Abbekerk Dopen Gereformeerd 1648-1675

Share and Like

Abbekerk dopen Gereformeerd 1648-1712. Deel 1. 1648-1675

Register van gedoopte kinderen als oock bejaarden personen in de

Christelijcke Gemeijnte tot Abbekerk ende Lambertschaag.

1648

26 jan

Trijn Pauwels

Kint van Cornelis Pauwlsen, lidmaat tot Lambertschaag

25 febr

Jan Jansen

Jan Jacobsen Laackeman, lidmaat te Abbekerk

25 febr

Kind van Jan Sijmensen Rol, lidmaat te Abbekerk.

28 febr

Griet Dircks

Huijsvrouw van Pieter Jansen Does na hare belijdenisse

5 apr

Claas

Vader: Jan Claasen Wever, kidmaat tot Lambertschaag

24 meij

Willem

Vader: Jan Cornelissen Hertoch, lidmaat in de Abbekerker Weeren

2 aug

Meinuur

Vader: Jan Albertsen, lidmaat tot Abbekerk

23 aug

Gerrit

Vader: Jacob Gerritsen, lidmaat tot Lambertschaag

30 aug

Angenietje

Vader: Johan de Mist, baljuw en schoudt, lidmaat tot Abbekerk.

22 nov

Trijn

Vader: Seger Vreecksen wonende tot Abbekerk

1649

6 jan

Mari

Vader: Jan Jacobsen tot Abbekerk

7 junij

Pietertjen

Vader: Pieter Jansen

17 oct

Jan

Vader: Jonge Jan Schoenmaacker, lidmaat tot Abbekerk

24 oct

Gerardus

Vader: Johan de Mist, baljuw en lidmaat tot Abbekerk

21 nov

Albert

Vader: —————-

21 nov

Pieter

Vader: Ariaan Pietersen Bennis, lidmaat tot Abbekerk

25 dec

Griet

Vader: Jan Sijmonsen Rol, lidmaat tot Abbekerk

1650

16 jan

Barent

Kind van de broeder van meester Gerrit Barentsoom

30 jan

Pieter

Vader: Reijner Jacobsen Mantjes

30 jan

Neeltjen

Vader: Jan Claassen Wever, lidmaat tot Lambertschaag

6 junij

Pieter

Vader: Cornelis Pietersen Smit, lidmaat tot Lambertschaag

6 febr

Jacob

Vader: Cornels Pauwsen Wever, lidmaat tot Lambertschaag.

15 maij

Lijsbet

Vader: Cornelis Claassen wonende tot Abbekerk.

16 oct

Dirck

Vader: Aris Dircksen, lidmaat tot Abbekerk.

1651

29 jan

Meijnuw

Vader: Pieter Jansen Does, lidmaat tot Abbekerk.

14 maij

Griet

Vader: Jonge Jan Schoenmaacker, lidmaat vetrokken tot Lambertschaag.

22 oct

Jacob

Vader: Jan Jacobsen Verringmats tot Abbekerk.

3 dec

Trijn

Vader: Sijger Vreecksen, tot Abbekerk

10 dec

Claas

Vader: Jan Jansen Backer tot Lambertschaag.

1652

25 febr

Alet

Vader: Wierdt Pietersen tot Abbekerk gedoopt

21 apr

Anna

Vader: Ariaan Schoenmaker, gedoopt tot Abbekerk

21 apr

Ariaentie

Vader: Willem Claasen Smidt

11 aug

Wouter

Vader: Germent Woutersen

16 sept

Maritjen en Dirck

Kinderen van Trijn Jan Hartogh

19 sept

———

Vader: Pieter, moeder: Dieuwer Jacobsdr.

3 nov

Jan

Vader: Pieter Jansen Does

3 nov

Trijn

Vader: Aris Dircksen

1653

12 jan

Simon

Vader: Cornelis T. Smit

21 apr

Angenietje

Vader: de heer officier Johan de Mist

16 nov

Anne

Vader: Jacob Pietersen Bennis.

