Ankeveen Huwelijken Gereformeerd 1732-1762

Share and Like

Ankeveen Trouwen Gereformeerd 1643 – 1792.

Periode 1732-1762

20-01-1732 Den 20 januarij zijn hier voor de eerste mael afgekondigt de huwelijksche geboden van Jan Jakobsz Zuiderhuis, weduwnaer van Trijntje Willems Han woonende aen de Klapbrug onder Ankeveen en Adriana van den Broek, jongedochter woonende onder Thamen en zijn aldaer getrouwt den 10 februarij.
27-09-1732 Den 27 september zijn in ondertrouw aengenomen Jan Hendriksz van Veeren, jongman alhier woonende en Paulijntje Jans Leeflang, jongedochter van Kortenhoef woonende aldaer en alhier getrouwt den 12 october.
08-02-1733 Den 8 februarij zijn hier op vertoning dat de ondertrouw te ’s Gravelant gedchiet was afgekondigt voor de eerste mael de geboden van Arij Leendertsz Kroost, weduwnaer van Lijsje Gerrits, alhier wonende en Leentje Jakobs de Bruin, weduwe van Jens Stofbergen, woonende op ’s Gravelant en alhier getrouwt den 22 dito.
12-02-1733 Teunis Rhutte de Geus, jongman woonende alhier en Neeltje Teunis Dorlant, jongedochter van Loosdrecht. De geboden zoo hier als te Loosdrecht onverhindert zijnde afgeroepen zijn de genoemde den 8 maert in de Oude Loosdrecht getrouwt.
01-03-1733 Den 1 maert zijn op vertoning dat te Kortenhoef de ondertrouw was geschiet voor de eerste mael afgekondigt de huwelijksche proklamatien van Jan Jansz Mol, weduwnaer van Marretje Gerrits Roskam en Jannetje Elberts Schouten, jongedochter van Kortenhoef. De geboden zoo hier als te Kortenhoef onverhindert gegaen zijnde zijn dezelve alhier den 22 maert getrouwt.
08-05-1733 Den 8 maij zijn in ondertrouw opgenomen Joost Gerritsz van Rhijn, jongman van Ankeveen en Willempje Kornelis van Rees, jongedochter woonende onder Nederhorst. De geboden zoo hier als aen den Berg onverhindert gegaen zijnde zijn dezelve den 31 dito aldaer getrouwt.
18-08-1733 Den 18 augustus zijn foor D. Hullscher getrouwt de heer Isaak Boom van Zirikzee en juffrouw Magtilda van Herwaerden, jongedochter van Weesp.
17-10-1733 Den 17 october zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Arien Aelbertsz Maetje, jongman van Zoest en Gerberg Aelberts Mol, jongedochter van Ankeveen beide alhier woonende en in den huwelijken staet ingezegent den 8 november.
29-11-1733 Den 29 november zijn voor de eerste mael afgekondigt de geboden op betoon dat de ondertrouw te Hilversum was geschied van Jan Mets, jongman alhier woonende en Jannetje Mets, jongedochter woonende te Hilversum welke proklamatien zoo hier als te Hilversum onverhindert afgeroepen zijnde zijn dezelve persoonen alhier getrouwt den 13 december.
01-01-1734 Den 1 januarij zijn bij ons in ondertrouw genomen Elbert Kornelisz Snijder, jongman woonende in de Oude Loosdrecht en Magdaleena Jans, jongedochter woonende alhier zijnde dezelve in de Oude Loosdrecht getrouwt den 24 januarij.
28-05-1734 Den 28 maij zijn ondertrouwt alhier Jakob Jansz van Doorn, jongman van Korthoef woonende aldaer en Hendrikje Rhutte de Geus, jongedochter woonende alhier. De geboden zoo hier als te Kortenhoef onverhindert afgeroepen zijnde zijn de voornoemde hier getrouwt den 13 junij.
30-05-1734 Den 30 maij zijn alhier getrouwt Kornelis Koopman van Marken, jongman van Weesp en Ida Harsema, jongedochter van Groningen beide te Weesp woonagtig op attestatie dat de geboden onverhindert te Weesp afgeroepen waren.
17-06-1734 Den 17 junij zijn bij mij in ondertrouw opgenomen Jan Louis, weduwnaer van Katharina Dageraet woonende op Westzaendam en Hilletje de Bruin, jongedochter woonende alhier aen de Klapbrug. De geboden onverhindert afgeroepen zijnde zijn de voornoemde te Zaendam getrouwt.
