Abbekerk baptize Reformed 1648-1675

Share and Like

Abbekerk dopen Gereformeerd 1648-1712. Deel 1. 1648-1675

Register van gedoopte kinderen als oock bejaarden personen in de

Christelijcke Gemeijnte tot Abbekerk ende Lambertschaag.

1648
26 jan Trijn Pauwels Kint van Cornelis Pauwlsen, lidmaat tot Lambertschaag
25 febr Jan Jansen Jan Jacobsen Laackeman, lidmaat te Abbekerk
25 febr Kind van Jan Sijmensen Rol, lidmaat te Abbekerk.
28 febr Griet Dircks Huijsvrouw van Pieter Jansen Does na hare belijdenisse
5 apr Claas Vader: Jan Claasen Wever, kidmaat tot Lambertschaag
24 meij Willem Vader: Jan Cornelissen Hertoch, lidmaat in de Abbekerker Weeren
2 aug Meinuur Vader: Jan Albertsen, lidmaat tot Abbekerk
23 aug Gerrit Vader: Jacob Gerritsen, lidmaat tot Lambertschaag
30 aug Angenietje Vader: Johan de Mist, baljuw en schoudt, lidmaat tot Abbekerk.
22 nov Trijn Vader: Seger Vreecksen wonende tot Abbekerk
1649
6 jan Mari Vader: Jan Jacobsen tot Abbekerk
7 junij Pietertjen Vader: Pieter Jansen
17 oct Jan Vader: Jonge Jan Schoenmaacker, lidmaat tot Abbekerk
24 oct Gerardus Vader: Johan de Mist, baljuw en lidmaat tot Abbekerk
21 nov Albert Vader: —————-
21 nov Pieter Vader: Ariaan Pietersen Bennis, lidmaat tot Abbekerk
25 dec Griet Vader: Jan Sijmonsen Rol, lidmaat tot Abbekerk
1650
16 jan Barent Kind van de broeder van meester Gerrit Barentsoom
30 jan Pieter Vader: Reijner Jacobsen Mantjes
30 jan Neeltjen Vader: Jan Claassen Wever, lidmaat tot Lambertschaag
6 junij Pieter Vader: Cornelis Pietersen Smit, lidmaat tot Lambertschaag
6 febr Jacob Vader: Cornels Pauwsen Wever, lidmaat tot Lambertschaag.
15 maij Lijsbet Vader: Cornelis Claassen wonende tot Abbekerk.
16 oct Dirck Vader: Aris Dircksen, lidmaat tot Abbekerk.
1651
29 jan Meijnuw Vader: Pieter Jansen Does, lidmaat tot Abbekerk.
14 maij Griet Vader: Jonge Jan Schoenmaacker, lidmaat vetrokken tot Lambertschaag.
22 oct Jacob Vader: Jan Jacobsen Verringmats tot Abbekerk.
3 dec Trijn Vader: Sijger Vreecksen, tot Abbekerk
10 dec Claas Vader: Jan Jansen Backer tot Lambertschaag.
1652
25 febr Alet Vader: Wierdt Pietersen tot Abbekerk gedoopt
21 apr Anna Vader: Ariaan Schoenmaker, gedoopt tot Abbekerk
21 apr Ariaentie Vader: Willem Claasen Smidt
11 aug Wouter Vader: Germent Woutersen
16 sept Maritjen en Dirck Kinderen van Trijn Jan Hartogh
19 sept ——— Vader: Pieter, moeder: Dieuwer Jacobsdr.
3 nov Jan Vader: Pieter Jansen Does
3 nov Trijn Vader: Aris Dircksen
1653
12 jan Simon Vader: Cornelis T. Smit
21 apr Angenietje Vader: de heer officier Johan de Mist
16 nov Anne Vader: Jacob Pietersen Bennis.
23 nov ———— Vader: Pieter Jacobsz.
1654
4 jan Maritjen Kind van broeder Wierdt Pietersen
? Lijsbeth Vader: Germent Woutersen
10 maij Teunis Vader: Claas Teunissen
14 junij Jannitje Vader: broeder Jan Claasen verwer
20 dec Trijn Vader: Pieter Adriaensen, moeder Anna Pieters
1655
10 jan Jan Vader: Jan jansen Schoenmaker, moeder: Trijn jansdr. Tot Lambertschaag
10 febr Anna Pieters Huijsvrouw van Pieter Adriaensen tot Abbekerk
9 maij Griet Vader: Jacob Pietersen Bennis, moeder: Luijduw Meijndertsdr tot
