Andijk Dopen Gereformeerd 1667-1714

Share and Like

Andijk Dopen Gereformeerd 1667 – 1714.

Deel 1 – 1667-1685

Datum: Dopeling: Ouders:
12-06-1667 Aef Pieters Pieter Cornelissen en Marij Meinerts
24-07-1667 Cornelis Pieter Jansen en Geert Jacobs
21-08-1667 Jan Willem Jansen en Marij Jans
28-08-1667 Jan Dirck Pietersen en Ael hermes
11-09-1667 Maarten Nanne Teunissen en Neel Cornelis
18-09-1667 Pieter Pieter Pietersen en Aef Hermens. Het eerste kind wat in de nieuwe kerk gedoopt is.
25-09-1667 Heert Jan Heertsen en Geert Maertens
02-10-1667 Willem Nanne Willemsen en Anne Heertjes
23-10-1667 Welment Pieter Jansen en Vokel Nannes
23-10-1667 Maartjen Gerbrant Pietersen en Pietertjen Reijers
30-10-1667 Jan Cornelis Meinertsen en Reinuw Pieters
13-11-1667 Claes Dirck Heertsen en Marij Claes
27-11-1667 Anne Nanne Teuwissen en Reinuw Cornelis
18-12-1667 Meinuw Cornelis Teunissen en Griet Cornelis
15-01-1668 Maerten Cornelis Teunissen en Stijn Pieters
29-01-1668 Teet Aerjen Teuwissen en Geert Teunis
19-02-1668 Aeght Nanne Hermensen en Griet Jans
04-03-1668 Alijdt Pieter Willemsen en Marij Dircks
25-03-1668 Cornelis Freeck Pietersen en Maertjen Cornelis
15-04-1668 Nanne Cornelis Pietersen en Vokel Jans
27-05-1668 Alijt Reiner Claessen en Aef Teunis, woonagtig te Wervershoof.
10-06-1668 Dirck Pieter Hermensen en Alijt Hermens
26-08-1668 Louw Jan Jansen en Geert Jans
02-09-1668 Trijn Freeck Teuwissen en Geert Cornelis
02-09-1668 Griet Willem Meinertsen en Marij Cornelis
09-09-1668 Et Cornelis Teunissen en Meinuw Jans
04-11-1668 Jan Pieter Jans en Geert Claes wonende tot Wervershove
25-11-1668 Teet Aris Jansen en Geert Pieters
02-12-1668 Pieter Pieter Jacobsen Schipper [beroep of achternaam?] en Trijn Dircks
23-12-1668 Cornelis Nanne Teunissen en Neel Cornelis
23-12-1668 Griet Pieter Jansen Swagerman en Griet Hermens
05-08-1669 Maertjen Jacob Reijerssen en Lijsbet Riewers
18-08-1669 Trijn Nenne Teuwissen en Reinuw Cornelis
15-09-1669 Im Nanne Willemsen en Anne Heertjes
06-10-1669 Aef Teunis Cornelissen en Marij Teuwis
06-10-1669 Griet Arien Teuwissen en Geert Teunis
27-10-1669 Anne Jan Heertjissen en Anne Maertens
09-11-1669 Poulus Germent Pietersen en Pietertje Reiers
17-11-1669 Griet Willem Meinertsen en Marij Cornelis
26-12-1669 Jan Jan Teuwissen en Aef Claes
05-01-1670 Brecht Pieter Teunissen en Aeght Jans
12-01-1670 Marij Jan Willemsen en Trijn Maertens
26-01-1670 Lijsbeth Pieter Willemsen en Marij Dircks
02-03-1670 Marij Pieter Jansen Boeder en Vokel Nannes
09-03-1670 Dirck Cornelis Teunissen en Meinuw Jans
20-04-1670 Jacob Cornelis Pietersen en Vokel Jans
03-08-1670 Marij Jan Jansen Boeder en Geert Jans
10-08-1670 Cornelis Jan Nansen en Trijn Teunis
10-08-1670 Claas Dirck Heertjessen en Marij Pieters
05-10-1670 Dirck Pieter Harmensen en Meinuw Jacobs
02-11-1670 Geert Nanne Hermensen en Griet Jans
09-11-1670 Cornelis Willem Jansen en Marij Jans
