Abbekerk Mariages 1649 – 1695

Share and Like

Reformed Community Abbekerk-Lambertschaag

Marriages 1648 – 1695

 

* De letters onder de datums geeft de plaats aan: A = Abbekerk, L = Lambertschaag

 

 

05-04-1648        geh. te Lambertsch. Jan Janssen j.m. van de Kains met

Maertjen Barents j.d. van Lambertsch.

05-05-1648        Jan Jopsen Tie j.g. ende

A                     Neel Jans j.d. sijnde met attestatie van de kerke tot Hoorn alhier gekomen ende hebben de selvige vertoont.

25-04-1649        Reijner Jacobsen Mantjes j.m. v. Abbekerck  ende

A                     Maerijtjen Pieters j.d. v. Spierdijck

27-06-1649        Jan Christiaansen, wedr van Tonningen met

A                     Marijtjen Jans, wed van Abbekerck

01-08-1649        Dirck Jansen j.g. v. Medemblik met

A                     Trijn Jacobs wed v. Abbekerck

27-02-1650        Jacob Jansen, j.g. ende

L                      Geert Gerrits, wed. beijden uijt de Hoochwouder Weeren

27-02-1650        Pieter Adriaens j.m. van Eertswoud ende

A                     Anna Pieters j.d. van Abbekerck

26-12-1650        sijn met attestatie van Medemblick tot Abbekerck getrouwt:

Tijmen Stevensz wedr. Van Medembk. Ende

A                     Aaltjen Baarent j.d. van Doccum wonende tot Medemblick

12-02-1651        Willem Claesen j.g. van Winckel ende

A                     Trijn Jans j.d. van Abbekerck

12-02-1651        Jan Jansen j.g. tot Abbekerck  ende

A                     Marijtjen Claes j.d. v. Winckel

10-04-1651        getr. Tot Abbekerck met attestatie van Hoorn; A                        Heijnderick Lucassen wedr met

Trijn Pieters wed. beijden van Hoorn

03-09-1651        Elbert Jacobsz j.g. uit de Westerblocker ban met

A                     Guert Jans uit de Abbekercker Weeren

17-12-1651        Broer Cornelissen van Wervershoof met

A                     Lijsbet Wouters van Abbekerck

21-01-1652        Cornelis Jansen j.g. van Medembl. en

A                     Griet Claes j.d. van Abbekerck

18-02-1652        Jan Albertsen j.g. van Opmeer ende A                        Trijn Teunis j.d. van Abbekerck

11-05-1653        Cornelis Teunissen met

A                     Lijsbet Heijnesdochter v. Twisck

13-06-1655j       Maerten Hayerszoon van Sijbekarspel en

L                      Griet Jans van Lammerschagen

26-12-1655        Nanningh Pietersen jm van Abbek. en

A                     Griet Jans, wed uijt de Abbekercker Weren

13-02-1656        Jan Dircksen, van Lammersch. en

A                     Aef Maertensdr, van Abbekerck

13-02-1656        Cornelis Dignumsen uijt de Hooghtwouder Weeren en

Griet Claes, jd van Twisck

30-04-1656        Claes Jansen, wedr van Berckhout en

A                     Trijn Pieters, jd uijt de Abbek. Weeren, wonende beijden tot Hoorn buijten de Noorderpoort.

10-09-1656        Jan Pietersen Kistemaker, jg van Medemblick en

L                      Lijsbeth Sijmonsdr. Jd van Abbekerck

8-04-1657         Hermen Mijndertsen, wedr van Nierop en

 

A                     Neeltjen Pieters, wed van Abbekerck

15-04-1657        Claes Pietersen, jg van Westerblocker en

A                     Aeff Jans, jd van Abbekerck

27-01-1658        Jacob Sijvertsen, jg van Abbekerck en

A                     Niesje Jans, jd uijt de Abb. Weere

03-02-1658        Cornelis Claesen, wedr v. Abbek. ende

A                     Marij Baarts, wed. van Medemblick

16-02-1659        Cornelis Jansen, jg van Eertswoude en

L                      Liefje Claes, jd van Abbek.