Abbekerk.
16 maij Abraham Vader: officier Johan de Mist tot Abbekerk
6 junij Jan Vader: Pieter Jacobsen, moeder Guert Pieters tot Lambertschaag.
16 julij Maritje Vader: Wilm Claessen Smith, moeder Trijn Jansdr tot Abbekerk
15 aug Rense Vader: Germent Wouterse, moeder: Aef Arisdr.
17 sept Adriana Vader: Simon Barentsen, moeder: Sijtje Adriaensdr.
17 oct Jannitje Kind van een bedelvrouw.
28 nov Pieter Vader: Jan Jacobsen Bullooper,moeder: Aerjan Reijers van Abbekerk.
28 nov Jan Vader: Pieter jansen, moeder: Trijn Pieters van Lambertschaag.
1656
6 febr Claas Vader: Meijndert Philipsen Kuijper, moeder: Trijn Claas
13 febr Jacobus Mijn eerst geboren soon
13 febr Pieter Vader: Jan Biemster, moeder: Aecht Pietersdr.
5 mrt Pieter Vader: Adriaen Pietersen Bennis, moeder: Vrouw Joris.
7 maij Pieter Vader: Aerjan Klomp, moeder: Im Jans.
14 maij Cornelis Vader: Jan Jacobsen Laakeman, moeder: Cornelisje Cornelis
2 julij Trijn Vader: Pieter Jansen, moeder: Griet Joris.
16 julij Niesje Vader: Cornelis Claesen, moeder: Trijn Louwes.
20 aug Jan Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans.
1 oct Neel Vader: Jan Winckel, moeder: Maritje Klaas.
6 oct Maritje Vader: Nanning Pietersen, moeder: Griet Jans.
3 dec Dinglum Vader: Cornelis Dinglumsen, moeder: Griet Claes wonende in de
Hooghtwouder Weere.
1657
1 apr Jan Vader: Jan Claasen Verwer, moeder: Neeltje Jans van Lambertschaag.
8 apr Maritje Vader: Willem Claessen Smith, moeder: Trijn Jans van Abbekerk
29 apr Trijn Vader: Pieter Claasz Backer, moeder: Ariaantje Allerts van Abbekerk.
19 aug Jan Vader: Pieter Jansen, moeder: Trijn Peters van Lambertschaag.
16 dec Petrus Mijn tweede soon.
1658
1 jan Jan Vader: Pieter Jansen, moeder: Griet Joris van Lambertschaag.
13 jan Trijn Vader: mijn neef Claes Pietersen, moeder Aeff Jans wonende in
Westerblocker.
20 febr Aaght Vader: Pieter Jacobsen, moeder: Guert Pieters van Lambertschaag.
21 apr Pieter Vader: Nanningh Pietersen, moeder: Griet Jans.
28 julij Wilm Vader: Jan Jacobsen Lakenman, moeder: Cornelisjen Cornelis.
4 aug Cornelis Vader: Germent Woutersen, moeder: Aeff Aris
14 sept Maritjen Vader: Dirck Jacobsen Backer, moeder: Engeltjen Jacobs.
22 sept Maerke Vader: Bartholomeus Teunissen, moeder: Trijn Jacob.
24 nov Aarijan Vader: Sijmon Dircksen, moeder: Guert Aarjans.
15 dec Pieter Vader: Cornelis Dignumsen, moeder: Griet Claes wonende in de
Hoogtwouder Weere.
1659
2 mrt Trijntje Vader: secretaris Lantman, moeder: Neeltje Alberts
23 mrt Liefje Vader: Jan Rensen, moeder: Lijsbeth Claas
23 mrt Jacob Vader: Hendrick Philipsen, moeder: Trijn Claas
13 apr Claes Vader: Wilm Smith, moeder: Trijn Jans
18 juni Sijvert Vader: Jacob Sijvertsen, moeder: Niesje Jans
10 aug Griet Vader: Jan Jacobsen Lakenman, moeder: Cornelisje Cornelis
31 aug Trijn Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans
16 nov Maerten Vader: Jan Dircksen, moeder: Aef Maertens
23 nov Trijn Vader: Sijmon Barentsen, moeder: Sijtje Adriaans
26 dec Geert Vader: Pieter Jansen Koeman, moeder: Sijtje sijverts
1660
1 jan Jan Vader: Sijmon Jansen, moeder: Neel Claas