15-04-1735 Den 15 april zijn bij mij ondertrouwt Benjamin Petersz van Dijk, jongman van Jugen? en Pieternel Versteeg, jongedochter van Wijk woonende de bruidegom in het Stichts en de bruid in het Hollands Ankeveen. NB. Ofschoon bij attestatie bleek dat hier de ondertrouw was geschied, moest dezelve te Weesp noch eens worden verrigt voor kommissarissen en beide comparanten dit ad notam wanneer de proklamatien waren onverhindert afgeroepen zijn de genoemde te Kortenhoef getrouwt.
28-10-1735 Den 28 october zijn in ondertrouw aengenomen Willem Jakobsz Slot, jongman van den Hinderdam en Marretje Klaes van Harderwijk, jongedochter woonende alhier. De geboden zoo hier als aen den Berg onverhindert afgeroepen zijnde zijn dezelve den 13 november alhier getrouwt.
11-12-1735 Den 11 deceber zijn op attestatie van Amsterdam en Weesp alhier getrouwt Willem Vriesekolk, weduwnaer van Amsterdam en Trijntje Langeveld, jongedochter van Weesp.
24-12-1735 Den 24 december zijn in ondertrouw aengetekend Arie Aelbertsz Maetje, weduwnaer van Gergerg Aelberts Mol, alhier woonende en Pleuntje Jans Dolman, jongedochter van de Oude Loosdrecht woonende aldaer naer de proklamatien zijn dezelve te Loosdrecht getrouwt.
01-02-1736 Den 1 februarij op woensdag zijn hier op attestatie van Amsterdam getrouwt Jakob Moolenaer en Sara Pieters.
25-01-1737 Den 25 januarij zijn ondertrouwt Isaak Jakobsz Marinus, jongman en Geertje Jakobs de Bruin, weduwe van Aelbert Jansz Mol, beide woonende alhier en alhier getrouwt den 10 februarij.
07-04-1737 Den 7 april zijnde zondagmiddag ten 12 ueren zijn hier getrouwt op attestatie van Weesp Gerrit Bellaar, jongman en Alida Visser, jongedochter.
19-05-1737 Den 19 maij zijn op vertooning dat de ondertrouw te ’s Graveland geschied was, de proclamatien voor de eerste mael afgekondigt van Hendrik Boom, jongman alhier woonende en Neeltje Boelhouwer, jongedochter van ’s Graveland en alhier getrouwt den 9 junij zijnde pinkster zondag.
20-12-1737 Den 20 deceber zijn ondertrouwt Jan Gerritsz van Oostveen, laest weduwnaer van Neeltje Martens van Oostveen en Neeltje Wiijnands van Velsen, jongedochter van Ter Ae, beide alhier woonende en zijn in den echten staet ingezegent den 12 januarij 1738.
31-03-1738 Den 31 maert, op maendag, zijn alhier op attestatie van Weesp getrouwt Hendrik Cornie en Johanna Catharina van Teunenbroek.
12-09-1738 Den 12 september zijn ondertrouwt Abraham Jakobsz Marinus, jongman en Lijsbeth Kornelis Tang, jongedochter beide geboortig van Kortenhoef en alhier woonagtig en alhier getrouwt den 5 october.
14-11-1738 Den 14 november zijn ondertrouwt Eldert van Droshagen, jongman van Loenen en Marretje Kornelis Tang, jongedochter van Kortenhoef beide hier woonende en getrouwt den 7 december.
10-07-1739 Den 10 julij zijn ondertrouwt Jan Gerritsz van Beest, jongman van Avezaet en Rijkje Jurriens Wester, weduwe van Jan Jansz Lustig beide alhier woonende en getrouwt den 26 julij.
16-08-1739 Den 16 augustus zijn op attestatie van Amsterdam alhier getrouwt Willem van Amraet en Ariaentje Rok.
05-03-1740 Den 5 maert zijn bij ons ondertrouwt Harmen Jansz van Hilten, jongman van Beusichem en Jannetje Klaes Veenman, jongedochter woonende alhier. Getrouwt alhier den 27 dito.
22-05-1740 Den 22 maij zijn alhier getrouwt op attestatie van Weesp Jakob Langevelt, jongman van Weesp en Catharina Bellaer, jongedochter van Weesp en daer woonende.
12-08-1740 Den 12 augustus zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Frederik van Keizerswaert, jongman van Naarden en Catharina Elizabeth van Harderwijk, jongedochter alhier woonende en getrouwt den 28 dito.
12-02-1741 Den 12 februarij des middags na twaelf ueren zijnde zondag zijn getrouwt op attestatie van Weesp Cornelis Bellaer, jongman en Willempje van Dom, jongedochter beide van Weesp.
24-02-1741 Den 24 februarij zijn ondertrouwt Dirk Barentsz Klouwert, jongman en Marretje Cornelis van Nederhorst, jongedochter beide alhier woonagtig en gebooren en getrouwt den 12 maert.
