijde woonende te Ankeveen.
07-03-1802 Den 7 maart zijn kerkelijk getrouwd Willem van Rijn woonende en gebooren te Ankeveen en Jannetje Schage woonende te Weesp.
05-04-1802 Den 5 april zijn kerkelijk getrouwd Gerrit Bongenaar, jongman en Aaltje de Ridder, jongedochter beijde woonende in Weespercarspel, nadat zij reeds te Weesp voor den gerechte in den echten staat bevestigd waren.
06-06-1802 Den 6 junij zijn voor den kerkeraad getrouwd Christiaan Broekhuijs, weduwnaar van Jannetje Cobat en Catharina Reijnes, weduwe van Jan Korst woonende beide te Ankeveen.
09-01-1803 Den 9 januarij zijn kerkelijk getrouwd Jan Zwaan, weduwnaar van Debora van Manen, geboren te Eemnes met Dirkje Prinse, weduwe van Manes van Wentum geboren te Loosdrecht en woonende in Weespercarspel woonende op Hollands Ankeveen, te voren waren zij in Weesp gerechtelijk verbonden.
26-06-1803 Den 26 junij zijn kerkelijk getrouwd Bart Korst, geboren alhier en Neeltje Oostrom, jongedochter laatst gewoond hebbende onder Ouderamstel.
16-10-1803 Den 16 october zijn alhier op attestatie van Naarden getrouwd Hartsger van Huijsstede, jongman en Hendricke Snijder, jongedochter beiden geboren en woonachtig in de Naardermeer.
29-05-1804 Den 29 meij zijn hier door den Weleerwaarde Heer W. van Vloten, predikant te Schermerhorn in den huwelijken staat ingezegent Abraham van Bemmelen, jongman geboren te Delft en predikant alhier en Aletta Jacoba Humbert, jongedochter geboren te Naarden en woonende te Rotterdam.
03-06-1804 Den 3 junij zijn kerkelijk getrouwd Jan van Ee, jongman en Aletta Gezina ten kempe, jongedochter beide woonende te ’s Graveland, nadat zij te ’s Graveland gerechtelijk getrouwd waren.
11-10-1807 Den 11 october zijn op getuijgschrift van Loenen kerkelijk getrouwd Abraham Witkate, weduwnaar van Aagje Lokemp, en Marretje Korst, jongedochter gebooren alhier, beide wonende te Loenen.
08-11-1807 Den 8 november zijn kerkelijk getrouwd, nadat zij te ’s Graveland gerechtelijk getrouwd waren Klaas ten Broek, jongman en Sophia van Lersum, jongedochter beide woonende te ’s Graveland.
23-10-1808 Den 23 october zijn kerkelijk getrouwd Jan Meijer, weduwnaar van Jannetje Hagen, woonende alhier en Hendrina ter Horst, weduwe van Martinus Holsings, wonende te Amsterdam.
06-11-1808 Den 6 november zijn kerkelijk getrouwd Hendrik Meijer, jongman en Willemina Haselager, jongedochter beide wonende alhier.
30-04-1809 Den 30 april zijn op gerechtelijk getuijgschrift van ’s Graveland kerkelijk getrouwd Klaas Rijnsburger, jongman wonende onder Weespelcarspel en Jannetje Boelhouwer, jongedochter wonende te ’s Graveland.
30-04-1809 Den 30 april Cornelis Harmse, jongman en Maagje Rozendaal, weduwe van Wessel Barneveld, beide wonende te ’s Graveland.

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 01-01-2020

 

Bron: DTB Ankeveen. Inv.nr. 39

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

1 reactie op Ankeveen Huwelijken Gereformeerd 1763-1809

  1. 19 febr 1771 huwelijk van Arend Kwinkelenberg ( Quinkelenberg ) met Jannetje Halveboer ; dus niet Brunkelenberg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.