11 jan Lijsbeth Vader: Jacob Dingnumsz, moeder: Magdalena Cornelis
25 jan Grietje Vader: Stoffel Cornelissen, moeder: Grietje Cornelis
11 apr Johannes Mijn derde soon
9 maij Aafje Vader: Pieter Jansen, moeder: Trijn Pieters
9 maij Renze Vader: Jan Rensz, moeder: Lijsbeth Claas
6 junij Marij Vader: Pieter Claassen, moeder: Ariaantje Allerts
11 julij Anna Vader: secretaris Lantman, moeder: Neel Alberts
25 julij Trijn Vader: Pieter Jacobssen, moeder: Guert Pietersdr
5 dec Pieter Vader: Germent Woutersen, moeder: Aeff Arisdr.
26 dec Griet Vader: Jan Jansen Rol, moeder: Aeff Krijnesdr.
1661
9 jan Wilm Vader: Jan Jacobsen Laackeman, moeder: Cornelisje Cornelisdr
30 jan Hilletje Vader: Isbrant Heemskerck, moeder: Anna Pietersdr.
3 apr Johannes Mijn vierde soon
10 apr Jacob Vader: Pieter Reijersen, moeder: Maritje Pieters
1 maij Meijnert Vader: Jacob Pietersen Benis, moeder: Luijduw Meijndert
12 juni Maritje Vader: Wilm Claassen Smith, moeder: Trijn Jans
12 juni Johanna Vader: Wilm Jansen Speck, moeder: Grietje Johannis
27 nov Marten Vader: Stoffel Cornelissen, moeder: Grietje Cornelis
18 dec Geert Vader: Thade Jansen, moeder: Trijn Cornelis
18 dec Trijn Vader: Bartholomeus Teunissen, moeder: Trijn Jacob
sept Jan Vader: Jacob Sijvertsen, moeder: Niesje Jans
1662
19 mrt Aeff Vader: Pieter Jansen Koeman, moeder: Sijtje Sijvers
26 mrt Albert Vader: Adriaen Albertsen, moeder: Guert Dircks
23 apr Reinuw Vader: Nanningh Pieterssen, moeder: Griet Jans
30 apr Marij Vader: Reijner Claassen, moeder: Aef Teunis
30 juli Lijsbeth Vader: Jan Janssen Rol, moeder:Aaffje Crijnesdr
6 aug Gerrit Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans
6 aug Philippus Vader: Henrick Phillippsen, moeder: Trijn Claas
17 sept Grietje Vader: Sijmon J. Rol, moeder: Neel Claas
5 nov Cornelis Vader: Jacob Dignumssen, moeder: Magdalena Cornelis
17 dec Grietje Vader: Pieter Reijerssen, bode, moeder: Maritje Pietersdr
1663
21 feb Trijn Vader: Claas Jansen Koeman, moeder: Trijn Cornelis
18 mrt Wijbrant Vader: Teunis Teunissen, moeder: Neel Wijbrantsdr
8 apr Jacob Vader: Isbrant Heemskerck, moeder: Anna Pietersdr.
7 junij Pieter Vader: Jan Pietersen, moeder: Aarjan Teunisdr.
23 sept Maritje Vader: Stoffel Cornelis, moeder: Grietje Cornelis
23 sept Jan Vader: Thade Jans, moeder: Trijn Cornelis
7 oct Jan Vader: Wilm Jansen Speck, moeder: Grietje Johannisdr.
30 dec Claas Vader: Wil Claassen Smit, moeder: Trijn Jans
1664
1 jan Jan Vader: Pieter Jacobsz Wever, moeder: Guert Pietersdr wonende tot
Lambertschaag
27 jan Grietje Vader: Jan Dirckszen, moeder: Marij Broersdr.
3 febr Anthonius Vader: Bartholomeus Antonisz, moeder: Trijn Jacobsdr.
10 febr Samuel Mijn vijfde soon
17 febr Claas Vader: Jan Janszen Wierdt
20 febr Andries Cornelis Jonghgesel van Nieuwe Niedorp, hebbende eenige jaren als knecht
gewerkt bij Albert Pietersz Wever.
6 apr Teunisje Vader: Volckert Jansen Does, moeder: Geert Dircks
6 apr Claas Vader: Jacob Sijvertsen, moeder: Niesje Jans
13 apr Dirck en Aefje Vader: Adriaen Alberts, moeder: Guert Dircks
31 aug Dignum Vader: Jacob Dignumsen, moeder: Magdalena Cornelis