14-03-1741 Den 14 maert op dinsdag zijn hier door D. van Deventer, predikant te Weesp getrouwt Johannes Cruis en Henderina Hulscher beide van Weesp.
16-04-1741 Den 16 april en vervolgens zijn afgekondigt de huwelijksche geboden van Barent Klaesz Otten, weduwnaer van Weesp en aldaer woonende en Emmetje Gerrits van der Horst, jongedochter van Martensdijk laest alhier gewoont hebbende en nu te Weesp en zijn den 30 dito te Weesp getrouwt.
16-03-1742 Den 16 maert zijn in ondertrouw aengetekent Jan Nijsz, jongman woonende alhier en Metje Hendriks Willikhuizen, jongedochter geboortig te Veenedael of het Rheensche Veen mede hier woonende en getrouwt den 8 april.
25-03-1742 Den 25 maert zijn op attestatie dat te Nederhorst de ondertrouw geschied was voor de eerste mael de huwelijksche geboden afgekondigt van Jan Jakobsz Slof, jongman van den Hinderdam en Trijntje Bruinen Dorlant, jongedochter woonende onder Overmeer te Nederhorst, getrouwt den 15 april.
22-04-1742 Den 22 april zijn op attestatie van Weesp door den proponent Nynaber alhier getrouwt Cornelis de Wilde, jongman en Anthonia van der Vliert, jongedochter zondag na middag na de preek.
16-06-1742 Den 16 junij zijn bij ons in ondertrouw opgenomen Willem van Vliet, weduwnaer van Aaltje Perk en Barber van Akooij, weduwe van Kornelis Kol en getrouwt den 1 julij.
16-04-1743 Den 16 april zijn alhier getrouwt door D. van Deveneter Anthonij van Marken, jongman en Alida Elizabeth van der Poort, jongedochter beide van Weesp.
22-03-1744 Den 22 maert zijn alhier op betoon dat de geboden te Weesp onverhindert waren afgeroepen getrouwt Jacob Broers, jongman van ’s Gravelant en Annetje van den Brenk, jongedochter van Rijswijk beide woonende op Hollands Ankeveen.
11-04-1744 Den 11 april zijn in ondertrouw aengetekent Pieter van Dijk, jongman van Breukelen en Jannetje Gijsberts, weduwe van Cornelis Jorisz van der Vliet geboortig alhier en getrouwt den 26 april.
12-07-1744 Den 12 julij zijn alhier op attestatie van Amsterdam getrouwt Jacobus van Hoogstraten en Hendrikje Jans.
20-11-1744 Den 20 november zijn in ondertrouw aengetekent Klaes Jansz van Harderwijk, jongman van Ankeveen en Neeltje Jakobs Marinus, jongedochter van Kortenhoef beide alhier woonende en getrouwt den 6 december.
21-09-1745 Den 9 september zijn in ondertrouw aengetekent Joost Jansz van Rhijn, jongman van Ankeveen en Annetje Dirks Vis, jongedochter van Kortenhoef beide alhier woonende en getrouwt den 17 october.
08-10-1745 Den 8 october zijn in ondertrouw aengetekent Jan Klaesz Veenman, jongman van Ankeveen en Jannetje Cornelis Tang, jongedochter van Kortenhoef beide thans hier woonende en getrouwt den 24 dito.
17-10-1745 Den 17 october en vervolgens zijn afgekondigt de geboden van Willem Aertsz Bosman, jongman van Lipstad woonende in  het Weesper Carspel en Trijntje Gerrits Roskam, weduwe van Jan Cornelisz van Veeren, gewoond hebbende alhier, tegenwoordig in het Weesper Carspel. De huwelijksche proclamatien zoo hier als te Weesp onverhindert afgeroepen zijnde zijn de voornoemde persoonen aldaer den 31 dito getrouwt.
05-12-1745 Den 5 december zijn afgekondigt de geboden van Hendrik Boom, weduwnaer van Neeltje Boelhouwer woonende alhier en Jannetje Zegers Schouten, jongedochter van Maertendijk woonende te Weesp. De geboden zoo hier als re Weesp onverhindert afgenomen zijnde zijn de voornoemde persoonen alhier den 19 december getrouwt.
15-04-1746 Den 15 april zijn in ondertrouw aengetekent Johan Hendrik Eenhuis, jongman van Buer in het Stift Osnabrug en Grietje van Ree, jongedochter van Amerongen beide laest gewoont hebbende omtrent de Klapbrug op den plaets van Jan de Leeuw en getrouwt den 1 maij.
05-05-1746 Den 5 maij zijn in ondertrouw aengetekent Jakob Jakobsz Slof, jongman van den Hinderdam, aldaer woonende en Neeltje Teunis Mol, jongedochter van Eemnes Buitendijk, alhier woonende en den 30 dito, zijnde pinkster maendag getrouwt.
