Andijk Huwelijken Gereformeerd 1667-1716

Share and Like

Andijk Trouwen Gereformeerd 1667 – 1716.

01-05-1667 Cornelis Teunissen, weduwnaer op den 1 maij 1667 getrouwt met Stijn Pieters, jongedogter.
15-01-1668 Aris Jansen, jongesel wonende op Drie Weven en Geert Pieters, jongedogter wonende op de Geusebuert. Zijnde het eerste paer dat wettelijck getrouwt is in den nieuwe kerck op den 15 januarij 1668.
06-05-1668 Pieter Jansen Hardebol, jongesel en Trijntje Freeks, jongedogter beijde van Enchuijsen zijn na drie .. huwelijksche voorstellingen alhier in den huwelijcken staet .olemneluck bevestigt den 6 maij 1668.
22-07-1668 Jan Portier, jongesel en Aeltjen Dirks, jongedogter beijde van Enchuijsen zijn na drie solemnele huwelijkse proclamatien alhier in den huwelijcken staet bevestigt den 22 julij 1668.
25-11-1668 Cornelis Teunissen, weduwnaar en Jantjen Wilkes, jongedogter beijde van Enchuijsen zijn alhier wetteluk in de huwelijken staet bevestigt den 25 november 1668.
30-12-1668 Jan Nansen, jongesel wonende op Munickij en Trijn Teunis, jongedogter wonende op Krimpen zijn alhier in de huwelijcken staet bevestigt den 30 december 1668.
01-01-1669 Hermen Galessen, jongesel wonende aen Broeckoord en Marij Jans, jongedogter wonende op de Geusebuert
20-01-1669 Pieter Teunissen, weduwnaar wonende op Munnickij en Aecht Jans, jongedogter van Hem.
05-01-1670 Pieter Cornelissen, jongesel wonende op de Bangaerdt en Dieuw Claes, jongedogter van Venhuijsen.   
19-01-1670 Pieter Harmensen, jongesel wonende op Krimpen en Meinuw Jacobs, jongedogter wonende op de Geusebuert.
26-01-1670 Sijmon Teunissen, jongesel uijt Hooghkarspel en Trijn Jans wonende in een van de Krimpener Velthuijsen.
18-05-1670 Pieter Cornelissen, weduwnaar wonende op de Munnickij en Reinuw Gerrits, jongedogter van Bedijck uijt de banne van Wervershove.
11-01-1671 Evert Pietersen van Swaeghdijk en Trijn Jans van Venhuijsen.
28-01-1671 Pieter Pietersen, jongesel van Broeckoort en Jantje Maertens, jongedogter van Wervershove.
08-02-1671 Pieter Pietersen, weduwnaar en Trijn Hermens, weduwe beijde van Krimpen.
08-02-1671 Wijbrant Sijmonsz,  jongesel wonend op ’t Buertje en Griet Teuwis, jongedogter van Wervershove zijn mede op 8 februarij door mij tot Wervershove in den huwelijcke staet bevestigt.
17-01-1672 Cornelis Meijndertsz, weduwnaar en Lijsbet Cornelis, jongedogter beijde wonende op het Buurtje
17-01-1672 Cornelis Sijmensz, jongesel en Marijtje Cornelis, jongedogter beijde wonende op het Buurtje.
24-01-1672 Arijen Cornelisz, jongesel wonende op Broeckoort en Marij Jans, jongedogter wonende op Geusebuurt.
13-03-1672 Freeck Jacobsz, jongesel van Lutjebroeck en Brecht jans, jongedogter van Munnickij
05-06-1672 Herme Galesz, weduwnaar van Boreckoort en Griet Sijmens, jongedogter van Crimpen
06-11-1672 Hessel Janssen, weduwnaar van Enchuijsen en Barbertje Luijtjes, jongedogter van Enchuijsen
20-11-1672 Jan Pietersz, jongesel van Medemblick en Trijntje Claes, weduwe van Medemblick
08-01-1673 Gerrit Jelsen, jongesel van Broeckoort en Geert Pieters, jongedogter van de Bangaert
15-01-1673 Sijmen Pieters, jongesel van de Geusebuurt en Phocel Jacobs, jongedogter van de Geusebuurt.
12-01-1673 Claas Sijmensz, jongesel van Crimpen en Elbrecht Sijmens, jongedogter op Buurtje.