28 sept Jan Vader: Pieter Jansen Koeman, moeder: Sijtje Sijvertsdr.
5 oct Neel Vader: Maarten Cornelisz, moeder: Trijn Jans
12 oct Lijsbeth Vader: Germant Woutersz, moeder: Aeff Aris
19 oct Jan Vader: Claas Jansen Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.
2 nov Geertje Vader: Suijwer sijverts, moeder: Ariaentje Louris
21 dec Maritje Vader: Jan Jacobsen Laakceman, moeder: Cornelisje Cornelis
1665
11 jan Pieter Vader: Wilm Jansen Decker, moeder: Diewer Pieters
28 jan Cornelis Vader: Thade Janssen, moeder: Trijn Cornelis
18 febr Sijtje Sijvertsdr op belijdenis De huijsvrouw van Pieter Jansen Koeman
18 febr Trijn Vader: Jan Jansze Rol, moeder: Aaff Krijnes
22 febr Aeltje Vader: Pieter Reijersen, bode, moeder: Maartjen Pieters
26 apr Barbertje Vader: Pieter Pietersz Dool, overleden, moeder: Griet Jans
31 maij Ariaentje Vader: Jan Janssen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans
29 julij Claas Vader: Jan Janssen Werdt, moeder: Trijn Claasdr.
29 julij Aeff en Theunis Vader: Cornelis Dingnumsz, moeder: Griet Claasdr.
6 sept Meijndert Vader: Jacob Pieters Ben, moeder: Luijduw Meijnert
11 oct Maritje Vader: Isbrant Heemskerck, moeder: Anna Pieters
25 oct Cornelis Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircks
4 nov Reinuw Vader: Nanningh Pieters,moeder: Griet Jans
8 nov Claas Vader: Simon Jansz Rol, moeder: Neel Claas
13 dec Claas Vader: Stoffel Cornelisz, moeder: Grietje
Cornelis
13 dec Cornelis Vader: Bartholomeus Theunisz, moeder: Trijn Jacobsdr.
20 dec Pieter Vader: Vreeck Segersz, moeder: Anna Ivesdr.
1666
28 febr Claas Vader: Maarten Cornelisz, moeder; Trijn Jans
28 febr Aaffje Vader: Jacob Sijvertsz, moeder: Niesje Jans
18 apr Maritje Vader: Suijwer Sijvertsz, moeder: Ariaentje Laurens
18 julij Pieter Vader: Thade Jans. Moeder: Trijn Cornelis
18 julij Maritje Vader: Jan Harmens Dool, moeder: Etje Cornelis
10 oct Cornelis Vader: Klaas Jansz Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.
3 nov Teet Vader: Jan Pietersz, moeder: Aarjan Teunis
1667
5 jan Neel Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircks
9 jan Neel Vader: Jan Jansz Rol, moeder: Aeff Creijnes
9 jan Dirck Vader: Adriaen Albertsz, moeder: Guert Dircks
6 febr Pieter ’t kint van een bedalaerster welke volgens de schrifstelijcke
verklaringe van Cornelis Claasz Aaij en Cornelis J. Koetsier de
gewone vragen met ja beantwoord.
6 febr Teunis Vader: Cornelis Dingenums, moeder: Griet Claas
27 febr Reijmerichje Mijn eerste dochter
3 apr Iefje Vader: Vreeck Zegersz, moeder: Anna IJves
11 sept Dieuwertje Vader: Cornelis Cornelisz Smit, moeder: Antje Michiels
12 oct Liefje Vader: Bartholomeus Antonij, moeder: Trijn Jacobsdr
13 nov Jan Vader: Volckert Does, moeder: Geert Dircks
13 nov Lijsebeth Vader: Dirck Pietersz, moeder: Aecht Claas
20 nov Kenuwtje Vader: Theunis Philipsz, moeder: Trijn Klaas
27 nov Broer en Dirck Vader: Jan Dircksz, moeder: Marij Broers
7 dec Anna Cornelisdr op belijdenis De huijsvrouw van Vreeck Zegersz
25 dec Sijmon Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr.
1668
1 jan Jan Vader: Stoffel Cornelisz, moeder: Grietje Cornelisdr.