15-05-1746 Den 15 maij zijn op attestatie dat de ondertrouw te Harderwijk geschiet was, afgekondigt de huwelijksche geboden van Arent van Harderwijk, jongman van Ankeveen en Jannetje Lunterbosch, jongedochter beide alhier woonende en zijn te Harderwijk of Hierden getrouwt.
20-08-1747 Den 20 augustus zijn op attestatie van ’s Gravelant alhier getrouwt Willem Zwaave en Aeltje Reetgelt.
21-01-1748 Den 21 januarij zijn op attestatie dat de ondertrouw te ’s Gravelant geschied wwas, voor de eerste mael afgekondigt de huwelijksche geboden van Leendert Ariensz Kroost, jongman van Ankeveen en Grietje de Jong, jongedochter van ’s Gravelant en getrouwt den 11 februarij.
07-04-1748 Den 7 april zijn op attestatie van Weesp getrouwt Antonij van Marken, weduwnaer en Margarita Cornelia van den Broek, jongedochter beide van Weesp.
06-09-1748 Den 6 september in ondertrouw aengetekent Jan Pietersz Leeflang, jongman van Kortenhoef hier woonende en Neeltje teunis Dorlant, weduwe van Teunis Rutthe de Geus, insgelijks hier woonende en getrouwt den 29 septeber.
09-06-1748 Den 9 junij zijn getrouwt Kors van de vecht, jongman hier woonende en Maria de Groot, jongedochter van ’s Gravelant.
17-11-1748 Den 17 november zijn getrouwt Teunis Cornelisz Kalf, jongman en Zwaentje Ariens, jongedochter van Westbroek beide hier woonende.
25-12-1748 Den 25 december zijn getrouwt Teunis Aurik, weduwnaer van Lijsbeth Kruijf, woonende te Naerden en Anna Swart, jongedochter te Weesp woonende op attestatie van Naerden en Weesp.
20-04-1749 Den 20 april zijn op attestatie dat de ondertrouw aen de Blauwe Capel geschied was voor de eerste mael efgekondigt de huwelijksche geboden van Gerrit Janse van Oostveen, jongman van Ankeveen alhier woonende en Gerritje Hermanse Grootvelt, jongedochter van de Blauwe Capel en aen de Blauwe Capel getrouwt den 11 maij.
27-07-1749 Den 27 julij zijn getrouwt op attestatie van Eemnes Binnen en Baern Willem Rijks Prins, laest weduwnaer van Femmetje Jans en Germijntje Cornelis, jongedochter beide woonende te Eemnes Binnendijk.
28-12-1749 Den 28 december zijn voor de eerste mael afgekondigt de huwelijksche proclamatien op attestatie dat de ondertrouw te ’s Gravelant was geschiet van Jan Pietersz Leefkang, weduwnaer van Neeltje Teunis Dorlant, alhier woonende en Cornelia van Bueren, jongedochter van ’s Graveland.
18-01-1750 Den 18 januarij zijn de voorschrevene, naerdat de geboden zoo te ’s Graveland als hier in deeze kerke zonder verhindering waren afgekondigt in den huwelijken staet ingezegent.
31-05-1750 Den 31 maij zijn op attestatie dat de ondertrouw in ’s Graveland was geschied, voor de eerste mael afgekondigt de geboden van Jacobus van Bueren, jongman van ’s Graveland en Elbertje Merens, jongedochter van de Oude Loosdrecht, beide woonende in ’s Graveland. De geboden zoo hier als in ’s Gravelant zonder inspraak afgekondigt zijnde zijn de voornoemde aldaer in de Huwelijken staet ingezegent den 21 junij.
09-06-1750 Den 9 junij zijn alhier op attestatie van Weesp en ’s Graveland getrouwt Jan Dorland, jongman van ’s Graveland en Jakoba van den Wijngaerden, jongedochter van Weesp beide aldaer woonende.
11-09-1750 Den 11 september zijn in ondertrouw aengetekent Abraham Aertsz Hoek, jongman van Bunschoten, daer woonende en Elizabeth Aries Kroost, jongedochter van Ankeveen. De huwelijksche geboden zoo hier als te Bunschoten onverhindert afgekondigt zijnde zijn dezelve den 4 october getrouwt.
11-12-1750 Den 11 december zijn in ondertrouw aengetekend Wouter van den Hoet, jongman geboortig en woonende op ’s Graveland en Geertje Kol, jongedochter geboortig en woonende alhier te Ankeveen. De voornoemde zijn in ’s Graveland getrouwt den 3 januarij 1751.