04-06-1673 Pieter Jansz, jongesel op Munnickij en Geertje Jans, jongedogter op Crimpen.
04-06-1673 Dirck Jacobsz, jongesel op Munnickij en Lijst Jans, jongedogter op Munnickij
04-06-1673 Jan Cornelisz, jonghesel op Munnickij en Meijnouw Nannes, jongedogter op Munnickij.
20-08-1673 Jan Claasz, jongesel van Westwout en Geert Gerrits, jongedogter op Munnickij.
17-09-1673 Claas Cornelissen,jongeselop Broeckoort en Geert Jacobs, weduwe op de Geusebuurt.
05-11-1673 Dirck Gijsenm jongesel van Enchuijsen en Cornelisje Wiggerts, jongedogter van Grotebroeck
12-11-1673 Jacob Reijnertsz, jongesel van Broeckoort en Trijn Cornelis, jongedogter van de Bangaert
28-01-1674 IJsbrant Cornelis, weduwnaar van Grotebroek en Griet Jacobs, jongedogter van de Bangaert
03-02-1675 Herme Pietersz, jongesel van Crimpen en Griet Jacobs, jongedogter van Broeckoort.
31-03-1675 IJsbrant Nansz, jongesel van Munnickij en Alijt Jans, jongedogter van Geusebuurt.
15-12-1675 Broer Wouters, jongesel van Broeckoort en Alijt Teeuwis, jongedogter van Lutjebroeck
15-12-1675 Nanne Jansz, jongesel van de Geusebuurt en Griet Jans, jongedogter van Munnickij.
13-09-1676 Cornelis Teeuwisz, weduwnaar van de Geusebuurt met Anna Heertjes, weduwe van Broeckoort.
13-09-1676 Theeuwis Claasz, jongesel van Abbekerck en Geert Nannes, jongedogter van Munnickij.
27-09-1676 Theeunis Jansz, jongesel van Munnickij en Anna Herckes, jongedogter van Hem.
15-11-1676 Mr. Willem Willemsz, jongesel van Broeckoort en Trijn Pieters, jongedogter van Munnickij.
21-03-1677 Jan Jansz Boeder, weduwnaar van Aendijck en Lijsbet Cornelis, jongedogter van Wervershoof.
16-05-1677 Jonas Andriesz, jongesel en Antjen Willems, jongedogter beijde van Enchuijsen.
19-12-1677 Claas Heertjessen, jongesel van Broeckoort en Ael Hermens, weduwe van Munnickij.
23-01-1678 Cornelis Jansz Boeder, jongesel van Aendijck en Dieuw Jans, jongedogter van Grotebroeck.
01-01-1679 Dirck Jacobsz, weduwnaar van Aendijck en Aecht Hermens, jongedogter van Wervershoof.
29-01-1679 Jan Sijmensz en Aek Pieters beijde van Aendijck.
28-01-1680 Pieter Teunisz, jongesel van Broeckoort en Geert Gerrits, weduwe op Kerckebuurt.
15-09-1680 Ds. Sem Bootshaek, jongesel en Stijntje Jans, jongdogter van Enchuijsen.
05-01-1681 Pieter Nansz, jongesel en Trijn Jacobs, jongedogter beijde van Aendijck.
05-01-1681 Heertje Nansz, jongesel en Cornelisje Pilles, jongedogter beijde van Aendijck.
09-02-1681 Dirk Pietersz, jongesel van Aendijk en Dieuwtje Sijmons, jongedogter van Bedijk in de pastorij van Wervershoof.
09-02-1681 Sijmon Pietersz, jongesel en Geert Jacob, jongedogter beijde van Aandijk.
16-02-1681 Heijken Jansz, jongesel en Griet Aerjans, jongedogter beijde van Aendijk.
01-02-1682 Pieter Vitesz, jongman van de Lagedijck en Griet Broers, jongedogter van Bedijck.
01-02-1682 Simon Jansz, weduwnaar en Dirckjen Jans, weduwe beijde van Medemblick.
30-03-1682 Pieter Theunisz, jongman en Anne Dirks, jongedogter beijde van Aendijk.
09-08-1682 Wouter Hermansz Hof, weduwnaar van Grootebroeck en Trijn Jans, jongedogter van Westwoud.
06-12-1682 Heijcke Jansz, weduwnaar uijt de Geldersche Hoeck en Sijberigh Hermans, jongedogter van Broeckoort.