09-03-1659        Jan Jansen Koeman, j.g. uijt de Abbek. Weren en

L                      Dignum Maertens, j.d. van Lamm. (Lammerschagen)

09-03-1659        Heijndrick Jansen, j.g. uijt de Noordemeer in de ban van Wognum en

A                     Anna Pieters, j.d. van Abbekerck

09-03-1659        Pieter Jansen Koeman, j.g. uijt de Abbek. Weeren en

A                     Sijtje Sijvers, j.d. van Abbekerck

0404-1660         Wilm Jansen, j.g. van Medemblick en

L                      Dignum Maertens, wed. van Lammertschaag

23-05-1650        Wilm Jansen Speck, j.g. uijt de Hoogtwouder Weeren en

A                     Grietje Johannes, j.d. van Abbekerck

15-08-1660        Jan Claaszoon, j.g. uijt de Bangert in de ban van Swaagh en

A                     Anna Jans, j.d. van Abbekerck

12-12-1660        Pieter Adriaensen, j.g. van Oostwoud en

L                      Lijsbet Jacobs, j.d. van Lammertschaag

23-01-1661        Jan Cornelisen Spangjaart, j.g. van Lammertschaag en

A                     Marij Claasdr, j.d. van Abbekerck

13-02-1661        Thade Jansz, j.g. en

L                      Trijn Cornelis, beijde van Lammertschaag

12-06-1661        Jan Wilmsen, j.g. van Hoorn en

A                     Hiltje Barents, j.d. van Medemblick

11-09-1661        Jan Jacobsen, wedr. Uijt de ban van Winckel en

A                     Lijsbeth Pouwels, wed van Abbekerck

04-12-1661        Jan Jacobsen Keijser, wedr ende

L                      Lijntje Barents, wed, beijde van Medemblick volgens attestatie

08-01-1662        Jan Haycksen, j.g. van Lambertschaag en

A                     Dieuwertje Wilms, j.d. wonende tot Abbekerck

15-01-1662        Jan Pietersen, j.g.

A                     Arian Teunis, j.d. beijden van Abbekerck

22-01-1662        Reijner Claassen, j.g. van Lammertschaag en

 L                     Aef Theunis, j.d. van Wervershoof

16-02-1662        Dirck Cornelisen, j.g. van Eertswoud en

L                      Geert Jans, j.d. van Lammertschaag

12-03-1662        Jacob Jansen, j.g. van Midwoud en

A                     Lijsbeth Jans, j.d. van Abbekerck

23-04-1662        Joris Aerjanssen, j.g. van Hoorn ende

L                      Aefje Pieters, j.d. van bij de Noorderpoort tot Hoorn

11-06-1662        Volkert J. Does, j.m. van Abbekerck en

A                     Geert Dircks, j.d. van Benningbroeck

23-07-1662        Meynert Lubbertsen, wedr en

L                      Aefje Frans, j.d. beijde van Medemblick

 

10-12-1662        Jan Reijnerssen Vos, wedr en

L                      Lijsbeth Jans, wed. beijden van Medemblick

14-01-1663        Aris Pieterssen, j.g. van Winckel en

L                      Mary Jacobs, j.d. van Lammertschaag

11-03-1663        Jan Pietersen alias Jan Niengssen, j.g. en

L                      Im Jans, wed, beijde van Lammertschaag

18-03-1663        Jan Jansen Wierdts, j.g. en

A                     Trijn Claas, j.d. beijde van Abbekerck

20-05-1663        Jan Sweerissen, j.g. van Deventer en

 L                     Neeltje Abrahams, j.d. van Medemblick

03-06-1663        Cornelis Sijmonssen, wedr. Van Eertswoude en

L                      Griet Jorisdr. Wed van Lammertschaag

 

 

17-06-1663        Jan Dircksen wedr. en

L                      Mary Broers, wed. beijde van Lammertschaag

20-01-1664        Maarten Cornelisz. j.g. en

A                     Trijn Jans, j.d. beijde van Abbekerck

20-01-1664        Cornelis Lucassen, j.g. van Hauwert en

A                     Aal Jans, j.d. uijt de Abbekercker Weeren

10-02-1664        Pieter Pietersen Dool, wedr. van Eertswoud en

A                     Griet Jans, j.d. van Abbekerck

30-04-1664        Wilm Janszen, j.g. van Abbekerck en

A                     Dieuwer Pieters, j.d. van de Hooghtwouder Gouw

29-06-1664        Frans Janszen, wedr. van Koedijck en

L                      Trijn Pieters, wed van Lammertschaag

24-01-1666        Sijmon Jacobsz Oostwoud, j.g. van Lammertschaag en

L                      Magteltje Jacobs, j.d. van Twisck

21-03-1666        Adriaen Jansz. j.g. van Abbekerck en

A                     Aaff Alberts, j.d. van Twisck

16-01-1667        Dirck Pietersz en

A                     Aacht Claasdr, beijden van Abbekerck

13-03-1667        Jacob Jansz, j.g. uijt de ban van Westerblocker ende

L                      Neel Jans, j.d. van Lambertschaag

28-09-1667        Claes Jacobsz de Jonge, j.g en

A                     Aafje Jans de Zee, j.d. beijden van Medemblick, na vertoninge van hun wettelijck betoogh.