26-12-1750 Den 26 december zijn alhier op attestatie van ’s Gravelant getrouwt Gijsbert Rutte Moen, jongman van de Nieuwe Loosdrecht en Elizabeth van Rhijn, jongedochter van Ankeveen, beide woonagtig te ’s Graveland.
05-01-1751 Den 5 januarij zijn alhier op attestatie van Weesp getrouwt Hendrik Mooijman Stoet, jongman van Petten en Johanna Catharina van Neck, jongedochter van Weesp, beide aldaer woonende.
02-02-1751 Den 2 februarij zijn op attestatie van Naerden getrouwt Johannes Hendrik Ras lieutenant in het Regiment van Cornabe, jongman van Alkmaer en Maria van Assen, jongedochter van Naerden.
25-04-1751 Den 25 april zijn op attestatie van Weesp en Sloten alhier getrouwt Teunis Glastra, jongman onder Sloten woonende en Geertje Jans van Veeren, jongedochter geboortig van Ankeveen, woonende in ’t Weesper Carspel.
25-04-1751 Den 25 april zijn voor de eerste mael afgekondigt op getuigschrift dat de ondertrouw op ’s Graveland was geschied de huwelijksche geboden van Jakob Jakobsz Marinus, jongman geboortig van Kortenhoef, woonende aen de Goog onder Ankeveen en Hendrikje van Loenen, jongedochter van Garderen, woonende op ’s Graveland. De proclamatien zoo hier als daer zonder verhindering afgekondigt zijnde, zijn de voornoemde den 9 den maij op ’s Graveland getrouwt.
09-05-1751 Den 9 maij zijn op attestatie van Weesp en Naerden getrouwt Willem Nijsel, jongman uit Ceur Palts, woonende te Naerden en Magdalena Smit, weduwe woonende te Weesp.
27-06-1751 Den 27 junij zijn alhier getrouwt Cornelis Kol, jongman alhier geboren en woonende en Tijmetje Boelhouwer, jongedochter in ’s Graveland woonende.
29-08-1751 Den 29 augustus zijn alhier getrouwt Berent Gozewijn van Harderwijk, jongman alhier geboren en woonende te West Saendam en Grietje Reiniers, jongedochter van West Saendam daer woonende.
26-09-1751 Den 26 september zijn voor de eerste mael afgekondigt de huwelijksche geboden op attestatie dat de ondertrouw te Hilversum was geschied van Jakob Ruthe de Geus, weduwnaer van Hendrikje Cornelis Kalf, woonende alhier en Deliana Raam, weduwe van Claas Boelhouwer, woonende te Hilversum. De voornoemde zijn den 17 october te Hilversum getrouwt.
30-01-1752 Den 30 januarij en vervolgens zijn, nadat gebleken was, dat de ondertrouw op ’s Graveland was geschied, de geboden afgekondigt van Johannes van Putten, jongman geboren te Utrecht en Lijntje Eekhoud, jongedochter van Hilversum, beide op ’s Graveland woonende en zijn aldaer den 13e februarij getrouwt.
01-07-1752 Den 1 julij zijn op attestatie van Amsterdam getrouwt Jacob de Bas, jongman van Rotterdam en Johanna Teboekers, jongedochter van Genderingen, wonende te Amsterdam.
22-08-1752 Den 22 augustus zijn op attestatie van Rotterdam en Amsterdam getrouwt Pieter Fijchet, jongman van Rotterdam en Maria Burger, weduwe van Pieter Roemer, te Amsterdam woonende.
31-08-1752 Den 31 augustus zijn alhier in ondertrouw aengetekend Harmen van Duinkelenberg, weduwnaer van Marretje Rietvink en Lijsje Jans Blom, weduwe van Coenraet Hoetemer, wonende de bruidegom alhier en de bruid aen den Berg.
13-05-1753 Den 13 maij zijn alhier getrouwd Jan Gijsbertze van den Berg, jongman van Weesp en Engeltje Reetgeltd, jongedochter van ’s Graveland, beide woonagtig te ’s Graveland met attestatie van ’s Graveland.
08-07-1753 Den 8 julij zijn voor de eerste mael afgekondigd de huwelijksche geboden op betoon dat de ondertrouw te ’s Graveland geschied was van Jan Meierze, jongman van de Nieuwe Loosdrecht, thans woonende voor knegt bij Hendrik Boom en Bijtje Puin, jongedochter van Baern, wonende te ’s Graveland. De huwelijksche geboden zo hier als te ’s Graveland onverhinderd afgekondigd zijnde zijn de voornoemde aldaer den 22 julij in den huwelijken staet bevestigd.
