Andijk Dopen Gereformeerd 1667 – 1695

Share and Like

Andijk 1667 – 1804.

Dopen in de Gereformeerde Kerk te Andijk

1667-1695

Datum Naam Ouders
1667
12 junij Aef Pieters Pieter Cornelissen en Marij Meinerts
24 julij Cornelis Pieter Jansen en Geert Jaerts
21 aug Jan Willem Jansen en Marij Jans
28 aug Jan Dirck Pietersen en Ael Hermens
11 sept Maerten Nanne Teunissen en Neel Cornelis
Het eerste kind dat gedoopt is in onze nieuwe kerk
18 sept Pieter Pieter Pietersen en Aef Hermens
25 sept Heert Jan Heertsen en Geert Maertens
2 oct Willem Nanne Willemsen en Anne Heertjes
23 oct Welment Pieter Jansen en Vokel Nannes
23 oct Maertjen Gerbrant Pietersen en Pietertje Reijers
30 oct Jan Cornelis Meinertsen en Reinuw Pieters
13nov Claes Dirck Heertsen en Marij Claes
27 nov Anne Nanne Teuwissen en Reinuw Cornelis
18 dec Meinuw Cornelis Teunissen en Griet Cornelis
1668
15 jan Maerten Cornelis Teunissen en Stijn Pieters
29 jan Teet Aerjan Teuwissen en Geert Teunis
19 febr Aecht Nanne Hermensen en Griet Jans
4 mrt Alijst Pieter Willemsen en Maeij Dircks
25 mrt Cornelis Freeck Pietersen en Maertjen Cornelis
15 apr Nanne Cornelis Pietersen en Vokel Jans
27 apr Alijt Reiner Claessen en  Aef Theunis woonachtig tot Wervershove
10 junij Dirck Pieter Hermensen en Alijt Hermens
26 aug Louw Jan Jansen en Geert Jans
2 sept Trijn Freeck Teuwijssen en Geert Cornelis
2 sept Griet Willem Meinertsen en Marij Cornelis
9 sept Et Cornelis Teunissen en Meinuw Jans
4 nov Jan Pieter Jans en Geert Claes woonachtig tot Wervershove
25 nov Teet Aris Janssen en Geert Pieters
2 dec Pieter Pieter Jacobsen Schipper en Trijn Dircks
23 dec Cornelis Nanne Teunissen en Neel Cornelis
23 dec Griet Pieter Jansen Swagerman en Griet Hermens
1669
5 aug Maertjen Jacob Reijerssen en Lijsbet Rieuwers
18 aug Trijn Nanne Teuwissen en Reinuw Cornelis
15 sept Im Nanne Willemsen en Anne Heertjes
6 oct Aef Teunis Cornelissen en Marij Teuwis
6 oct Griet Arien Teuweissen en Geert Teunis
27 oct Anne Jan Heertjissen en Anne Maertens
3 nov Poulus Germent Pietersen en Pietertje Reiers
17 nov Griet Willem Meinntsen en Marij Cornelis
26 dec Jan Jan Teuwissen en Aef Claes
1670
5 jan Brecht Pieter Teunissen en Aeght Jans
12 jan Marij Jan Willemsen en Trijn Maertens
26 jan Lijsbeth Pieter Willemsen en Marij Dircks
2 mrt Marij Pieter Jansen Boeder en Vokel Nannes
9 mrt Dirck Cornelis Teunissen en Meinuw Jans
20 apr Jacob Cornelis Pietersen en Vokel Jans
3 aug Marij Jan Jansen Boeder en Geert Jans
10 aug Cornelis Jan Nansen en Trijn Teunis
10 aug Claas Dirck Heertjessen en Marij Pieters
5 oct Dirck Pieter Harmensen en Meinuw Jacobs
2 nov Geert Nanne Hermensen en Griet Jans
9 nov Cornelis Willem Jansen en Marij jans