09-11-1670 Pietertjen Pieter Cornelissen en Dieuw Claes
16-11-1670 Trijn Sijmon Fredericksen en Aecht Pieters
23-11-1670 Trijn Nanne Teuwissen en Reinuw Cornelis
23-11-1670 Heertjen Cornelis Willemsen en Meinuw Heertjes
21-12-1670 Cornelis Freeck Teeuwisz en Geert Cornelisd
21-12-1670 Nanne Dirck Pietersen en Ael Hermens
18-01-1671 Reinuw Cornelis Teunissen en Strijn Pieters
28-01-1671 Pieter Freeck Pietersen en Maartje Cornelis
01-03-1671 Dirck Pieter Jansen Swagerman en Griet Hermens
23-08-1671 Maarten Jan Heertsz en Griet Maartens
29-11-1671 Heertjen Cornelis Willemsz en Meijnuw Heertjes
29-11-1671 Geert Pieter Willemsz en Marij Dircks
29-11-1671 Lijsbet Cornelis Theeunisz en Meijnuw Jans
01-01-1672 Meijndert Gerbrent Pietersen en Pietertjen Reijers
17-01-1672 Reinuw Willem Meijndertsz en Marij Cornelis
28-02-1672 Marij Pieter Pietersz en Jantjen Maartens
20-03-1672 Trijn Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
20-03-1672 Cornelis Jan Nansz en Trijn Teeunis
10-04-1672 Marij Sijmon Freecks en Aecht Jans
17-04-1672 Crijn Pieter Jansz Boeder en Phocel Nannes
17-04-1672 Pieter Pieter Pietersz en Trijn Hermens
24-04-1672 Kind Jan Teeuwisz en Aef Claas [naam van het kind niet vermeld]
14-05-1672 Teeuwis Arien Teeuwisz en Geert Teeunis
29-05-1672 Teeuwis Wijbrant Sijmonsz en Griet Teeuwis
12-06-1672 Eeltjen Gerrit Hermensz en Griet Claas woonende Ter Sluijs.
06-07-1672 Trijn Nanne Hermensz en Griet Jans
25-09-1672 Griet Cornelis Meijndertsz en Lijsbet Cornelis
09-10-1672 Reijnouw Cornelis Teewisz en Stijn Pieters
16-10-1672 Marijtjen Cornelis Teeunisz en Griet Cornelis
23-10-1672 Marij Dirck Heertjes en Marij Pieters
30-10-1672 Hermen Pieter Hermensz en Meijnouw Jacobs
12-11-1672 Crelis Arijen Cornelisz en Marij  Jans
20-11-1672 Maarten Cornelis Maartsen en Brecht Jans beijde wonende tot Wervershoof.
07-12-1672 Trijn Dirck Pietersz en Diewer Joris
11-12-1672 Sijmen Cornelis Sijmensz en Marij Cornelis
14-12-1672 Claas Pieter Cornelissen en Dieuw Claas
14-12-1672 Hiltjen Pieter Cornelissen en Dieuw Claas
29-01-1673 Maarten Jan Willemsz en Trijn Maartens
12-03-1673 Arijen Freeck Teeuwissen en Geert Cornelis
26-03-1673 Aecht Pieter Teeunisz en Aecht Jans
23-04-1673 Cornelis Herme galisz en Griet Sijmens
03-05-1673 Cornelis Jan Jansz Boeder en Geert Jans
28-05-1673 Trijn Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
16-07-1673 Joseph Willem Bastiaensz en Saertje Jans
01-10-1673 Geert Pieter Pietersz en Ael Hermens
01-10-1673 Hil Jan Nansz en Trijn Teeunis
04-10-1673 Trijn Pieter Pietersz en Trijn Hermens
04-10-1673 IJtje Jan Heertsen en Geert Maertens
29-10-1673 Dieuwtje Dirck Hendericksz en Trijntje Melis
26-11-1673 Jacob Freeck Jacobsz en Brecht Jans woonende tot Lutjebroek.
17-12-1673 Brecht Gerrit Jelsz en Geert Pieters
17-12-1673 Jacob Willem Jansz en Marij Jans
14-01-1674 Hermen Pieter Hermensz en Meijnuw Jacobsz