12 febr Jacob Vader: Teunis Jacobsz Oostwoud, moeder: Anna Pieters
4 mrt Maritje Vader: Sijmon Jansz Rol, moeder: Neel Claasdr.
22 apr Aeff Vader: Jan Jansen Schoenmaker, moeder: Trijn Jans
4 nov Trijn Vader: Jan Albertsz, moeder: Guert Dircksdr.
29 julij Jacob Vader: Sijmon Jacobsz Ooster, moeder: Machteltje Jacobsdr.
18 nov Maritje Vader: Claas Jansz Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.
1669
6 jan Cornelis Vader: Jan Hermensz Dool, moeder: Etje Cornelisdr.
10 febr Maritje Vader: Jan Jansz Rol, moeder: Aeff Crijnesdr.
24 febr Teunis Vader: Volckert Does, moeder: Geert Dircks
24 febr Aaff Vader: Wilm Speck, moeder: Grietje Johannis
3 mrt Cornelis Vader: Sijmen Dircksz, moeder: Guert aarjans woonende tot Twisk.
31 mrt Trijn Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircks
31 mrt Elbert Vader: Gerrit Elbertsz, moeder: Trijntje Fransdr.
31 mrt Griet Vader: Aarjan Jansz, moeder: Aef Albertsdr.
31 mrt Marij ’t kind van een bedelvrouw
5 meij Maritje Vader: Claas Jansz, moeder: Trijn Heijckes
14 julij Trijntje Vader: Pieter Jacobsz Wever, moeder: Guert Jansdr. Gedoopt in
Lambertschaag
28 julij Trijn Vader: Thade Jansz, moeder; Trijn Cornelisdr. Gedoopt in Lambertschaag
25 aug Trijn Vader: Rem, moeder: Maritje Jans Rol
25 aug Lijsebeth Vader: Dirck Pietersz Veth, moeder: Aacht Claasdr.
29 sept Jacob Vader: Theunis Jacobsz Oostwoud, moeder: Anna Pietersdr.
6 oct Stijntje Kind van een bedelvrouw, gedoopt te Lambertschaag
15 dec Trijn en Dieuwer Vader: Wilm Decker, moeder: Lijsbeth Wouters
1670
2 febr Cornelis Vader: Henrick Philipsz, moeder: Trijn Claasdr.
16 mrt Gerrit Vader: Jan Jansz Joncker, moeder: Dieuwer Gerritsdr.
16 mrt Sijvert Vader: Pieter Jansz Bosman, moeder: Sijtje Sijvertsdr.
27 apr Anna Vader: Klaas Sijmensz, moeder: Aal Edels van Sijbekarspel.
30 nov Jan Vader: Jan Rol, moeder Aaff Crijnesdr.
7 dec Dirck en Aafje Vader: Andries Cornelisz, moeder: Maritje Dircksdr.
1671
14 jan Olphert
26 apr Teunisje Vader: Volckert Does, moeder: Geert Dircksdr.
10 maij Jacob Vader: Teunis Oostwoud, moeder:
Anna Pietersdr. gedoopt te Lambertschaag
19 juli Trijn Vader: Wilm Decker, moeder: Lijsbet wouters
9 aug Jan Kind van een bedelvrouw van Keeren
16 aug Griet Vader: Jan Jansz Joncker, moeder: Dieuwer Gerritsdr.
16 aug Lijsebeth Vader: Pieter Jansz, moeder: Guert Jans rol, gedoopt te Lambertschaag
13 sept Dirck Vader: Klaas Koeman, moeder: Trijn Cornelisdr.
25 oct Jan Vader: Jan Jansz Wienants, moeder:
8 nov Sijvert Vader: Sueels Sijvertsz, moeder: Ariaentie Laurensdr.
22 nov Jan en Ben Vader: Pieter Rol, moeder; Aarjan Jansdr.
6 dec Klaas Vader: Wilm Jansz Speck, moeder: Grietje Johannis
3 dec Cornelis Vader: Jan Hermens Dool, moeder: Etje Cornelis
1672
1 jan Dirck Vader: Vreeck Gerritsz, moeder: Stijn Dirckszdr.
3 febr Klaas Vader: Tijs Cornelisz, moeder: Aagt Claasdr.
7 febr Aaltje Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr.
6 mrt Jan Vader: Vreeck Zegersz, moeder: Geert Jansdr. gedoopt te Lambertschaag.
6 mrt Annetje Vader: Sijmen Rol, moeder: Joosje Heijndricksdr.