9 nov Pietertjen Pieter Cornelissen en Dieuw Claes
16 nov Trijn Sijmon Fredericksen en Aecht Pieters
23 nov Trijn Nanne Teuwissen en Reinuw Cornelis
23 nov Heertjen Cornelis Willemsen en Meinuw Heertjes
21 dec Cornelis Freeck Teeuwisz en Geert Cornelisdr
21 dec Nanne Dirck Pietersen en Ael Hermens
1671
18 jan Reinuw Cornelis Teunissen en Stijn Pieters
28 jan Pieter Freeck Pietersen en Maartje Cornelis
1 mrt Dirck Pieter Jansen Swagerman en Griet Hermens
Isaacx Doreslaer predicant tot Andijck
23 aug Maarten Jan Heertsz en Griet Maartens
29 nov Heertjen Cornelis Willemsz en Meijnuw Heertjes
29 nov Geert Pieter Willemsz en Marij Dircks
29 nov Lijsbet Cornelis Theunisz en Meijnuw Jans
1672
1 jan Meijndert Gerbrant Pietersz en Pietertjen Reijers
17 jan Reinuw Willem Meijndertsz en Marij Cornelis
28 febr Marij Pieter Pietersz en Jantjen Maartens
20 mrt Trijn Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
20 mrt Cornelis Jan Nansz en Trijn Teeuwis
10 apr Marij Sijmon Freeckx en aecht Jans
17 apr Crijn Pieter Jansz Boeder en Phocel Nannes
17 apr Pieter Pieter Pietersz en Trijn Hermens
24 apr [geen naam vermeld] Jan Teeuwis en Aef Claas
14 meij Teeuwis Arien Teeuwis en Geert Teunis
29 meij Teeuwis Wijbrant Sijmons en Griet Teeuwis
12 junij Eeltjen Gerrit Hermens en Griet Claas, ter sluijs wonende
6 julij Trijn Nanne Hermens en Griet Jans
25 sept Griet Cornelis Meijndersz en Lijsbet Cornelis
9 oct Reinuw Cornelis Teeunisz en Stijn Pieters
16 oct Marijtjen Cornelis Teeunisz en Griet Cornelis
23 oct Marij Dirck Heertjes en Marij Pieters
30 oct Hermen Pieter Hermensz en Meijnuw Jacobs
13 nov Crelis Arijen Cornelisz en Marij Jans
20 nov Maarten Cornelis Maartsen en Brecht Jans beijde wonende tot wervershoof
7 dec Trijn Dirck Pietersz en Diewer Joris
11 dec Sijmen Cornelis Sijmensz en Marij Cornelis
14 dec Claas en Hiltjen Pieter Cornelissen en Dieuw Claas
1673
29 jan Maarten Jan Willemsz en Trijn Maartens
12 mrt Arijen Freeck Teeuwissen en Geert Cornelis
26 mrt Aecht Pieter Teeunisz en Aecht Jans
23 apr Cornelis Herme Galesz en Griet Sijmens
3 meij Cornelis Jan Jansz Boeder en Geert Jans
28 meij Trijn Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
16 julij Joseph Willem Bastiaensz en Aertje Jans ‘Aegyptica’
1 oct Geert Pieter Pietersz en Ael Hermens
1 oct Hil Jan Nansz en Trijn Teeuwis
4 oct Trijn Pieter Pieters en Trijn Hermens
4 oct IJtje Jan Heertjes en Geert Maertens
29 oct Dieuwtje Dirck Hendricksz en Trijntje Melis
26 oct Jacob Freeck Jacobsz en Brecht Jans, Lutjebroeck
17 oct Brecht Gerrith Jelsz en Geert Pieters
17 oct Jacob Willem Jansz en Marij Jans
1674
14 jan Hermen Pieter Hermensz en Meijnuw Jacobs
14 febr Marij Pieter Willemsz en Marij Dircks