23 nov

————

Vader: Pieter Jacobsz.

1654

4 jan

Maritjen

Kind van broeder Wierdt Pietersen

?

Lijsbeth

Vader: Germent Woutersen

10 maij

Teunis

Vader: Claas Teunissen

14 junij

Jannitje

Vader: broeder Jan Claasen verwer

20 dec

Trijn

Vader: Pieter Adriaensen, moeder Anna Pieters

1655

10 jan

Jan

Vader: Jan jansen Schoenmaker, moeder: Trijn jansdr. Tot Lambertschaag

10 febr

Anna Pieters

Huijsvrouw van Pieter Adriaensen tot Abbekerk

9 maij

Griet

Vader: Jacob Pietersen Bennis, moeder: Luijduw Meijndertsdr tot
Abbekerk.

16 maij

Abraham

Vader: officier Johan de Mist tot Abbekerk

6 junij

Jan

Vader: Pieter Jacobsen, moeder Guert Pieters tot Lambertschaag.

16 julij

Maritje

Vader: Wilm Claessen Smith, moeder Trijn Jansdr tot Abbekerk

15 aug

Rense

Vader: Germent Wouterse, moeder: Aef Arisdr.

17 sept

Adriana

Vader: Simon Barentsen, moeder: Sijtje Adriaensdr.

17 oct

Jannitje

Kind van een bedelvrouw.

28 nov

Pieter

Vader: Jan Jacobsen Bullooper,moeder: Aerjan Reijers van Abbekerk.

28 nov

Jan

Vader: Pieter jansen, moeder: Trijn Pieters van Lambertschaag.

1656

6 febr

Claas

Vader: Meijndert Philipsen Kuijper, moeder: Trijn Claas

13 febr

Jacobus

Mijn eerst geboren soon

13 febr

Pieter

Vader: Jan Biemster, moeder: Aecht Pietersdr.

5 mrt

Pieter

Vader: Adriaen Pietersen Bennis, moeder: Vrouw Joris.

7 maij

Pieter

Vader: Aerjan Klomp, moeder: Im Jans.

14 maij

Cornelis

Vader: Jan Jacobsen Laakeman, moeder: Cornelisje Cornelis

2 julij

Trijn

Vader: Pieter Jansen, moeder: Griet Joris.

16 julij

Niesje

Vader: Cornelis Claesen, moeder: Trijn Louwes.

20 aug

Jan

Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans.

1 oct

Neel

Vader: Jan Winckel, moeder: Maritje Klaas.

6 oct

Maritje

Vader: Nanning Pietersen, moeder: Griet Jans.

3 dec

Dinglum

Vader: Cornelis Dinglumsen, moeder: Griet Claes wonende in de
Hooghtwouder Weere.

1657

1 apr

Jan

Vader: Jan Claasen Verwer, moeder: Neeltje Jans van Lambertschaag.

8 apr

Maritje

Vader: Willem Claessen Smith, moeder: Trijn Jans van Abbekerk

29 apr

Trijn

Vader: Pieter Claasz Backer, moeder: Ariaantje Allerts van Abbekerk.

19 aug

Jan

Vader: Pieter Jansen, moeder: Trijn Peters van Lambertschaag.

16 dec

Petrus

Mijn tweede soon.

1658

1 jan

Jan

Vader: Pieter Jansen, moeder: Griet Joris van Lambertschaag.

13 jan

Trijn

Vader: mijn neef Claes Pietersen, moeder Aeff Jans wonende in
Westerblocker.

20 febr

Aaght

Vader: Pieter Jacobsen, moeder: Guert Pieters van Lambertschaag.

21 apr

Pieter

Vader: Nanningh Pietersen, moeder: Griet Jans.

28 julij

Wilm

Vader: Jan Jacobsen Lakenman, moeder: Cornelisjen Cornelis.