24 apr Trijn Vader: Aarjan Jansz Backer, moeder: Aaff Albertsdr.
3 juli Maritje Vader: Paulus Cornelisz, moeder: Aachtje Reijersdr gedoopt te
Lammertschaag
21 aug Aarjen Vader: Jan Pietersz Backer, moeder: Marij Pietersdr.
18 sept Annetje Vader: Roeloph Pietersz, moeder: Aaff Wulmsdr.
5 oct Marij Vader: Evert Maartensz, moeder: aef Pietersdr.
26 oct Gerrit Vader: Claas Claasz Eertswoud, moeder: Griet Teunisdr.
1673
1 mrt Neel Vader: Aarjan Klaasz de Vries, moeder: Trijn Pietersdr.
5 mrt Jan Vader: Pieter Jansz, moeder: Guert Jans Rol
5 apr Griet Vader: Aarjan Albertsz Ploeger, moeder: Guert Drckszdr.
16 apr Trijn Vader: Klaas Verwer, moeder: Welmoet Dircks gedoopt te Lammertschaag
4 juni Jannetje Vader: Andries Cornelisz, moeder; Maertje Dircksdr.
25 juni Aarjan Vader: Jan Rol, moeder: Aaff Krijnesdr.
13 aug Vrouw Vader: Jan Jansz Wijers, moeder: Trijn Aarjansdr.
4 oct Dirck Vader: Jan Dircksz Snijder, moeder: Maritje Cornelisdr.
15 oct Pieter Vader: Simon Oostwoud, moeder: Machteld Jacobs, gedoopt te
Lammertschaag
1 nov Dirck Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr gedoopt te Lammertschaag
5 nov Hilletje Tweede dochtertje van de predicant
19 nov Klaas Vader: Frederick Gerritsz, moeder: Stijn Dircks
1674
4 febr Aaff Vader: Paulus Cornelisz Graeff, moeder: Aacht Reijers, gedoopt te
Lammertschaag
4 febr Trijn Vader: Pieter Jansz Rol, moeder: Trijn Jans
7 febr Cornelis Vader: Tijs Cornelisz, moeder: Aaghte Klaas
11 febr Dieuw Vader: Roeloff Pietersz, moeder: Aaff wilms
18 febr Trijn Vader: Pieter Slodt, moeder: Maritje Breeds
14 febr Sijvertsz Op belijdenis door de doop de gemeente ingelijft
6 juni Maritje Vader: Sijmon Rol, moeder: Joosje Hendricks
10 juni Neel Vader: Wilm Jansz Speck, moeder: Grietje Johannis
19 aug Gerrit Vader: Jan Jansz Joncker, moeder: Dieuwer Gerrits
7 oct Klaas Vader: Cornelis Zegers, moeder: Griet Klaas
11 nov Neel Vader: Klaas Jansz Verwer, moeder: Welmoedt Dircks
1675
24 jan Trijn Meijnders Geboortig van Swaeghdijck, op haer
versoeck na vertooninge van wettelijcke getuijgenisse.
27 jan Lijsbeth Vader: Adriaen Veth, moeder: Dieuwer Teunis
24 febr Cornelis Vader: mr. Hendrick Cornelisz, moeder: Lijsbeth Dircksdr.
24 febr Aefje Vader: Jan Dircksz Koopen, moeder: Griet Jansdr.
15 apr Trijn Vader: Pieter Jansz Rol, moeder: Trijn Jans
7 juli Cornelis Vader: Pouwel Cornelisz, moeder: Aagtje Reijndersdr gedoopt te
Lammertschaag
7 aug Pieter Vader: Jan Jansz Weijerts, moeder: Trijn Aarjansdr.
1 sept Jan Vader: Aarjan Jansz, moeder: Aeff Albertsdr.
15 sept Aarjan Vader: Pieter Jansz, moeder: Guert Jans
27 oct Geert Vader: Thade Jansz, moeder: Trijn Cornelisdr gedoopt te Lammertschaag
17 nov Aeff Vader: Roelof Pietersz, moeder: Aef Wilmsdr.
15 dec Klaas Vader: Klaas Klaasz Wever, moeder: Griet Jans Rol

 

Transcriptie; GeneaData 

Datum: 07-01-2019


Abbekerk dopen Gereformeerd 1648-1712.Bron:

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke
vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie
gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

GeneaData

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.