14 febr Pieter Ares Jansz en Geert Pieters
18 febr Leentje Claas Sijmensz en Elbrecht Sijmens
21 febr Aef Pieter Jansz en Geert Claas van Wervershoof
4 mrt Marij Pieter Jansz Boeder en Phocel Nannes
11 mrt Dijngen Dirck Jacobs en Lijst Jans
15 apr Marij Jan Cornelissen en Meinuuw Nannes
22 apr Hiltje Gerbrant Pietersz en Petertje Reijers
13 meij Freeck Sijmen Freeckzen en Aecht Pieters
13 meij Hermen Pieter Jansz en Griet Hermens
10 junij Pieter Crelis Teeunisz en Stijn Pieters
24 junij Pieter Sijmen Pietersz en Phocel Jacobs
29 julij Gerrit Jan Claasz en Geert Gerrits
2 sept Etje Cornelis Teeunis en Meijnuuw Jans
16 sept Aefje Jan Baucessen en IJtje Teeunis
23 sept Crelis Freeck Pietersz en Marijtje Cornelis
23 sept Trijn Jan Teeuwissen en Aef Claes
3 oct Marij Pieter Jansz en Geert Jans
14 oct Anna Nanne Teeuwissen en Reinuuw Cornelis
25 nov Marij Cornelis Meijnersz en Lijsbeth Cornelis
25 nov Cornelis Jacob Meijnesz en Trijn Cornelis
1675
27 jan Eelke Arijen Teeuwesz en Geert Teeunis
27 jan Cornelis Willem Meijndersz en Marij Cornelis
17 febr Cornelis en Claas IJsbrant Cornelisz en Machtelt Claas
14 apr Trijn Cornelis Sijmensz en Maeijke Cornelis
21 julij Pieter Gerrit Jelsz en Geert Pieters
1 sept Claas Pieter Cornels en Dieuw Claas
15 sept Griet Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
1676
1 jan Nanne Dirck Jacobsz en Lijst Jans
5 jan Joost Pieter Joosten en Jantjen Maertens, Warvers(hoof)
23 febr Pieter Crelis Pietersz Scoenmaacker en Phocel Jans
23 febr Theeunis Pieter Teeunisz en Aecht Jans
23 febr Crelis en Pieter Jacob Reiersz en Trijn Cornelis
1 maart Geert IJsbrant Nansz en Alijt Jans
1 apr Pieter Claas Sijmensz en Elbrecht Sijmens
5 apr Jacob Jan Heertsz en Geert Maertens
31 meij Crelis Isbrant Cornelisz en Machtelt Claas
7 junij Teet Wijbrant Sijmensz en Griet Teeuwis
.. Julij Brecht Broer Woutersz en Alijt Teeuwis
3  sept Jan Nanne Jansz en Griet Jans
27 sept Trijn Pieter Jansz en Phocel Nannes
27 sept Reinuuw Sijmen Pieters en Phocel Jacobs
7 oct Theunis Cornelis Theeunisz en Meijnuuw Jans
15 nov Theeunis Pieter Hermensz en Meijnuw Jacobs
20 dec Willem Pieter Jansz en Griet Hermens
27 dec Herke Theeunis Jansz en Anna Herkes
1677
1 jan Lijfje Sijmen Freeckx en Aecht Pieters
10 jan Anna Jan Cornelisz en Meijunuuw Nannes
31 jan Volckert Jan Theeuwisz en Aef Claes
7 febr Marijtje Jan Baukesz en IJt Theeunis
28 febr Jan Ares Jansz en Geert Pieters
4 apr Teet Crelis Sijmensz en Maeike Crelis
20 juni Pieter Jacob Meijnertsz en Trijn Cornelissen
27 juni Jan Freeck Pietersz en Marijtje Cornelis
27 juni Alijt Hermen Pietersz en Griet Jacobs
7 juli Willem Willem Posthumus en Trijn Pieters
22 aug Geert Willem Meijndersz en Marij Cornelis