14-02-1674 Marij Pieter Willemsz en Marij dircks
14-02-1674 Pieter Ares Jansz en Geert Pieters
18-02-1674 Leentje Claas Sijmensz en Elbrecht Sijmens
21-02-1674 Aef Pieter Jansz en Geert Claas woonende tot Wervershoof.
04-03-1674 Marij Pieter Jansz Boeder en Phocel Nannes
11-03-1674 Dijngen Dirck Jacobsz en Lijst Jans
15-04-1674 Marij Jan Cornelissen en Meinuuw Nannes
22-04-1674 Hiltje Gerbrant Pietersz en Pietertje Reijers
13-05-1674 Freeck Sijmen Freecksz en Aecht Pieters
13-05-1674 Hermen Pieter Jansz en Griet Hermens
10-06-1674 Pieter Crelis Teeunisz en Stijn Pieters
24-06-1674 Pieter Sijmen Pietersz en Phocel Jacobs
29-07-1694 Gerrit Jan Claasz en Geert Gerrits
02-09-1674 Etje Crelis Teeunisz en Meijnuuw Jans
16-09-1674 Aefje Jan Baucessen en IJtje Teeunis
23-09-1674 Crelis Freeck Pietersz en Marijtje Cornelis
23-09-1674 Trijn Jan Teeuwissen en Aef Claes
03-10-1674 Marij Pieter Jansz en Geert Jans
14-10-1674 Anna Nanne Teeuwisz en Reinuuw Cornelis
25-11-1674 Marij Cornelis Meijnersz en Lijsbet Cornelis
25-11-1674 Cornelis Jacob Reijnersz en Trijn Cornelis
27-01-1675 Eelke Arijen Teeuwesz en Geert Teeunis
27-01-1675 Cornelis Willem Meijndertsz en Marij Cornelis
17-02-1675 Cornelis IJsbrant Cornelisz en Machtelt Claas
17-02-1675 Claas IJsbrant Cornelisz en Machtelt Claas
14-04-1675 Trijn Cornelis Sijmensz en Maeijke Cornelis
21-07-1675 Pieter Gerrit Jelsz en Geert Pieters
01-09-1675 Claas Pieter Cornelisz en Dieuw Claas
15-09-1675 Griet Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
01-01-1676 Nanne Dirck Jacobsz en Lijst Jans
05-01-1676 Joost Pieter Joosten en Jantjen Maertens beijde woonende tot Wervershoof.
23-02-1676 Pieter Crelis Pietersz Scoenmaacker en Phocel Jans
23-02-1676 Theeunis Pieter Theeunisz en Aecht Jans
23-02-1676 Crelis Jacob Reinersz en Trijn Cornelis
23-02-1676 Pieter Jacob Reinersz en Trijn Cornelis
01-03-1676 Geert Isbrant Nansz en Alijt Jans
01-04-1676 Pieter Claas Sijmensz en Elbrecht Sijmens
05-04-1676 Jacob Jan Heertsz en Geert Maertens
31-05-1676 Crelis Isbrant Cornelisz en Machtelt Claas
07-06-1676 Teet Wijbrant Sijmensz en Griet Teeuwis
00-07-1676 Brecht Broer Woutersz en Alijt Teeuwis
03-09-1676 Jan Nanne Jansz en Griet Jans
27-09-1676 Trijn Pieter Jansz en Phocel Nannes
27-09-1676 Reinuuw Sijmen Pietersz en Phocel Jacobs
07-10-1676 Theeunis Cornelis Theeunisz en Meijnuuw Jans
15-11-1676 Theeunis Pieter Hermensz en Meijnuw Jacobsz
20-12-1676 Willem Pieter Jansz en Griet Hermens
27-12-1676 Herke Theeunis Jansz en Anna Herkes
01-01-1677 Lijfje Sijmen Freecksz en Aecht Pieters
10-01-1677 Anna Jan Cornelisz en Meijnuuw Nannes
31-01-1677 Volckert Jan Theeuwisz en Aef Claes
07-02-1677 Marijtje Jan Baukesz en IJt Theeunis
28-02-1677 Jan Ares Jansz en Geert Pieters
04-04-1677 Teet Crelis Sijmensz en Maeike Crelis
20-06-1677 Pieter Jacob Reijnertsz en Trijn Cornelissen