28-10-1668        Klaas Klaasz, j.g. van Aertswoud en

A                      Griet Teunis, j.d. van Abbekerck

13-01-1669        Pieter Jansz, j.g. van Barsingerhorn en

A                      Guert Jans, wed. van Abbekerck

16-01-1669        Willem Jansz, wedr. tot Lammertschaag en

L                      Lijsbeth Wouters, wed. van Abbekerck

10-02-1669        Pieter Jansz Kol, en

A                      Aarjan Jansdr. beijden van Abbekerck

17-02-1669        Frederick Gerrtisz en

A                    Stijn Dircksdr, beijden van Abbekerck

09-02-1670        Evert Maartensz, j.g. van Abbekerck en

A                      Aaff Pieters, wedr. van de Hooghtwouder Gouw

26-05-1670        Pieter Heemskerck, j.g. van Abbekerck en

A                      Maartje Pieters, j.d. van Hoorn

07-12-1670        Freeck Zegens, wed. van Lammertschaag en

A                      Geert Jans, j.d. van de Hooghtwouder Gouw

 

11-01-1671        Jan Jansz Wierdts, wed. ende

A                      Trijn Jans, j.d. beijden van Abbekerck

23-08-1671        Pieter Dircksz Snijderman, j.g. van Niedorp en

A                      Maritje Jans, j.d. van Abbekerck

23-08-1671        Maarten Cornelisz Tajenhals, wed. van Medemblick en

A                      Anna Dircks Koijens, j.d. van Abbekerck

22-11-1671        Roelof Pieters, j.g. van Abbekerck en

A                      Aaf Willems, j.d. uijt de Oosterhout doch hebbende laatst gewoont tot Oosterblocker en nu woonachtigh tot Abbekerck

22-11-1671        Jan Pietersz Backer j.g. en

A                    Mary Pieters, j.d. beijden van Abbekerck

09-12-1671        Pieter Jacobsz Wever, wedr. Van Lambertschaag en

L                      Im Jans, wed van Wickel

03-012-1672      Allert Lammertsz, j.g. van Twisck em

A                      Anna Jans, j.d. van Oudedijck in de ban van Medemblick

03-01-1672        Evert Jacobsz, j.g. van Twisck en

L                    Trijn Maartens, j.d. van Oudedijck in de ban van Medemblick

31-01-1672      Paulus Cornelisz Graaff, j.g. van Lambertschaag en

L                    Aagtje Reijers, j.d. uijt de ban van Winckel

14-02-1672        Barent Jansz Backer, j.g. van Barsingerhorn, nu wonende tot Winckel en

A                      Hilletje Jans, j.d. van Lambertschaag, nu wonende tot Abbekerck

28-02-1672        Cornelis Dinglumsz, wedr. van Abbekerck en

A                      Dieuwer Jans, j.d. van Oosterblocker

12-06-1672        Aarjan Claaszn en

A                      Trijn Pietersdr, beijde van Abbekerck

26-06-1672        Hark Reijndersz, j,.g. ende

A                    Lijsbeth Jans, j.d. beijden van Hoorn

15-01-1673        Evert Pietersz Veth, j.g. van Abbekerck en

A                      Aacht Cornelis, j.d. van Aartswoud

14-05-1673        Ewout Cornelisz, j.g. van Schagen en

A                      Jannetje Teunis, j.d. van Enckhuizen

28-05-1 673       Cornelis Melisz, j.g. van den Oudendijck en

A                      Anna Jans, j.d. van Abbekerck

24-12-1673        Pieter Jansz Slode, j.g. en

A                    Maritje Jans, j.d. beijden van Abbekerck

24-01-1674        Klaas Klaasz, j.g. in de Kreyl in de ban van Barsingerhorn, wondende tot Abbekerck