10-01-1683 Nanne Jansz, jongman en Anne Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
10-01-1683 Cornelis Jansz, jongman en Sijberigh Jans, jongedogter beijde van Andijk.
24-01-1683 Jan Pietersz, jongman en Griet Dirks, jongedogter beijde van Andijk.
24-01-1683 Jacob Nansz, jongman en Aef Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
02-01-1684 Jan Willemsz, weduwnaar en Marij Jans, weduwe beijde van Andijk.
23-01-1684 Albert Barentsz, jongman en Alijdt Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
23-01-1684 Jan Pietersz, jongman en Meijnouw Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
30-01-1684 Jan Cornelisz Streetsman,jongman en Trijn Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
06-02-1684 Cornelis Jansz, jongman van Grootebroeck en Marij Pieters, jongedogter van Andijk.
04-06-1684 Pieter Claesz Wael, jongman en Marijtje Jans, jongedogter beijde van Medemblick.
23-07-1684 Pieter Jacobsz, jongman en Geertje Jans, beijde van Medemblik.
07-01-1685 Pieter Jansz, jongman van Grootebroek en Aef Pieters, jongedogter van Aendijk.
28-01-1685 Jacob Jacobsz, jongman en Griet Cornelis, jongedogter beijde van Aendijk.
25-11-1685 Maerten Cornelisz, jongman en Teds Dircks, jongedogter beijde van Aendijk.
20-01-1686 Dirck Pietersz, jongman en Meijnouw Jacobs, jongedogter beijde van Aendijk.
12-01-1687 Nanne Theunisz, weduwnaar en Souw Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
12-01-1687 Hedde Jansz, weduwnaar van Oostwoud wonende tot Andijk en Souw Cornelis, jongedogter van Andijk.
12-01-1687 Dirck Jansz, jongman en Alijt Jacobs, jongedogter beijde van Andijck.
02-02-1687 Pieter Dircksz, jongman van Andijk en Elberich Jacobs, jongedogter van Bedijk.
11-01-1688 Pieter Driesz, jongman en Geert Jans, jongedogter beijde van Andijk.
25-01-1688 Dirck Jansz, jongman en Griet Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
08-02-1688 Jan Nansz, jongman en Trijn Jans, jongedogter beijde van Andijk.
30-05-1688 Mr. Willem Willemsz Posthumus, weduwnaar en Cornelisje Pilles, weduwe beijde van Andijk.
03-04-1689 Cornelis Theunisz Streetsman, weduwnaar en Geert Jacobs, weduwe beijde van Andijk.
22-01-1690 Jan Pietersz Swagerman, jongman van Andijk en Griet Maertens, jongedogter van Bedijk.
29-01-1690 Maerten Theunisz, jongman en Alijt Nannes, jongedogter beijde van Andijk.
02-04-1690 Cornelis Pietersz Bullooper, jongman en Geert Willems, jongedogter beijde van Andijk.
31-12-1690 Jan Cornelisz Streetsman, weduwnaar van Andijk en Griet Jacobs, jongedogter van Bedijk.
28-01-1691 Nanne Jansz, weduwnaar en Vrouke Jacobs, jongedogter beijde van Andijk.
25-02-1691 Theunis Cornelisz,jongman van Andijk en Geert Cornelis, jongedogter van Hoogkarspel.
25-03-1691 Herman Pietersz, weduwnaar en Vrouwke Willems, jongedogter beijde van Andijk.
25-11-1691 Heert Jansz Decker, jongman van Aendijck en Pietertje Jans, jongedogter van Venhuijsen.
23-12-1691 Jan Jacobsz, jongman en Brecht Nannes, jongedogter beijde van Aendijk.
23-12-1691 Nanne Dircksz Tromp, jongman van Aendijk en Crelisje Harkes, jongedogter van Venhuijsen.
30-12-1691 Willem Nansz, jongman en Lijsbeth Gerrits, jongedogter beijde van Aendijk.
30-12-1691 Cornelis Nansz, jongman en Aef Pieters, jongedogter beijde van Aendijk.
30-12-1691 Cornelis Freecksz, jongman en Geert Cornelis, jongedogter beijde van Aendijk.
13-01-1692 Maarten Freecksz, jongman van Aendijk en Griet Claas, weduwe van Grootebroek.
28-12-1692 Freeck Tewesz, weduwnaar en Lijsbeth Gerrits, weduwe beijde van Aendijk.
