Andijk Baptize Reformed 1695-1714

Share and Like

Andijk 1667 – 1804.

Dopen in de Gereformeerde Kerk te Andijk

1695-1714

1695
9 jan Trijn Teuwis Freeckx en Geert Jans
9 jan Alijt Jan Sijmonsz Tent en Ael Pieters
27 feb Pieter Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dirks
20 mrt Neel Crelis Nansze en Aef Pieters
24 apr Crelis Jacob Jacobs en Griet Cornelis
12 junij simon Pieter Simonsz Mantel en Griet Pieters
31 julij Geert Jacob Pietersz en Griet Jacobs
11 sep Pieter Dirck Pietersz Meulen en Lijsberth Pieters
9 oct Jacob Nanne Teunisz en Souw Jacobs
9 oct Jan Jan Pieterse en Et Nannes
23 oct Jan Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans
30 oct Sijberig Nanne Dirksz Tromp en Crelisje Harkes
27 nov Simon Dirck in de Tent en Dieuw Simons
1696
8 jan Freeck Teuwis Freecksz en Geert Jans
22 apr Aaf Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs
20 maij Geert Jan Pietersz en Meijnouw Pieters
31 maij Cornelis Maarten Cornelisz Slot en Tet Dircks
8 julij Nanne Jacob Nansz en Aef Pieters
8 julij Maartje Dirck Jansz en Alijt Jacobs
15 julij Jan Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters
5 aug Jan Teunis Claasz Timmerman en Geert Nannes
12 aug Griet Teunis Crelisz Groot en Geert Cornelis
19 aug Willem Hermen Pietersz en Vrouke Willems
9 sep Maarten Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens
23 sep Marij Crelis Nansz en Aef Pieters
21 oct Anne Pieter de Kuijper en Marij Jans
4 nov Crelis Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters
1697
20 jan Marij Pieter Dirksz en Geert Jans
6 feb Pieter Maarten Jansz en Aaf Jans
17 feb Jan Teuwis Freecksz en Geert Jans
17 mrt Maartje Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans
31 mrt Anne Willem Nansz en Lijsbet Gerrits
7 apr Crelisje Jacob Pietersz en Griet Jacobs
28 apr Pieter Jacob Jacobsz en Griet Cornelis
28 apr Jan Jacob Jansz en Meijnou Teunis
12 maij Jacob Pieter Jansz en Dirckje Dircks, van Wieringen
2 junij Willem Aart Gerbrantsz Quast en Marij Crelis
23 junij Dirck Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters
7 julij Aef Crelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
14 julij Harck Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harckes
15 sep Marij Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
15 sep Griet Jan Pietersz en Et Nannes
6 oct Teunis Maarten Teunisz en Alijt Nannes
6 oct Maarten Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens
13 oct Jan Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes
13 oct Griet Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harkes
13 oct Trijn Jan Broersz en Anne Sijmons, van Bedijck
17 nov Griet Meijndert Crelisz Clls en Aagt Nannes
15 dec Anne Maarten Cornelisz slot en Tet Dircks
22 dec Willem Aarien Willemsz em Aaf Joris
22 dec Pieter Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters
29 dec Dirck Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs
1698
5 jan Maartje Claas Dircksz Capiteijn en Trijn Jans
26 jan Anne Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters
26 jan Trijn Crelis Nansz en Aaf Pieters
9 mrt Griet Hermen Pietersz en Vrouke Willems
9 mrt Geert Jan Jansz Prins en Trijn Dircks
13 apr Outger Dirck Jansz en Alijt Jacobs
1 junij Maartje Tijs Freecksz Coxen en Marij Pieters
8 junij Elick Cornelis Harmensz en Teet Adriaans
21 sep Freeck Adriaan Freeks Stoppel en Marij Jans
26 oct Crelis Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters
2 nov Nanne Pieter Freecksz Cock en Lijsbeth Cornelis
2 nov Pieter Sijmen Jacobsz en Marij Pieters
9 nov Aacht Teunis Crelisz en Ebel Freeks
9 nov Teunis Pieter Arisz en Aaf Teunis