27-06-1677 Jan Freeck Pietersz en Marijtje Cornelis
27-06-1677 Alijt Hermen Pietersz en Griet Jacobsz
07-07-1677 Willem Willem Posthumus en Trijn Pieters
22-08-1677 Geert Willem Meijndertsz en Marij Cornelis
26-09-1677 Alijt Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
10-10-1677 Crelis IJsbrant Nansz en Alijt Jans
17-10-1677 Griet Pieter Jansz en Geert Jans
23-01-1678 Maerten Broer Woutersz en Alijt Teeuwis
23-01-1678 Reijner Claas Sijmensz en Elbrecht Sijmens
30-01-1678 Jan Gerrit Jellissen en Geert Pieters
13-02-1678 Crelis Jan Nansz en Trijn Teeunis
27-02-1678 Nanne Teeunis Jansz en Anna Herkens
18-09-1678 Trijn Pieter Hermensz Cracht en meijnuuw Jacobs
18-09-1678 Anna Jan Heertsz en Geert Maertens
02-10-1678 Reinuuw Cornelis Pietersz Scoenmaacker en Phocel Jans
16-10-1678 Trijn Teeunis Claasz en Geert Nannes
25-12-1678 Marij Pieter Jansz Boeder en Phocel nannes
26-12-1678 Jacob Crelis Teeunissen Coomen en Meinuuw Jans
01-01-1679 Crelis Dirck Heertjessen en Marij Pieters
08-01-1679 Trijn Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
15-01-1679 Neel Sijmen Freecks en Aeght Pieters
12-02-1679 Teuwis Aerjan Teuwisz en Geert Teunis
12-02-1679 IJtjen IJsbrant Cornelis en Machtelt Claes
19-02-1679 Griet Germent Pietersz en Dingen Pieters woonende tot Swaegdijck
26-02-1679 Sijberigh IJsbrant Nansz en Alijt Jans
12-03-1679 Pouwels Pieter Jansz Swagerman en Griet Hermens
28-05-1679 Gerret Willem Posthumus en Trijn Pieters
20-08-1679 Elek Wijbrant Zijmonsz en Griet Teuwis
20-08-1679 Maerten Nanne Teuwis en Neel Cornelis
27-08-1679 Aef Gerret Jelles en Geert Pieters
17-09-1679 Griet Pieter Entsz en IJd woonende tot Wervershoof
12-11-1679 Lijst Jan Breuwer en Teunisje Jans
26-11-1679 Meijndert Willem Meijnderts en Marie Cornelis
26-11-1679 Jan Pieter Jans en Geert Jans
10-12-1679 Leentjen Jan Zijmons en Ael Pieters
14-01-1680 Aaf Jan Willems en Trijn Maertens
04-02-1680 Trijn Cornelis jans Boeder en Dieuw Jans
17-03-1680 Nanne Jan Teuwisz en Aef Claes
08-09-1680 Marij Jacob Reinerts en Trijn Cornelis
22-09-1680 Pieter Hermen Pieters en Griet Jacobs
22-09-1680 Cornelis Jan Cornelisz Backer en Meijnu Nannes
04-05-1681 Trijn Pieter Jans Swagerman en Griet Hermens
04-05-1681 Marij Pieter Joos en Jannetje Maertens
18-05-1681 Nanne Pieter Jans Boeder en Fokel Nannes
20-07-1681 Pieter Jan Sijmonsz en Ael Pieters
24-08-1681 Teunis Dirk Jacobs en Aeght Hermens
24-08-1681 Griet Claes Jacobs en Geert Jacobs woonende tot Wervershoof
05-10-1681 Grietje Teunis Claes en Geert Nannes
16-11-1681 dirck Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
16-11-1681 Reijnder Claes Simonsz en Elbrigh Simons
30-11-1681 Marij Simon Pietersz en Geert Jacobs
14-12-1681 Aef Jacob Jansz en Griet Jacobs
04-01-1682 Jan IJsbrant Nansz en Alijt Jans
11-01-1682 Nanne Cornelis Theunisz en Meijnouw Jans
11-01-1682 Jacob Jan Breuwer en Theunisje Jans