28-12-1692 Jan Pietersz, jongman van d’ Geusebuurt en Et Nannes, jongedogter van Krimpen.
28-12-1692 Tewes Freecksz, jongman en Geert Jans, jongedogter beijde van Andijk.
09-01-1695 Gerrit Freecksz Pan, jongman en Trijn Jans, jongedogter beijde van Andijk.
09-01-1695 Jan Dircksz Best, jongman van Munnickij en Aaf Jacobs, jongedogter van Onderdijk.
09-01-1695 Dirck Pietersz Menten, jongman en Lijsbeth Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
08-01-1696 Maarten Jansz Kruijer, jongman en Aaf Jans, jongedogter beijde van Andijk.
15-01-1696 Jan Sijmonsz Tent, weduwnaar en Alijd Pieters, jongedogter beijde van Andijk.
15-01-1696 Cornelis Pietersz Bullooper, weduwnaar van Aendijk en Trijn Harkes, jongedogter van Venhuijsen.
05-02-1696 Pieter Claasz, jongman van de Boede en Aaf Outgers, jongedogter van Hooghcarspel.
19-02-1696 Jacob Jansz, jongman en Meijnou Teunis, jongedogter beijde van de Geusebuurt.
30-12-1696 Tijs Freecksz Coxen, jongman en Marij Pieters, jongedogter beijde van Aendijk.
30-12-1696 Nanne Crelisz, jongman en Welmoet Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
30-12-1696 Pieter Freeckse Cok, jongman en Lijsbeth Crelis, jongedogter beijde van Aandijk.
30-12-1696 Meijndert Crelisz Cools, jongan en Aagt Nannes, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Maerten Cornelisz Groot, jongman en Trijn Nannes, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Aart Gerbrantsz Quast, schoolmeester op de Boede, jongman en Marij Crelis, jongedogter op het Buurtje.
06-01-1697 Jan Jansz Prins, jongman en Trijn Dircks, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Claas Dirksz Capiteijn, jongman en Trijn Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
06-01-1697 Cornelis Harmensz, jongman en Teet Adriaans, jongedogter beijde van Aandijk.
20-01-1697 Aarien Willemsz, jongman en Aaf Joris, jongedogter beijde van Aandijk.
27-01-1697 Dirck Claasz Louw, weduwnaar van Lutjebroeck en Brecht Nannes, weduwe van Aandijk.
05-01-1698 Cornelis Freecksz Hooijschip, weduwnaar van Aandijk en Trijn Pieters, jongedogter van Wervershoof.
12-01-1698 Dirck Cornelisz, jongman en Geert Gerrits, jongedogter beijde van Aandijk.
12-01-1698 Dirck Pietersz, jongman en Geert Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
12-01-1698 Sijmen Jacobsz, jongman en Marij Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
12-01-1698 Cornelis Freecksz, jongman en Grietje Nannes, jongedogter beijde van Aandijk.
19-01-1698 Teunis Crelisz, jongman en Ebel Freeks, jongedogter beijde van Aandijk.
26-01-1698 Pieter Arisz, jongman en Aaf Teunis, jongedogter beijde van Aandijk.
14-12-1698 Claas Dircksz Capiteijn, weduwnaar en Reijnou Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
28-12-1698 Jan Arisz Dol, jongman en Trijn Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
18-01-1699 28/2Jan Freecksz, jongman en Anne Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
29-03-1699 Cornelis Willemsz, jongman van Aandijk en Maritje Claas, jongedogter van Grootebroek.
17-01-1700 Volckert Jansz Prins, jongman en Alijt Hermens, jongedogter beijde van Aandijk.
14-02-1700 Pieter Claasz Coijman, jongman van Aandijk en Marij Germens, jongedogter van Hoogkarspel.
21-02-1700 Cornelis Adriaensz Backer, jongman en Trijn Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
05-12-1700 Pieter Nansz Secker alias Sluijp, weduwnaar en Geert Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
30-01-1701 Maarten Pietersz Swiep, jongman en Geert Isbrants, jongedogter beijde van Aandijk.
30-01-1701 Jan IJdesz, jongman en Leentje Claas, jongedogter beijde van Aandijk.
13-02-1701 Teunis Pietersz, jongman van aandijk en Dieutje Pieters, jongedogter van Grootebroek.
05-03-1701 Teunis Cornelisz, jongman van Aandijk en Brecht Jans, jongedogter van Hoogkarspel.