4 aug

Cornelis

Vader: Germent Woutersen, moeder: Aeff Aris

14 sept

Maritjen

Vader: Dirck Jacobsen Backer, moeder: Engeltjen Jacobs.

22 sept

Maerke

Vader: Bartholomeus Teunissen, moeder: Trijn Jacob.

24 nov

Aarijan

Vader: Sijmon Dircksen, moeder: Guert Aarjans.

15 dec

Pieter

Vader: Cornelis Dignumsen, moeder: Griet Claes wonende in de
Hoogtwouder Weere.

1659

2 mrt

Trijntje

Vader: secretaris Lantman, moeder: Neeltje Alberts

23 mrt

Liefje

Vader: Jan Rensen, moeder: Lijsbeth Claas

23 mrt

Jacob

Vader: Hendrick Philipsen, moeder: Trijn Claas

13 apr

Claes

Vader: Wilm Smith, moeder: Trijn Jans

18 juni

Sijvert

Vader: Jacob Sijvertsen, moeder: Niesje Jans

10 aug

Griet

Vader: Jan Jacobsen Lakenman, moeder: Cornelisje Cornelis

31 aug

Trijn

Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans

16 nov

Maerten

Vader: Jan Dircksen, moeder: Aef Maertens

23 nov

Trijn

Vader: Sijmon Barentsen, moeder: Sijtje Adriaans

26 dec

Geert

Vader: Pieter Jansen Koeman, moeder: Sijtje sijverts

1660

1 jan

Jan

Vader: Sijmon Jansen, moeder: Neel Claas

11 jan

Lijsbeth

Vader: Jacob Dingnumsz, moeder: Magdalena Cornelis

25 jan

Grietje

Vader: Stoffel Cornelissen, moeder: Grietje Cornelis

11 apr

Johannes

Mijn derde soon

9 maij

Aafje

Vader: Pieter Jansen, moeder: Trijn Pieters

9 maij

Renze

Vader: Jan Rensz, moeder: Lijsbeth Claas

6 junij

Marij

Vader: Pieter Claassen, moeder: Ariaantje Allerts

11 julij

Anna

Vader: secretaris Lantman, moeder: Neel Alberts

25 julij

Trijn

Vader: Pieter Jacobssen, moeder: Guert Pietersdr

5 dec

Pieter

Vader: Germent Woutersen, moeder: Aeff Arisdr.

26 dec

Griet

Vader: Jan Jansen Rol, moeder: Aeff Krijnesdr.

1661

9 jan

Wilm

Vader: Jan Jacobsen Laackeman, moeder: Cornelisje Cornelisdr

30 jan

Hilletje

Vader: Isbrant Heemskerck, moeder: Anna Pietersdr.