26 sept Alijt Nanne Teeunisz en Neel Cornelis
10 oct Crelis IJsbrant Nansz en Alijt Jans
17 oct Griet Pieter Jansz en Geert Jans
1678
23 jan Maerten Broer woutersz en Alijt Teeuwis
23 jan Reijner Claas Sijmensz en Elbrecht Sijmens
30 jan Jan Gerrit Jellissen en Geert Pieters
13 febr Crelis Jan Nansz en Trijn Teeunis
27 febr Nanne Teeunis Jansz en Anna Herkens
18 sept Trijn Pieter Hermensz Cracht en Meijnuuw Jacobs
18 sept Anna Jan Heertsz en Geert Maertens
2 oct Reinuuw Cornelis Pietersz Scoenmaacker en Phocel Jans
16 oct Trijn Teeunis Claasz en Geert Nannes
25 dec Marij Pieter Jansz Boeder en Phocel Nannes
26 dec Jacob Crelis Teeunissen Comen en Meinuuw Jans
1679
1 jan Crelis Dirck Heertjessen en Marij Pieters
8 jan Trijn Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
15 jan Neel Sijmen Freeksz en Aeght Pieters
12 febr Teuwis Aerjan Teuwisz en Geert Teunis
12 febr IJtje IJsbrant Cornelisz en Machtelt Claes
19 febr Griet Germent Pietersz en Dingen Pieters van Swaeghdijck
26 febr Sijberigh IJsbrant Nansz en Alijt Jans
12 mrt Pouwels Pieter Jansz Swagerman en Griet Hermens
28 meij Gerret Mr. Willem Posthumus en Trijn Pieters door Ds. Sem Dootshaek gedoopt.
20 aug Elek Wijbrant Sijmensz en Griet Teunis
20 aug Maerten Nanne Teuwisz en Neel Cornelis
27 aug Aef Gerret Jellesz en Geert Pieters
17 sept Griet Pieter Entsz en IJd, van Wervershoof
12 nov Lijst Jan Breuwer en Teunisje Jans
26 nov Meijndert Willem  Meijndertsz en Marie Cornelis
26 nov Jan Pieter Jansz en Geert Jans
10 dec Leentjen Jan Zijmonsz en Ael Pieters
1680
14 jan Aef Jan Willemsz en Trijn Maertens
4 febr Trijn Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
17 mrt Nanne Jan Teunisz en Aef Claes
8 sept Marij Jacob Reijnertsz en Trijn Cornelis
22 sept Pieter Hermen Pietersz en Griet Jacobs
22 sept Cornelis Jan Cornelisz Backer en Meijnu Nannes
Door Adrianus Bouman, predikant tot Andijk gedoopt
1681
4 meij Trijn Pieter Jansz Swagerman en Griet Hermes
4 meij Marij Pieter Ivoz en Jannetje Maertens van Wervershoof
18 meij Nanne Pieter Jansz Boeder en Fokel Nannes
20 julij Pieter Jan Sijmonsz en Ael Pieters
24 aug Teunis Dirk Jacobs en Aecht Hermens
24 aug Griet Claes Jacobs en Geert Jacobs van Wervershoof
5 oct Grietje Teunis Claes en Geert Nannes
16 nov Dirck Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
16 nov Reijnder Claes Simonsz en Elbrigh Simons
30 nov Marij Simon Pietersz en Geert Jacobs
14 dec Aef Jacob Jansz en Griet Jacobs
1682
4 jan Jan IJsbrant Nansz en Alijt Jans
11 jan Nanne Cornelis Theunisz en Meijnour Jans
11 jan Jacob Jan Breuwer en Theunisje Jans
1 febr Marie Dirck Pietersz en Dieuw Simons
Door Petrus Westwoude, bedienner des Godlicken woorts tot Andijk gedoopt.