26-12-1753 Den 26 december zijn alhier in ondertrouw aengetekend Dirk Harmansz Louwe, jongman wonende aen den Omval onder der Gerechte van Ouwekerk en Jannetje Jacobsz Marinus, jongedochter van Ankeveen hebbende belofte gedaen van de resolutie van de haer Ed. Mog. te zullen nakomen. De huwelijkze geboden zo hier als te Ouwekerk onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen op den 20 januarij 1754 aldaer getrouwd.
06-01-1754 Den 6 januarij zijn voor de eerste mael afgekondigd de huwelijkze geboden op betoon dat de ondertrouw te Weesp geschied was Arie Leendertsz Kroost, laest weduwnaer van Leentje Jacobs de Bruin wonende alhier en Jannetje Hendriks, weduwe van Vinkeveen en wonende op Hollands Ankeveen onder den gerecht van Weesper Carspel. De huwelijkze geboden zo hier als te Weesp onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen op den 20 januarij te Weesp getrouwd.
10-02-1754 Den 10 februarij zijn voor de eerste mael afgekondigd de huwelijkze geboden op betoon dat de ondertrouw te Martensdijk geschied was van Harmannus Gerards, jongman geboortig van Harderwijk en Grietje van Leersum, jongedochter geboortig van Neerlangbroek en laest gewoond hebbende te Ankeveen. De huwelijkze geboden zo hier als te Martensdijk onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen op den 3 maert aldaer getrouwd.
12-04-1754 Den 12 april zijn alhier in ondertrouw aengetekend Engelbert Matesing, jongman van Ankeveen en laest wonende te Weesp en Marretje Rebel, jongedochter van Ankeveen. De huwelijkze geboden zo hier als te Weesp onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde op den 5 maij alhier in den huwelijken staet bevestigd.
26-05-1754 Den 26 maij zijn op attestatie van Weesp getrouwd Jacob van Marken Cornelisz, jongman van Weesp en Ariaentje Peelen, jongedochter van Weesp beide wonende aldaer.
23-07-1754 Den 23 julij zijn op attestatie van Naerden getrouwd Thomas Nederberg, jongman van Naerden en Johanna Tideman, jongedochter van Naerden beide wonende aldaer.
13-10-1754 Den 13 october zijn voor de eerste mael afgekondigd de huwelijkze geboden op betoon dat de ondertrouw te Cortenhoef geschied was van Jan Sijbrandsz Leeflang, jongman en Jannetje Jans de Geus, jongedochter beide geboortig van Cortenhoef en wonende te Ankeveen. De huwelijkze geboden zo hier als te Cortenhoef onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen op den 3 november 1754 alhier in den huwelijken staet ingezegent.
12-10-1754 Den 12 october zijn alhier in ondertrouw aengetekend Matthijs van Niekerk, jongman geboortig van Amersfoort en wonende te Naerden en Aertje van Harderwijk, jongedochter geboortig en wonende te Ankeveen. De huwelijkze geboden zo hier als te Naerden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier op den 3 november 1754 in de huwelijken staet ingezegent.
01-11-1754 Den 1 november zijn alhier in ondertrouw aengetekend Gerrit Jansze van Harderwijk, jongman en Grietje Jans van Veeren, jongedochter beide geboortig en wonende te Ankeveen. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve den 17 dito alhier getrouwd.
26-12-1754 Den 26 december zijn alhier in ondertrouw aengetekend Barent Hessels, weduwnaer van Niesje Jans van Bueren, wonende te ’s Graveland en Wijntje Jans van Harderwijk, jongedochter van Ankeveen. De huwelijkze geboden zo hier als te ’s Graveland onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen aldaer op den 12 januarij 1755 in den huwelijken staet bevestigd.
26-12-1755 Den 26 december zijn alhier in ondertrouw aengetekend Ruth Jacobsz de Geus, jongman en Rijkje Lammers Rebel, jongedochter beide wonende alhier. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 18 januarij 1756 in den huwelijken staet ingezegend.
16-04-1756 Den 16 april zijn alhier in ondertrouw aengetekend Hermen Juriens Matijssen, jongman geboortig en wonende alhier en Marritje Hendriks Jerman, jongedochter geboortig te Oud Loosdrecht en wonende te Vinkeveen. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 9 maij alhier getrouwd door D. Lobe.
22-04-1756 Den 22 april zijn hier in ondertrouw aengetekend Dirk Barentsz Klouwert, weduwnaer van Marretje Cornelissen, van Nederhorst wonende aen den Berg en Marretje van den Broek, weduwe van Leendert Hogervorst, wonende te Ankeveen. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zo hier als aen den Berg zijn de voornoemde personen alhier den 16 maij getrouwd door den proponent Lunterbosch.