3 apr

Johannes

Mijn vierde soon

10 apr

Jacob

Vader: Pieter Reijersen, moeder: Maritje Pieters

1 maij

Meijnert

Vader: Jacob Pietersen Benis, moeder: Luijduw Meijndert

12 juni

Maritje

Vader: Wilm Claassen Smith, moeder: Trijn Jans

12 juni

Johanna

Vader: Wilm Jansen Speck, moeder: Grietje Johannis

27 nov

Marten

Vader: Stoffel Cornelissen, moeder: Grietje Cornelis

18 dec

Geert

Vader: Thade Jansen, moeder: Trijn Cornelis

18 dec

Trijn

Vader: Bartholomeus Teunissen, moeder: Trijn Jacob

sept

Jan

Vader: Jacob Sijvertsen, moeder: Niesje Jans

1662

19 mrt

Aeff

Vader: Pieter Jansen Koeman, moeder: Sijtje Sijvers

26 mrt

Albert

Vader: Adriaen Albertsen, moeder: Guert Dircks

23 apr

Reinuw

Vader: Nanningh Pieterssen, moeder: Griet Jans

30 apr

Marij

Vader: Reijner Claassen, moeder: Aef Teunis

30 juli

Lijsbeth

Vader: Jan Janssen Rol, moeder:Aaffje Crijnesdr

6 aug

Gerrit

Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans

6 aug

Philippus

Vader: Henrick Phillippsen, moeder: Trijn Claas

17 sept

Grietje

Vader: Sijmon J. Rol, moeder: Neel Claas

5 nov

Cornelis

Vader: Jacob Dignumssen, moeder: Magdalena Cornelis

17 dec

Grietje

Vader: Pieter Reijerssen, bode, moeder: Maritje Pietersdr

1663

21 feb

Trijn

Vader: Claas Jansen Koeman, moeder: Trijn Cornelis

18 mrt

Wijbrant

Vader: Teunis Teunissen, moeder: Neel Wijbrantsdr

8 apr

Jacob

Vader: Isbrant Heemskerck, moeder: Anna Pietersdr.

7 junij

Pieter

Vader: Jan Pietersen, moeder: Aarjan Teunisdr.

23 sept

Maritje

Vader: Stoffel Cornelis, moeder: Grietje Cornelis

23 sept

Jan

Vader: Thade Jans, moeder: Trijn Cornelis

7 oct

Jan

Vader: Wilm Jansen Speck, moeder: Grietje Johannisdr.

30 dec

Claas

Vader: Wil Claassen Smit, moeder: Trijn Jans

1664

1 jan

Jan

Vader: Pieter Jacobsz Wever, moeder: Guert Pietersdr wonende tot
Lambertschaag

27 jan

Grietje

Vader: Jan Dirckszen, moeder: Marij Broersdr.

3 febr

Anthonius

Vader: Bartholomeus Antonisz, moeder: Trijn Jacobsdr.

10 febr

Samuel

Mijn vijfde soon

17 febr

Claas

Vader: Jan Janszen Wierdt

20 febr

Andries Cornelis

Jonghgesel van Nieuwe Niedorp, hebbende eenige jaren als knecht
gewerkt bij Albert Pietersz Wever.

6 apr

Teunisje

Vader: Volckert Jansen Does, moeder: Geert Dircks

6 apr

Claas

Vader: Jacob Sijvertsen, moeder: Niesje Jans

13 apr

Dirck en Aefje

Vader: Adriaen Alberts, moeder: Guert Dircks

31 aug

Dignum

Vader: Jacob Dignumsen, moeder: Magdalena Cornelis

28 sept

Jan

Vader: Pieter Jansen Koeman, moeder: Sijtje Sijvertsdr.

5 oct

Neel

Vader: Maarten Cornelisz, moeder: Trijn Jans

12 oct

Lijsbeth

Vader: Germant Woutersz, moeder: Aeff Aris

19 oct

Jan

Vader: Claas Jansen Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.

2 nov

Geertje

Vader: Suijwer sijverts, moeder: Ariaentje Louris

21 dec

Maritje

Vader: Jan Jacobsen Laakceman, moeder: Cornelisje Cornelis

1665

11 jan

Pieter

Vader: Wilm Jansen Decker, moeder: Diewer Pieters

28 jan

Cornelis

Vader: Thade Janssen, moeder: Trijn Cornelis

18 febr

Sijtje Sijvertsdr op belijdenis

De huijsvrouw van Pieter Jansen Koeman

18 febr

Trijn

Vader: Jan Jansze Rol, moeder: Aaff Krijnes

22 febr

Aeltje

Vader: Pieter Reijersen, bode, moeder: Maartjen Pieters

26 apr

Barbertje

Vader: Pieter Pietersz Dool, overleden, moeder: Griet Jans

31 maij

Ariaentje

Vader: Jan Janssen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans

29 julij

Claas

Vader: Jan Janssen Werdt, moeder: Trijn Claasdr.

29 julij

Aeff en Theunis

Vader: Cornelis Dingnumsz, moeder: Griet Claasdr.