A                      Griet Jans, j.d. van Abbekerck

11-03-1674        Aarijan Jansz Streeck, wedr van Niedorp  en

A                      Teetje Jans, j.d. van Abbekerck

22-04-1674        Klaas Allerdsz Graaff, j.g. en

A                      Grietje Cornelis, j.d. beijden van Abbekerck

12-08-1674        Kornelis Klaasz, wedr van Opmeer en

A                      Trijn Klaas, j.d. van Abbekerck

30-09-1674        Pieter Pietersz, j.g. van Abbekerck en

L                      Lijntje Jansdr, wed van Amsterdam

07-10-174         Adriaen Pietersz Veth, j.g. van Abbekerck en

L                      Diewer Teunis, j.d. uijt den Abbekercker Weeren

13-01-1675        mr. Hendrick Cornelisz, j.g. van Abbekerck en

A                      Lijsbeth Dircks, j.d. van Twisck

30-12-1674        Jacob Sijmonsz Voelman, wedr van Medemblick en

 

A                    Arien Teunis, wed van Abbekerck

03-02-1675        Andries Hermensz, j.g. uijt Groeningerlant doch nu wonende in de Weeren ende

A                      Aacht Maertens, j.d. uijt de Abbekercker Weeren

17-02-1675        Pieter Pietersz Fijn, j.g. wedr van Abbekerck en

A                      Trijn Jacobs, j.d. van Twisck

01-03-1676        Dirck Pietersz Veth, wedr van Abbekerck en

L                    Dieuw Jacobs, j.d. vanOudendijck in de ban van Medemblick

13 dec            Jan Hendricksz van Zee, j.g. van Medemblick en

A                      Maritje Nanninghs, j.d. van Abbekerck

03-01-1677        Sijmon Jansz Stam, j.g. en

A                    Anna Aarijans Bennis, j.d. beijden van Abbekerck

13-01-1677        Pieter Cornelisz Wieringh, j.g. van Aartswoud ende

A                      Mary Jans, j.d. van Abbekerck

25-07-1677        Zeyer Pietersz, j.g. van Hem en

A                      Meijnuw Jans, j.d. van Abbekerck

05-12-1677        Barent Sijmonsz, j.g. van Lambertschaag en

A                      Lijsbeth Vreecks, j.d. van Wognum

26-12-1677        Klaas Jansz Tasker, wedr van Opmeer en

A                      Geert Dircks, wed van Abbekerck

13-03-1678        Teunis Jacobsz Oostwoud, wedr van lambertschaag en

L                      Griet Reijners, j.d. van Twisck dogh nu wonende tot Lambertschaag

13-11-1678        Wilm Joostzn Vermeulen, wedr van Vlaerdingen en

A                    Griet Jans, wed van Medemblick beijden wonende tot Medemblick

26-02-1679      Jan Pietersz Goed, j.g. van Abbekerck en

A                     Klaasje Jacobs, wed wonagtigh tot Schellinckhout

19-11-1679        Dirck Jansz j.g. van Volant in de ban van Barsingerhotn met

L                      Aafje Sijmons j.d. van Lammertschaag.

11-02-1680        Meijnert Pietersz j.m. van Abbekerck met

A                      Lijsbeth Klaas j.d. van Midwoud.

07-04-1680        Jan Jansz Schoenmaker j.g. van Abbekerck met

A                      Anna Allerds j.d. van Benninghbroeck.

21-04-1680        mr. Klaas Teunis Koppedraaijer, schoolmeester tot Lammertschaag met

 L                     Aeltje Pieters j.d. van Winckel mede woonende tot  Lammertschaag.

30-06-1680        Klaas Jansz, weduwnaar van Abbekerck met

A                      Trijn Klaas, weduwe van Niedorp.

19-01-1681        Jan Aarjansz Klomp, j.g. en

A                    Lijsbeth Jacobs, j.d. beijden van Abbekerck.

24-03-1682        Fram Cornelisoon met Brecht Jansdochter

L                    beijden van Lammertschaag.

04-10-1682        Cornelis Jansz, weduwnaar in de Winkelder Weeren met

L                      Dieuwertje Willems, weduwe van Lammertschaag.

28-02-1683        Allert Lammertsz, weduwnaar van Oudendijck met

A                      Griet Jans, weduwe van Abbekerck

02-05-1683        Sijmon Jansz, weduwnaar van Abbekerck met

A                      Lijtje Jans, weduwe van Noordscherwoud op Langedijk.

05-09-1683        Ariaen Albertsz Roos, weduwnaar met

A                    Trijn Dirks, weduwe beijden van Medemblick.