8 mrt Theunis Pieter Theunisz en Geert Gerrits
29 mrt Cornelisje Heijcke Jansz en Griet Jans
7 junij Aef Pieter Nansz en Trijn Jacobs
14 junij Sijberigh Cornelis Simonsz Nanjes en Marij Cornelis
21 junij Griet Pieter Cornelisz en Dieuw Claes
21 junij Nanne Jan Nansz en Trijn Theunis
9 aug Willem Nanne Jansz en Griet Jans
23 aug Willem Mr, Willem Posthumus en Trijn Pieters
30 aug Griet Jan Teunisz en Aef Claes
30 aug Nanne Heertje Nansz en Cornelisje Pilles
13 sept Jan Pieter Jansz en Geert Jans
13 sept Theunis Jan Baukesz en IJde Theunis
8 nov IJsbrant Andries en Stijntje, dit zijn vreemdelingen
15 nov Brecht Gerrit Jellisz en Geert Pieters
1683
4 apr Theunis Simon Pietersz en Geert Jacobs
11 apr Grietje Hedde Jansz en Griet Pieters
25 apr Jan Cornelis Pietersz Schoenmaecker en Vokel Jans
23 maij Trijn Willem Meijnertsz en Marij Cornelis
27 junij Pieter Jan Simonsz en Ael Pieters
29 aug Trijn Jacob Pietersz en Griet Jacobs
29 aug Pieter Pieter Pietersz alias Joosje en Jannetje Maertens
12 sept Dirck Jacob Pietersz en Knier Simons van Wervershoof
19 sept Pieter Dirck Pietersz en Dieuw Simons
3 oct Marij Theunis Jansz en Anne Herckes
10 oct Gerrit Pieter Theunisz en Geert Gerrits
17 oct Jan Cornelis Jansz en Sijberigh Jans
17 oct Geert Jacob Nansz en Aef Pieters
17 oct Marij Jacob Reijndertsz en Trijn Cornelis
24 oct Jan Nanne Jansz en Anne Pieters
7 nov Evere Pieter Theunisz en Anne Dircks
24 nov Simon Claes Simonsz en Elberich Simons
5 dec Dirck Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dircks
1684
2 febr Cleas IJsbrant Nansz en Alijdt Jans
5 mrt Pieter Hermen Pietersz en Griet Jacobs
12mrt Geert Jan Jacobsz Breeuwer en Theunisje Jans
23 apr Griet Pieter Jansz Boeder en Vokel Nannes
11 junij Jan Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
18 junij Jacob Jan Heertsz en Marij Jans
16 julij Geert Pieter Nansz en Trijn Jacobs
13 aug Pieter Jan Willemsz en Marij Jans
10 sept Jan Theunis Claesz en Geert Nannes
1 oct Nanne Cornelis Willemsz en Meijnuw Heertjes
15 oct Pieter en Theunis Jan Cornelisz Straetman en Trijn Pieters
29 oct Marij Jan Pietersz en Meijnuw Pieters
1685
10 jan Aef Nanne Jansz en Anne Pieters
14 jan Nanne Pieter Jansz en Geert Jans
9 febr Brecht Jan Teeuwisz en Aef Claes
26 aug Trijn Dirck Pietersz en Dieuw Simons
30 sept Dirck Jan Pietersz Schoenmaker en Griet Dircks
11 nov Reijnouw Jacob Nansz en Aef Pieters
2 dec Jan Cornelis Jansz en Sijbrigh Jans
1686
20 jan Teetje Cornelis Simonsz Nanjes en Marij Cornelis.