25-09-1701 Pieter Gerritsz Tromp, jongman van de Boede en Aaf Dirks, weduwe woonachtig aan de Boede.
29-01-1702 Nanne Jansz, jongman en Trijn Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
05-02-1702 Wijbrand Pieters, jongman en Dingen Dirks, jongedogter beijde van Aandijk.
28-01-1703 Heertje Dircksz, jongman en Griet Cornelis, beijde van Aandijk.
04-02-1703 Cornelis Jansz Backer, jongman van Aandijk en Lijsbeth Jacobs Roosekrans, jongedogter van Wervershoof.
11-02-1703 Jan Jansz Prins, weduwnaar en Marij Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
25-02-1703 Mr. Jan Cornelisz, jongman en Sijberig Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
08-07-1703 Nanne Dircksz Tromp, jongman en Pietertje Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
11-11-1703 Gerrit Gerritsz, jongman en Anne Pieters, jongedogter beijde aan de Boede.
13-01-1704 Hermen Pietersz Swagerman,jongman van aandijk en Dieuw Pieters, jongedogter van Venhuijsen.
13-01-1704 Reijnder Claasz, jongman en Trijn Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
13-01-1704 Pieter Jansz, jongman en Griet Klaas, jongedogter beijde van Aandijk.
20-01-1704 Maarten Teunisz, weduwnaar en Aaf Nannes, jongedogter beijde van Aandijk.
20-01-1704 Adriaan Hielkesz, jongman en Risje Claas, jongedogter beijde van Aandijk.
20-01-1704 Willem Nansz, jongman en Anne Claas, jongedogter beijde van Aandijk.
24-02-1704 Teunis Freeksz, weduwnaar van Aandijk en Anne Jacobs, jongedogter van Wervershoof.
06-07-1704 Wijbrand Pietersz, weduwnaar van Aandijk en Marij Claas, weduwe van Broekerhaven.
24-02-1704 Willem Gerritsz Posthumuus, jongman en Teet Wijbrands beijde van Aandijk.
18-01-1705 Pieter Jansz Booth, weduwnaar van Aandijk en Trijn Alberts, jongedogter van Opperdoes.
18-01-1705 Jan Cornelisz, jongesel en Griet Pietersz, jongedogter beijde van Aandijk.
18-01-1705 Willem Willemsz, jongesel en Geert Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
18-01-1705 Pieter Hermensz, jongesel en Griet Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
18-01-1705 Teunis Jansz, jongesel en Trijn Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
25-01-1705 Nanne Pietersz, jongesel van Aandijk en Trijn Freeks, jongedogter van Grootebroek.
08-02-1705 Frans Jansz, jongesel van Bovenkarspel en IJtje Claas, jongedogter van Aandijk.
08-02-1705 Nanne Heertjesz, jongesel en Geert Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
17-01-1706 Maarten Cornelisz Groot, weduwnaar en Trijn Teunis, beijde van Aandijk.
24-01-1706 Nanne Pietersz en Ever Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
31-01-1706 Claas Isbrantsz, jongman van Aandijk en Cornelisje Jans, jongedogter van Venhuijsen
14-02-1706 Nanne Teunisz, jongesel en Aaf Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
15-12-1706 Pieter Pietersz alias Joosje, weduwnaar en Geert Nannes, weduwe beijde van Aandijk.
09-01-1707 Nanne Pieters, weduwe van Aandijk en Dieuwer Alberts, jongedogter van Opperdoes.
16-01-1707 Teunis Jacobsz, jongesel en Teet Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
20-03-1607 Gerrit Freecksz Pan, weduwnaar en Trijn Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
15-01-1708 Jan Nansz, jongesel van Aandijk en Alijt Claas, jongedogter van Hoogkarspel.
15-01-1708 Dirk Maartensz, jongesel en Marij Teunis, jongedogter beijde van Aandijk.
12-02-1708 Reijnder Pietersz, jongesel en Aaf Outgers, jongedogter beijde van Aandijk.
12-02-1708 Jan Isbrantsz, jongesel en Marij Dirks, jongedogter beijde van Aandijk.
19-02-1708 Dirk Jansz, jongesel en Trijn Dirks, jongedogter beijde van Aandijk.
13-01-1709 Joost Pietersz, jongesel en Maritje Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
20-01-1709 Gerrit Pietersz, jongesel en Lijst Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
20-01-1709 Simon Claasz, jongesel en Brecht Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
27-01-1709 Simon Freecksz, jongesel van Aandijk en Lijsbeth Broers, jongedogter van Oostwoud.