7 dec Maartje Dirck Cornelisz en Geert Gerrits
14 dec Joost Dirck in de Tent en Dieuw Sijmons
1699
18 jan Jacob Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans
25 jan Geert Gerrit Freeksz Pan en Trijn Jans
1 feb Trijn Cornelis Freecksz Hoijschip en Trijn Pieters
15 feb Gerbrand Aart Gerbrandtsz Quast en Marij Crelis
22 feb Stijn Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes
1 mrt Pieter Dirck Pietersz en Geert Pieters
8 mrt Lijst Jacob Pietersz en Griet Jacobs
22 mrt Aal Pieter Dirksz en Geert Jans
10 maij Jan Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens
2 aug Pieter Jacob Nansz en Aaf Pieters
9 aug Trijn Dirk Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
27 sep Marij Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Herkes
27 sep Pieter Teuwin Freecksz en Geert Jans
27 sep Maartje Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits
1 nov Pieter Jan Arisz Dol en Trijn Pieters
8 nov Meijndert Pieter de Kuijper en Marij Jans
15 nov Maartje Jan Freeksz en Anne Jans
22 nov Geert Maarten Cornelisz Slot en Tet Dirks
29 nov Claas Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters
29 nov Dirck Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harckes
20 dec Geert Jan Jansz Prins en Trijn Dirks
20 dec Marij Arien Willemsz en Aaf Joris
25 dec Brecht Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters
25 dec Maartje Claas Dircksz Capiteijn en Meijnou Cornelis
1700
10 jan Cornelis Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters
10 jan Willem Cornelis Willemsz en Marietje Claas
31 jan Jan Jan Volckersz en Geertje Simons
14 feb Dirck Jacob Jacobsz en Griet Cornelis
14 feb Gerrit Jan Pietersz en Meijnou Pieters
7 mrt Aacht Teunis Crelisz en Ebel Freeks
14 mrt Marij Hermen Pietersz en Vrouke Willems
2 maij Claas Pieter Claasz en Aaf Outgers
11 julij Nanne Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens
1 aug Freek Cornelis Freeksz Hoijschip en Trijn Pieters
29 aug Jan Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans
12 sep Marij Dirck Pietersz en Geert Pieters
24 oct Maartje Cornelis Freeksz en Grietje Nannes
14 nov Jan Pieter Sijmensz  Mantel en Grietje Pieters
21 nov Nanne Dirk Jansz  en Alijt Jacobs
21 nov Gerrit Pieter Arisz en Aaf Teunis
28 nov Fokel Meijndert Cornelisz Cools en Aacht Nannes
1701
9 jan Lijsbeth Mr. Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis
16 jan Louw Gerrit Freeksz Pan en Trijn Jans
30 jan Barent Eldert Crijnsz en Cornelisje Cornelis de Mosselbanck
6 feb Griet Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes
13 feb Marij Jacob Pietersz en Griet Jacobs
27 mrt Anne Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs
3 apr Maartje Cornelis Hermensz en Teet Adriaans
17 apr Gerrit Maarten Teunisz en Alijt Nannes
5 maij Pieter Jan Arisz Dolen Trijn Pieters
10 julij Maartje Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans
24 julij Sijberig Cornelis Adriaansz Backer en Trijn Cornelis
31 julij Marij Pieter Dircksz en Geert Jans
21 aug Sijberig Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes
25 sep Gerrit Dirck Cornelisz en Geert Gerrits
2 oct Aaf Jacob Jansz en Meijnou Teunis
2 oct Fokel Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
2 oct Pieter Pieter Freecksz Cok en Lijsbeth Cornelis
16 oct Jan Cornelis Willemsz en Maritje Claas
30 oct Aaf Jan Jansz Prins en Trijn Dirks
13 nov Pieter Pieter Nansz Decker en Geert Pieters
4 dec Simon Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters
11 dec Nanne Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters
14 dec Jan Teunis Cornelisz en Brecht Jans