27 jan Gerrit Jacob Jansz en Lotterigh Gerrits
3 mrt Theunis Jacob Jacobsz en Griet Cornelis
10 mrt Cornelisje Pieter Nansz en Trijn Jacobs
12 meij Pieter Jan Baukesz en IJde Theunis
19 meij Aef Nanne Jansz en Anne Pieters
19 meij Willem Jan Simonsz en Ael Pieters
14 julij Hendrikje Steven Adriaensz en Antjen Claes
11 aug Geert Heertje Nansz en Cornelisje Pilles
11 aug Meijnouw Jan Jacobs Breeuwer en Theunisje Jans
1 sept Dirck Pieter Theunis en Anne Dircks
15 sept Griet Pieter Gerritsz en Elsje Ottes, dese van B’ldijck
22 sept Trijn Pieter Theunisz en Geert Gerrits
29 sept Dirck Maerten Cornelisz en Ted Dircks
6 oct Nanne Theunis Claesz en Geert Nannes
20 oct Aecht Jan Cornelisz Straetman en Trijn Pieters
8 dec Anne Gerrit Jellesz en Geert Pieters
1687
13 apr Aef Pieter Jansz en Geert Jans
22 junij Pieter Dirck Pietersz en Meijnouw Jacobs
29 junij Jan Theunis Jansz en Anne Herckes
27 julij Jan Cornelis Jansz en Sijbrigh Jans
31 aug Geert Pieter Jansz Boeder en Vokel Nannes
31 aug Pieter Simon Pietersz en Geert Jacobs
21 sept Simon Dirck Pietersz en Dieuw Simons
26 oct Aecht Hedde Jansz en Souw Cornelis
2 nov Trijn Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
2 nov Aef Pieter Dircksz en Elbrigh Jacobs
9 nov Aef Dirck Jansz en Alijt Jacobs
23 nov Lijst Jacob Jacobsz en Griet Cornelis
7 dec Griet Maerten Cornelisz en Ted Dircks
1688
8 febr Griet Pieter Nansz en Trijn Jacobs
11 febr Hil Nanne Theunisz en Souw Jacobs
29 febr Trijn Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Pieters
23 maij Trijn Jan Pietersz en Meijnouw Pieters
14 julij Aef Jan Simonsz en Ael Pieters
17 oct Maerten Wouter Broersz en Dieuwer Maertens van Wervershoof
28 nov Weijntje Petrus Westwoude, predikant tot Andijk en Neeltje Minnes
28 nov Cornelis Theunis Claesz Timmerman en Geert Nannes
12 dec Trijn Jacob Nansz en Aef Pieters
12 dec Geert Jan Nansz en Trijn Jans
5 dec Marij Pieter Pietersz alias Joosje en Jannetje Maertens
29 dec Trijn Jan Cornelisz Straetman en Trijn Pieters
1689
16 jan Jan Dirck Jansz en Alijt Jacobs
23 jan Meijnouw Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
23 jan Geert Dirck Pietersz en Dieuw Simons
6 febr Jan Maerten Cornelisz en Ted Dircks
13 febr Marij Jan Jacobsz Breeuwer en Theunisje Jans
21 aug Theunis Nanne Theunis en Souw Jacobs
21 aug Jan Simon Pietersz en Geert Jacobs
4 sept Lijst Jacob Pietersz en Griet Jacobs
18 sept Pieter Dirck Pietersz en Meijnouw Jacobs
18 sept Neeltje Hedde Jansz en Souw Cornelis
16 oct Geert Mr. Willem Posthumus en Cornelisje Pilles
27 nov Cornelis Jacob Jacobsz en Griet Cornelis
18 dec Geert Pieter Nansz en Trijn Jacobs
1690
22 jan Meijnard Jan Pietersz Schoenmaker en Griet Dircks
5 febr Geert Pieter Dircksz en Geert Jans
19 febr Geert Cornelis Jansz en Sijberigh Jans
12 mrt Trijn Jacob Jansz en Lobberigh Jans
19 mrt Geert Dirck Pietersz en Dieuw Simons
26 mrt Maritje Pieter Theunisz en Geert Gerrits
2 apr Marij Dirck Jansz en Griet Pieters
13 aug Maritje & Lijsabeth Dr. Herck Bijwaert van Alkmaar en Maritje IJsbrands van den Borgh op Texel. Ongehuwde lieden.