23-05-1756 Den 23 maij zijn alhier op attestatie van Weesp getrouwd Dirk Meurs, jongman van Amsterdam en wonende te Weesp en Maria Muijs, weduwe mede wonende aldaer.
09-07-1756 Den 9 julij zijn alhier in ondertrouw aengetekend Christoffel Bakker, jongman van Rheinse in ’t Patebornsche, hebbende belofte gedaen in tegenwoordigheid van den ouderling Hendrik Jansz Korst van de Resolutie van Haer Ed. Mog. Te zullen nakomen en Geertje Jans van Oostveen, jongedochter geboortig en wonende alhier. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 25 julij getrouwd alhier.
05-08-1756 Den 5 augustus Hendrik Jurriensz Matthering, jongman geboortig en wonende alhier en Aeltje Klaes Veenman, jongedochter meede geboortig en wonende alhier. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 29 dito getrouwd.
24-10-1756 Den 24 pctober zijn alhier op attestatie van Naerden en Amsterdam getrouwd Abraham van der Kolk, weduwnaer van Jacoba Verschuur, wonende te Naerden met Maria Klijn, jongedochter woonachtig van Amsterdam.
24-02-1757 Den 24 februarij zijn alhier in ondertrouw aengetekend Jacob Huibertus Slop, laest weduwnaer van Jannetje Kroon, wonende te Nederhorst den Berg en Gerritje Jans Lustig, weduwe van Jacobus Marinus, wonende te Ankeveen. De huwelijkze geboden zo hier als aen den Berg onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 13 maert getrouwd.
12-03-1757 Den 12 maert zijn alhier in ondertrouw aengetekend Jacob Jansz van Oostveen, jongman geboortig en wonende alhier en Marretje Aerts Vien, weduwe van Mattheus de Heus, geboortig van Cokkengen en wonende te Ankeveen. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 3 april alhier getrouwd.
13-03-1757 Den 13 maert getrouwd tusschen twee preken zijnde sondag des middags ten ½ uer op attestatie van Weesp Jan Peelen, jongman van Weesp en Catharina Visser, jongedochter van Weesp beide wonende aldaer.
16-06-1757 Den 16 junij zijn bij ons in wettige ondertrouw aengenomen de  heer Dirk Jacob betmer, jongman van Amsterdam en juffrouw Margareta de Werf, jongedochter van Amsterdam beide wonende alhier. De huwelijkze geboden zo hier als te Amsterdam onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier den 5 julij getrouwd, hebbend met eene verklaerd, dat haer kind genaemd Jacoba Margareta geboren den 22 november 1748 en gedoopt alhier den 15 october 1758 was haer wettig en echte kind.
26-06-1757 Den 26 junij zijn voor de eerste mael afgekondigd de huwelijkze geboden op betoon dat de ondertrouw te Slooten geschied was van Jan de Leeuw, weduwnaer van Neeltje Koster, wonende aen de Klapbrug onder den gerechte van Ankeveen en Bregetta van Woggelum, weduwe van Johannes Homan, woonagtig op den gerechte van Slooten. De huwelijkze geboden zo hier als te Slooten onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve aldaer getrouwd op den 17 julij.
14-08-1757 Den 14 august getrouwd na de middags na de predikatie op attestatie van Amsterdam Abraham Beaune, weduwnaer van Margaretha Elisabeth Teuni en Johanna de Baudoux van Warmond.
02-12-1757 Den 2 december zijn alhier in wetiige ondertrouw aengetekend Paulus de Vries, jongman geboortig van Nuhterveldt en Hijko de Vries, jongedochter geboortig van Rorichum in Oostvriesland, beide wonende alhier. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier den 18 december getrouwd.
16-12-1757 Den 16 december zijn alhier in wettige ondertrouw aengetekend Jan Coenraetsz Hoetamer, jongman geboortig alhier en Elisabeth van Koelen, jongedochter geboortig te Zoest, beide wonende alhier. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier den 1 januarij 1758 in den huwelijken staet ingezegend.
22-06-1758 Den 22 junij zijn alhier in wettige ondertrowu aengetekend Gerrit Boom, jongman geboortig en wonende te ankeveen en Hendrikje Ormel, jongedochter geboortig en wonende te Eemnes Buitendijk. De huwelijkze geboden zo hier als te Eemnes Buitendijk onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier den 9 julij getrouwd.
16-07-1758 Den 16 julij zijn voor de eerste mael afgekondigd de huwelijksze geboden op betoon dat de ondertrouw te Bunschoten geschied was van Claes Hendrikze Korst, jongman van Ankeveen en Marretje Pieters Nizen, jongedochter van Bunschoten. De huwelijkze geboden zo hier als te Bunschoten onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen aldaer getrouwd den 6 augustus.