6 sept

Meijndert

Vader: Jacob Pieters Ben, moeder: Luijduw Meijnert

11 oct

Maritje

Vader: Isbrant Heemskerck, moeder: Anna Pieters

25 oct

Cornelis

Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircks

4 nov

Reinuw

Vader: Nanningh Pieters,moeder: Griet Jans

8 nov

Claas

Vader: Simon Jansz Rol, moeder: Neel Claas

13 dec

Claas

Vader: Stoffel Cornelisz, moeder: Grietje
Cornelis

13 dec

Cornelis

Vader: Bartholomeus Theunisz, moeder: Trijn Jacobsdr.

20 dec

Pieter

Vader: Vreeck Segersz, moeder: Anna Ivesdr.

1666

28 febr

Claas

Vader: Maarten Cornelisz, moeder; Trijn Jans

28 febr

Aaffje

Vader: Jacob Sijvertsz, moeder: Niesje Jans

18 apr

Maritje

Vader: Suijwer Sijvertsz, moeder: Ariaentje Laurens

18 julij

Pieter

Vader: Thade Jans. Moeder: Trijn Cornelis

18 julij

Maritje

Vader: Jan Harmens Dool, moeder: Etje Cornelis

10 oct

Cornelis

Vader: Klaas Jansz Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.

3 nov

Teet

Vader: Jan Pietersz, moeder: Aarjan Teunis

1667

5 jan

Neel

Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircks

9 jan

Neel

Vader: Jan Jansz Rol, moeder: Aeff Creijnes

9 jan

Dirck

Vader: Adriaen Albertsz, moeder: Guert Dircks

6 febr

Pieter

’t kint van een bedalaerster welke volgens de schrifstelijcke
verklaringe van Cornelis Claasz Aaij en Cornelis J. Koetsier de
gewone vragen met ja beantwoord.

6 febr

Teunis

Vader: Cornelis Dingenums, moeder: Griet Claas

27 febr

Reijmerichje

Mijn eerste dochter

3 apr

Iefje

Vader: Vreeck Zegersz, moeder: Anna IJves

11 sept

Dieuwertje

Vader: Cornelis Cornelisz Smit, moeder: Antje Michiels

12 oct

Liefje

Vader: Bartholomeus Antonij, moeder: Trijn Jacobsdr

13 nov

Jan

Vader: Volckert Does, moeder: Geert Dircks

13 nov

Lijsebeth

Vader: Dirck Pietersz, moeder: Aecht Claas

20 nov

Kenuwtje

Vader: Theunis Philipsz, moeder: Trijn Klaas

27 nov

Broer en Dirck

Vader: Jan Dircksz, moeder: Marij Broers

7 dec

Anna Cornelisdr op belijdenis

De huijsvrouw van Vreeck Zegersz

25 dec

Sijmon

Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr.

1668

1 jan

Jan

Vader: Stoffel Cornelisz, moeder: Grietje Cornelisdr.

12 febr

Jacob

Vader: Teunis Jacobsz Oostwoud, moeder: Anna Pieters

4 mrt

Maritje

Vader: Sijmon Jansz Rol, moeder: Neel Claasdr.

22 apr

Aeff

Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans

4 nov

Trijn

Vader: Jan Albertsz, moeder: Guert Dircksdr.

29 julij

Jacob

Vader: Sijmon Jacobsz Ooster, moeder: Machteltje Jacobsdr.

18 nov

Maritje

Vader: Claas Jansz Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.

1669

6 jan

Cornelis

Vader: Jan Hermensz Dool, moeder: Etje Cornelisdr.

10 febr

Maritje

Vader: Jan Jansz Rol, moeder: Aeff Crijnesdr.

24 febr

Teunis

Vader: Volckert Does, moeder: Geert Dircks

24 febr

Aaff

Vader: Wilm Speck, moeder: Grietje Johannis

3 mrt

Cornelis

Vader: Sijmen Dircksz, moeder: Guert aarjans woonende tot Twisk.

31 mrt

Trijn

Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircks

31 mrt

Elbert

Vader: Gerrit Elbertsz, moeder: Trijntje Fransdr.

31 mrt

Griet

Vader: Aarjan Jansz, moeder: Aef Albertsdr.