15 oct Geert Jan Pietersz Swagerman en Griet Maertens
5 nov Theunis Maerten Theunisz en Alijt Nannes
5 nov Pieter Jan Pietersz en Meijnouw Pieters
25 dec Marij Simon Pietersz en Geert Jacobs
1691
1 febr Pieter & Willem Cornelis Pietersz Bullooper en Geert Willems
18 febr Anne Maerten Cornelisz Slot en Tedt Dircks
11 mrt Jacob Dirck Nannes Fokels en Alijt Jacobs
25 mrt Trijn Cornelis Jansz Bolder en Dieuw Jans
13 maij Pieter Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dircks
12 aug Marij Jacob Nansz en Aef Pieters
23 sept Trijn Schipper Hedde en Sari Crelis
14 oct Dirck & Lijst Jan Straetsman en Griet Jacobs
28 oct Maerten Nanne Teunisz en Sari Jacopsz
4 nov Dirck Pieter Dircks en Geert Jans
1692
6 jan Griet Teunis Cornelisz en Geert Cornelis
20 jan Anne Willem Nansz en Lijsbet Gerrits
16 mrt Pieter Jacob Pieters en Griet Jacobs
30 mrt Pieter Jan Breuwer en Teunisje Jans
13 apr Griet Harmen Decker en Vroucke Willems
4 meij Jan Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters
25 meij Teunis Maarten Teunisz en Alijt Nannes
15 junij Anne Jan Schoenmaecker en Griet Dirckx
Door Johannes Hondius, bedienaar des H. Evangeliunes tot Andijck gedoopt:
24 aug Jacob Dirck Jansz en Alijt Jacobs
28 sept Anne Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harckes
28 sept Nanne Pieter Nansz Schoenmaecker en Trijn Jacobs
12 oct Sari Dirck in de Tent en Dieuw Sijmons
12 oct Maerten Pieter Jansz Swagerman en Griet Maertens
19 oct Harmen Maerten Crelis Slot en Tet Dircks
26 oct Aef Jan Jacobsz Hen en Brecht Nannes
9 nov Jacob Jacob Jacobsz en Griet Crelis
1693
4 jan Griet Jan Sijmonsz Tent en Ael Pieters
22 mrt Geert Crelis Freecksz en Geert Crelis
26 apr Pieter Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters
21 junij Marij Jan Pieters en Meijnouw Pieters
23 aug Sijtje Theunis Claasz Timmerman en Geert Nannes
30 aug IJtje Pieter de Kuijper en Marij Jans
6 sept Anne Hermen Pietersz en Vrouke Willems
20 sept Alijt Cornelis Rolle en Sijberig Jans
20 sept Meijnert Jacob Jansz en Lobberig Gerrits
27 sept Jan Tewis Freecksz en Geert Jans
27 sept Anne Maerten Teunisz en Alijt Nannes
25 oct Willem Jan Pietersz Swagerman en Griet Maertens
25 oct Neeltje Jan Pietersz en Et Nannes
1 nov Nanne Jacob Nansz en Aef Pieters
29 nov Pieter Crelis Nansz en Aef Pieters
1694
3 feb Meijnouw Crelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
21 mrt Theunis Dirck Jansz en Alijt Jacobs
4 apr Nanne Jan Jacobsz Hen en Brecht Nannes
13 junij Jan Teunis Cornelisz en Geert Cornelis
8 aug Pieter Cornelis Pietersz Bullooper en Geert Willems
8 aug Anne Pieter Dircksz en Geert Jans
15 aug Anne Willem Nansz en Lijsbet Gerrits
15 aug Jan Jan Nansz en Trijn Jans
29 aug Trijn Pieter de Sluijper en Marij Jans
10 oct Marij Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters
17 oct Trijn Hermen Pietersz en Vrouke Willems
31 oct Jan Pieter Jansz Booth
12 dec Marij Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens.
1695
9 jan Trijn Teuwis Freecksz en Geert Jans
9 jan Alijt Jan Sijmonsz Tent en Ael Pieters
27 febr Pieter Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dircks
20 mrt Neel Crelis Nansz en Aef Pieters
24 apr Crelis Jacob Jacobsz enGriet Cornelis
12 junij Simon Pieter Simonsz Mantel en
31 julij Geert Jacob Pietersz en
11 sept Pieter Dirck Pietersz Meulen en
9 oct Jacob Nanne Teunisz en
9 oct Jan Jan Pietersz en
23 oct Jan Gerrit Freecksz Pan en
30 oct Sijberig Nanne Dircksz Tromp en
27 nov Simon Dirck in de Tent en

Transcriptie: GeneaData. Datum: 26-01-2019

GeneaData

Bron:  Andijk, dopen gereformeerde gemeente 1667 – 1714. Inv. Nr. 34-1.

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven. 

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.