09-04-1759 Den 9 april zijn alhier in ondertrouw aengetekend Tobias Caldijs, jongman, coster en voorzanger alhier en Trijntje Carbonje, geboortig van Amsterdam en wonende te Maerssen. De huwelijkze geboden zo hier als te Amsterdam en Maerssen onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier op dinsdag den 1 maij in den huwelijken staet ingezegend.
11-05-1759 Den 11 maij zijn alhier in ondertrouw aengetekend Frederik Wihart, jongman van Boor in ’t Osnabrugze, laest gewoond hebbende aen den Berg en Klaesje Lammers Bosch, jongedochter geboortig van Eembrug en thans wonende alhier. Present als getuige Ernst Wihart, broeder des bruidigom, verkaerende dat gemelde bruidegom een vrij persoon was. De huwelijkze geboden zo hier als te Sloterdijk en te Nederhorst den Berg onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier op den 27 maij getrouwd.
22-09-1759 Den 22 september zijn alhier in ondertrouw opgenomen Jacob Jansz Pos, jongman geboortig te Oude Loosdrecht en Geertruij Barents Klouwert, jongedochter geboortig te Ankeveen, beide wonende alhier. De huwelijkze geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve personen alhier den 7 den october getrouwd.
18-11-1759 Den 18 november zijn voor de eerste mael afgekondigt op betoon dat de ondertrouw te Amsterdam geschied was de huwelijkze proclamatien van Pieter Barentsz Klouwert, jongman van Ankeveen, wonende te Muideberg en Johanna Harkie, jongedochter van Lingenn, wonende te Baambrug. De huwelijkze proclamatien zo hier als te Amsterdam, Baambrug en Muiderberg onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier op maandag den 9 december des avonds ten 5 ueren getrouwd.
18-04-1760 Den 18 april zijn alhier in wettige ondertrouw aengenomen Hendrik Cornelisz Snel, jongman van Ankeveen en Maria ter Hoeve, jongedochter van Nederhorst den Berg, beide wonende te Ankeveen. De huwelijkze proclamatien onverhinderd gegaen zijnde zijn dezelve op den 11 maij aen den Berg getrouwd.
20-04-1760 Den 20 april zijn voor de eerste mael afgekondigd op betoon dat de ondertrouw te Amsterdam geschied was, de huwelijksche voorstellinge van Wilhelmus Albertus Dobberens, jongman wonende te Ankeveen en Catharina Bosch, jongedochter wonende te Amsterdam. De huwelijksche geboden zo hier als te Amsterdam onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde den 6 maij aldaer getrouwd.
19-09-1760 Den 19 september zijn alhier in ondertrouw aengetekend Lubbert Jurriensz Matthering, jongman van Ankeveen en Marretje Aerts Vren, laetst weduwe van Jacob Jansz van Oostveen, beide wonende alhier. De huwelijksche geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 5 october alhier getrouwd.
11-04-1761 Den 11 april zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Ruth Jilis Kalf, jongman en Saertje Coenraets Hoetemer, jongedochter beide geboortig en wonende alhier. De huwelijksche geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 3 maij alhier in den huwelijken staet ingezegend.
29-04-1761 Den 29 april zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen Jan Hendriksz Kors, jongman en Aeltje van Kel, jongedochter beide wonende alhier. De huwelijksche geboden onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 24 meij alhier getrouwd door Ds. De Koning.
19-02-1762 Den 19 februarij zijn alhier in wettige ondertrouw aengetekend Kornelis Folcker, jongman geboortig van Loenen en wonende te Cortenhoef en Geertruijd Barents Klouwert, weduwe van Jacob Jansz Pos, wonende alhier. De  huwelijksche proclamatien zo hier als te Cortenhoef onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen den 7 maert ’s avonds ten 6 ueren getrouwd.
23-05-1762 Den 23 maij zijn alhier op attestatie van Amsterdam getrouwd Jacobus Tosbergh en Anna Maria van Doelen, beide te Amsterdam wonende.
14-06-1762 Den 14 junij zijn alhier op attestatie van Amsterdam getrouwd den heer Lodewijk de Bas en juffrouw Antje Multenaer, weduwe van Gerrit Smit, beide wonende aldaer.
03-12-1762 Den 3 december zijn alhier in ondertrouw aengetekend Andries Zuinkelenberg, weduwnaer van Neeltje Nijzs Oostrum en Machteld Willems Slop, jongedochter geboortig en woonende te Ankeveen. De huwelijksche geboden zo hier als te Nichtevelt onverhinderd gegaen zijnde zijn de voornoemde personen alhier den 26 december getrouwd.

 

Transcriptie: GeneaData

Datum: 29-12-2019

 

Bron: DTB Ankeveen. Inv.nr. 39

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.