25 dec Griet Volkert Jansz Prins en Alijt Hermens
26 dec Jacob Jan Pietersz en Et Nannes
1702
1 jan Dieuw Teuwis Freecksz en Geert Jans
22 jan Anne Pieter Claasz Coijman en Marij Germens
29 jan Maartje Jan IJdesz en Leentje Claas
12 mrt Alijt Maarten Pietersz Swiep en Geert Isbrants
9 apr Trijn Harmen Pietersz en Vrouke willems
16 apr Geert Pieter Arisz en Aaf Teunis
30 apr Pieter Teunis Pietersz en Dieutje Pieters
18 junij Outger Jacob Jacobs en Griet Cornelis
25 junij Griet Tijs Freecksz en Marij Pieters
25 junij Geert Pieter Geertsz Tromp en Aaf Pieters
9 julij Griet Maarten Crelisz Groot en Trijn Nannes
16 julij Maartje Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits
16 julij Marij Cornelis Freecksz Hoijschip en Trijn Pieters
16 julij Barent Eldert Clijnsz en Cornelisje Cornelis
6 aug Outger Pieter Claasz en Aaf Outgers
13 aug Meijnou Jan Freeksz en Anne Jans
8 oct Crelis Meijndert Crelisz Cools en Aacht Nannes
22 oct Maartje Teunis Cornelisz Backer en Ebel Freeks
19 nov Pieter Nanne Jansz en Trijn Pieters
26 nov Kniert Simon Jacobsz en Marij Pieters
10 dec Trijn Dirck Pietersz en Geert Pieters
1703
18 feb Geert Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
4 mrt Jannetje Maarten Pietersz Swiep en Geert Isbrants
18 mrt Alijt Wijbrand Pietersz en Dingen Dirks
6 maij Trijn Mr. Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis
27 maij Marij Arien Willemsz en Aaf Joris
15 julij Griet Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens
5 aug Pieter Pieter Freecksz Cok en Lijsbet Cornelis
19 aug Etje Cornelis Hermensz en Teet Adriaans [tot Wervershoof gedoopt]
19 aug Aris Jan Arisz Dol en Trijn Pieters [tot Wervershoof gedoopt]
26 aug Neel Cornelis Freeksz en Grietje Nannes
7 oct Aaf Dirk jansz en Alijt Jacobs
4 nov Hermen Jan dirksz Best en Aaf Jacobs
11 nov Trijn Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes
14 nov Trijn Cornelis Willemsz en Maritje Claas
18 nov Jacob Pieter sijmonsz Mantel en Grietje Pieters
2 dec Meijnouw Cornelis Jansz Backer en Lijsbeth Jacobs
16 dec Cornelis Mr. Jan Cornelisz Kaagman en Sijberig Cornelis
16 dec Outger Pieter Claasz en Aaf Outgers
23 dec Trijn Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans
1704
10 feb Aaf Pieter Dircksz en Geert Jans
17 feb Meinou Jan Freeksz en Anne Jans
17 feb Pieter Nanne Jansz en Trijn Pieters
17 feb Willem Jan IJdesz en Leentje Claas
16 mrt Jacob Dirk Cornelisz Spicker en Geert Gerrits
6 apr Hermen Nanne Dirksz Tromp en Pietertje Jacobs
11 maij Lijsbet Heertje Dircksz en Griet Cornelis
25 maij IJtje Cornelis Freecksz Hoijschip en Trijn Pieters
29 junij Alijt Cornelis Nansz en Aaf Pieters
13 julij Dirk Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Dirks
30 julij Marij Jan Simonsz Tent en Alijt Pieters
10 aug Cornelis Cornelis Adriaansz Backer en Trijn Cornelis
21 sep Nanne Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes
21 sep Fokeltje Gerrit Gerritsz en Anne Pieters
24 sep Pieter Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens
15 oct Pieter Hermen Pietersz Swagerman en Dieuw Pieters
19 oct Aal Pieter Jansz en Griet Claas
9 nov Claas Adriaan Hielkesz en Risje Claas
14 dec Pieter Pieter Nansz Decker alias Kuijper en Geert Pieters
1705
25 jan Aaf Tijs Freeksz Cok en Marij Pieters
8 feb Pieter Dirk Pietersz Swagerman en Geert Pieters
8 feb Pieter Gerrit Freeksz Pan en Trijn Jans
15 mrt Pieter Reijnder Claasz en Trijn Pieters
15 mrt Teunis Jacob Jansz en Meijnou Teunis
3 maij Trijn Cornelis Willemsz en Maritje Claas
21 maij nanne Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits
14 junij Grietje Mr. Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis
12 julij Jan Cornelis Jansz Backer en Lijsbeth Jacobs Roosekrans
19 julij Maartje Cornelis Hermensz en Teed Adriaans
9 aug Johannes Johannes Hondius en Grietje Heijns Voogd
12 aug Griet Teunis Cornelisz Backer en Ebel Freeks
6 sep Grietje Willem Gerritsz Posthumus en Teet Wijbrands
27 sep Cornelis Maarten Pietersz Swiep en Geert IJsbrands
27 sep Pieter Harmen Pietersz Swagerman en Dieuw Pieters
4 oct Pieter Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts
11 oct Maartje Pieter Freeksz Cok en Lijsbeth Cornelis
11 oct Pieter Pieter Hermensz en Griet Jans
21 oct Griet Nanne Pietersz en Trijn Freeks
25 oct Nanne Nanne Jansz alias Robbert en Trijn Pieters
8 nov Jacob Teunis Jansz en Trijn Jacobs
15 nov Trijn Nanne Dirksz Tromp en Pietertje Jacobs
6 dec Dieuw Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes
6 dec Crelisje Nanne Heertjesz en Geert Jans
20 dec Claas Adriaan Hielkesse en Risje Claas
1706
20 jan Griet Arien Willemsz en Aaf Joris
31 jan Leentje Pieter Claasz Coijman en Marij Germens
31 jan Meijnou Dirk Pietersz  Meulen en Lijsbeth Pieters
11 apr Jan Cornelis Isbrantsz alias de Jonge Aap en Neel Jans
2 maij Marij Simon Jacobsz en Marij Pieters
13 junij IJtje Cornelis Freeksz Hoijschip en Trijn Pieters
20 junij Trijn Cornelis Freeksz en Grietje Nannes
30 junij Jan Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens
14 julij Anne Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans
1 aug Willem Hermen Pietersz en Vrouke Willems
15 sep Anne Maarten Cornelisz Groot en Trijn Teunis
15 sep Geert Pieter Jansz en Griet Claas
19 sep Sij Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Dirks
26 sep Aal Jan Dirksz Best en Aaf Jacobs
3 oct Meijnou Dirk Cornelisz Spicker en Geert Gerrits
10 oct Aafje Johannes Hondius en Grietje Heijns Voogd
7 nov Pieter Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts
28 nov Gerrit Pieter Aris en Aaf Teunis
28 nov Teunis Nanne Teunisz en Aaf Jacobs
5 dec Alijt Pieter Nansz Decker alias Kuijper en Geert Pieters
5 dec Adriaantje Mr. Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis
12 dec Pieter Meijnert Cornelisz Lock en
19 dec Claas Reijnder Claasz en Trijn
1707
27 feb Cornelis Cornelis Adriaansz Backer en Trijn Cornelis
13 mrt Claas Adriaan Hielkesz en Risje Claas
20 mrt Nanne Maarten Pietersz Swiep en Geert IJsbrants
12 junij Outger Jacob Jacobsz en Griet Cornelis
10 julij Griet Pieter Hermensz en Griet Jans
24 julij Griet Jan Simonsz Tent en Alijt Pieters
31 julij IJtje Cornelis Isbrantsz en Neel Jans
14 aug Willem Willem Willemsz en Geert Jacobs
28 sep Marij Nanne Pietersz en dieuwer Alberts
16 oct Cornelis Teunis Jacobsz en teet Cornelis
6 nov Aal Nanne Dirksz Tromp en Pietertje jacobs
13 nov Griet Tijs Freeksz en Marij Pieters
20 nov Griet Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes
20 nov Alijt Nanne Heertjesz en Geert jans
27 nov Leentje Pieter Claasz Coijman en Marij Germens
1708
8 jan Cornelis Teunis Jansz en Trijn Jacobs
15 jan Marij Jan Freecksz en Anne Jans
22 jan Jan Willem Nansz en Anne Claas
22 jan Aaltje Claas Isbrantsz en Cornelisje Jans
5 feb Willem Dirk Pietersz Swagerman en Geert Pieters
5 feb Anne Nanne Teunisz en Aaf Jacobs
12 feb Cornelis Maarten Cornelisz Stroetsman en Trijn Teunis
12 feb Teunis Maarten Cornelisz Stroetsman en Trijn Teunis
12 feb Pietertje Dirk Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
12 feb Meijnou Cornelis Jansz Backer en Lijsbeth Jacobs
19 feb Griet Cornelis Willemsz en Maritje Claas
26 feb Freek Cornelis freeksz Hoijschip en Trijn Pieters
18 mrt Geert Adriaan Willemsz an Aaf Joris