31 mrt

Marij

’t kind van een bedelvrouw

5 meij

Maritje

Vader: Claas Jansz, moeder: Trijn Heijckes

14 julij

Trijntje

Vader: Pieter Jacobsz Wever, moeder: Guert Jansdr. Gedoopt in
Lambertschaag

28 julij

Trijn

Vader: Thade Jansz, moeder; Trijn Cornelisdr. Gedoopt in Lambertschaag

25 aug

Trijn

Vader: Rem, moeder: Maritje Jans Rol

25 aug

Lijsebeth

Vader: Dirck Pietersz Veth, moeder: Aacht Claasdr.

29 sept

Jacob

Vader: Theunis Jacobsz Oostwoud, moeder: Anna Pietersdr.

6 oct

Stijntje

Kind van een bedelvrouw, gedoopt te Lambertschaag

15 dec

Trijn en Dieuwer

Vader: Wilm Decker, moeder: Lijsbeth Wouters

1670

2 febr

Cornelis

Vader: Henrick Philipsz, moeder: Trijn Claasdr.

16 mrt

Gerrit

Vader: Jan Jansz Joncker, moeder: Dieuwer Gerritsdr.

16 mrt

Sijvert

Vader: Pieter Jansz Bosman, moeder: Sijtje Sijvertsdr.

27 apr

Anna

Vader: Klaas Sijmensz, moeder: Aal Edels van Sijbekarspel.

30 nov

Jan

Vader: Jan Rol, moeder Aaff Crijnesdr.

7 dec

Dirck en Aafje

Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircksdr.

1671

14 jan

Olphert

26 apr

Teunisje

Vader: Volckert Does, moeder: Geert Dircksdr.

10 maij

Jacob

Vader: Teunis Oostwoud,  moeder:
Anna Pietersdr. gedoopt te Lambertschaag

19 juli

Trijn

Vader: Wilm Decker, moeder: Lijsbet wouters

9 aug

Jan

Kind van een bedelvrouw van Keeren

16 aug

Griet

Vader: Jan Jansz Joncker, moeder: Dieuwer Gerritsdr.

16 aug

Lijsebeth

Vader: Pieter Jansz, moeder: Guert Jans rol, gedoopt te Lambertschaag

13 sept

Dirck

Vader: Klaas Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.

25 oct

Jan

Vader: Jan Jansz Wienants, moeder:

8 nov

Sijvert

Vader: Sueels Sijvertsz, moeder: Ariaentie Laurensdr.

22 nov

Jan en Ben

Vader: Pieter Rol, moeder; Aarjan Jansdr.

6 dec

Klaas

Vader: Wilm Jansz Speck, moeder: Grietje Johannis

3 dec

Cornelis

Vader: Jan Hermens Dool, moeder: Etje Cornelis

1672

1 jan

Dirck

Vader: Vreeck Gerritsz, moeder: Stijn Dirckszdr.

3 febr

Klaas

Vader: Tijs Cornelisz, moeder: Aagt Claasdr.

7 febr

Aaltje

Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr.

6 mrt

Jan

Vader: Vreeck Zegersz, moeder: Geert Jansdr. gedoopt te Lambertschaag.

6 mrt

Annetje

Vader: Sijmen Rol, moeder: Joosje Heijndricksdr.

24 apr

Trijn

Vader: Aarjan Jansz Backer, moeder: Aaff Albertsdr.

3 juli

Maritje

Vader: Paulus Cornelisz, moeder: Aachtje Reijersdr gedoopt te
Lammertschaag

21 aug

Aarjen

Vader: Jan Pietersz Backer, moeder: Marij Pietersdr.

18 sept

Annetje

Vader: Roeloph Pietersz, moeder: Aaff Wulmsdr.

5 oct

Marij

Vader: Evert Maartensz, moeder: aef Pietersdr.

26 oct

Gerrit

Vader: Claas Claasz Eertswoud, moeder: Griet Teunisdr.