24-02-1709 Reijnder Pietersz, weduwnaar van Aandijk en Marij Heddes, jongedogter te Aandijk.
17-03-1709 Maarten Cornelisz Straetsman, weduwnaar en Neel Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
31-03-1709 Willem Palesteijn, jongesel en Neeltje Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
26-01-1710 Jacob Jansz Decker, jongesel van Aandijk en Trijn Jacobs, weduwe van Bedijk.
09-02-1710 Pieter Heijndricksz, jongesel en Pietertje Claas, jongedogter uijt een Veldhuijs.
20-04-1710 Jacob Reijndersz, weduwnaar van Aandijk en Jannetje Jans, weduwe van Enkhuijsen.
08-11-1710 Jan Isbrantsz, weduwnaar van Aandijk en Geertje Jans, jongedogter van Swaag.
04-01-1711 Nanne Jansz, jongesel van Lutjebroek en Trijn Jans, jongedogter van Aandijk.
18-01-1711 Dirk Maartensz, weduwnaar en Reijnou Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
08-02-1711 Jan Jacobsz, jongesel en Aaf Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
31-05-1711 Gerrit Jacobsz, jongesel en Trijn Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
14-06-1711 Jacob Jansz de Haan, weduwnaar van Aandijk en Magdaleentje Lamberts, jongedogter van Opperdoes.
17-01-1712 Jan Maartensz, jongesel en Aaf Pieters, jongedogter beijde van Aandijk.
22-01-1713 Pieter Jansz, jongesel en Griet Maartens, jongedogter beijde van Aandijk.
05-11-1713 Pieter Freecksz Cok, weduwnaar en Aecht Nannes, weduwe beijde van Aandijk.
31-12-1713 Hermen Jansz, jongesel en Marij Adams, jongedogter beijde van Aandijk.
07-01-1714 Pieter Pietersz Mantel, jongesel en Geert Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
14-01-1714 Willem Nansz, weduwnaar en Cornelisje Jacobs, jongedogter beijde van Aandijk.
25-02-1714 Pieter Pietersz, jongman van Aandijk en Marij Jacobs, jongedogter van Bovenkarspel.
25-02-1714 Maarten Nansz, jongesel en Sij Teunis, jongedogter beijde van Aandijk.
11-03-1714 Pieter Arisz, weduwnaar en Anne Nannes, jongedogter bejde van Aandijk.
13-05-1714 Nanne Teunisz en Marij Cornelis, beijde van Aandijk.
02-12-1714 Jan Nansz, weduwnaar van Aandijk en Trijn Claas, jongedogter van Venhuijsen.
06-01-1715 Maarten Cornelisz Slot, weduwnaar en Griet Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
24-02-1715 Nanne Pietersz, weduwnaar van Aandijk en Anne Dirks, jongedogter van Oosterleeck.
24-02-1715 Teunis Nansz, jongesel en Marij Dirks, jongedogter beijde van Aandijk.
13-10-1715 Jan Simonsz Tent, weduwnaar van Aandijk en Crelisje Gerrits, weduwe van Venhuijsen.
01-12-1715 Jacob Jacobsz alias Jacob Dirksz, jongesel en Aaf Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
05-01-1716 Hermen Jansz, weduwnaar en Dirkje Tites, jongedogter beijde van Aandijk.
12-01-1716 Jacob Nansz, weduwnaar en Griet Jacobs, weduwe beijde van Aandijk.
19-01-1716 Jacob Dirksz, jongesel en Neel Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
19-01-1716 Meijndert Jacobsz, jongesel en Leentje Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
19-01-1716 Cornelis Jacobsz, jongesel en Geert Cornelis, jongedogter beijde van Aandijk.
23-02-1716 Gerrit Willemsz, jongesel en Geert Jans, jongedogter beijde van Aandijk.
03-05-1716 Pieter Jansz, jongesel van Aandijk en Anne Pieters, jongedogter van Wervershoof.
04-10-1716 Pieter nansz, weduwnaar van Aandijk en Alijt Freeks, weduwe van Wervershoof.
27-12-1716 Hermen Pietersz Swagerman, weduwnaar en Trijn Cornelis, weduwe beijde van Aandijk.

GeneaData

Transcriptie: GeneaData. Datum: 11-12-2019

Bron: NH Archief Haarlem – Inv.nr. 34

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.