13 maij Pieter Simon Jacobsz en Marij Pieters
6 junij Hermen Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens
8 julij Pieter Hermen Pietersz Swagerman en Dieuw Pieters
25 julij Henricus Johannes Hondius en Grietje Heijns Voogd
25 julij Claas Reijnder Claasz en Trijn Pieters
3 oct Gerrit Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Dirks
11 nov Albert Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts
16 nov Fokel Jan Arisz Dol en Trijn Pieters
23 nov Jan Nanne Pieters en Dieuw Alberts
1709
6 jan Dieuw Jan Isbrantsz en Marij Dirks
13 jan Anne Jan Dirksz Boot en Aaf Jacobs
13 jan Teunis Dirk Maartensz en Marij Teunis
20 jan Trijn Nanne Jansz alias Robbert en Trijn Pieters
27 jan Hermen Pieter Hermensz en Griet Jans
2 junij Gerrit Willem nansz en Lijsbeth Gerrits
16 junij Meijnouw Cornelis Jansz Backer en Lijsbeth Jacobs
23 junij Antje Willem Palesteijn en Neeltje Jans
23 junij Jantje Joost Pietersz en Maritje Pieters
7 julij Elisabeth Adriaan Hielkesz en Risje Claas
10 julij Jacob Pieter Jansz Tent en Griet Claas
11 aug Pieter Pieter Pietersz Boeijer en Jannetje Freeks
14 aug Jan Dirk Jansz en Trijn Dirks
1 sep Cornelis Teunis Jansz en Trijn Jacobs
15 sep Marij Nanne Dirksz Tromp en Pietertje Jacobs
29 sep Jan Nanne Heertjesz en Geert Jans
27 oct Fokel Dirk Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
30 oct Pieter Cornelis Nansz en Aaf Pieters
30 oct Claas Simon Claasz de Backer en Brecht Jans
6 nov Trijn Gerrit Pietersz en Lijst Jacobs
24 nov Gerrit Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Herkes
24 nov Outger Nanne Pietersz en Dieuw Alberts
9 dec Griet Willem Nansz en Anne Claas
16 dec Sijberig Cornelis Adriaansz Backer en Trijn Cornelis
16 dec Jacob Teunis Jacobsz en Teet Cornelis
1710
12 jan Nanne Jan Nansz en Alijt Claas
2 feb Simon Willem Willemsz en Geert Jacobs
9 mrt Pieter Cornelis Freeksz Hoijschip en Trijn Pieters
20 apr Lijsbeth Dork Cornelisz Spicher en Geert Gerrits
20 apr Hermen Volckert Jansz Kins en Alijt Hermens
27 apr Neeltje Hermen Pietersz Swagerman en Dieuw Pieters
11 maij Willem Dirk Pietersz Swagerman en Geert Pieters
8 junij Mellesina Sanl Jansz en Marij Jans, aegijptiaei
6 julij Geert Cornelis Willemsz en Marietje Claas
6 julij Trijn Jacob Reijndertsz en Jannetje Jans
13 julij Alijt Reijnder Pietersz en Marij Heddes
20 julij IJtje Jan Cornelisz Tromp en Trijntje Pieters
17 aug Jantje Joost Pietersz en Maartje Pieters
24 aug Jacobus Johannes Hondius en Grietje heijns Voogd
31 aug Jan Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans
31 aug Trijn Simon Jacobsz en Marij Pieters
31 aug Cornelis Jan Cornelisz en Griet Pieters
2 nov IJtje Pieter Hermensz en Griet Jans
—– Jan Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts
7 dec Pieter Nanne Pietersz en Ever Pieters
1711
18 jan Willem Adriaan Willemsz en Aaf Joris
25 jan Aaf Dirk Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
25 jan Pieter Maarten Pietersz Swiep en Geert Isbrants
4 feb Stijn Jans Mr. Jan Gerritsz Kaagman en Sijberig Cornelis
15 feb Geert Pieter Jansz Tent en griet Claas
22 feb Outger Nanne Pietersz en dieuw Alberts
15 mrt Reijnder en Jan Adriaan Hielkesz en Risje Claas
15 mrt Jan Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Dirks
26 apr Cornelis Dirk Cornelis Spicker en Geert Gerrits
26 apr Alijt Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits
26 apr Claas Pieter Claasz Coijman en Marij Germens
29 apr Geert Teunis Jansz en Trijn Jacobs
10 maij Jacob Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans
14 junij Nanne Jan Nansz en Alijt Claas
21 junij Teunis Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters
19 julij Willem Reijnder Claasz en Trijn Pieters
19 julij IJtje Simon Claasz de Backer en Brecht Jans
26 julij Jan Jan Isbrantsz en Geertje Jans
2 aug Trijn Gerrit Jacobsz en Trijn Cornelis
2 aug Jan Nanne Jansz en Trijn Jans
9 aug Simon Dirk Maartensz en Reijnou Jacobs
30 aug Pieter Simon Freecksz en Lijsbeth Broers
20 sep Marij Nanne Heertjesz en Geert Jans
18 oct Jantje Jacob Reijndersz en Jantje Jans
1 nov Marij Cornelis Jansz Backer en Lijsbet Jacobs
18 nov Dieuw Dirk Jansz en Trijn Dircks
29 nov Jan Willem Gerritsz Posthumus en Teet Wijbrants
29 nov Aal Jan Jacobsz en Aaf Jans
1712
24 jan Jacob Pieter Pietersz Boeijer en Jannetje Freeks
7 feb Tet Nanne Dirksz Tromp en Pietertje Jacobs
7 feb Meijnou Willem Nansz en Anne Claas
6 mrt Marij Jacob Jansz de Haan en Magdaleentje Lamberts
13 mrt Jan Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens
13 mrt Trijn Nanne Teunisz en Aaf Jacobs
13 mrt Geert Pieter Jansz Tent en Griet Claas
27 mrt Aaf Nanne Jansz en Trijn Pieters
12 junij Albert Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts
7 aug Neeltje Harmen Pietersz Swagerman Dieuw Pieters
14 aug Pieter Pieter Simonsz en Aaf Pieters
18 sep Jacob Diek Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters
16 oct Maria Tijs Freeksz en Marij Pieters
16 oct Geert Nanne Pietersz en Dieuwer Alberts
30 oct Maartje Jan Freeksz en Anne Jans
30 oct Fokel Jan Cornelisz alias Jan Fokels en Griet Pieters
4 dec Grietje Pieter Claasz Coijman en Marij Germens
18 dec Tet Dirk Maartensz en Reijnou Jacobs
25 dec Anne Jan Nansz en Alijt Claas
25 dec Jan Jan Isbrantsz en Geertje Jans
1713
4 jan Cornelis Gerrit Jacobsz en Trijn Cornelis
8 jan Pieter Joost Pietersz en Maartje Pieters
11   jan Simon Simon Freeksz en Lijsbeth Broers
19 feb Marij Cornelis Jansz Backer en Lijsbeth Jacobs
19 feb Jan Jacob Reijndersz en Jannetje Jans
26 feb Cornelis Jan Cornelisz Tromp en Trijntje Pieters
5 mrt Cornelis Simon Claasz Backer en Brecht Jans
12 mrt Pieter Willem Willemsz en Geert Jacobs
2 apr Beatrix Johannes Hondius en Grietje Heijnis Voogd
4 junij Aachje Adriaan Hielkesz en Risje Claas
2 julij Maarten Teunis Jacobs en Teet Cornelis
2 julij Jan Pieter Hermensz en Griet Jans
6 aug Geert Cornelis Freeksz Hoijschip en Trijn Pieters
17 sep Geert Pieter Jansz Tent en Griet Claas
1 oct Griet Nanne Heertjesz en Geert Jans
15 oct Simon Reijndert Claasz en Trijn Pieters
26 nov Willem Dirk Pietersz Swagerman en Geert Pieters
26 nov Cornelis Jan Cornelis alias Jan Fokels en Griet Pieters
26 dec Teunis Pieter Jansz en Griet Maartens
1714
7 jan Trijn Gerrit Jacobsz en Trijn Cornelis
11 mrt Trijn Jan Jacobsz en Aaf Jans
15 apr Hermen Volkert Jansz Prins en Alijt Hermens
22 apr Jan Dirk Maartensz en Reijnou Jacobs
6 maij Pieter Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts
6 maij Marij Joost Pietersz en Maartje Pieters
10 maij Pieter Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Dirks
7 julij Marij Nanne Jansz en Trijn Jans
15 julij Jantje Pieter Pietersz en marij Jacobs
5 aug Jantje Jacob Reijnersz en Jantje Jans
9 sep Geert Nanne Dirksz Tromp en Pietertje Jacobs
30 sep Cornelis en Aaltje Jan Isbrantsz en Geertje Jans
14 oct Aris Pieter Arisz en Anne Nannes
21 oct Teunis Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans
4 nov Pieter Dirk Jansz en Trijn Dirks
11 nov Jan Dirk Pietersz alias Edelman en Jan Dirks
18 nov Jan Willem Nansz en Crelisje Jacobs

 

 

Transcriptie:GeneaData

Datum: 19-04-2019

 

Source:  Andijk, dopen gereformeerde gemeente 1667 – 1714. Inv. Nr. 34-1.

 

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.