01-02-1682 Marie Dirck Pietersz en Dieuw Simons
08-03-1682 Theunis Pieter Theunisz en Geert Gerrits
29-03-1682 Cornelisje Heijcke Jansz en Griet Jans
07-06-1682 Aef Pieter nansz en Trijn Jacobs
14-06-1682 Sijberigh Cornelis Simonsz Manjes en Marij Cornelis.
21-06-1682 Griet Pieter Cornelisz en Dieuw Claes
21-06-1682 Nanne Jan Nansz en Trijn Theunis
09-08-1682 Willem Nanne Jansz en Griet Jans
23-08-1682 Willem Willem Postumus en Trijn Pieters
30-08-1682 Griet Jan Teuwisz en Aef Claes
30-08-1682 Nanne Heertje Nansz en Cornelisje Pilles
13-09-1682 Jan Pieter Jansz en Geert Jans
13-09-1682 Theunis Jan Baukesz en IJde Theunis
08-11-1682 IJsbrant Andries en Stijntje, dit sijn vreemdelingen
15-11-1682 Brecht Gerrit Jellisz en Geert Pieters
04-04-1683 Theunis Simon Pietersz en Geert Jacobs
11-04-1683 Grietje Hedde Jansz en Griet Pieters
25-04-1683 Jan Cornelis Pietersz Schoenmaecker en Vokel Jans
23-05-1683 Trijn Willem Meijnardsz en Marij Cornelis
27-06-1683 Pieter Jan Simonsz en Ael Pieters
29-08-1683 Trijn Jacob Pietersz en Griet Jacobs
29-08-1683 Pieter Pieter Pietersz en Jannetje Maertens
12-09-1683 Dirck Jacob Pietersz en Knier Simons woonende tot Wervershoof
19-09-1683 Pieter Dirck Pietersz en Dieuw Simons
03-10-1683 Marij Theunis Jansz en Anne Herckes
10-10-1683 Gerrit Pieter Theunisz en Geert Gerrits
17-10-1683 Jan Cornelis Jansz en Sijberigh Jans
17-10-1683 Geert Jacob Nansz en Aef Pieters
17-10-1683 Marij Jacob Reijndertsz en Trijn Cornelis
24-10-1683 Jan Nanne Jansz en Anne Pieters
07-11-1683 Evert Pieter Theunisz en Anne Dircks
24-11-1683 Simon Claes Simonsz en Elberich Simons
05-12-1683 Dirck Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dirks
02-02-1684 Claes IJsbrant Nansz en Alijdt Jans
05-03-1684 Pieter Herman Pietersz en Griet Jacobs
12-03-1684 Geert Jan Jacobsz Breeuwer en Theunisje Jans
23-04-1684 Griet Pieter Jansz Boeder en Vokel Nannes
11-06-1684 Jan Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
18-06-1684 Jacob Jan Heertsz en Marij Jans
16-07-1684 Geert Pieter Nansz en Trjn Jacobs
13-08-1684 Pieter Jan Willemsz en Marij Jans
10-09-1684 Jan Theunis Claesz en Geert Nannes
01-10-1684 Nanne Cornelis Willemsz en Meijnuw Heertjes
15-10-1684 Pieter Jan Cornelisz Straetsman en Trijn Pieters
15-10-1684 Theunis Jan Cornelisz Straetsman en Trijn Pieters
29-10-1684 Marij Jan Pietersz en Meijnuw Pieters
10-01-1685 Aef Nanne Jansz en Anne Pieters
14-01-1685 Nanne Pieter Jansz en Geert jans
09-02-1685 Brecht Jan Teeuwisz en Aef Claes
26-08-1685 Trijn Dirck Pietersz en Dieuw Simons
30-09-1685 Dirck Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dircks
11-11-1685 Reijnouw Jacob Nansz en Aef Pieters
02-12-1685 Jan Cornelis Jansz en Sijberich Jans

 

Bron: Westfries Archief Hoorn. DTB Andijk- Gereformeerd. Inv. No. 2

Transcriptie: GeneaData  Datum:10-12-2019

GeneaData

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.