03-02-1684        Jan Pietersz Jong, j.g. van Lammertschaag met

L                      Trijn Aarjans, j.d. van Nieuwe Niedorp.

27-02-1684        Jan Adriaensz, j.g. van Lammertschaag met

 

L                    Mary Claas, j.d. van Midwout.

24-12-1684        Teunis Jacobs, j.g. van Woghnum met

A                      Trijn Claas, j.d. van Abbekerck.

31-12-1684        Jan Jacobsz, j.g. van Woghnum met

A                      Griet Jans, weduwe van Abbekerck.

31-12-1684        Jan Pietersz Ets, weduwnaar van de Hoogtwouder Weeren met

A                      Anna Cornelis. j.d. van Abbekerck.

25-02-1685        Sijmon Jansz Glas, j.m. van Nieuwe Niedorp met

A                      Trijn Jans, j.d. van Abbekerck

25-02-1685        Pieter Abramsz Poort, en Trijn Claas Hauwerts, beijden

 A                     jongelieden uijt Medemblick.

22-04-1685        Simon Croonenburg, predikant in Abbekerck en Lammertschaag met

A                      Geertje Thaedes de Jongh, j.d. van Lammertschaag.

29-04-1685        Pieter Dirksz, j.m. van Lammertschaag met

L                      Marij Cornelis, weduwe in Oostwoud.

07-10-1685        Jan Klaasz Koen, j.m. van Twisck met

L                      Niesjen Aerjens, j.d. van Lammertschaag.

06-01-1686        Jan Cornelisz Keetman, j.g. van Opperdoes met

A                      Marij Jans Dools, j.d. van Abbekerck.

01-12-1686        Corneis Cornelisz, j.g. van Abbekerck met

A                      Griet Willems, j.d. van Nieuwe Niedorp.

19-01-1687        Simon Cornelisz, weduwnaar en

A                    Aecht Cornelis, j.d. beijden van Abbekerck.

16-02-1687        Vrederik Adriaansz Backer, j.m. van Obdam met

L                      Lijsbeth Hendricks, weduwe vanOude Niedorp.

21-09-1687        Pieter Claasz Dock, weduwnaar met

A                      Trijntje Jacobs, j.d. beijden van Medemblick.

23-11-1687        Pieter Willemsz j.g. van Lammertschaag met

L                      Neel Willems, j.d. uijt de Niedorper Boome.

14-12-1687        Jan Teadesz Jongh, j.m. van Lammertschaag met

A                      Barber Tieten, j.d. van Abbekerck.

22-08-1688        Pieter Teadesz Jongh, j.m. van Lammertschaag met

 L                     Grietje Pieters, j.d. van Abbekerck.

10-10-1688        Simon Evertsen Vlaer, j.m. van Opmeer en

A                      Lijsbeth Germens, j.d. van Abbekerck.

28-11-1688        Cornelis Dirksen Koomen, j.m. tot Lammertschaag  met

L                      Geertje Jacobs, j.d. tot Medemblick.

16-01-1689        Pieter Pouwels, j.m. van Onderdijck met

A                    Marij Pieters, weduwe van Jan Backer tot Abbekerck.

16-01-1689      Jan Clusen Coeman, j.m. van Abbekerck met

A                    Maritje Cornelis, j.d. van Eertswoud.

23-01-1689        Jan Sijmonsz Rol, j.m. tot Abbekerck met

A                      Trijn Cornelis, j.d. van Nieuwe Niedorp

00-00-1693        Barent Sijmonsz Rood, weduwnaar van Lammertschaag met

L                      Maertje Cornelis, j.d. van Sijbekarspel.

19-04-1693        Pieter Dirksz Backer, weduwnaar tot Lammertschaag met

A                      Geertje Jans, j.d. van Twisck.

21-05-1693        Jan Taedesz Jongh, weduwnaar met

L                      Jannetje Dirks, j.d. van Aartswoud.

02-01-1695        Benjamin Pietersz, weduwnaar tot Abbekerck met

A                     Neel Jans, j.d. tot Winckel.

27-03-1695        Jan Jansz, weduwnaar tot Abbekerck met

A                      Anne Pieters, j.d. tot Winckel.

23-10-1695        Jan Willemsz, j.m. tot Abbekerck met

L                      Aaltje Taades, j.d. tot Lammertschaag.

 

Transcriptie: GeneaData – Datum 9 februari 2008

Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.

This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.

GeneaData

 

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.