1673

1 mrt

Neel

Vader: Aarjan Klaasz de Vries, moeder: Trijn Pietersdr.

5 mrt

Jan

Vader: Pieter Jansz, moeder: Guert Jans Rol

5 apr

Griet

Vader: Aarjan Albertsz Ploeger, moeder: Guert Drckszdr.

16 apr

Trijn

Vader: Klaas Verwer, moeder: Welmoet Dircks gedoopt te Lammertschaag

4 juni

Jannetje

Vader: Andries Cornelisz, moeder; Maertje Dircksdr.

25 juni

Aarjan

Vader: Jan Rol, moeder: Aaff Krijnesdr.

13 aug

Vrouw

Vader: Jan Jansz Wijers, moeder: Trijn Aarjansdr.

4 oct

Dirck

Vader: Jan Dircksz Snijder, moeder: Maritje Cornelisdr.

15 oct

Pieter

Vader: Simon Oostwoud, moeder: Machteld Jacobs, gedoopt te
Lammertschaag

1 nov

Dirck

Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr gedoopt te Lammertschaag

5 nov

Hilletje

Tweede dochtertje van de predicant

19 nov

Klaas

Vader: Frederick Gerritsz, moeder: Stijn Dircks

1674

4 febr

Aaff

Vader: Paulus Cornelisz Graeff, moeder: Aacht Reijers, gedoopt te
Lammertschaag

4 febr

Trijn

Vader: Pieter Jansz Rol, moeder: Trijn Jans

7 febr

Cornelis

Vader: Tijs Cornelisz, moeder: Aaghte Klaas

11 febr

Dieuw

Vader: Roeloff Pietersz, moeder: Aaff wilms

18 febr

Trijn

Vader: Pieter Slodt, moeder: Maritje Breeds

14 febr

Sijvertsz

Op belijdenis door de doop de gemeente ingelijft

6 juni

Maritje

Vader: Sijmon Rol, moeder: Joosje Hendricks

10 juni

Neel

Vader: Wilm Jansz Speck, moeder: Grietje Johannis

19 aug

Gerrit

Vader: Jan Jansz Joncker, moeder: Dieuwer Gerrits

7 oct

Klaas

Vader: Cornelis Zegers, moeder: Griet Klaas

11 nov

Neel

Vader: Klaas Jansz Verwer, moeder: Welmoedt Dircks

1675

24 jan

Trijn Meijnders

Geboortig van Swaeghdijck, op  haer
versoeck na vertooninge van wettelijcke getuijgenisse.

27 jan

Lijsbeth

Vader: Adriaen Veth, moeder: Dieuwer Teunis

24 febr

Cornelis

Vader: mr. Hendrick Cornelisz, moeder: Lijsbeth Dircksdr.

24 febr

Aefje

Vader: Jan Dircksz Koopen, moeder: Griet Jansdr.

15 apr

Trijn

Vader: Pieter Jansz Rol, moeder: Trijn Jans

7 juli

Cornelis

Vader: Pouwel Cornelisz, moeder: Aagtje Reijndersdr gedoopt te
Lammertschaag

7 aug

Pieter

Vader: Jan Jansz Weijerts, moeder: Trijn Aarjansdr.

1 sept

Jan

Vader: Aarjan Jansz, moeder: Aeff Albertsdr.

15 sept

Aarjan

Vader: Pieter Jansz, moeder: Guert Jans

27 oct

Geert

Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr gedoopt te Lammertschaag

17 nov

Aeff

Vader: Roelof Pietersz, moeder: Aef Wilmsdr.

15 dec

Klaas

Vader: Klaas Klaasz Wever, moeder: Griet Jans Rol

 

Transcriptie; GeneaData 

Datum: 07-01-2019


Abbekerk dopen Gereformeerd 1648-1712.
Bron:

Het¬†kopi√ęren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor¬†persoonlijk¬†gebruik, maar verspreiding in¬†welke
vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze 
transcriptie
gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie 
op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.